Plaasmoorde

My Agtergrond met plaasmoorde.

Plaasmoorde is een van die euwels van vandag waarmee hoeveel van ons al in moes deel. Mense word aangeval, vermoor, geskend vir die res van hulle lewe, met letsels in die gees en liggaamlik wat nooit sal genees nie.

Nou sit ons almal en wonder wanneer dit jou beurt gaan wees. Want soos ons hier op ‘n ou klein plattelandse dorpie bly met die enigste blanke bure so skuins oor die straat, en dan twee wat regoor mekaar bly ‘n huis van ons af. So dit is hoe dit by ons gaan, en loop niemand na sononder in die dorp rond nie, en is selfs ry gevaarlik. Al hoor jy groot trokke wat laat aand by van die winkels in die dorp stop en weet dit is goed wat iewers van ‘n vragmotor “afgeval” het, durf jy nie eers daaroor te praat nie.

Ek weet hoe dit voel om in die oggend op te staan met ‘n rumoer in die huis by my een dogter toe ek vir Hettie gaan haal het nadat sy by die dogter gewees het om te help na die dogter se laaste kind se geboorte. Toe ek in die sitkamer kom toe weet ek daar is fout, want almal is stil en die dogter vee trane af. Dit is toe dat ons hoor dat my ander dogter se skoonma vermoor is die Vrydagnag en haar skoonpa kritiek in die hospitaal is.

Wat dit nog erger gemaak het was dat hulle almal saam vakansie gehou het en die Donderdag terug gekom het en die twee kinders gaan foto’s uitruil het met haar skoonouers. Hulle is eers na twaalf daar weg en het amper oorgeslaap maar die kinders het besluit hulle wou eerder by die huis slaap want hulle het al twee baie werk gehad om in te haal na die week se vakansie in die bos.

So ek het eerstehandse ondervinding daarvan. Vandag sit hulle twee saam met al drie sy sussies in Australië en Pa het herstel en is weer getroud maar het besluit hy bly maar in Suid Afrika.

Wat kan ons doen?

Ek dink daar is soveel oplossings as wat daar mense is, want almal weet hoe en wat om te doen. Ek stem saam met baie van die aanbevelings aangesien ons wel voorbereid is, is daar tog tye is wat jy buitekant toe moet gaan in die donker, of wat jy na donker by die huis aankom. Daarvoor was daar vroeër jare die kommando stelsel wat gehelp het om vrede te hou op die afgeleë plekke, maar ook geleer is om in stedelike situasies op te tree. Ek weet. Ek was self ‘n Skiet Piet van Randburg kommando en ons taak was baie meer gerig op stedelike veiligheid. Maar helaas is die kommando stelsel afgestel sodat die bietjie teëstand wat daar was, ook weggeval het. Elke persoon moes maar sy weermag wapen terug handig aan die staat en dit het die ANC en later die EFF geleentheid gegee om plase aan te val want daar was nie meer ‘n wapen op elke plaas nie. Meeste boere het vrywillig by die kommando stelsel aangesluit maar toe is hulle sonder gewere gelos en weerbaar gemaak vir plaasaanvalle.

So nou is my eerste voorstel dat ons maar moet kyk hoe ons die stelsel kan vervang binne die grondwet met ons eie kommando stelsel. Ek weet dit is nie almal se smaak om vir twee ure of meer in die nag toegangspaaie dop te hou en grondpad te patrolleer nie, maar dit is bewys dat aanvalle en vee diefstal in sulke gebiede waar alreeds burgerlike organisasies bestaan, afgeneem het. Daar kan baie daaroor ook op uitgebrei word en is daar talle instansies wat hulle alreeds dit hul taak gemaak het om die boere te beveilig. Maar ongelukkig is daar nie veel wat jy kan doen wanneer jy een persoon in diens het wat deur hierdie moordenaars genader word om inligting te gee en deure oop te sluit voor hulle huis toe gaan nie. Baie van hierdie werkers word met die dood gedreig om dit te doen of om die eienaar te waarsku, so hulle kan nie dink dat hulle nie meer werk gaan he na so ‘n aanval nie. So ons kan nie alle aanvalle stuit nie want daar is altyd die kans dat iemand wat jy vertrou dalk die inligting aan die aanvallers gee, of selfs deel is van die aanvallers nie. Daar is baie keer tydelike werkers wat nodig is en is die boere is maar te bly dat hulle ekstra hulp kan kry om te help tydens die situasies.

So ons sal nooit alles kan stop nie.

Maar met my agtergrond as iemand wat dink hy verstaan die Bybel en hoe om dit te interpreteer, en alreeds baie boeke daaroor geskryf het wat so in totaal meer as 1,000 kopieë per maand afgelaai word, het ek ‘n heel ander benadering en siening  wat meeste van ons Suid Afrikaners nooit oor dink nie.

Ek het in een van my boeke, Oor Struikelblokke en die Hoeksteen, so ‘n bietjie gaan rondkrap in die geskiedenis van die Kerk, die reformasie en rolspelers, veral Luther en Calvyn, en dan ook oor die herlewing in die negentiende eeu in beide Amerika en Engeland.

Maar wat my nogal gevang het, was wat van die skrywers en teoloë wat Calvyn se leerstellings probeer verduidelik het, geskryf het. Nou moet ons onthou dat meeste van die mense wat na Suid Afrika toe gekom het en ons bestaan gevestig het, uit Europa gevlug het om weg te kom van Roomse vervolging, en dus Calviniste was. Later met die groot trek het meeste getrek oor onderdrukking en het uitgesien na hoe hulle hul geloof kon uitleef. Dit het dan ook gelei tot die stigting van die Gereformeerde en Hervormde Kerkgroepe, maar tog was daar mense wat vasgehou het aan die NG Kerk. Tot vandag toe is daar twee groepe binne die Kerkgroep, met die Vrystaat en ou Transvaal gemeentes wat nie altyd deel en ooreenstem met die Kapenaars nie. Ons moet maar net na die Boesak belydenis te kyk.

Maar wat my nogal geskok het terwyl ek navorsing gedoen het vir my boek oor struikelblokke ek op twee teoloë se skrywes afgekom het wat baie goed verklaar het. Ek was besig om te kyk na die doop van babas, waar dit vandaan gekom het en wat die redes daaragter was. Nou moet ek net byvoeg ek is gebore in ‘n Gereformeerde huis, so gedoop op 7 Oktober 1951 binne 6 weke na my geboorte, was diaken, later ouderling, skriba en voorsitter van die ouderlinge voor my veertigste verjaarsdag. Daar was selfs mense wat wou dat ek Potch toe mos gaan om te studeer en my te laat kwalifiseer as predikant, veral nadat ek ‘n leesdiens moes hou nadat die proffie wat ek gereël het vir die Paasnaweek net die Woensdag laat weet het hy kom nie meer nie. Gelukkig kon ek op een van ons afgetrede predikante se knoppie druk en het hy toe die Vrydag diens gehou, en ek en oom HT die Sondag dienste. Almal het gesê hulle kon nie glo dat ek dit gelees het nie, maar wat hulle nie geweet het nie, is dat ek gereeld voor topbestuur en kliënte aanbiedings gedoen het in my beroep as bemarkingsbestuurder, rekenaar (hoofraam) en sagteware verkope (smous), en moes programmerings klasse aanbied van my vroeë twintigs in die rekenaar bedryf. So vir my om voor mense op te tree was niks nuut nie.

Maar terug na wat ek agter gekom het. Die skrywer en Eerste minister van Nederland, Adriaan Kuiper, wat se skrywes in die Kerkorde opgeneem is en neergepen is deur Kuyper, is die siening oor wat ‘wedergeboorte’ is. Hy stel dit as volg: “C. Veenhof in sy boek ‘Predik het Woord’ analiseer Kuyper se doopsbeskouing, en toon duidelik aan hoedat hy die grond vir die kinderdoop sien in die ‘veronderstelde wedergeboorte’. Kuyper se siening oor ‘wedergeboorte’ is bekend. Die wedergeboorte is volgens hom die inplanting van ‘n ‘geloofskiem’, die geloofshebbelikheid of geloof vermoë in die hart van die kind in sy vroegste bestaan oomblikke. Dit vind plaas deur ‘n direkte werking van die Heilige Gees. Hierdie ‘kiem’ kan sluimerend lê vir jare, en dan, deur die Woordverkondiging, ontkiem en as ‘geloofsvermoë en die latere geloofswerksaamheid. Nou sê Kuyper: Die moontlikheid van so ‘n genadewerk van God in die siel van ons kind, moet by al ons kinders aangeneem word. Wanneer nou die ouers werklik in die verbond lewe, dan is dit hulle plig om elkeen van hulle kinders wat vir hulle gebore word ‘in de onderstelling dat het genade werk Gods reeds in hen plaats greep, in den Naam van God Drie enig te laten doopen”.5 (A. Kuyper: E Voto lll pag. 10, 11, 12). So hoe beskryf hulle hierdie wedergeboorte?  Die wedergeboorte is volgens hulle die inplanting van ‘n ‘geloofskiem’, die geloofshebbelikheid of geloofsvermoë in die hart van die kind in sy vroegste bestaansoomblikke.

Ek wil net weer herhaal wat Kuyper sê oor wedergeboorte: “Die moontlikheid van so ‘n genadewerk van God in die siel van ons kind, moet by al ons kinders aangeneem word. Wanneer nou die ouers werklik in die verbond lewe, dan is dit hulle plig om elkeen van hulle kinders wat vir hulle gebore word “in de onderstelling dat het genadewerk Gods reeds in hen plaats greep, in den Naam van God Drie enig te laten doopen”.5 (A. Kuyper: E Voto lll pag. 10, 11, 12).

Eerste keer dat ek hoor dat die Heilige Gees na verwys word as ‘n kiem. Ek dog altyd ‘n kiem is iets wat jy nie wil hê nie, want dit is hoe siektes versprei. Maar ons weet dat die Bybel verklaar dat dit die eerste werking van die Heilige Gees is, en dit is by alle mense, nie net die mense wat hierdie “kiem” ontvang het nie. (Die uitverkorenes volgens Calvyn). Dit is die Heilige Gees wat ons gaan lei na belydenis van ons sondes, soos beskryf deur die Apostel Johannes: “Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.” (Joh. 16:7-11)

So wat en wie is die Heilige Gees? Hy is die Trooster waarvan Jesus praat wat ons oortuig van ons sonde, ons die pad wys wat na die saligheid lei, en die een wat ons alles gaan leer. Hy is die Een wat die Bybel vir jou gaan oopmaak sodat jy kan verstaan wie die Vader is, hoekom Jesus moes kom, en wat jou gaan lei om by ‘n punt in jou lewe uit te kom waar jy op jou knieë gaan neerval en uitroep “Wees my as armoedige sondaar genadig en red my van die dood”. HY is die een wat jou gaan oortuig van sonde. En dit is die eerste stap vir my as Christen. Baba doop beteken niks. Toe Israel in die woestyn was en die verspieders uitgestuur het na Kanaän en hulle nie Kanaän wou in gaan nie, was Moses se antwoord as volg: “Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die HERE, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal Ek aan julle doen. Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal, van twintig jaar oud en daarbo, julle wat teen My gemurmureer het. Waarlik, júlle sal nie in die land kom waaroor Ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefúnne, en Josua, die seun van Nun. (Num 14:28-30) So die HERE het nie die kinders gestraf nie, maar verwag dat hulle teen ouderdom twintig vir hulle self besluit het of hulle Hom wou dien of nie.

“Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die HERE jou God jou inbring in die land wat Hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob, met ‘n eed beloof het om jou te gee—groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie—en jy eet en versadig word, neem jou dan in ag dat jy die HERE nie vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het nie.” (Deu 6:5-12) So wanneer verlaat jy die gebied waar die Satan oor heers? Na jy twintig is dan sal jy eers Egipte verlaat. Tot daardie ouderdom sal jou vader vir jou moet verantwoordelikheid aanvaar. Daaroor dat daar so baie egskeidings is, want die Satan weet dat hy dan die plan van die HERE kan ondermyn, want dan kan die pa nie sien wat die kinders aanvang nie.

So die doop is baie belangrik. Maar meer belangrik is wanneer en hoekom dit geskied. Eers wanneer jy self verantwoordelikheid vir jou lewe aanvaar. Dit is waaroor mondigwording so ‘n groot rol in die verlede gespeel het.

Maar nou is daar ‘n gedeelte wat werklik nie sin maak nie, en dit is waar plaasmoorde so ‘n groot houvas het op die Calviniste. Kuiper gaan voort: “Selfs die mens se sondige handelinge kan slegs gebeur met sy toestemming en met die krag wat Hy sy skepsel gee. Aangesien Hy gewillig, en nie onwillig nie, toelaat, moet alles wat gebeur – insluitend ons sondige dade en die mens se uiteindelike lot – in die een of ander sin in ooreenstemming wees met wat Hy in die ewigheid bepaal en beveel het. In verhouding met die mate waartoe dit ontken word, word God uitgesluit uit die regering van die wêreld, en het ons slegs ‘n eindige God. Natuurlik ontstaan daar sekere probleme wat ons met ons huidige kennis nie volledig kan verklaar nie. Dit is egter nie ‘n voldoende rede om dit wat deur die Skrif en die duidelike voorskrifte van die rede bevestig word, te verwerp nie.” So hier maak ons God die outeur van sonde. So alles wat in jou lewe gebeur en gaan gebeur is al lankal oor besluit, en jy kan niks verander nie. Verder beteken dit dat die HERE ook die plaasmoorde goedkeur want niks gebeur sonder Sy toestemming nie.

So ek wil graag dat jy die paragraaf weer lees en dit by jou insink. Die feit dat jou man of vrou rondslaap weet die HERE van en Hy keur dit goed, want dit moet gebeur. Die feit dat daar drie of vier terroriste jou op jou plaas aanval en vermoor kan ons niks aan doen nie want die HERE het dit reeds goedgekeur.

Dit is wat Calvinisme ons in die sak bring, want dit is die persoon se geloof beskouing wat jy aanhang. So dit help nie dat jy bid nie, die HERE sal mos nie na jou luister nie want jy glo in Calvyn se leerstellings. Nou gelukkig weet baie mense nie hiervan nie en het van hulle pragtige verhoudings met die HERE ten spyte van hul Calvinistiese sienswyse. En daarvoor is ek innig en opreg dankbaar voor.

Maar vergeet van jou baba doop en Calvyn, want nie een van daardie twee gaan jou in Jerusalem in die Hemel bring nie. Jou beste kans is Egipte in die Hemel. Dit is wat ek leer uit Sagaria nadat hy die einde van hierdie wêreld gesien het. En in dié dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees. En dit sal ‘n enige dag wees wat aan die HERE bekend is—geen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word. En in dié dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees. En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal die HERE een wees, en sy Naam een. Die hele land sal soos die Vlakte word, van Geba tot by Rimmon, suid van Jerusalem; maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort, tot by die Hoekpoort, en van die toring Hanáneël tot by die parskuipe van die koning. En hulle sal daarin woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon. En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. En in dié dag sal ‘n groot verwarring van die HERE onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word: goud en silwer en klere—’n groot hoeveelheid. En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels en van al die diere wat in daardie laers is. En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leërskare, en om die huttefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid nie—hulle sal geen reën kry nie. En as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref waarmee die HERE die nasies tref wat nie opgaan om die huttefees te vier nie. Dit sal die straf van Egipte wees en die straf van al die nasies wat nie optrek om die huttefees te vier nie.” (Sag 14:6-19) Waar sal die mense wees? In Egipte, want hulle het nooit Egipte verlaat deur gedoop te word nie. En hoekom die huttefees? Dit was die fees wat Israel elke jaar moes vier om te herdenk dat die HERE hulle uit Egipte gelei het. Onthou net een ding. Hierdie is die Hemelse Jerusalem en Egipte waarvan gepraat word, nie die aardse Jerusalem en Egipte nie. Die Jerusalem waar Jesus reeds as Koning regeer.

So kom en volg die Bybel se riglyne en staan op teen hierdie leerstellings wat teen die HERE as God staan, en glo dat alle mense het keuses om onder elke omstandigheid te maak. Dan sal ons lot verander en ons weet dat alles gebeur oor wat mense besluit, en natuur rampe God se manier is om met ons te praat of net skoon wetenskaplike feite is. Dan mag ons lot verander. Tot dan kan ons in miljoene saamkom en ‘n weinige, amper geen, verandering sien nie.

 

My life and experience with NET cancer

My story with NET cancer is a story of encouragement for those living in fear of this disease taking your life quickly. My journey with this disease now spans more than 50 years. As such I had to look at the most pertinent parts of it, but I will try and keep it as brief as possible. For the sake of clarity, I had to deviate from the illness itself and give a background of other circumstances that influence me and also have a serious impact on my medication and medical outcomes.

