Gee – met spesiaale aanpassings vir 2021.

Wat kan ons verwag in 2021?

So begin ons ‘n nuwe jaar in 2021 met ‘n totale ander insig as in 2020. Waar 20 20 visie wat ons laasjaar mee begin het beteken dat ons ‘n perfekte visie het, weet ons nog nie eintlik wat het ons getref het verlede jaar nie veral met die Sjinese Covid virus nie, en sover die jaar nie. En ons weet ook nog nie wanneer dit gaan eindig nie.

Al weet ons die mense in Sjina het regtig probleme gehad, glo ons mos maar hulle politici en is daar geen rede om hulle nie te glo nie. Maar ons kan gaan kyk na inligting wat ons sonder enige moeite in die hande kan kry, en dan skrik ons. Hulle selfoon verskaffer, China Mobile, is een van die maatskappye wat op die New York Effekte Beurs gelys is, en moet hulle resultate daar publiseer. Hier vind ons dat in Februarie 2020 met die hoogtepunt van Covid in Sjina, daar 7,5 miljoen selfoon gebruikers verdwyn het aangesien dit die daling is wat hulle gepubliseer het. Natuurlik sonder enige rede. So het daar 1,5 miljoen verdwyn in Junie, en 2,5 miljoen in November. U kan my syfers nagaan hier:  China Mobile Limited – Investor Relations > Monthly Customer Data. U sal self kan sien dat vir die jaar tot November 2020 hulle 6,6 miljoen minder gebruikers as die begin. Vandag sal dit jou wys dat die aspek net so voortgaan in 2021, maar die weste mag nie vrae vra nie, want seker na aan 50% van goedere word in Sjina vervaardig in hul slawe kampe. Met ‘n bevolking van oor ‘n biljoen mense, sou ek verwag het dat daar baie meer mense sou kwalifiseer om selfone te kon aankoop in 2020, en nie ‘n daling van miljoene verwag het nie. Wat van al die miljoene wat nou begin werk het verlede jaar en ‘n selfoon gekoop het?

Nou kyk ek na die data en vergelyk ek dit met wat ek as Christelike Apologeet vind op my webtuiste. Soos met die data oor Sjina doen ek al my navorsing voordat ek oor goed skryf wat mense maar moeilik vind om self te bestudeer of oor opinies uit te spreek. Al wat ek maar doen is kyk na ons Christelike standpunte, kyk of ek dit kan bevestig of nie, en meeste kere antwoorde kry wat ons nie altyd wil hoor nie. En dan plaas ek dit of as enkel artikel, of indien dit ‘n boek is, in pdf formaat op my webtuiste. Met die jongste voorstelle sien ek nou dat alle e-boeke gratis versprei kan word in Suid Afrika, so dalk sal van die ander skrywers ook uitvind wat ek die afgelope amper twintig jaar beleef.

Maar dan vra ek net dat mense ‘n vrywillige donasie gee vir dit wat hulle op my webtuiste kry. Maar ongelukkig is al gevolgtrekking wat ek kan maak, is dat Christene seker die swakste gewers is wat daar bestaan.

Maar hoekom sê ek dit?

Ons hou mos van die Rooms Katolieke wyse van gee. Dit is maar die manier  wat Luther ook gebruik het om te bestaan. Deur die metode te gebruik, kan jy vandag genesing ontvang sodra jy vir die tiende predikers ‘n donasie gee, want dan sal hulle vir jou bid en sal jy genees wees. As jy nie genesing ontvang nie, is dit jy wat nie genoeg geloof gehad het nie, of jou bydrae was dalk ‘n bietjie te min vir dit wat jy wou kry. So het Luther maar nog aangehou met sy plekkie in die gebou waar jy kon gaan sit en al jou sondes teenoor hom bely, en die oomblik wat jou geldjie in die aflate boks weerklink het, is jou sonde vergewe en kon jy weer aangaan totdat jy weer op die aflate stoel bevind het. So maak meeste van ons groot naam predikers hul geld. So vind ons byvoorbeeld mense soos John Hagee wat nie eers die Bybel verstaan nie en skryf oor die vier bloed mane van so ‘n paar jaar gelede, die metode gebruik en mense koop sy vals profesieë by die miljoene. Het enige van sy uitlatings waar geword? Nee, maar hy het lekker ryk geword daaruit. En dan kan jy maar gaan kyk na van sy preke op Youtube. Dan maak hy uitlatings soos Jesus het nie vir die Jode gesê dat Hy die Christus is nie, so hoe kon hulle dan weet dat Hy die Christus is. So nou kan ons mos verwag dat Jesus weer moet kom om hulle te oortuig dat Hy die Christus is, en dit skakel natuurlik baie mooi in by die wegraping teorie van die Antichris. Maar ons vergeet dat die ryk jong man vir Abraham gevra het om Lasarus na sy broers te stuur om hulle te vertel dat Jesus die Christus is, en dat Jesus se antwoord was dat hulle het Moses en die profete, as hulle nie die mense glo nie, sal hulle nie die ewige lewe beërf nie. So ten spyte van die feit dat ons weet dat hy en baie ander valse profete is, pas ons nie toe wat die Bybel verklaar ons moet doen met valse profete nie. En dit geld sommer vir al sy maatjies, soos ‘n Joel Osteen, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, en hordes ander wat almal van Luther se aflate gebruik om geld te maak maar is ons bang om hierdie mense te openbaar as valse profete wat bedoel is vir die ewige verderf. So het die mense geleer om soos Luther op ander mense te teer om in luuksheid te kan leef. Dit was die een onderwerp wat Luther nooit aangespreek het in sy skrywes nie want dan het hy sy eie keel afgesny. So nou vind ons dat al die Christelike Sioniste die metode gebruik om hulleself te verryk. En dan trek hulle ‘n Maleagi 3 vers 8 preek uit, en nou kan hulle weer die Ou Testament wat volgens hulle net vir Israel geld, gebruik om geld uit jou te kry. Die HERE het die vrywillige gewer lief, of die een wat ander leer, maar nie die Antichris en sy leermeesters nie.

 As ‘n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou ‘n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop—wat jy nie geken het nie—en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié man wat as dromer optree nie; want die HERE julle God beproef julle om te weet of julle werklik die HERE julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel. Julle moet die HERE julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang. Maar dié profeet of dié man wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die HERE julle God wat julle uit Egipteland uitgelei en jou uit die slawehuis verlos het, deur jou af te drywe van die weg wat die HERE jou God jou beveel het om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei.” (Deu 13:1-5) Die laaste sin is ontsettend belangrik. Die kwaad kom uit ons midde. So nie iemand wat anders is nie, maar iemand wat as Christen gesien word en in ons midde beweeg. Want jy sal die afval nie van een van jou eie mense verwag nie.

Nou kan hulle baie vinnig dit verander en sê dat die Ou Testament net vir die Jode geld, en dit slegs van toepassing is op Israel want die verbond geld net vir Israel en nie vir ons nie. Nou kan ons maar vra hoe hulle dan met die wegrapingsleer kan uitkom as hulle verklaar dat die Ou Testament net vir Israel geld. Dan kan hulle mos nie nou skielik na Daniël verwys nie, want dit het niks met ons as Nuwe Testamentiese Christene te doen nie.

So kan ek en baie ander Christen skrywers boeke en artikels skryf sonder dat jy as leser daarvoor hoef te betaal, en dan vind jy uit dat in 2020 so net meer as 16,000 boeke afgelaai is