But let us start with the beginning. I started life as all other people as a fetus, but during my moms pregnancy she ended up with a burst appendix. The doctors literally had to take me out, remove her appendix or what was left of it, put me back inside her again and sew her up. So when the time came for me to born, I was born at home like most other people in those days with only a midwife present. I only realised 60+ years later, that her appendix could actually have been NET Cancer of the appendix, as she always complained about hot flushes which most doctors put down to menopause. The only problem is that it continued until her death in 2013 at age 95. Other symptoms were the spider veins on her upper right inner leg, always complaining about being bloated, and a total collapse of her sexual life. I know as a kid you are not supposed to know this, but boys will be boys. Especially if you are part of four mischievous brothers.

My early life in school

I had a normal life as a small kid but had a problem with my bladder. Every now and then I would wet my bed even at age nine and ten. The other problem that was also caused by my bladder was that I would take ages before starting to urinate. Sometimes at school I would be late for class as I had to wait for the bladder to decide when it was time to open up. I can still remember one day in my teens when the teacher would not let me go to the toilet while we were writing exams and I ended up wetting myself. Fortunately, by the time we had our normal midday break my trousers were fairly dry. But it was humiliating.

At other times I would see blood in my urine and our doctor diagnosed it as bilharzia and told me that it will happen every now and then that my urine will be red or that I might find small traces of blood in my urine. I then had to see him again and go through a process to kill all the parasites and it would be fine again. As kids we used to go swimming in all sorts of water so it was probably the easiest conclusion for him to make.

Something else that I never thought of that could possibly linked to NET cancer is that I had what I termed as a useless bone structure. I starting playing rugby at primary school and because of my speed, sidesteps and not being afraid to tackle anybody that had ball in hand, always played on the wing. There were times when I played at centre also but my favourite position was wing, as in my first major game I ended up with three tries playing on the left wing. So I could use my right hand to hand-off anybody trying to get their arms around my legs at speed, and then had the ability to sidestep at very high speed. The problem came in that after two years my ankles started with their problems as I would end up limping of the field with a sprained ankle and found that it happened fairly regularly and was told by the doctor that if I wanted to be able to walk at age 60, I had to stop playing rugby. So I turned to cricket but played at a club as our school did not have a cricket squad. That stopped once I finished school as I had to work during the day from 8 to 5, then attend university from quarter past five till most evenings around twenty to ten, then do your assignments and then be ready to catch the bus at twenty to seven to be in time for work. This is now the reason that I am walking around with a back fusion that broke last year and cannot be fixed so I have three things assisting me with walking and that is a walking stick around the garden, or crutches when I cannot put any pressure on my legs, a four wheel cart that I use for shopping if I feel I can make it, or a wheel chair for when ever I need it. This also explains why my coccyx was remove in my early twenties without me knowing how I broke it and it did not want to heal.

Then as I turned 15 or 16, I had these experiences where I would have severe sinusitis and the doctors could never find the cause. I was just told that it was just another thing that I was allergic to like all the other things I was allergic to and that was it. Something else that happened was that I would have this severe pain that felt like an appendix problem or pain in the abdomen but normally the next day or hour it would be better or gone, or I would give it a couple more days and then it will be all gone again. Later on in my working life I realised I had this temper that was difficult to control but I worked on it and fortunately as I worked mainly with clients in their offices it did not interfere at work. I still had a bit of a short fuse wire then, but nothing is left of it today. So I try and avoid situations that could cause conflict as I know what will happen. I will explode. Some of the over the counter medicines at times helped, while other would cause me to what I can only describe as putting me on a trip. As someone who has never used drugs, I can only assume that is what they would feel like.

I am also a very inquisitive person. When we moved into another house as a teenager, I found that the previous owner left a lot of chemicals in a room outside and I would try and identify what it was and what happened when you mix some of these things. The one time I made this yellowish substance that looked like yellow smoke only to find out that it was chlorine gas. So, I was always looking for ways to make something easier, or just look at how things are made.

During my teens my blood pressure would just go mad but by the time I got to the doctor nothing was found. This happened quite frequently but I learned how to cope with it and what the warning signs were. Remember this was early 1960’s, so very few doctors have ever heard of this condition, and in South Africa even today medical doctors are trained that when they suspect NET cancer, they can contact the university that will assist them and tell them what they have to do. And even today you still find like I did two weeks ago an oncologist who wanted to impress her surgical friends when they had to decide how to sort out my large intestine blockage, trying to tell me that that I did not have NET cancer but IBS, or irritable bowel syndrome. So needless to say I told het to shut up and took over the consultation with the surgeons and we decided that I had to try and keep my stool as loose as possible to get it past the fold in the intestine. Then I also knew that I could not leave home without taking an OTC medicine for an upset stomach with me whenever we would go out. At times I was nauseous but that was not really a problem like the upset stomach was. I found that I got tired but tried to remedy that by taking my bicycle and go on a forty-mile ride to increase my stamina. At work I did not see that as a problem as I just took a couple of minutes resting time, even if it was just a walk around the office or home, and then I would be able to continue again.

One of the things we were taught at home was that even though we were seen as poor people, it did not matter as you can achieve anything if you put the time in that is required for a specific task to do it. The only problem with that was that if you did not have exposure to certain vocations, you did not know what was required to qualify for that specific vocation. And the teacher we had at high school that was supposed to give us some guidance was close to retirement so his knowledge was not really up to date with what types of people were required.

I decided to take the easy route and that was to become a chartered accountant. My accounting points were always above 80% or even at times averaged above 85% for the school year. Coupled to mathematics which I enjoyed and I had the privilege of being the first student to score full marks for an examination, it looked like the best route to follow. It was just those subjects that I would enjoy, but the rest of them I did what was required to pass them all through school. I remember when my parents took me to a university to help me decide what to do with my future and what I should consider studying that the examiner told me that my marks shows me as a very lazy person, as I should be able to get 80% + in all my subjects. I knew it but was not interested in studying history and Shakespeare as I could not see any benefit in spending time trying to remember dates and names and battles. To me it was a waste of time. I needed to either do something that came naturally, or something where I had to think about a situation or problem, and then come up with an answer.

Something that I know most people do not know about, and that includes people close to me today, is that the NET cancer caused severe nervousness. As an example, if I knew I had to study or do something at work, but because I did not feel competent enough to do it and nervous about the outcomes of these events, I would wait till it was virtually to late to do it properly, and then still be surprised that I actually managed to do something. That was one of the reasons for my marks at school, as I still do not know how to study. As long as I can find a formula or a set of sequences that I would work out myself, it is fine, but do not expect me to get something in my head that requires me to give a word for word representation. Even presentations and sermons and lessons I taught at Bible studies and delivered at churches, what I present is always about 50% of what I would write down. And that is what made writing about the Bible so easy. Once you understand what the LORD wants from us, I can answer any question you throw at me of the cuff. Because I understand the message of the Bible, no question is to hard.

In my final year at high school all the students, those that could afford it, went to a place called Loskop Dam for a weekend. Things at home were changing financially and I could actually afford to join them. We had a party the Friday night and then on Saturday we were all just relaxing. Some of us played a game of cricket while others went fishing. The afternoon was set aside for a tour through the game park on the other side of the dam which was really a wonderful experience for me as it was an experience that I never had in my life before. Even growing up in South Africa, as we did not have spare cash, the only animals of Africa that I saw was at the local zoo. Up to that weekend, I never had the opportunity to see these animals in their natural surroundings. While still cruising through the game park I started sneezing and by the time we got back to camp I really thought that I had either the flu or that I was allergic to some plants or trees we drove past. This was not the first time that I had this type of situation as I was used to it happening normally first thing in the morning but by 10 o clock in the morning it would be gone. All the local doctors used to tell me was that I was allergic to some stuff in the air but never sent me for any tests. But this time it was different. I really felt bad and was told to stay in bed while everybody else enjoyed another party. One of the nice things that happened was that some of the girls would come and check on me during the evening but when I fell asleep the visits also stopped.

The next morning, I was still in exactly the same situation and by the time we arrived back at school my parents were told to take me to the doctor to see what was wrong and that they will only allow me back once I was over this. I went to the doctor the Monday morning and was given medicines to take and was out of action for a week. But I still had these times when I would get “hay fever” that would last for a day or two. And then at times I was sort of lightheaded and knew I had to either sit still or go and lie down. We have to remember that this was in the late sixties and I am living in South Africa where even today when I see a doctor and I tell him I have NET Cancer he takes out his notebook and asks me to tell him more about it.

I was also nauseous at times and it was all explained as maybe the food being too rich, or just that I must be thankful for cleaning out my system on a regular basis.

Early adult life

After school I started studying and working at the same time as an article clerk at a firm of auditors and public accountants, but after eighteen months found out that there were these fascinating machines called computers, and that there was a high demand for programmers and trainees. I went for some aptitude tests and training at a college in COBOL, and within a day after finishing the course, I landed my first job as a programmer and found that this was really the job I always wanted. I could use my knowledge of accounting and the applicable laws and regulations and talk to all the accounting people because of my background, and within weeks they would have a custom-built system running on their own computer. It was so much fun that at times I would get to work at three in the morning as I suddenly worked out how to do something my client wanted and got up and drove to work before I would forget what the solution was. It was also extremely interesting to find out how these machines worked, and before I knew it I would make changes to the actual operating systems and send it to the developers in the USA and they would incorporate it with the next release of the operating system. I ended up as an explorer, except I was paid to do it, and I could really explore things that most other programmers would frown upon.

I ended up as a real bits and bytes guy enjoying programming in assembler as using low level assembler language, I could control what this machine was actually doing. Now these were the early seventies where most programmers were depicted as the hippies smoking dope and not having any real people skills. Outside people could not understand that there were also guys walking around in three-piece suits and working as systems analysts, designers and programmers that had to dress up to see clients on a daily basis as all these computer people were seen as some weirdos.

During the beginning years in the computer industry I also met the wife of my dreams, got married and four years later started with a family. The one thing that was still bothering me was the fact that I had these hay fever stories, but I made it off as probably allergies coupled with an injury I picked up in my final year at school when I was training for a gymnastics display at school when I broke my nose which left me with difficulty breathing as the wall between the nostrils were so out of place that I found it difficult to breath at times.

The only thing they found was when I went for an insurance check-up for new insurance much later in life that the insurance company specified a three-month waiting period instead of the standard one month waiting period before they would start paying for disability insurance. No reason was supplied and I did not question it.

So to me, I had an answer for my hay fever as it either pointed to the broken nose or to a probable allergy. Like all things in life if it happens frequently you get used to it and is accepted as the norm, and that was exactly my case. I knew I had trouble urinating and had to take my time and got used to never leave home without my bottle of Kem-o-dene, an over the counter medicine for an upset stomach.

Then in 1982 our son went to hospital as he also had a problem wetting his bed at age seven, and the specialists decided to look at his bladder. What they found was that the valves in the front of the bladder were facing the wrong way around. This caused him to retain his urine until he was completely relaxed in bed, and then the urine would escape causing him to wet his bed. It would also cause reflux to his kidneys which was a major concern. They fixed that and we were really pleased as I then knew what my problem was but it was not causing me any embarrassment so I decided that my bladder probably sorted itself out and I did not complain about waiting at times fifteen minutes or more before I would start urinating.

Shortly after that I went to hospital to get my nose sorted and it was such a relief to be able to breath like a normal person finally after probably 15 years after the event where I broke my nose.

Then in 1986 I went in for a scope of my bladder as I had blood in my urine again. This time the doctor, a new guy as we moved town, decided that he would refer me to a urologist for a scope to see if there was anything wrong inside my bladder. I went to the hospital and when I came by after the scope, I was told that they found a tumour in my bladder that was malignant, but they removed it. All I had to do was go for a scope every year, so no scans afterwards, and after three years of going for a scope I was declared cancer free. What type of cancer it was I never found out as to me cancer was cancer, as in my circle of friends and family most people that had cancer would die or were on their last legs. My wife lost her mom to cancer about a year earlier, so that was my frame of reference. I was just glad that they found it and removed it. At that time I really prayed and asked the LORD to at least see my youngest daughter become an adult as she was only four years old. Today she is a mother with 2 kids and going on 41. To me it was like a death sentence as everybody I knew who had cancer was either already dead, or dying.

But I still had the same symptoms I had as a sixteen-year-old boy with occasional severe pain in the abdomen area and sinusitis and what I found out later was flushing episodes and humongous amounts of histamine that was released by another tumour that nobody identified was there. At times where people would complain about constipation, I would tell them that for me I had to go to the toilet either once or sometimes twice a day. I know it was not an easy thing to get used to as everybody would complain about the smell afterwards, but that was just me. You can only spray that much air freshener to take away the smell, but the smell was still horrible. Another problem was that when I did go to the toilet it always sounded as if someone was trying out some new explosives, as it was really explosive.

The one thing that bothered me was this feeling of nervousness I had. I was always nervous and I really had a hard time cold calling at my job which by that time had progressed to selling and being in marketing as a product and marketing manager in the IT market. While still working as a programmer earlier on in life it wasn’t a problem as I would normally have time to work with my new clients and it was not that I was the one making first contact. But in selling once I opened the door to a new prospect, I was all right, or if I had to do a presentation, I would go through 3 glasses of water just to keep my mouth from drying out completely. Even writing this now I have a dry mouth. And this nervousness continues. I just thought that it was just the way I was put together. The one thing that helped the sinusitis was actually smoking. At times as soon as I had my first cigarette in the morning, I would actually feel better and my nose cleared up. I stopped smoking after about nine years of smoking and found I had to take Allergex in the morning and evening to help me.

The struggle begins

Then a strange thing happened the morning of 31 August 1995. I woke up with a severe pain where I thought my appendix was and during the day made an appointment at our local doctor to see him as the pain was getting worse. When I saw him, I was told to go home and get everything I needed as I had to go to hospital as they thought that my appendix was at the point of actually rupturing.

I went into the operating theater at eight that night and eventually was back in my room four hours later. That was when the surgeon told me that he removed my appendix but found a tumour inside which was definitely malignant, and while trying to make space to get to the appendix as he had trouble getting to it, he also found this huge 100mm tumour surrounding the small intestine which was also malignant. He had to remove about two meters of my small intestine just to ensure that they left nothing behind. I was told that if they did not find it that night that I would probably have had another year to live. I had to go back eight weeks later for a full laparotomy operation where they found 20 odd lymph nodes, and one that actually was inoperable as it encased the abdominal aorta, and all of them were identified as carcinoid or as we call it today NET cancer. I was also told that all the tests came back showing I had carcinoid syndrome and that was the cause of my flushing, diarrhea, sinusitis and the sudden changes in blood pressure as well as the spider veins that I got while still at school in my right leg. So that was nearly 30 years from my first carcinoid syndrome symptoms appearing to being diagnosed accidentally.

The thing that struck me was that my sinusitis problem disappeared, and my nervousness was also better. I was booked for a course of chemotherapy using Interferon alpha which was a horrible time. But when we did tests after the treatment my 5HIAA came back normal, blood was normal, and nothing showed on any CT or MRI scans. I continued with the blood and 5HIAA test for 4 years but it was all clear.

During this time the political and economic situation changed drastically in South Africa and I found myself on the wrong side of the new South Africa in 2001 as I was a white male and over 50 years old. I was retrenched in order for the company to be able to continue doing business, as they had to reduce their older and higher paid white staff members and work with a company that would bring them in line with the broad base black economic empowerment which the government implemented. The main drive behind this move was that the economy had to provide for other races to also form part of the economy, but what actually happened was that people like our current president formed companies that they would “sell” to other companies in exchange for a percentage of the tender price. At times these new companies would actually take the lead in big projects and hand out the actual work to their friends and family to do the work, in exchange for shares in the major companies as part payment. They would take the actual tender price and inflate it in order for them to make millions of money by just using their status as black economic empowerment companies as a smoke screen. Our current president was not even worth a million Rand before 1994, but he is worth billions of Rands today using this tactic. He used to be the president of the umbrella organization that all trade unions fell under, so he knew when and where to push for companies to place shares with black economic empowerment companies, and he was in the fortunate position to own the companies that would fill that void. The only proviso some companies placed on handing out shares, was that you could not sell these shares within five years after the original transaction in which you were handed these shares. Now where these transactions were supposed to filter down to that working class it never did. It just made some crooks extremely rich as they would keep their shares. So our current president made himself a billionaire using this method while the people that was supposed to benefit, are still living in their shacks. Just remember one thing, I was raised in a country that was at that stage seen as a first world country, the same as any country in Europe, Australia and the USA. Our current government has the major accomplishment of changing South Africa back to look like all other African countries and a third/fourth world country where only the elite leaders can enrich themselves.

I include some figures that I found in my research for this article as I know that I will be labelled a white racist. But then maybe I have a reason for earning that title.

First the figures audited and agreed to by all parties during the reconciliation talk between the ANC and the National Party. (The NP represented the whites).

Deaths due to political violence during apartheid:
Max Coleman’s authoritative book analyses all deaths due to political violence from 1948 to 1994 in South Africa and Namibia.

According to the HRC statistics, 21,000 people died in political violence in South Africa during apartheid – of whom 14,000 people died during the six-year transition process from 1990 to 1994. The book lists the number of incidents, dates, and those involved.

This includes SA Defence Force actions, for instance the 600 deaths at Kassinga in Angola where the Defence force were fighting against the Cuban and Russian armies who wanted to rule Angola. during the war in 1978.

Of those deaths, the vast majority, 92%, have been primarily due to Africans killing Africans — such as the inter-tribal battles for territory: this book’s detailed analyses of the period June 1990 to July 1993 indicates a total of 8580 (92%) of the 9,325 violent deaths during the period June 1990 to July 1993 were caused by Africans killing Africans, or as the news media often calls it, “Black on Black” violence – hostel killings, Inkatha Freedom Party versus ANC killings, and taxi and turf war violence.
The activities of the Civil Cooperation Bureau as outlined by the Truth and Reconciliation Commission, were also included in these figures.

The security forces [of the RSA. Ed.] caused 518 deaths (5.6%) throughout this period.
And again, during the transitional period, the primary causes of deaths were not security forces nor white right-wing violence against blacks [just think that the AWB was allied with the IFP (Zulu). Ed.], but mainly due to “black-on-black necklace murders, something that Winnie Mandela introduced to stop people from giving information to the police”, tribal conflict between the ANC-IFP, bombs by the ANC and PAC’s military wings in shopping centres, landmines on farm roads, etc.

Violent deaths from 1994 to 2000:
And the SA Police reports for the above period: which can be accessed at their website’s statistics at http://www.saps.org.za — that a total of 174,220 people died violent deaths, from crime-related violence [or related to hate-crime against whites, and especially against the Boers. Ed.], between 1994 and the year 2000.

Now I can continue with my own experience again, as I trust that you now have a better understanding of what we face on a daily basis. I used my retirement savings to start my own company but had to close the doors after two years as I was excluded from doing business with any government or large enterprise as I did not have any black workers, even though I was the only employee. This also meant that I had to change my medical insurance and then found that they excluded all cancer treatments and back problems. The back problem was a result of a car accident where they had to fuse the lower five vertebrae as a result of the accident. It was already a problem when I applied and during those days, they could exclude prior conditions or put long waiting periods for previous conditions. In the end I stopped with my medical insurance as those were the areas I needed insurance for, and not being able to work, also meant no income to pay for it.

Then in 2008 I started with sinusitis again, my nerves were showing signs of playing up again, but I thought that by ignoring it I could live a normal life as I did have a “normal” life before being diagnosed. Another thing that happened was that my sex drive completely disappeared. I was not interested in going through the same procedures again and definitely did not have the money to pay for all the tests. I already knew at that point that the one tumour stopped all testosterone from going to my lower body as I only have about 6 hairs on both legs combined.

Something else that happened after my first operation in 1995 was that I started studying theology at a Pentecostal university on a part time basis. This was a direct result of my time in hospital as I had this weird experience where I saw people clothed in white all heading to a hill while I was in a treehouse or some other structure. I asked our reverend if he could explain it to me only to find that even though he had a PhD I probably knew more about the Bible than what he did. At the Pentecostal church everybody prayed for me and I was told by all good Pentecostal’s that I was cured. I knew differently though, but as I had no medical insurance I could not go for tests as I could not afford it. I was ordained as a pastor but knew I could not practice as a pastor as there was no way that I could handle the load on my psychological side, and the extremely short fuse.

During this time, I started writing my conclusions of Biblical doctrines as I used my computer tactics to investigate subjects and check all commentaries and then either confirm, modify or reject the different teachings by the different denominations. Some were quite easy, but others took years to investigate. Some ended up as small articles while others ended up as books. This was all done while either working at jobs just to get some money to survive, as I was excluded from practicing what I could do due to labour policies. Today there are 116 different laws in our labour laws against employing white males.

I then started working as a financial adviser while studying part time as that was one area I was still able to find employment in and was very successful and started building up a client base in order for me to build up a residual income for my retirement, and hopefully build up some funds to be able to go for tests again. The situation I found myself in was that my income was too high to qualify for state subsidised medical, but too low and irregular for paying it myself.

Eventually in 2013 I woke up the one morning with something I just could not ignore any more. By the time I saw the doctor I was told that I was lucky to be alive as I had a carcinoid crisis. Plenty tests later it was confirmed. The small piece of the one lymph node they left in 1995 surrounding the superior mesentery artery had grown to a tumour of 78mm by 40mm by 30mm. My beer belly was not a beer belly (I do not drink beer at all) but was a result of the tumour with the bottom of the tumour just above my belly button, and scar tissue from the previous operation. Most doctors and oncologists today ask me for information as I normally know a lot more about NET cancer than what they do, thanks to all the information available from email groups to Facebook groups. And coming from the IT world I am used to doing my own research as I always worked in what was referred to as the “new toys” department. But this is something that only happened during the past six years as I lived in a world previously where like so many people live that if you ignore a problem it would go away. And then there was the problem that if I found out that I still had NET cancer where do I go to from there, as financially I cannot afford to go that route. So I ended up ignoring the situation.

I was told that if I wanted to survive, I had to cut back on my work especially since it was the main reason for the stress I was under as I worked on a commission only basis as a financial advisor. I was passed the use by date in the “new” South Africa and I was excluded from working at most companies and all government entities, as I was a white male, on the wrong side of sixty, and even though I did not support the previous government and their views, I am still branded today as a racist and still excluded from the job market.

We moved to a tiny town to settle down and just to take life day by day and see the oncologist when needed. Fortunately, my tumour and all its allies and mets are well defined, so they grow slowly. Low grade well differentiated. Even though the biggest one is around 80+ mm by 35 mm by 30 mm as I did not have any private medical insurance or medical aid as it is known locally, the only thing that I qualify for is reactionary support under the state-owned hospitals. I used to receive medication from the state operated hospitals on a reactive basis only, but that stopped more than two years ago, even though it’s only painkillers. (Tramadol). All schedule 5 pain killers I have to pay for myself, but at least I can live without serious pain. But I have near constant flushing in the upper legs, all the way up to the back of my head and neck. I also had another laparotomy operation when my small intestine was completely blocked five years ago. They used a small 90cm portion of the small intestine to bypass the major part of the small intestine, and they removed a sizeable portion of my liver to alleviate the effects of the tumours in the liver. For three years I could smell again and had a fairly normal life again, or what I would consider normal. This comprises of flushing to an extent that people think that you are a heaver drinker as my nose is a purple brownish colour; I have metastasis to the scull, the back, neck, some ribs, and my pelvis, skin, and collar bones. There are also two metastases to my right lower lobe of the lung which collapses on a regular basis, and an unknown number of “squatters” in the liver. I also suffer from severe rheumatoid arthritis, so it is difficult to know which is which at times. But fortunately, I can still get Tramadol for pain, Imodium for diarrhea, and then stuff to help me in my fight against depression, which to me is the real enemy.

But knowing that I have lived over fifty, or probably even more years after the first symptoms of carcinoid syndrome started showing at age 16 already, I consider myself lucky to be able to still be alive despite the fact that I only get pain and sleeping medication as well as medication to keep me from having a nervous breakdown and to help me not to blow my fuse ten times a day, especially if you see what the ANC government and all its allies are doing on a daily basis. But then 80% or more of their support is dependent on grants, which is paid for through taxes by 8% of the population, leaving the black voters having to vote for them as they are told that they will lose their grants if the ANC loses an election. And most of these people are illiterate with an IQ of 70 or lower.

The emotional and nervous side I believe is the one area where I still think a lot of research is required as I cannot cope without taking something to keep my emotions under control. Fortunately having spent a lot of time studying the Bible and writing about it, I have an anchor that I can hold on to during those days or weeks or even months when your whole world seems to fall apart. Today we live as hermits as my wife had a bilateral mastectomy two years ago, and we are caregivers for each other. Fortunately, many questions I had, got answered either by Facebook groups or by watching NET specialist’s presentations on the internet. These presentations were mainly made by Dr. Richard Warner, Dr. Eric Liu and others like Dr. Eugene Woltering.

I also started blogging about this disease firstly for our family and friends, and statistics show that it is being read by many people that I do not even know. My task for the rest of this year is to change this blog into a book and at the same time to translate it from Afrikaans, my native language, to English, so that it can be read by more people. In it I document this past five years sometimes on a daily basis and sometimes on a monthly basis, where more statistics and information are available. I give information about having diarrhea 80 times in one day, with an average of around 10 times per day. Sometimes just passing wind and sometimes not. Sometimes being down and out, and then sometimes feeling quite good.

My blogging days

So, for five years I spent some of my time writing articles and books about Christianity, theology and the Bible to assist in keeping my head somewhere else and not to think about my own medical condition and our own physical security. I am also the guy who designs the Zebra calendar which I make available for free worldwide to all the other people fighting this disease and any person that wants a calendar.

This is the background to my health situation for people who were not aware of my situation, or those who thought that I was only seeking sympathy during my first spell in 1995.

My current situation.

The political situation in South Africa is not conducive to living a relaxed life any longer. Our children are either in the process of thinking of leaving or have left the country. My oldest daughter lost her mother in law after they were attacked and her mom in law shot and killed in what police recorded as a robbery gone wrong, even though only one mobile phone was stolen. Her father in law survived the attack. He was repeatedly beaten with a piece of wood with a six-inch nail through it over the head, shot at, but survived.

This was the press release from the local paper: Pretoria – Sept 28, 2009 – 55-year-old Isabel Schonken was shot dead from behind over the weekend, as she was apparently trying to escape to a guest bathroom to hide from a group of armed attackers at the Klipkop smallholdings east of Pretoria.

Three more farm-attack deaths this week:
On Saturday, Mrs Schonken’s businessman-husband Lars, 56, was shot in the torso during the attack near Klipkop at 02:00. Lars’s skull and wrist were fractured when the robbers assaulted him and hit him with a pistol. He is currently recovering in the Little Company of Mary hospital in Groenkloof, Pretoria, writes Keppeler.

Cut through electric fence
Isabel’s sister Héléne Rumsey, 52, who lives a stone’s throw from the Schonken’s, said the robbers had cut through an electric fence which stretches all around the smallholding. They were able to get into the house through an open sliding door.

“They attacked Lars in the bedroom,” Rumsey related. “It seems as if my sister had fallen asleep in front of the television in the living room and woke up when they shot Lars. Shortly thereafter she was shot through the heart. The robbers tried to shoot Lars in the heart as well, but luckily it was only a flesh wound,” she added.

Lars lost consciousness after being shot. When he came to, shortly thereafter, he fetched his pistol from the safe and shot one of the robbers. According to Rumsey, the only things which were ‘robbed’ were her sister’s handbag and cell phone and her brother-in-law’s laptop. Lars phoned his daughter, Sonja Smit, and her husband, who also live on the smallholding.

Covered in blood
Smit’s husband, who doesn’t want his first name mentioned, found his mother-in-law in the bathroom and his father-in-law in the living room, covered in blood. “She was already dead,” he said. He took his father-in-law to the hospital. Rumsey said the couple’s youngest daughter, 17-year-old Alma, wasn’t at home during the attack.

Police spokeswoman Monique Vermeulen said police followed a trail of blood – left by the shot attacker — to a gravel road near the smallholding, where the suspects possibly climbed into a vehicle and fled.
Be on the lookout for a man with a bullet-wound.

The police have asked doctors and medical personnel to be on the look-out for a man with a bullet wound. Since the South African trauma units treat about 127,000 bullet wounds a year, this might be a large undertaking.

Rumsey said her smallholding had also had an attempted break-in two weeks ago, but the attackers fled when they triggered the alarm.

But that is the case with so many farmers in South Africa today, both white and black. Our president even denies the killing of farmers at the UN. So unfortunately it is not a safe place to live and raise a family anymore. Just listening to all these young political leaders singing one Boer (Afrikaans speaking white male), one bullet, and living in constant fear does not make life easier. And when you have to rely on state funded services where you are constantly being humiliated also takes its emotional toll on a person. I know that there are probably fifty murders per day as a result of black on black violence, but that is their norm, so when we complain about farmers being murdered the numbers does not compare to this. But, the difference is that the farmer probably employs 10 to 100 people and their dependents, so the supply of food is at risk. Coupled with land grabs which would have been made legal during 2020 as expropriation without compensation, we live in a constant fear of when these murderers will break down our doors to kill us.

I actually feel sorry for including politics also, but that is the reality of the situation in the new South Africa. The legacy of what happens when terrorists take over the running of a country without knowing how to do it as they were bush fighters. And the few Jewish communists who helped form the ANC and were the brains behind the ANC, cannot take over as they will then blow their cover. Is it just a coincidence that the book Protocols of the Elders of Zion was banned in South Africa in 1994, the year the ANC took over the government in South Africa? The following people were involved in the Rivonia trial where Nelson Mandela pleaded guilty to all charges against him. Just look at all the Jews. Not included in this list were people who fought in the political arena like Helen Suzman, Colin Eglin and Helen Zille. The people of the Rivonia trial were: Lionel Bernstein, architect and member of the South African Communist Party (SACP), Denis Goldberg, a Cape Town engineer and leader of the Congress of Democrats, Arthur Goldreich, Bob Hepple, James Kantor, brother-in-law of Harold Wolpe, Ahmed Kathrada, Nelson Mandela, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Andrew Mlangeni, Elias Motsoaledi, trade union and ANC member, Walter Sisulu, Harold Wolpe, prominent attorney and activist. Goldberg, Bernstein, Wolpe, Kantor and Goldreich were Jewish South Africans; Hepple was an Englishman; Kathrada an Indian Muslim; Mandela, Mbeki and Mhlaba were Xhosa people; Motsoaledi and Mlangeni were Pedi people and Sisulu was Coloured (he had an English father and an Xhosa mother).[3]

The leaders who were prosecuted in the Rivonia Trial also included Nelson Mandela, who was already in Johannesburg’s Fort prison serving a five-year sentence for inciting workers to strike and leaving the country illegally. Most of the Rivonia defendants were to be convicted, and in turn sentenced to life imprisonment.

And all this has a huge impact on my emotional life and that is why I included it. To see and hear that every weekend 100’s of people die because of drunkenness, with an average of 44 per week with most over the weekend. And it is all black on black. Add to this the remaining old white people, from late sixties to in their nineties who cannot fight against six or seven 18 to 45 year old strong black men that are killed by these savages just because the ANC and EFF wants their property or just for the hell of it. And that is our age group now, and we are no longer able to fight back. But this is something I cannot do anything to or prevent it, so life goes on.

I trust that it will encourage you that there really is life after and with NET cancer. This is my reality today.

You can visit my site at http://www.shama.org.za/ to see what I write about, and maybe you might just find that one subject that you needed an answer for. All my writings are available online for free and all I ask for is that if it blessed you, you can bless us by donating to our ministry.

My latest update which covers the last two years can be found at https://kankerswaard.blogspot.com/2022/01/so-n-opdatering-van-my-gesondheid-en.html, but is only available in Afrikaans as I still have to do the translation to English. But it is up to date.

If you feel that you would like to donate to our cause of getting our lives back, you can donate at our payment processor at https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries

Apartheid in die nuwe Suid Afrika.

Ons lewe vandag 25 jaar na die einde van apartheid, nog steeds in apartheid. Ek glo nie dat ek veel teenkanting kan kry nie, maar waar daar in die verlede onderskeid getref is van velkleur, het dit ‘n veel meer komplekse onderwerp geword. Verseker is daar nog apartheid wat gebaseer word op velkleur, elke dorp of stad wat jy kry in die ou Suid Afrika het nog steeds sy aparte woonbuurtes vir die swart, bruin, en blankes, maar dit is maar een van die apartheids kenmerke. So ek wil so vinnig kyk na hoe apartheid vandag werk in Suid Afrika, en dan kyk of ons dalk iets kan leer daaroor uit die Bybel.

Hoe werk apartheid vandag?

Die eerste groep waarna ek wil kyk is die wat hul apartheid kan bekostig as gevolg van hul finansiële stand. So die mense kan dit bekostig om apart van ander mense te lewe. So wanneer ek na ons ou dorpie kyk kry ons nog steeds die mense, my inkluis, wat in die oorspronklike dorpsgebied bly. Daar het wel ‘n baie groot aantal blankes die dorp verlaat nadat die groot projekte wat in die omgewing werk verskaf het aan die mense, voltooi was. So waar ons dorp oorspronklik die padwerkers kamp gehuisves het, het dit tot ‘n einde gekom toe al die groot paaie in die omgewing geteer is. En dan was die ander groot projek die Groot Visrivier tonnel wat van die Gariep dam water na die rivier gepomp is. Daar was ‘n plek waar mense gebly het wat as Midshaft bekend was, wat indien jy nie daarvan weet nie, jy nie eers daarvan sal weet nie. Die tonnel is net oor die 80 km lank en het baie jare gevat om klaar te maak. Dan by Teebus waar die tonnel eindig, is daar vandag ‘n spook dorpie met ‘n Olimpiese grote swembad wat natuurlik leeg is. Indien jy gaan kyk na die pompstasie is daar voorsiening gemaak om ‘n hidro elektriese opwekkings stasie op te rig wat verseker vir ‘n hele paar dorpe hier om ons genoeg krag sal voorsien, maar ek glo nie eers dat iemand daarvan bewus is nie.

So het die ou dorpie baie van sy inwoners verloor wat ‘n hele ketting reaksie gehad het. Groot naam klerewinkels, meubelwinkels en selfs banke het hulle kantore en winkels gesluit omdat daar nie meer mense oor was wat hulle kon ondersteun nie. Die winkels en banke het natuurlik ook ‘n klomp mense verplaas na ander gebiede waar die winkels en banke takke gehad het, of party moes maar net hoor dat hulle afbetaal gaan word aangesien daar nie meer werk vir hulle is nie.

Die gevolge daarvan was dat die skole kleiner moes word, dat die hoërskool gesluit het en dat die onderwysers opleiding sentrum wat eers die hoërskool was ook deur die nuwe regeringsbeleid gesluit is, en alles het net meer mense laat trek. Vandag is daar ‘n oorvloed huise beskikbaar, maar hulle word so stukkie vir stukkie na Khayamnandi, die oorspronklike swart woonbuurt, weggedra. Hoekom ek ons dorpie so beskryf het, is dat daar verseker nie onder die blankes apartheid beoefen word nie aangesien meeste mense maar jare lank al hier bly. So hulle het nie doelbewus gekies om hier te kom bly nie, behalwe dalk mense soos ek wat gevind het dat ek hier ‘n huis kon koop teen ‘n baie lae prys.

Maar tog vind ons dat meeste van die mense wat vir die staat werk, en hulle is seker 95%+ swart of anders kleurig, wel in die dorp bly want hulle wil nie saam in Khayamnandi bly nie want die huise is te klein, en dit pas nie by hulle status nie. So vind jy dat baie onderwysers, mediese personeel wat by die hospitaal of kliniek werk, byna almal in die ou dorp ingetrek het. Dan is daar ook redelik baie mense wat in die dorp bly wat as kontrakteur werkers in ‘n huis in die dorp bly aangesien hul huisvesting deur die kontrak gedek word. So die mense ‘koop’ hulle apartheid. En dan is daar natuurlik die misdaad deur die jonger, meeste manspersone wat aan bendes behoort, wat mense wat dalk net alleen of ‘n bietjie laat van die dorp kom, slagoffers word van hierdie boewe. Baie van die wat aangeval word verloor hulle lewens, terwyl ander dalk gelukkig is en dit oorleef.
Maar, soos almal in Suid Afrika weet, is ‘n lewe niks werd onder die mense nie. Ons almal baklei oor plaasmoorde en swart teen wit misdaad, maar wanneer jy na die statistieke kyk sien jy hoekom die ANC niks daaraan doen nie, want die swart op swart geweld, of anderskleuriges, is seker 50 keer meer as plaasaanvalle of swart op wit geweld. In baie gevalle is een naweek se geweld meer as al die plaasaanvalle in ‘n jaar op blankes. Die webtuiste https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/violence/by-country/ se statistiek wys dat Suid Afrika 14 de op die wêreld lys is van 183 lande, met 25 sterftes per 100,000 mense. Vergelyk dit nou met Sirië wat in ‘n oorlog betrokke is en hul syfer is net 2.85 per 100,000 mense is en hulle is 127 ste op dieselfde lys is, en dan vind jy uit hoe min hierdie mense by ons omgee vir ‘n lewe.

Ek glo dit is ook hoe dit gaan met mense in die stede. Indien jy kan bekostig om in ‘n buurt te vestig wat oorheersend is soos jy, dan koop jy jou apartheid. En dit maak nie saak watter kleur jy is nie. Apartheid is nie meer vandag kleur gebonde nie, maar inkomste gebonde. Daar is natuurlik ook ander faktore, soos geloof en etnisiteit wat ook ‘n rol speel, maar ek glo die grootste skeiding is soos in die verlede nog steeds finansiële apartheid. Al wat na 1994 gebeur het is dat alle groepe nou in vooraf slegs blanke gebiede kan bly. Ek weet nie of daar enige blankes is wat hulself in voorheen swart gebiede gevestig het nie, aangesien die etnisiteit en gewoontes baie groot verskil.

So kry ons vandag dan ook blanke plakkerskampe, iets wat vroeër jare nie eers aan gedink is nie. Maar na 1994 het selfs die swart plakkerskampe soos sampioene net oornag verskyn. Almal het gedink en is belowe dat daar werk is vir almal in die stede, en het die vorige tuislande se inwoners net na die stede toe gestroom. Verder het van die buurlande se mense ook net oor die grense gestroom en is daar selfs aparte kantore ingerig waar Zimbabwe se mense die nodige dokumente kan kry om in Suid Afrika te bly en werk. As ek net aan ons dorpie kyk is ons dalk 150 blankes op die dorp met seker 20,000+ in die swart en kleurling buurtes.

Maar nou vind ek ook ‘n verdere uitvloei van hierdie verskynsel. Ek het onlangs die dokumentêre video gekyk wat hoofsaaklik gegaan het oor die insypeling van mense in die EU genaamd “Borderless”, en het toe gevind dit is presies wat ons in Suid Afrika al baie verder mee gevorder het. En dit het net gebeur in Suid Afrika deur dit te wettig. So het daar slegs omtrent 5% van die mense se lewens verander en kon hulle kies en keur waar om te bly, want hulle het die wet agter hulle gehad wat bepaal het dat indien jy op enige vlak met die regering of groot maatskappye besigheid wou doen, jy of ‘n swart bemagtiging vennoot moes gebruik om saam met jou te tender, of hulle moes die hoof tenderaar wees, en dan het hulle die werk na jou toe uit kontrakteur. Dit is natuurlik hoe meeste van die ANC se mense hulle fortuine gemaak het en nog steeds maak, en die deur vir Staats kaping wyd oop gemaak is. So het dit ook gesorg dat meeste Staats of semi Staats instellings deur mense oorgeneem is wat geen kennis gedra het van bestuur nie, en maar net van een na die ander instelling geskuif is om daar te gaan plunder. En natuurlik sal die politisie voor aan die lys van ontvangers, want hulle maak seker dan die ooreenkoms geteken word, en dan word die departement of instelling net aangesê om die nodige tenders uit te sit en seker te maak dat die mense wat reeds die “tender” gekry het, wel die tender kry, en hulle natuurlik hulle pond vleis kry vir hulle werk. En die blanke mans vind dat daar 118 wette is wat hulle uitsluit uit hierdie posisies en nooit eers oorweeg sal word vir nuwe aanstellings nie. Ek onthou dat so ‘n jaar of twee gelede al Eskom se diesel deur ‘n vrou verskaf is wat ‘n haarkapster was. Maar sy is gebruik sodat die wat weet hulle self daardeur kon verryk.

Dan vind jy uit dat die een persoon glo nie geweet het dat ‘n maatskappy wat ‘n tender van miljarde gekry het sy dogter se maatskappy was nie, al het sy by hulle in hul huis gewoon.
So as Suid Afrikaners, en veral blanke Suid Afrikaners, het ons so ‘n 24 jaar voorsprong op die EU. Die enigste verskil is dat dit die gepeupel is wat na die EU gevlug het, en die NGO’s wat die geld gemaak het. Soos die een persoon wat in hegtenis geneem is omdat hy maar net €5 miljoen onwettig gemaak het, maar dit as niks op die nuus afgemaak is nie want daar was ander NGO’s wat €50 miljoen gemaak het. Nou sit die EU met die probleem waarmee Suid Afrika gesit het in die apartheids jare, dat al hierdie ongeskoolde mense wat niks tot die ekonomie kan bydra nie, al die staatshulp wat vir hul eie mense deur hulle eie mense bygedra word, so die betalers van belasting, na die ingesmokkelde gepeupel gaan en hul eie mense trek geen voordeel daar uit nie.

So wat is my raad aan ons eie mense in Suid Afrika? Ek weet dat meeste mense se antwoord gaan wees dat indien jy kwalifiseer jy jouself in ‘n ander land vestig en daar aangaan met jou lewe. Maar, indien jy sekere beroepe beoefen waar jy vir jouself kan werk, jy dalk meer hier gaan verdien as in die buiteland. Die rede is voor die hand liggend. Omdat daar ‘n tekort aan mense in sekere beroepe is, en jy jou eie praktyk kan beoefen, kan jy bly en dan jou apartheid koop. Ek stel net voor dat jy mooi kyk in watter area jy jou vestig want dit help nie jy gaan soek ‘n plek wat soos by ons 180+ blankes het met seker 20,000+ anderskleurige mense nie want jy gaan nie veilig wees nie. Maar nou kan jy ‘n plek vat soos iewers langs die see in die Weskaap, en jy is weg van die wat jou wil doodmaak, en jy kan redelik veilig lewe.

Maar natuurlik gaan jy die mense kry wat hulle geld maak uit bemagtiging transaksies, en hulle kan net dalk jou bure word en hulle gewoontes soos klere oor jou erf se muur ophang, musiek wat so hard gespeel word dat jy nie jouself in jou eie huis kan hoor nie, en dan regte rassiste is. Maar, o ja, ek het vergeet hulle kan nie rassiste wees nie, net blankes kan rassiste wees.

En dan moet jy besluit of jy jou kinders hier wil laat leer of dalk in die buiteland waar hulle standaard net soveel hoër is. En natuurlik is hulle verseker meer veilig daar as hier. En kan hulle dalk in die buiteland net in beter omstandighede groot word.

Maar selfs in die gekoopte apartheid woonbuurte, is jy nie veilig nie. My skoonseun is binne ‘n veiligheids kompleks met elektriese bedrading, lemmetjiesdraad en alles in sy tuin aangeval agt uur die aand toe hy die water wou afsit wat hy die plante mee natgelei het. Hy is in die rug gesteek met ‘n skroewedraaier, maar die aanvaller het nie gedink dat hy met ‘n 26 jarige, 1,85 meter 100 kilogram sterk boerseun te doen gaan kry nie. So al was hulle twee wat hom aangeval het met een wat hom met ‘n baksteen oor die kop wou slaan, moes hulle die aftog blaas. En die was al in 2003.

Dan is daar ook gevalle waar hierdie boewe plekke binne hierdie komplekse huur, en dan van binne die eienaars besteel sonder dat iemand ooit weet waar hul gesteelde goed heen is nie. Maar, nou moet ek byvoeg dat my een suster ons vertel het dat in een van hierdie regte veilige buurte waar hulle gewoon het, blanke kinders so ingebreek het en rekenaars en ander elektroniese goed gesteel het om geld te kry vir hul verslawing aan dwelms.
So alles gaan nie meer oor kleur nie, maar oor optrede. Vra maar vir Malema hoekom hy in Hyde Park bly en sy kinders in van die duurste skole skool gaan, en dan vind jy uit hy het sy apartheid gekoop. En natuurlik was hy baie kwaad toe mense op ‘n kaart wys waar hy bly, want toe vind sy aanhangers ook uit dat hy nog steeds in apartheid glo en lewe.
So dit so ‘n vinnige kyk na waar ons vandag staan.

Apartheid in die Bybel

Grense

Waar ek nou na ons fisiese grense gekyk het en wat dit maak, kom ek by ‘n baie interessante gedeelte, en dit gaan oor wat die Bybel oor die onderwerp te sê het. Ek sal eers net al die gedeeltes aanhaal en dan bespreek. Ek wil hier net een van my gunsteling verse aanhaal van Paulus wat meeste mense wil ignoreer, want dit pas nie by hulle teologie in nie. Hoekom gebruik ek verse uit die Ou Testament/Verbond? Omdat meeste Kerke hul beleidenisskrifte net op die Nuwe Testament gebou het. En dit maak dat die mense dink dat ons nou ‘n ander HERE aanbid as in die Ou Verbond.

Ek vind daagliks dat mense, en ek praat van volwassenes, nie weet wat in die Ou Testament staan nie, want dit mag nie gebruik word nie. Ek was self eendag in ‘n gemeente waar die predikant amper summier afbetaal is omdat hy durf praat oor die gedeelte van Paulus, want dit het niks met ons te doen nie, aldus die ouderlinge. “En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.” (1Ko 10:8-11) So ons kan en moet na die gebeure kyk in die Ou Testament, want dit gaan ons wys hoe die HERE vandag met ons gaan optree. Onthou net, Jesus het gekom om vir ons sondes te sterf sodat ons wedergebore kan word en so die ewige dood vermy, maar Sy en die Vader se optrede is vandag nog dieselfde as wat dit in Adam en Eva se tyd was. Sy eie woorde was: “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.” (Mat 5:16-20)

So nou kan ek aangaan na die gedeeltes oor grense in die Bybel. (Eks 23:31) “En Ek sal jou grense vasstel van die Skelfsee af tot by die See van die Filistyne, en van die woestyn af tot by die Eufraat. Want Ek sal die inwoners van die land in julle hand gee, en jy sal hulle voor jou uit verdrywe.” (Num. 34:2) “Gee bevel aan die kinders van Israel en sê vir hulle: As julle in die land Kanaän kom, sal dit die land wees wat aan julle as erfdeel sal val; die land Kanaän volgens sy grense.” (Num. 34:12) “Verder moet die grens afloop na die Jordaan totdat dit doodloop by die Soutsee. Dit moet vir julle die land wees volgens sy grense rondom.” (Deu 32:8) “Toe die Allerhoogste aan die nasies ‘n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.” (Neh. 9:22) “En U het aan hulle koninkryke en volke gegee en dié volgens bepaalde grense verdeel; en hulle het die land van Sihon, ja, die land van die koning van Hesbon, en die land van Og, die koning van Basan, in besit geneem.” (Job 14:5) “As dan sy dae vasgestel is, die getal van sy maande by U is, U vir hom grense gestel het waar hy nie oor kan gaan nie,” (Psa 74:17) “U het al die grense van die aarde bepaal; somer en winter, U het hulle geformeer.” (Jes. 10:12-13) “Maar as die HERE al sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, dan sal Ek besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië se koning en oor die gepraal van sy hoë oë. Want hy sê: Deur die krag van my hand het ek dit gedoen en deur my wysheid, want ek is verstandig; en die grense van die volke het ek verwyder, en hulle voorrade het ek geplunder; en die wat op trone sit, het ek soos ‘n maghebber neergewerp.” (Jes. 26:15) “U het, o HERE, die nasie vermeerder; U het die nasie vermeerder, Uself verheerlik; U het al die grense van die land uitgebrei.” (Hnd 17:26) “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,”

Uit al hierdie skrifte hierbo, sien ons dat die HERE aan elke volk ‘n bepaalde gebied gegee het. Die een gedeelte wat dit mooi uitlig kom nog uit Genesis en die gebeure rondom die toring van Babel: “Toe daal die HERE neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. En die HERE sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So het die HERE hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi; en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.” (Gen. 11:5-9)
So hoe word volke geskei in die Bybel? Deur hulle taal. Wanneer ons nou nog na voorbeelde kyk kan ons maar na Europa en Kanada kyk as voorbeelde, waar amper elke land in Europa sy eie taal het. En vandag vind ons die nuwe wêreld orde wat weer dat almal een moet word, en hoeveel mense hardloop nie agter hulle aan nie. En plaaslik wil ons dat almal wat al elf verskillende tale praat as een reënboog nasie bekend moet word. Ons is mos die reënboog nasie. Net jammer dat die reënboog ook elke kleur apart wys en nie almal deurmekaar nie. Hier is ‘n voorbeeld van waar elke kleur inpas in die reënboog:

Ek het nou die dag ‘n video van iemand ontvang waar ‘n swart pastoor, Pastor Khethelo Mazibuko van die SDA (Sewende Dag se Adventiste), sy gemeente aanhits om alles wat aan die blankes behoort te vat, maar hulle mag net nie die blankes dood maak nie. Nou gebruik hy Israel en Egipte as voorbeeld, met Israel wat die swartes verteenwoordig. Weet jy indien hulle uit ons land wil trek dan sal ek regtig vir hulle bydra om te gaan want dan is ons ontslae van hierdie klomp goed wat net kan verwoes sovêr as wat hulle kan. Maar ongelukkig vir hom verteenwoordig hulle juis die Egiptenare. Die HERE het ons voorvaders hierheen gestuur omrede hulle vir hul geloof gedood is in Europa. Net soos Israel moes trek uit Kanaän na Egipte om daar te oorleef, was dit ons mense wat uit Europa moes vlug. Vandag is dit ons mense wat weer trek uit Suid Afrika want hulle kan nie meer die druk van die Farao en sy mense hanteer nie. So ons moet soveel as moontlik by hulle plunder sodat ons kan aangaan na die plek waar die HERE ons volgende wil gebruik. Die adres van die video greep is: https://twitter.com/landnoli/status/1072387667134963718?lang=en

Maar nou het ons nog steeds al hierdie “goeie” Suid Afrikaners wat so mooi na hulle werkers kyk, maar hulle besef nie dat die wat hulle gaan aanval of help beplan om aan te val, nie gaan vra of hulle iets vir die swartes gedoen het nie. Nee, hulle gaan jou vrou verkrag en almal probeer doodmaak of vermink so dit help nie dat ons probeer opheffing doen nie, want hulle luister na die EFF, BLF en ANC, en die groepe wil net dat alle blankes moet verdwyn en ly. Ek het juis vanoggend ‘n skerm skoot van die leier van die BLF(Black Land First) gesien en ek sluit dit hier in:

So hier is ‘n leier van ‘n politieke party wat jy nie mag aankla nie want dan is jy die vark in die verhaal, wat duidelik uitspel dat hulle alle blankes wil doodmaak of uit Suid Afrika uit weg jaag, maar die polisie doen niks daaroor nie. Hy praat mos maar net namens hulle.
En dit is wat reeds gebeur by tolhekke met trokke en hul drywers. So die oorlog is nie net teen die blankes nie, maar teen enige persoon wat nie Suid Afrikaanse burgers is nie.

Voorbeelde uit die Bybel oor hoe die HERE dit gemaak het. Ek wil nou graag kyk na voorbeelde in die Bybel.

• Kain en Abel: “Toe sê die HERE vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter? En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie; ‘n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die HERE: My skuld is te groot om dit te dra. Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig: ‘n swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan. Maar die HERE sê vir hom: Daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit sewevoudig gewreek word. En die HERE het ‘n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die HERE, en hy het gewoon in die land Nod, aan die oostekant van Eden.” (Gén 4:9-16) So die HERE het skeiding gebring en Kain uit die gebied gedryf.

• Isak en Esau: Elkeen het sy eie gebied gehad al was hulle broers. So sal ons ook moet skeiding maak tussen die wat die HERE dien, en die wat nie die HERE dien nie. So het Israel ook hul eersgebore reg aan ons as Christene afgestaan deur nie in Jesus te glo nie, en het hulle dus soos Esau in Edom geland.

• Israel in Egipte. Selfs na 400 jaar was Israel nog apart van die Egiptenare. Ook net die wat onder die bloed van die lam was het getrek. Die ander Israeliete het hul kans verbeur en het in Egipte gesterf as slawe vir die Farao. Hulle het nie ‘n tweede kans gekry om weer te trek nie. So is dit ook vandag. Hebreërs stel dit so mooi: “Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal Hy weer ‘n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie.” (Heb. 4:6-7) So Israel as Kerk, want daar was ook buitelanders saam met hulle wat getrek het, het na die woorde van die HERE geluister en het na beloofde land getrek. Daar het elke stam kry sy eie grondgebied gekry. So alhoewel hulle almal een taal gepraat het, het elke stem sy eie voorafbepaalde gebied verkry. Ons vind ook dat die stamme wat nie die inwoners van daardie gebied totaal uitgeroei het, het geval. So het Tirus en Sidon in die hande van die Filistyne geval want hulle het nie die Filistyne uit hul gebied verdryf nie, en is later oorheers deur die Filistyne. Lees maar gerus Rigters een en sien hoe min stamme het gedoen wat hulle moes doen. Almal het van die bevolking gespaar, maar is later deur hierdie selfde mense onttroon en slawe vir hulle geword.

• Die volgende gedeelte handel oor die wegvoering van Israel na Babel. Almal wat vreemde vrouens gevat het moes hulle terug stuur Babel toe en so kon hulle alleen terug keer na Jerusalem, of moes self terug keer saam met hul vreemde vrouens en kinders na Babel. Geen gemengde bloed en geloof is toegelaat in Israel nie.

So my eie gevolgtrekking: Geen reënboog nasie is ooit in die Bybel gevind nie. Hulle geloof en taal het altyd skeiding gemaak.

So wat staan ons te doen? Lees, luister of kyk maar weer deur die stuk en deel dit met ander Christene sodat almal kan sien wat die Bybel daaroor te sê het.

Ek wil net ter afsluiting dit duidelik stel dat hierdie stuk geskryf is met die Bybel as agtergrond. Ek weet daar is talle Suid Afrikaners van alle kleure wat baie goed saamwerk, maar ongelukkig wanneer dit by die stem lokaal kom, sal hulle nog steeds stem vir die wat hulle onderdruk en gevange wil hou. Dit help nie om met mense te redeneer wat nie die vermoë besit om te redeneer nie. Ek het drie bure rondom my wat altyd vir die ANC sal stem en die kinders wanneer hul stemgeregtig word seker vir die EFF sal stem, al kan ons baie lekker gesels wanneer ons mekaar sien, en ons almal mekaar respekteer, behalwe die kinders wat natuurlik alles sal probeer om die lewe vir ons as blankes moeilik te maak. Hierdie mense sal oor vyftig jaar nog steeds die blankes blameer vir alles wat verkeerd gaan. En dan het ek al die eerste keer kennis gemaak met regstellende aksie in 1975 toe ons twee swart persone aangestel het as programmeerders by Burroughs. Hulle het nogsteeds gekies om etenstye alleen deur te bring, al was ons werks vriende en is almal oor een kam geskeer. Dit was nou om in te pas by die Amerikaanse regstellende aksies. So ek het nogal redelik lank terug al met die vraagstuk kennis gemaak. In my laaste beroep as finansiële adviseur toe ek nou te “oud” geword het vir die rekenaar wêreld, het ek talle anderskleurige kliënte gehad. En sommige was maar te bly om iemand te kry wat eksklusief net na professionele persone se sake behartig het, al was ek blank en hulle dalk swartes. Vroulief het later gelag indien my foon hier sewe uur se kant in die aand gelui het want dan was dit ‘n Indiër advokaat wat sommer ’n uur op die telefoon kon sit om alles uit te sorteer, en dan kon ek net sy dokumente wat hy moes teken by sy sekretaresse laat en dan twee dae later geteken optel. Maar dan het jy ook van die gekry wat ‘n bemagtiging maatskappy bedryf het en gehoor het jy moes ten minste vier jaar studeer het voor jy kon lid word. Hy wou toe ook lid word, maar kon nie verstaan toe ek vir hom verduidelik dat sy diploma slegs ‘n twee jaar diploma was wat hy vier jaar geneem het om te verwerf het, en daarom nie kwalifiseer as lid nie.

So ek is nie rassisties nie, maar skryf en praat maar net uit my eie ondervinding en wat ek ervaar en mee gewerk het oor die jare. En dan het ek natuurlik die afgelope 25 jaar my neus in die Bybel gedruk en my eie bediening op die been gebring waar ek alle belydenis skrifte en standpunte ondersoek het en of bevestig het, of verwerp het. Hoekom het ek dit gedoen? Omdat ek na my tweede keer waar ek met kanker te doen gekry het agter gekom het dat ek self voor die HERE sal moet staan en verslag lewer oor my eie lewe. En al my jare wat ek by ‘n kerkgroep ingeskakel was? Hulle staan of stil by dieselfde onderwerpe wat hulle jou leer elke jaar, of hulle probeer net “voel goed” boodskappe lewer. So jy kan dalk vir 40 jaar in ‘n kerkgroep wees, maar jy het net een jaar se studies gedoen en dit net vir 40 jaar lank herhaal elke jaar. Maar een ding wat ek geleer het in die Bybel is dat ‘n reënboog nasie sal nooit werk nie.

Oor Konings en Kerke

Kerke en Konings

Voor Israel in die beloofde land in is, het Moses hulle vertel wat hulle gaan doen wanneer hulle in Kanaän eendag sal ingaan. Ek dink dit is ‘n gedeelte in die Bybel wat ons maar baie min van hoor, alhoewel dit tog baie antwoorde gee op vrae wat ons as Christene elke dag mee sukkel.

Ek wil graag die gedeelte in ‘n paar onderliggende gedeeltes bespreek, sodat ons eers kan sien wat die HERE vir Moses sê wat sal gebeur en wat die gevolge daarvan gaan wees, en dan kyk wat gebeur tussen daardie tyd en die tyd van die konings, en dan wat Samuel vir die volk vertel wat die konings gaan doen, en wat die gevolge dan vir ons as mense sal wees.

So ek gaan begin by Moses.

Ek wil graag na alle aspekte van die gedeelte kyk wat nie net ons godsdienstige aspekte van ons lewe aanraak nie, maar op elke vlak ‘n invloed op ons lewens het. Maar eers die volledige gedeelte:

“Ooreenkomstig die wet wat hulle jou leer en volgens die regspraak wat hulle jou sê, moet jy handel; jy mag nie regs of links afwyk van die uitspraak wat hulle jou te kenne gee nie. En die man wat vermetel handel, dat hy nie luister na die priester wat staan om daar die HERE jou God te dien, of na die regter nie—dié man moet sterwe. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei. En die hele volk sal dit hoor en vrees en nie meer vermetel handel nie. As jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, en dit in besit neem en daarin woon en dan sê: Ek wil ‘n koning oor my aanstel soos al die nasies wat rondom my is, dan moet jy sekerlik ‘n koning oor jou aanstel wat die HERE jou God sal verkies; uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie. Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie, en hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie, aangesien die HERE vir julle gesê het: Julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie; hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom ‘n afskrif van hierdie wet in ‘n boek skrywe, uit dié wat voor die Levitiese priesters lê; en dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die HERE sy God te vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou, om dit te doen; sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie; dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns, onder Israel.” (Deu 17:11-20)

Ek weet ek het heelwat gedeeltes beklemtoon, maar ek wil net seker maak dat mense dit sal lees en dat hulle sal kennis neem van wat die HERE deur Moses hulle beveel het. So is die eerste gedeelte al sommer ‘n probleem, want ons mag mos niemand oordeel nie. Dit is juis wat hierdie mense wat nie na die HERE wil luister vir ons probeer wys maak, want hulle weet dan moet hulle sterf. Wel, hulle sal wel sterf en nie die ewige lewe beërf nie, maar miskien sou dit ander laat afsien het van hul verkeerde gedagtes. Ons moet onthou dat daar nie ‘n verskil is tussen jou lewe op ‘n Sondag of enige ander dag van die week nie. Jy lewe as kind van die Allerhoogste elke dag, en jy moet elke dag daardie beeld uitstraal. So indien jy enigsins daarop kan aandring dat jy ‘n kind van die HERE is, moet jy eers oor hierdie eerste hekkie kom, en dit is gehoorsaamheid. Ons sal sien dat dit seker die konsep is wat reg deur die Bybel die grootste impak op ons lewens gaan hê want ek kan nie lief hê sonder om gehoorsaam te wees nie.

So die HERE gee te kenne dat indien iemand iets verkondig wat strydig is met die Bybel, of die Bybel se outoriteit bevraag teken, moet so ‘n persoon gedood word. Dit klink dalk vreeslik, maar die oomblik wat jy iemand “lug tyd” gee wat iets anders as die Bybel verkondig, kry die persoon ondersteuning en val ‘n hele klomp mense. Dit is hoekom hulle gedood moet word. ‘n Duidelike voorbeeld vir ons is Ananías saam met sy vrou Saffíra wat ‘n leuen vertel oor hoe hulle die volle opbrengs van hul huis se verkoop vir die apostels gegee het, terwyl hulle ooreengekom het dat hulle ‘n gedeelte vir hulle self agter gehou het. (Sien maar Hand. 5) Die HERE het hulle doodgemaak, nie die mense nie, want dit is hoe ernstig Hy sulke praatjies sien. So dink maar volgende keer voordat jy jou mond oopmaak, dalk sterf jy nie fisies nie, maar sterf jy wel geestelik en beland jy in die hel. Ek weet dit klink erg, maar om kind van God te wees gaan jou alles kos. Dit is hoekom dit as ‘n nou weg beskryf word en min mense wat die pad sal vind.

Nou kan ons kyk na wat die voorskrifte van die HERE aan hierdie koning gaan wees. Nou moet ons kyk of ons konings wat ons oor ons laat heers, hierdie voorskrifte volg of nie. Dit maak nie saak of die koning jou kerkverband of ouderling of jou bestuurder by jou werk is nie, en natuurlik of hy jou president is of nie, hy is jou koning. Sodra jy jou onderwerp aan iemand, tree hy as koning oor jou op. Dit is ‘n groot les om te leer. Ons het die gesegde gehad by die werk wat bekend gestaan het as die goue reël. Die persoon met die goud maak die reëls. So hy is jou koning en jy sal doen wat hy vir jou s , nie vra nie, maar sê om te doen. In Suid Afrika sit ons natuurlik met hierdie as seker dié grootste probleem, want ons is basies in ballingskap in ons eie land.

Nou kan ons kyk na die kwalifikasies van hierdie koning.

Die eerste vereiste is dat hy nie ‘n uitlander mag wees nie. So hy moet iemand wees wat die HERE dien en ken en jy dit elke dag in sy lewe sal sien. Maar dié reël het ons lankal by die venster uitgegooi. So die persoon moet die HERE dien, maar vandag is dit nie nodig nie want ons het mos menseregte wat almal beskerm. En dan hoef jy glad nie ‘n Christen te wees nie. Indien hy nie ‘n Christen is nie, weet jy nou al voordat jy jou aan hom onderwerp, dat hy jou soos ‘n slaaf gaan gebruik, en nie soos iemand wat die HERE erken in sy lewe nie. Hy het jou “gekoop”, so jy kan jouself net loskoop van hom af.  Daarom dat ek ‘n gesegde het dat baie van die Afrikaner liberaliste hulle apartheid kan koop deur manjifieke huise en alarmstelsels en nog baie ander goed. Vir hulle is dit geen probleem in Suid Afrika nie want hulle het hulself losgekoop van die regering.

Waarom is ons land in so ‘n gemors vandag? Daardie vereiste is al lankal by die venster uitgegooi terwyl die blanke regering nog aan bewind was. Ek weet tot vandag toe moet die persoon wat in die parlement diens doen sy hand op die Bybel plaas, maar dit is maar ook net een van die ritueele, en het lankal sy ware waarde verloor. So waar ons op politieke vlak voor die HERE gesweer het ons sal net doen wat Hy wil ons moet doen, kan ons daardie gewoonte maar van vergeet. Die persoon sal maak soos hy smaak. Hy sal nie tweekeer aan jou dink nie, maar net aan die vet salaristjek , die nuwe motor wat nie ek of jy kan bekostig nie, en natuurlik die huis in die Kaap en die een in Pretoria. En dit is mos ‘n groot en belangrike taak wat jy moet verantwoordelikheid voor aanvaar, so jy kan nie vir “peanuts” werk nie. En indien jy nou nog ‘n sogenaamde godsdienstige leier is kry jy so ‘n groot salaris sonder om elke Sondag ‘n preek te lewer en natuurlik mense om te praat om met soveel as moontlik van hul inkomste aan jou af te staan. Al wat jy hoef te doen is ‘n Bybelstudie een of tweekeer per week te lei, wat natuurlik net ‘n goeie boodskap sal wees en niks van jou verwag om te doen nie, en die res van die tyd in die opposisie banke te sit en te doen wat jy van hou om te doen. Niks.

Maar soos ek gesê het is die vereiste al lankal by die venster uit, Daarvoor het die broederbond en die vrymesselaars voor gesorg. Indien jy nie deel van hulle was nie het jy nêrens gekom nie, veral nie by ‘n besigheid of departement wat Afrikaans was nie. Ek onthou van ‘n geleentheid wat by een van my kliënte afgespeel het in die tagtigs. Die een persoon was aanhoudend laat omdat sy kar gesukkel het. Hy het toe sy vereiste laaste skriftelike waarskuwing gekry by die personeel afdeling, en die volgende oggend was hy betyds, en met nuwe wiele. Toe vind almal uit dat die een hoofbestuurder uitgevind het dat die persoon sy die laaste skriftelike waarskuwing gekry het en dat die persoon een van “hulle” was en sommer so het sy eenheid besluit dat hy ‘n kar by een van die lede kan kry en hy moet net ‘n gedeelte betaal wat hy kan bekostig. En die ou het nogal vinnig opgang gemaak daarna. Hy was mos lid van die ouens wat met die kentekens agter in die venster rondry, en op ‘n sekere wyse mekaar groet.

So die eerste vereiste is nie juis vandag meer in gebruik nie, want dan is dit teen die grondwet, of die gelykheidshof of diskrimineer jy. Die feit dat jy die Bybel as riglyn gebruik maak juis dat jy ander se menseregte skend. Maar wat die mense vergeet, is dat menseregte juis ingestel is om dit wat ons weet sonde is, mee te regverdig sodat ek nie hoef skuldig te voel wanneer ek verkeerd, (sonde), doen nie. Ons let dit veral as Afrikaanssprekende blankes op vandag, dat indien jy iets doen wat die linkse/liberaliste politici nie mee saamstem nie, word dit aan die groot klok gehang en verskyn dit daagliks in die pers en word die blankes jare lank toegesluit vir ‘n “sogenaamde” oortreding terwyl indien jy nie ‘n blanke is nie, die polisie nie eers die saak wil ondersoek nie. Maar dit is juis hoekom ek oor Bybelse goeters en standpunte skryf, want die mense moet weet hoekom dinge gebeur. Dit is nog al die tyd in die Bybel, maar ons het mos die Bybel en die gesag van die Bybel al lankal by die venster uitgegooi.

Jesus stel dit as volg: “So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Jesus sê vir hulle: Het julle ál hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord Hom: Ja, Here! Toe sê Hy vir hulle: Daarom is elke skrifgeleerde wat ‘n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos ‘n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring. (Mat 13:49-52) Maar dit mag ek nie doen vandag nie, en indien ek dit wel doen is ek iemand wat altyd ‘n te bysit, of dalk rassisties is of sommer net nog klou aan uitgediende gewoontes. Die feit van die saak is dat ek eintlik net van analitiese filosofie gebruik maak om my standpunte mee te bewys, weet meeste mense nie van nie, want hulle weet nie eers wat die metodiek behels nie. Paulus gee wel vir ons ‘n beskrywing van die metodiek: “Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. (1Ko 10:5-11)

So dit is wat my metodiek beteken. Om te ontleed wat die probleem is, en dan oplossings te probeer kry uit die Bybel vir die probleme deur soortgelyke gedeeltes in die Bybel na te vors, logiese denke, wiskundige beginsels en vergelykings, en dan gevolgtrekking daarvolgens te maak. So ek as skrifgeleerde, moet die Bybel kan verklaar nie volgens ‘n gevolgtrekking wat dalk alreeds gebrekkig was nie, maar een wat alle kante en punte ondersoek, en dan my standpunt stel.

Nou volg daar sommer ‘n rits van ander vereistes: “Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie, en hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie, aangesien die HERE vir julle gesê het: Julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie; hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie”.

So indien hy nie baie perde mag aanskaf nie, mag hy nie bloeddorstig optree en in oorloë betrokke wil raak nie. So hy moet jou ‘n rustige lewe gun en seker maak dat jy nie hoef bang te wees dat hy jou sal aanval nie. Ek weet nou nie of dit juis vandag iewers nog geld nie. In Suid Afrika is dit verseker nie meer geldig nie, want waar ek as kind en jonger mens enige tyd van die dag of selfs aand/nag nog te voet in Johannesburg kon beweeg, kan ek dit nie eers waag om helder oordag my neus iewers uit te steek nie. Gelikkig bly ek nie meer in ‘n groot stad nie, maar moet ek erken dat dit maar ook net so gevaarlik is op die platteland. Gedurende my studiejare by RAU was ons laaste klas tot 9:40 in die aand, en dan kon ek nog afloop van die ou SAB geboue in Braamfontein, daar waar Liberty Life hul kantore vandag het, af na die busstop toe in Jorissenstraat om te wag vir die volgende bus om my huis toe te neem. Maar daar was nie ‘n probleem nie, want die polisie het seker gemaak dat geen rondlopers hulle neuse enige tyd uitsteek nie want dan is hulle summier inhegtenis geneem. Terwyl ek en Hettie nog gekuier het, is ons een aand Stadskouburg toe om vir Chris Andrews en Joe Dolan te gaan kyk. (Pretty Belinda en You and the looking glass) Sy met aandrok en al, en ek in my beste drie stuk pak klere, en kon ons afstap na ‘n restourant in Braamfontein en gaan eet het na die vertoning, en toe die laaste bus gekry het na hulle huis toe. So jou koning mag nie bloeddorstig wees nie, en dit geld beide op jou normale lewe elke dag, en ook op jou geestelike lewe. Jy hoef nie bang te wees dat jou koning van jou genootskap goeters sal kwytraak waarvan hy nie eers die impak van verstaan nie. Maar ongelukkig sien ons dit op amper ‘n daaglikse basis. En ongelukkig vind dit meestal plaas by leraars van die Egiptiese gemeentes.

Terug vat Egipte toe

Nou volg ‘n gedeelte wat ek al baie oor geskryf het, en mense net nie wil verstaan of maak of hulle dit nie kan verstaan nie. Die HERE sê hy mag jou nie weer terug neem na Egipte toe nie. So hy mag nie die oorsaak wees of die voorbok wees om jou terug te vat na die plek of tydperk waar jy nie die HERE geken het nie. So indien jy dus sê dat jy eenkeer gered altyd gered is, het ek vir jou slegte nuus. Hierdie gedeelte stel net mooi die teenoorgestelde as die waarheid. Duidelik het die ou kerkvaders nie die gedeelte raakgesien nie, en het hulle ook nie die gedeelte verstaan waar Johanan vir Jeremia gevra het of hulle nie maar terug na Egipte kan gaan om so vir Nebukadneser vry te spring nie. Jeremia het die antwoord geken, maar tog seker gemaak dat die HERE nie dalk per abuis sou afwyk onder ander omstandighede nie, maar Hy het nie. Al die mense wat terug is Egipte toe het gesterf. So indien jy dink jy kan maar “backslide” en die HERE sal jou weer ophef flous jy net jouself. Hy verwag net een ding van jou, en dit is jou heiligmaking. Jy moet net nog nader aan Hom groei, maar vandag wil niemand dit hoor nie. Jy kan nie roem op ‘n tyd in jou lewe wat jy die HERE geken het nie, nee, jy moet net kan wys hoe jy minder en minder vir die versoekings van Satan geval het. Dit geld ook ongelukkig vir mense wat in hul lewens wel die HERE gedien het en alle aspekte van die verbond aan voldoen het, so hulle was al in Kanaän, en dan weer terug geval het in die wêreld in en dan dink hulle kan weer terugkeer Kanaän toe. In die volgende paragraaf haal ek juis vir Paulus aan oor wat dit beteken. So dit is nie net my interpretasie nie, maar Paulus wat dit baie goed uit een sit.

En nou kry ons leraars waarna ek hierbo alreeds na verwys het wat nie verstaan wat is die verskil tussen reddende genade en vergewende ganade nie, so hulle hou hul lidmate in Egipte want hulle sien nie dat jy self moet besluit om uit Egipte te trek deur gedoop te word nie. Hulle aanvaar maar Calvyn se standpunt al weet hulle nie eers regtig waarvoor hy gestaan het nie en wie en wat hy was nie. Lees maar my opsomming oor Calvyn in my boek oor Struikelblokke en die Hoeksteen. Reddende genade is slegs eenkeer geldig in jou lewe. Dit is waarvan Paulus praat in Romeine 6: Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie. Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. (Rom 6:1-12)

So die gedeelte bewys nie net Calvyn se lering as foutief uit nie want babas kan verseker nie al keuses maak nie, maar ook die Charismatiese en Pinkster kerke wat sê die persoon het maar net ‘n bietjie terug gesak of mooi uitgedruk  “gebackslide” vir ‘n wyle, en dan weer terugkeer na daar waar hy moes wees. So jy kan nie terugkeer na jou vorige lewe voor Christus nie, want soos Paulus dit stel jy kan net eenmaal uit die dode lewend gemaak word. Indien jy wel weer jou lewe regmaak volgens jou met die HERE, gaan jy vind dat die mense gewoonlik ‘n lysie het van moets en moenies. As jy ‘n Christen is sal jy so optree, anders is jy nie ‘n christen nie, dit is nou volgens die “backsliders”. Ongelikkig kan jy nie dink dat jy maar soos ‘n jojo op en af tekere kan gaan nie, want jy kruisig Christus elke keer wat jy terug val en omdraai. Onthou net reddende genade is ‘n eenmalige geleentheid. So jaag jou heiligmaking na met alles wat jy het om te verseker dat jy op eindig waar Jesus is. Ek weet almal sal nou dink ek is ‘n regte ou “spoil sport”, maar ek kan nie iets anders verkondig as wat die Bybel verkondig nie. Onthou net ek wat as leermeester, skrifgeleerde of wetsgeleerde optree sal dubbel geoordeel word en ‘n swaarder straf en oordeel ontvang as iemand wat nie die Woord uitdra nie. So al hierdie mense met hulle mooi woordjies vir elke dag en boeke wat jou vertel hoe lekker jy vandag al kan lewe en hoe om die meeste menslike voordeel te kry uit jou verhouding met die HERE, sal nog uitvind dat hulle swaarder gestraf sal word indien hulle die mense verlei het.

Dit is ook wat gebeur het met Israel toe hulle uit Egipte getrek het. Die Farao en al sy soldate is gedood in die see, die doopwater, en het hy geen mag oor jou nie. Nou indien jy dit nog nie gedoen het nie, is jy ‘n Egiptiese Christen, want alhoewel jy deel geword het van die verbond toe jy die eerstekeer as beleidende lidmaat nagmaal gebruik het, is jy nogsteeds in Egipte en maak jy bakstene vir Satan. Daarom dat daar sovele gevegte onder ons as nasie is, want party sit in Egipte en ander het dalk al begin en is op pad na Kanaän, dit wat die HERE vir jou het, terwyl daar nog ander alreeds in Jerusalem aangekom het en daagliks saam met Jesus lewe. En dit is waar ons grootste probleem is. Mense wat, indien jy net met hulle wil praat oor hul Christenskap dadelik op hul agterpote spring en sê “Ek het my kerk. Los my uit”. Moenie nou politiek en Kerk sake meng nie. Maar vra hulle hoe hulle verseker kan weet of hulle in die hemel gaan opeindig dan het hulle nie ‘n antwoord nie, of daar is geen sekerheid nie. Ons lewe elke dag as Christene en die mense moet dit kan sien en begerig wees om in dieselfde verhouding as jy te staan wat weet dat jy in die hemel saam met Christus gaan wees. En nou vra ek nie dat jy van kerk moet verander nie, maar dat jy net die voorbeeld volg wat die Bybel vir ons daar gestel het. Indien ek dit nie doen nie is dit vir my baie moeilik om uiting te gee aan die opdrag van Esegiël 3 en hoofstuk 33. As Ek aan die goddelose sê: o Goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered.” (Esg 33:8-9)

Daardie volgorde word so mooi in die Hebreërsboek vir ons uitgespel, en indien jy ‘n studie maak van Romeine sal jy vind dat dit ook dieselfde volgorde volg. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat.” (Heb 6:1-3) So die gedeelte volg dieselfde volgorde wat selfs Abraham moes volg. Hy moes eers die stem van die HERE hoor en toelaat dat hy homself onderdanig aan die HERE stel voordat hy getrek het: En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees.” (Gén 12:1-2) So daar was eerstens bekering en geloof by Abram wees, toe moes hy sy geloof bevestig met nagmaal: “En Melgisédek, die koning van Salem, wat ‘n priester van God, die Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê: Geseënd is Abram deur God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde.” (Gén 14:18-19) Na hierdie stap kom ons eers by doop en handoplegging (doping in die Heilige Gees), en dan kom ons eers by die laaste stap wat dan ooglopend volg en dit is om saam met Jesus in die ewige lewe te verkeer en indien ons dit nie doen nie, die ewige oordeel. Gelukkig weet die HERE al die jare dat daar lerings gaan inkruip wat baie mense van die regte volgorde sal laat afsien, en bevestig beide Jesaja en Miga dat na ons dood daar geleentheid sal wees om uit te vind waar ek verkeerd geleer is. “En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom. En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem. En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want die mond van die HERE van die leërskare het dit gespreek.” (Mig 4:1-4) Sien ook my verwysing na my boek oor die verbond hier.

Sagaria sien ook die mense na die einde van die wêreld van soos ons dit vandag ken, hoe mense in Egipte sit. “En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. En in dié dag sal ‘n groot verwarring van die HERE onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word: goud en silwer en klere—’n groot hoeveelheid. En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels en van al die diere wat in daardie laers is. En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leërskare, en om die huttefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid nie—hulle sal geen reën kry nie. En as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref waarmee die HERE die nasies tref wat nie opgaan om die huttefees te vier nie. Dit sal die straf van Egipte wees en die straf van al die nasies wat nie optrek om die huttefees te vier nie. In dié dag sal op die klokke van die perde staan: Heilig aan die HERE! En die potte in die huis van die HERE sal wees soos die komme voor die altaar.” (Sag 14:12-20) Onthou net die gesig sien Sagaria nadat hy die einde van hierdie wêreld aanskou het. Dit is die laaste verse in Sagaria. Hierdie gedeelte bevestig ook die gedeeltes wat ek vroeër aangehaal het uit Jesaja 2 en Miga 4.

Vroumense

Dan is daar nog twee vereistes wat die HERE stel, en wanneer ons na die geskiedenis kyk is dit presies wat die konings van Israel gedoen het. Die eerste punt is dat hulle nie baie vrouens moet aanskaf nie, want ‘n man het nou maar die gewoonte om sy vrou tevrede te probeer stel en dan is dit die plek waar hy maklik val. Dink maar aan Simson wat as rigter opgetree het, Adam in die Paradys by die HERE, Dawid wat ook maar swig vir die vrouens en dan Salomo wat heeltemal val. Hy het verder ook vir elke vrou se geloof ‘n tempel opgerig, dit is nou behalwe natuurlik die tempel wat hy vir die HERE opgerig het, maar met dit wat hy gedoen het en kan ‘n mens maar net wonder waar sy einde is na aanleiding van Hebreërs 13:7.: “Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.” So of hy wel die hemel gesien het, of dalk by sy vrouens in die verdoemenis is kan ons maar net oor bespiegel. Hy het immers die HERE verloën deur al hierdie tempels vir ander gode te bou en hoeveel mense het hy daardeur laat afwyk van die HERE af. Ek weet mense hou nie daarvan op hul foute gewys te word nie, maar liewers uit jou foute leer en die foute van mense wat voor jou die pad geloop het, as wat jy verlore moet gaan. En nou moet ek regtig vra dat jy my nie veroordeel deur Salomo se einde te bevraagteken nie, want ek weet dat die HERE nie ‘n voortrekkery van een persoon bo die ander is nie, daaroor my afleiding. Dit is ook gebaseer op Esegiël 18 waar die profeet die volgende sê: “Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen—sal hy lewe? Aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie; om sy troubreuk wat hy begaan het, en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil sal hy sterwe. (Esg 18:24) Ek weet dit is harde woorde, daaroor dat ek vra dat jy sal ondersoek instel na elke gedeelte in die Bybel en dan eers ‘n opinie uitspreek. En ons moet die Bybel as een boek sien en die verbond as een verbond sien, anders loop ons gevaar om ewe skielik ‘n nuwe HERE te skep.  Lees maar meer oor die verbond hier, wat ek ook al vroeër na verwys het.

Maar dit het al voor ons tyd ook al gebeur. Ons lees in 1 Samuel oor Dawid die volgende: “En die toorn van die HERE het weer teen Israel ontvlam, en Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: Gaan tel Israel en Juda.” (2Sa 24:1)  En dan 1 Kronieke 21 se weergawe: “Toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel.” (1Kr 21:1) Dit is dieselfde gebeurtenis, maar tog word die een aan die HERE toegeskryf, terwyl Kronieke dit aan die Satan toeskryf. Wat ek wel weet is dat die boeke van Samuel al opgeskryf was voor die ballingskap, en die Kronieke na die ballingskap. Volgens wat ek kon uitvind in my soeke is alles voor die ballingskap aan die HERE toegedeel, beide goed en sleg, en na die ballingskap alles goed aan die HERE toegeskryf is, en alles sleg aan die Satan. En dit is die milieu waarin ons vandag nog lewe, waar alles goed van die HERE is, en alles verkeerd voor Satan se deurgeplaas word. Want indien ons beide goed en sleg aan die HERE toeskryf, maak ons volgens Calvyn se lering die HERE die oorsaak van sonde, en dit wil niemand iets van weet nie. Maar, wanneer ons na Deuteronomium kyk en wat Moses skryf in die laaste hoofstukke oor die seën en die vloek, dan sien ons dat ons as mense moet kies hoe die HERE met ons gaan handel, en is dit nie Hy wat die oorsaak van sonde is nie, maar ek as mens deur ongehoorsaam aan Hom te wees. So eintlik is Kronieke se weergawe verkeerd, want ek moet die keuse maak wat ek gaan doen, goed of sleg. So om die stuk te verduidelik was die HERE kwaad vir Dawid en wou Hy hom straf, maar in Kronieke is Dawid gesien as die heerser wat alles reg gedoen het, so dit kon nie wees dat hy ‘n verkeerde besluit kon neem nie, so die sonde is voor Satan se deur geplaas. En dit is wat ons ook doen vandag. Ons is mos soet mense en ek het nou regtig nie gesoek om seksueel met daardie vrou by die werk betrokke te raak nie, so dit moet die Satan wees. En ons kruip elke dag agter daardie skuiling weg, want ons jaag nie heiligmaking na nie. Hoekom nie? Want dit is uit die oudedoos. En dan is ons verwysing waarna almal vinnig hardloop in Genesis ook verkeerd vertaal in die Nuwe Vertaling. Na die val sê die HERE Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. Gen 3:22. Die Nuwe vertaling sê dat die mens nou alles weet wat wêrelde weg is van die oorspronklike gedagte. Hierdie is maar deur die Calviniste ingebring in die Nuwe Vertaling om te “bewys” dat ons nie weet wat is reg of verkeerd nie. Maar ongelukkig is dit die enigste vertaling wat dit so stel. So elke persoon het die vermoë om ‘n keuse te maak.

Dit is ook een van ons grootste probleme waarmee ons sukkel vandag met die Calviniste. Volgens hulle het die HERE alles haarfyn vooraf beplan en het die mens geen keuse oor enige aspek van sy lewe nie. Kuyper, een van Calvyn se grootste ondersteuners en wat sy manier van glo die wêreld ingestuur het, stel dit as volg: Selfs die mens se sondige handelinge kan slegs gebeur met sy toestemming en met die krag wat Hy sy skepsel gee. Aangesien Hy gewillig, en nie onwillig nie, toelaat, moet alles wat gebeur – insluitend ons sondige dade en die mens se uiteindelike lot – in die een of ander sin in ooreenstemming wees met wat Hy in die ewigheid bepaal en beveel het. In verhouding met die mate waartoe dit ontken word, word God uitgesluit uit die regering van die wêreld, en het ons slegs ‘n eindige God. Natuurlik ontstaan daar sekere probleme wat ons met ons huidige kennis nie volledig kan verklaar nie. Dit is egter nie ‘n voldoende rede om dit wat deur die Skrif en die duidelike voorskrifte van die rede bevestig word, te verwerp nie.” Dit is net verbasend dat mense kan glo dat veral soos dinge vandag in Suid Afrika aangaan, dat die HERE dus alle plaasmoorde vooraf beplan het en dit dus binne sy wil is. Dit is absolute onsin, elke persoon is verantwoordelik vir sy eie dade, soos Paulus dit in Galasiërs 6 vers 5 stel: Want elkeen sal sy eie pak dra. “.  So daar is nie vooraf besluit wat gebeur nie. Die HERE is nie besig met mikrobestuur op ‘n sekonde by sekonde basis nie. Hy het die aarde oorhandig aan die mens om daaroor te heers op die sewende dag, en het dit nog nie weer kom terug vat nie. Die mens moet verantwoordelikheid aanvaar vir wat elke dag gebeur, waar die uitkoms afhang van sy eie keuses. En dit is op elke terrein van jou lewe van toepassing. So vir wie jy gaan stem is jou besluit, maar die HERE sal jou en jou koning waarvoor jy gestem het, verantwoordelik hou vir die gebeure wat die koning gedoen het.

Weelde

Nou aan na die volgende punt van die koning. En dan moet hy nie baie goud en silwer bymekaar maak nie, so hy moet nie nou dink hy gaan nou baie ryk word nie. Salomo is maar weer my voorbeeld wat soveel goud en silwer bymekaar gemaak het, en dit het uiteindelik sy val beteken. En so het al baie mense wat as “konings” werk al geval. Dit is waarom die Bybel nie geld nie, maar die begeerte daarna so veroordeel, want die HERE weet wat die uiteinde gaan wees, en dit is dat jy tot ‘n val gaan kom of swig voor jou besittings. Hoeveel mense het ek al self gesien wat val vir hierdie punt. Eers is dit net hierdie een blink motor, dan kom die nuwe huis met swembad, die plekkie by die see, die motors vir die kinders, die naweke wat nie meer in die geselskap van Christene deurgebring word nie, maar liewers saam op die golfbaan of by die wildsplaas of die of daardie oord. Wanneer ons na sogenaamde godsdienstige leiers kyk gaan kyk maar na wie die rykste leraars in die wêreld is, en dan vind jy mense soos ‘n Kenneth Copeland met naby $10 miljard, die rykste voorspoed teoloog in die hele wëreld is en al sy voorspoed teoloë saam met hom. Dan maak van hierdie voorspoed teoloë uitlatings soos die HERE het gesê hy moet vir sy volgelinge sê dat hulle hom moet bederf met ‘n straler van oor die $54 miljoen. En die mense wat nie geld het nie, doen dit want jy weet nooit wanneer dit jou beurt gaan wees wat die HERE jou dalk ook gaan bederf nie, en of dalk het jy nou lank genoeg Sy arm gedraai dat Hy nou maar ingee nie. Ek weet wanneer dit gaan wees. Nooit. Want jy kan nie die HERE omkoop nie. En dit is waaroor die hele voorspoed teologie handel. En natuurlik is dit so nou gekoppel aan die New Age en Hindu lerings waar jy net die regte vibrasies na die “universe”, die heelal, moet uitstraal en altyd in positiewe mense se geselskap moet verkeer. Die een stuur dit na die heelal en die ander noem die heelal die HERE. Dis die enigste verskil. So wie dien hulle eintlik?

So sommer hier in Moses se tyd, en voor die tyd in Abraham kry ons al die riglyne waarvolgens ons moet lewe. En ons het nog nie eers gekyk na een koning in detail nie. Om die waarheid te sê ons het nog nie eers gekyk wat Samuel vir die volk moes vertel toe hulle hierdie woord van Moses aan hom oorgedra het nie.

Na Israel se uiteindelike ingaan in die beloofde land in, vind ons dat dit eerstens nie meer soos voorheen gelyk het nie, en lees ons nie weer van druiwetrosse wat so groot is dat twee manne aan een tros moes dra nie, en van Joshua se tyd af vind ons dat die HERE sekere mense oproep vir ‘n sekere taak, en verder het hulle gelewe sodat die algehele beheer oor alle sake by die tempel van die HERE berus het. Dit was nie altyd goed nie, ons hoef maar net te kyk na Elia en sy twee nikswerd seuns hoe hulle gehandel het, maar dan was daar weer mense soos ‘n Gideon wat die volk verlos het deur slegs op ‘n paar mense staat te maak en die geveg in die hand van die HERE te laat.

Dan was daar ook van die vroulike geslag wat die HERE gebruik het soos Deborah. Maar elke keer het die HERE die oorwinning gegee. Party het wel hul lewens verloor soos ‘n Simpson, maar tog het sy dood verlossing vir Israel gebring.

Maar nou vind ons ‘n gedeelte in die Bybel wat deur baie predikers misbruik word aangesien hulle dit gebruik om hulle bestaan as “leiers” of “konings” te regverdig. Ons vind die volgende gedeelte in die laaste vers in die boek van Rigters: “Rig 21:25  In dié dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oë.

Nou kry ons predikers wat die gedeelte misbruik om te beweer dat alles onordelik in Israel was, maar dit was verseker nie so nie. Elke persoon het gelewe soos wat hy deur die Leviete geleer is. ‘n Verskynsel wat ons kry in Moses se tyd al is dat met sy opname van elke stam daar op ‘n paar na een Leviet per huisgesin was toe Israel in Kanaän ingetrek het. So die HERE het seker gemaak dat elke huisgesin geweet het hoe om te lewe. Indien die mense iets wou weet het hulle net na hul gesin se Leviet gegaan en hy kon vir hulle dadelik ‘n antwoord gee, want hy was afgesonder en het geen grondgebied verkry nie. So hy kon heeldag met sy neus in die boeke van Moses sit, in die nabyheid van die HERE verkeer, en dan raad gee en opleiding in die Woord aan die hele gesin. Daarvoor moes die gesin dan vir hom sorg, en vind ons dat elke derde jaar se tiende van die volk in drie dele gedeel moes word. Die drie dele is dan een deel aan die Leviet gegee, een daal aan die armes, weduwees en wees, en een gedeelte aan die vreemdeling wat by hul vertoef het. Hier moet ons onthou dat ons al leer in Eksodus 12 dat indien ‘n vreemdeling saam met Israel wou trek, al wat manlik was hulle moes laat besny, saam die pasga vier en dan was hulle deel van die gemeente van Israel. So hierdie mense is dus saam met die volk geseën omdat hulle nie erfreg in die beloofde land gekry het nie. So dit is nie dat daar chaos was in Israel nie, die ou wat dit beweer probeer homself as ‘n Leviet voordoen en dit beteken net dat hy nie baie van die Bybel weet nie. Die Leviet en vreemdeling en die weduwee wat by die persoon geleef het moes die persoon voor gesorg het, en elke derde jaar het hulle basies ‘n bonus gekry sodat hulle nie as armlastiges gesien is nie, maar gedeel het in die oorvloed wat die HERE aan die gesin of huis verskaf het.

 

En nou kom ons by die die tweede gedeelte wat handel oor konings.

“Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie: hulle het onregverdige wins agternageloop en omkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar, en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom: Kyk, u is oud, en u seuns wandel nie in u weë nie; stel nou ‘n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het: Gee ons ‘n koning om ons te rig, en Samuel het tot die HERE gebid. Toe sê die HERE vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Soos al die werke wat hulle gedoen het, van dié dag af dat Ek hulle uit Egipte laat optrek het tot vandag toe, dat hulle My verlaat en ander gode gedien het—so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle: jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer. Samuel het toe al die woorde van die HERE oorgebring aan die volk wat ‘n koning van hom gevra het. En hy het gesê: Dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer: Julle seuns sal hy neem en hulle vir homself aanstel by sy wa en by sy perde, dat hulle voor sy wa uit hardloop; en om hulle vir homself aan te stel as owerstes oor duisend en owerstes oor vyftig, en om sy land te ploeg en om sy oes in te samel, en om sy oorlogswapens en gereedskap vir sy strydwaens te maak. Ook julle dogters sal hy neem as salfmengsters en as kooksters en baksters. En van julle lande en julle wingerde en julle olyfboorde sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee. En van julle saailande en julle wingerde sal hy die tiendes neem en dit aan sy hofdienaars en sy dienaars gee. En julle slawe en slavinne en julle beste jongmanne en julle esels sal hy neem en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy die tiendes neem, en self sal julle sy slawe wees. En in dié dag sal julle roep vanweë jul koning wat julle vir jul verkies het, en die HERE sal julle in dié dag nie verhoor nie. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê: Nee, maar daar moet ‘n koning oor ons wees, dat ons ook kan wees soos al die nasies—dat ons koning ons kan rig en voor ons uit trek en ons oorloë voer. En Samuel het al die woorde van die volk aangehoor en dit voor die ore van die HERE uitgespreek. Toe sê die HERE vir Samuel: Luister na hulle en stel ‘n koning oor hulle aan. En Samuel het vir die manne van Israel gesê: Gaan heen, elkeen na sy stad.” (1Sa 8:3-22)

Die eerste punt wat regtig hulle houding goed beskryf is dat hulle wil nou ‘n koning hê om oor hulle te heers. U sien dit is wat ons vandag ook kry. Ons wil nie direk verantwoordelik wees aan die HERE nie, maar soek iemand wat ons tussen ons en die HERE kan plaas. So indien ek dus iets doen wat nie altyd reg lyk nie, kan ek mos my koning voorhou want hy moet mos vir my sê of ek reg of verkeerd optree. Daaroor ook dat die Pinkster en Charismate jou vra wie is jou “covering”, so onder wie se aardse gesag staan jy? Maar ons lees wel later twee keer in die geskiedenis, eerste in Jesaja en dan in Openbaring om uit haar uit te kom en ons weer net onder die HERE se gesag te plaas, waar indien ek iets verkeerd doen Hy my sal laat weet, of direk met my deel soos Hy die afgelope 25+ jare met my doen. Partykeer op snaakse maniere, soos toe ek “Is Egipte in die Hemel” wou skryf ek vir Hettie vra of dit die regte tyd is om nou te skryf en uit die kar klim, apteek in en uit binne 2 minute, en toe skielik ‘n Parker pen langs my deur kry toe ek in die kar wil klim. Die pen was verseker nie daar toe ek uitgeklim het nie. So, toe skryf ek maar. Ek het nogsteeds die pen en koester hom nogal.

Ons sien dit in sovele dinge van die lewe vandag. Mense wat maar net doen wat hulle kerkleiers wil hê hulle moet doen. Dan wanneer jy met hulle daaroor praat is dit nie hulle probleem nie, want die sinode het so besluit, en wie is jy nou om teen 100 of 400 afgevaardiges te verkondig dat hulle besluit verkeerd is. Ek het dit onlangs weer gesien waar die koning van die NG Kerk gesê het dat grondgrype reg is, en toe ek die storie deel op sosiale media wat iemand anders daaroor geskryf het, word ek dadelik aangeval en daarvan beskuldig dat ek nou die hele NG Kerk in ‘n swak lig stel. Wat anders moet ek doen? Dit waarvoor my voorouers baklei het en oorlog oor gevoer het asook gedeeltes waar niemand gebly het maar net aan die nikswerd ANC kaders oorhandig? Hulle wat net kan plunder en môre sit hulle weer sonder iets want hulle word grootgemaak in hierdie era waar hulle op alles geregtig is. Die enigste ding waarop hulle geregtig is is om asem te haal en te werk en so vir hulself en hul families te sorg. Maar dit is mos nou nie reg nie. Die arme bloedtjies is dan so te na gekom in hulle lewe. Al wat ek sien is dat in die afgelope 24 jaar van hulle regering alles net verwoes word sonder dat hulle enigsins iets kan wys wat hulle bygedra het tot die beterskap van die gemeenskap. Maar dit is wat gebeur wanneer jy onder ‘n koning staan. Hulle en hul maatjies is nogsteeds terroriste organisasies en weet nie wat politiek is of beteken nie. So koningskap is nie net op ons geloof van pas nie, maar ook op ons politieke veld, want ons lewe een lewe, nie een op ‘n Sondag en ‘n ander die res van die week nie.

Ons moet onthou dat die oomblik wat jy as leier van ‘n klomp mense aangestel of verkies word, tree jy soos ‘n koning op. So jy is aan niemand iets verskuldig nie. Dit is waarom Zuma nie kon verstaan dat hy iets verkeerd gedoen het nie. Hy was dan die koning van die ANC, so hy is geregtig om sy gedeelte uit elke transaksie te kry. Onthou net geen Afrika land het nog ooit ‘n demokratiese stelsel verstaan nie, want dit is teen hulle natuur. Hul natuur is dat die wenner alles kry en jy as verloorder alles verloor. Dit is wat Samuel ook hier vir die mense noem. Kom ons kyk weer na die gedeelte, en al wat ek gaan doen is om dit punts gewys uit te lig.

 • Dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer:
 • Julle seuns sal hy neem en hulle vir homself aanstel by sy wa en by sy perde, dat hulle voor sy wa uit hardloop;
 • en om hulle vir homself aan te stel as owerstes oor duisend en owerstes oor vyftig,
 • en om sy land te ploeg
 • en om sy oes in te samel,
 • en om sy oorlogswapens en gereedskap vir sy strydwaens te maak.
 • Ook julle dogters sal hy neem as salfmengsters en as kooksters en baksters.
 • En van julle lande en julle wingerde en julle olyfboorde sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee.
 • En van julle saailande en julle wingerde sal hy die tiendes neem en dit aan sy hofdienaars en sy dienaars gee.
 • En julle slawe en slavinne en julle beste jongmanne en julle esels sal hy neem en vir sy werk gebruik.
 • Van julle kleinvee sal hy die tiendes neem,
 • en self sal julle sy slawe wees.
 • En in dié dag sal julle roep vanweë jul koning wat julle vir jul verkies het, en die HERE sal julle in dié dag nie verhoor nie.
 • Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê: Nee, maar daar moet ‘n koning oor ons wees, dat ons ook kan wees soos al die nasies—dat ons koning ons kan rig en voor ons uit trek en ons oorloë voer.

So nou kan ons maar daar deur begin werk. Hy sal jou seuns vat en aanstel by sy wa, en voor sy wa uithardloop. Hulle sal sy land ploeg, so sy werk vir hom doen, self die oes moet insamel terwyl hy lekker rondkerjakker. Hoeveel mense moet die gemeente se saak verdedig teen aanvalle van mense wat nie saam stem met die sinode of bestuur van die gemeente nie. Ek was eenkeer in die posisie waar ek skielik gesien is as een van die leiers terwyl ek slegs my privaat Bybelskool aangebied het by my huis. Ons moes trek aangesien die huis wat ons gehuur het se huur tydperk verstryk het en die verhuurders weer die huis wou terug hê vir hul leraar. Daar was mense wat elke Sondag 20 km+ moes ry na die diens toe en hulle het gevra of ek nie kans sal sien om dienste vir hulle by die een dame se huis aan te bied nie, en ek het ingestem omrede dit binne ‘n paar kilometers van almal se huise af was, en ek in elk geval by die dame se ander huis teen die see gratis kon bly. Ons het toe die Sondag net voor ons trek sommer by ons ou huis bymekaar gekom om alles te bespreek en toe ons ons oë uitvee toe word ek uitgekryt as die grootste bedrogpleger in die wêreld omdat ek nou die mense steel uit die pastoor se gemeente. Hy het sommer by die voordeur ingestorm sonder om eers te klop of enigiets. Ek het hom maar aangekla by sy hoofde vir naamskending want hy het die oggend tydens die diens ons name deur die modder gesleep en uiteindelik het hy sy alie gesien toe alles op die lappe kom en hy moes erken dat hy vir my en Hettie persoonlik aangevat het van die preekstoel af terwyl ek in elk geval klaar bedank het uit die gemeente aangesien ons nuwe huis ook 30+km van die gemeente was.

So jy sal nie kan doen soos ek wat jy wil nie, jou seuns sal hy in posisies aanstel en gebruik, en soos ‘n koning, sal hy teen jou oorlog voer indien jy sy koningskap bedreig. En natuurlik is dit wat ek gedoen het, of soos hy dit ervaar het. En dieselfde geld op politieke grondslag. Jy mag nie enige van die parlementslede aanspreek nie want dan is jy regtig in die moeilikheid, en vind jy dat van jou blanke boeties en sussies in die DA die voorbokke is om ander blankes se menings en uitsprake aan die groot klok te hang, en jou voor die gereg te sleep. Want ons bou mos ‘n reënboog nasie. Maar duidelik weet ek iets wat hulle nie weet nie, en dit is dat wit en swart nie kleure is nie, en dat dit nie in die reënboog voorkom nie.

So jou gemeente sal nie deur mense bestuur en geleer word wat die HERE aanstel nie, jou koning sal besluit wie hy wil gebruik om sy boodskap uit te dra. En dit mag heel moontlik bots met wat die Bybel leer, want hy is mos koning. Ek het al by hoevele webtuistes van gemeentes gesien dat indien jy nie saamstem met hul volle leerstellings nie, jy dit nie mag bevraagteken nie maar summier van lidmaatskap ontneem sal word.

Ander konings het nie hul eie gemeentes nie maar het derduisende volgelinge, en waag jy net om iets te bevraagteken wat die koning kwytraak, en glo my, jy word beskou as die duiwel homself. Ek onthou daar was ‘n toer na Israel wat so ‘n koning gereel het, en by een byeenkoms het die wind alles weggewaai en was dit toegeskryf aan die Heilige Gees. Maar, al die plaaslike mense het gelag want die gebied is bekend vir sy wind daardie tyd van die jaar wat alles wat nie geanker is nie, wegwaai. So ek as die duiwel uitgemaak toe ek die mense na die plaaslike omstandighede soos in die plaaslike koerant beskryf, gewys het. En wys jy sy volgelinge daarop dat jy nie net ‘n dag van gebed kan uitroep sonder dat die mense eers hul eie lewens regmaak en vergifnis kry nie, is jy ook verkeerd en deur die duiwel gestuur.

Maar dit is hoe dit gaan. So ek sit maar alleen en skryf wat die HERE my lei om oor te skryf. Soos hierdie spesifieke stuk vermy ek seker al tienjaar lank, want dit is regtig nie lekker om daaroor te skryf nie, maar wanneer jy skielik hoor jy moet skielik weer Esegiël 34 lees en jy sien wat die profeet verklaar, dan gee jy maar in en sit terug en skielik vloei alles en is ek gewoonlik die een wat die meeste daaruit leer.

Net ter inligting sluit ek so ‘n gedeelte in van die betrokke hoofstuk wat ek moes lees: “Mensekind, profeteer teen die herders van Israel; profeteer en sê vir hulle, die herders: So spreek die Here HERE: Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! Moet die herders nie die skape laat wei nie? Julle eet die vet en beklee julle met die wol; julle slag die vettes, maar die skape laat julle nie wei nie; julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie en die wat gewond is, verbind julle nie en wat weggedryf is, bring julle nie terug nie en wat verlore is, soek julle nie; maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid. So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie; en hulle het die voedsel geword vir al die wilde diere van die veld en het verstrooid geraak. My skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels; ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. Daarom, o herders, hoor die woord van die HERE: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, omdat my skape’n prooi geword het en my skape as voedsel gedien het van al die wilde diere van die veld, omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie vra nie; en die herders aan hulleself weiding verskaf, maar my skape nie laat wei nie— daarom, o herders, hoor die woord van die HERE! So sê die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen die herders! En Ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulleself nie meer weiding sal verskaf nie; en Ek sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. Want so sê die Here HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid. En Ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hul land; en Ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. Op ‘n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op ‘n goeie plek en wei in ‘n geil weiveld op die berge van Israel. Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here HERE. Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die sterkes sal Ek verdelg: Ek sal hulle oppas soos dit reg is.” (Esg 34:2-16)

So die mense wat in die gemeente werk sal maar net nog hooi op hulle vurke kry, want jy sal dit nou mos doen. En dan ‘n baie belangrike saak. Hy sal jou geld vat en jy sal nie self kan besluit waar jy jou geld gaan aanwend vir die Koninkryk van die HERE nie. Indien jy nie jou geld by die gemeente gee nie, word jy nie as lidmaat geag nie. En moet ook nie vir een oomblik dink dat die gemeente jou sal ondersteun wanneer die mat onder jou voete uitgevat word nie. Hoeveel van ons Afrikaners sit in plakkerskampe terwyl die kerke miljoene spandeer op net nog groter amphiteaters vir hulle “show” op ‘n Sondag nie. Van die ou gemeentes loop leeg en die geboue word verkoop, maar die fondse bereik nie die wat nie kos het nie. Nee, dit gaan na die sinode se koffers om net hul mense nog groter salarisse te betaal.

Hoeveel pastorië staan leeg, maar van die lidmate bly in agterkamers of motorhuise in die kleiner dorpies nie? Daar sal nie saamgestaan word om die gewoonlik groot huise beskikbaar te stel vir ouer en arm mense om saam te kan leef nie. Maar naasteliefde bestaan mos nie. Dit is nie “cool” nie. En almal wil “cool” wees. Ek reken dat al die leë huise op die platteland gevul kan word en nie geplunder word soos hier by ons die geval is indien ons as gelowiges saamstaan en die minder bevooregtes in die huise laat bly. Baie van die huise sal die eienaars verniet gee want dan weet hulle dit word van stroping deur die swartes gespaar. Net in ons straat in die volgende blok is daar vier eiendomme langs mekaar waar hulle helder oordag die koesyne van die huis uitgebreek het, die dakke afgehaal het, en niemand het iets gesê of gedoen nie. En die polisie het nie eers kom kyk nie. Daar kon verseker mense ingebly het of die perseel opgepas het terwyl die plekke herstel word indien ons as Christene saam staan en hierdie absolute uitbuiting van alle blankes op alle terreine uitskakel en weer soos na die Engelse oorlog weer kan gee aan mense om hulleself te help. En nou met die onteiening van grond sonder vergoeding is dit nodig dat ons daarna moet kyk.

Daar is regtig baie klein plattelandse dorpe waar ek oortuig van is dat die eienaars die huise gratis beskikbaar sal stel indien hulle weet dit word ondersteun deur ‘n groep mense van of die omgewing of dalk ‘n landswye organisasie. En so kan ons dan ook weer lewe in hierdie dorpies inblaas en dalk net een of twee plekke op die plaaslike munisipale raad los slaan en ons dorpies keer van totale verwoesting. En dan is daar die onteiening van eiendom wat nie huidig gebruik word nie wat die regering sê hulle hul oog op het wat natuurlik ‘n groot dryfkrag is om so spoedig moontlik ons eie mense daar in te kry voordat dit onteien word. Op ons dorp weet ek van twee pastorië wat leeg staan waarvan een al klaar skade het en besig is om stukkie vir stukkie na die lokasie toe te verdwyn. Die ander een is besig om te verwaarloos en kan jy sien daar woon niemand nie, so sy einde is in sig.

Wat baat ‘n huis wat gestroop is? Niks. Maar dit kon dalk een of twee huisgesinne weer ‘n geleentheid gegee het om weer blyplek te hê en die ontvolking van die platteland gestop het. Ek is seker daar is mense wat sal help dat die mense saam begin handewerk doen om weer ‘n bestaan te maak, maar ons sal mos liewer soos die een predikant hier by ons alles in die ANC kaders se gatte gestop word, maar sy eie gemeente krimp van oor ‘n duisend na 25 mense met nagmaal die laaste keer wat ek van weet so ‘n paar weke gelede. Dit is wat Samuel en Esegiël van praat. Die leraars voel vere vir die blanke lidmate, want hulle wil tog so graag die arme ANC en EFF ondersteuners help want dan sal hulle seker die slagting vryspring.

Jammer, die moordenaars vra nie of jy al geld gegee het nie. Indien jy blank is sal hulle jou doodmaak, al stem jy vir die ANC of EFF want Julius sê mos self dat hy betrokke is by die beplanning en dit steun. So ook Cyril wat niks doen wanneer daar sewe blankes op plase vermoor word oor ‘n naweek nie, maar dat net een blanke hom vervies vir ‘n verkeersbeampte en hom te lyf gaan dan word jy aangekla vir poging tot moord. Die aanvallers op die plase hoor jy nooit van nie. Die wat nog gevang word staan tereg op diefstal, en die moord is maar net iets wat tydens die roof verkeerd geloop het. Hulle sal nooit van moord aangekla word nie, want Cyril en Julius beskerm hulle. Ek het self ‘n dogter in Aussie wie se skoonma in die rug geskiet is en op slag gesterf het en haar man, my dogter se skoonpa, gelos is vir dood deur hierdie satanskinders. Maar ons mag mos nie iets sê nie, dan is ons in die tronk. O en dan oordeel ek mos. Seker die grootste sonde wat ‘n Christen kan doen. Nee, ek wys net ons lamsakkigheid uit as Christene wat deur die profete uitgespel is lank voor ons bestaan.

Maar die gedeelte van Samuel word deur woorde uitgespel wat nogal diep sny. “ En in dié dag sal julle roep vanweë jul koning wat julle vir jul verkies het, en die HERE sal julle in dié dag nie verhoor nie“.

Ek kan dit nie anders stel nie. Die HERE het Sy rug op ons gedraai omdat ons te maklik agter konings aan hardloop as om Hom te dien, ten spyte van alles. Hosea en Habbakuk het sulke mooi woorde indien ons net weer luister na Hom. Kom en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. En laat ons ken—laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.” (Hos 6:1-3) “Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie— nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil. Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes. Vir die musiekleier op snaarinstrumente.” (Háb 3:17-19)

Wat is Sy opdrag? “En die skrifgeleerde sê vir Hom: Goed, Meester, U het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as Hy nie; en om Hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê Hy vir hom: Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om Hom vrae te stel nie.” (Mar 12:32-34)

Dit is my bede vir ons as Christene in Suid Afrika. Dat ons weer na ons naaste sal omsien en vergeet van ons “konings” wat ons oor onsself laat aanstel het, en net doen dit wat die Bybel van ons verwag.

Nou wil ek graag ‘n oproep doen aan u as leser om of betrokke te raak indien daar alreeds mense is wat dit doen, of dat u leiding sal neem om so ‘n beweging in u eie geweste te begin. Ek is bewus daarvan dat op politieke vlak daar verskillende partye is wat almal sê dat hulle my en jou belange op die hart dra, maak nie saak of jy Afrikaanssprekend of Engelssprekend is nie. Die wat slegs vir blankes is beywer hulle juis dat hulle ‘n mandaat soek in die volgende stemming in 2019 sodat hulle die saak van ‘n blanke gebied met die huidige regering kan bespreek en al die wetlike vereistes wat daarmee gepaard gaan. Dit is vir my baie goed om te hoor en soos hulle self erken gun hulle alle groeperings dieselfde reg toe.

Die enigste probleem wat ek voorsien is dat hierdie ‘n baie lang paadjie is om te loop en sal my kleinkinders se kinders dalk eendag dit kan geniet. En dan is daar ander partye wat wel op provinsiale vlak wil deelneem wat ook soos die eerste party veg vir my as Afrikaner. Indien ek moet kies tussen die twee dink ek die tweede party my keuse is aangesien ons nie almal kan bekostig om alles net so te los en te verhuis na ‘n blanke alleen gebied nie. En daar is alreeds so ‘n plek, Orania. So hoekom kombineer die mense hul stemme om te wys hoeveel mense voel dit is nodig vir so ‘n mandaat. En dan is daar ander partye ook wat nie net vir blanke regte veg nie maar ook kleurlinge verwelkom waarmee ek self ook nie ‘n groot probleem mee het nie.

En dan vind ons die oningeligtes wat vergeet dat Lekota ‘n Mandela man is en die kommando stelsel van verdediging onder sy leierskap afgestel is. Maar hy huil dan so mooi, totdat jy uitvind hy huil oor al sy kamerade wat dood is in gevegte met die soldate in die gewapende stryd destyds teen die ANC.

Maar hulle is nie alleen nie. Ons kry ook die mense wat heel moontlik as gevolg van regstellende aksie nie meer kan bekostig om enige ander TV programme na te kyk as SABC. Nou leef hul in ontkenning oor die plaasaanvalle, want dit word nooit gewys op die nuus nie. En as ons die minister van polisie kan aanhaal dat hy daarvan sou geweet indien so iets plaasvind want dit sal mos op die nuus gewees het. Net jammer sy eie regering verhoed dat daar enige van die sake uitgesaai word. En dan moet ons nie vergeet van 7e Laan nie. Die mense werk dan so mooi saam so ons kan dit mos ook doen. Net jammer die mense lees nie oor hoe hierdie akteurs die Afrikaners uitskel en aanvat nie. Een van die dames doen dit gereeld.

Nou wat sal so ‘n beweging soos voorheen genoem se doelwitte wees, en hoe sal dit gedoen kan word? Ek het so vinnig daaraan gedink en dit was een dryfveer vir die skryf van die artikel. Dat ons nie op politieke vlak sal kan saamwerk nie alvorens ons nie almal dieselfde geloofsoortuiging het nie, of soos die gesgde is, uit een boek sing nie. En dit is seker die grootste probleem. Hier by ons sal die Doppers besluit om iets te doen en dan wil die NG en APK mense niks daarmee te doen hê nie. En dieselfde geld vir die ander groepe. Wanneer een van die ander besluit om dit by die klub te hou omrede hulle dit sien as gebied wat onafhanklik is dan wil die ander weer nie daar wees nie want die klub het ‘n kroeg en dan ontrek hulle weer. Maar hulle sal die klub ondersteun na ‘n potjie golf.

So om die probleem te oorkom sal ‘n mens maar iets soos ‘n nie vir wins maatskappy moet registreer en kan elke dorp of gebied net inskakel as ‘n tak daarvan. Soos vroeër in die artikel genoem sal daar maar keuring moet wees van mense wat wel gehelp kan word want ek het dit al persoonlik beleef dat mense wat geen heenkome gehad het sommer skielik kla dat hulle nie outydse lap doeke, die wat my kinders mee groot gemaak is, wil hê nie want hulle verkies weggooi doeke. Ons weet van hulle en ‘n paar ander gesinne wat ook al probeer help het maar uiteindelik het die mense maar pad gevat na die volgende dorp want hulle wou nie werk nie.

So indien jy wel mense kry wat geholpe wil word, weet ek dat daar op elke dorp vrouens is wat handewerk kan doen en ander leer om dit te doen en die mense help om klere en goed te maak wat jy weet daar ‘n mark voor is. Hoekom by Pep jou klere gaan koop as jy goeie gehalte klere teen medingende pryse kan koop by mense wat dit self gemaak het. Nou word jou R100 bydrae skielik R150 want daar was wins. En so kan ek maar voortgaan en ek dink elke persoon kan aan baie ander goeters dink soos om gebakte goed vir die tuisnywerheid te voorsien, of selfs ‘n Facebook bladsy waar mense van buite jou distrik items of handwerk goeters kan bestel. En die mans kan ook dink aan projekte waaruit hulle wins kan maak. Dit gaan nie vir jou ‘n salaris van R30,000 per maand gee nie, maar jy sal kan oorleef. En miskien sal jy dan die HERE se hand in jou situasie raak sien.

Dit is maar net my gedagtes. Indien daar reeds organisasies is wat hierdie funksies suksesvol bedryf, en ek glo daar is, moet julle my maar net laat weet sodat ‘n mens ‘n eenheid kan skep onder die mense en so uiting gee aan die een gedeelte wat Jesus so mooi vir ons die wet mee saamvat, naamlik om jou naaste soos jouself lief te hê. As iemand sê: Ek het God lief—en sy broeder haat, is hy ‘n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê.” (1Jo 4:20-21)

Eers wanneer ons hierdie fasset van ons lewe as Christenne begin uitleef, kan ons kyk na ons groepering se dogma en seker maak dat ons die onderlinge verskille uit die weg te kan ruim.

Groete van huis tot huis. Mooiloop.

Louwrens Erasmus

louwrens@shama.org.za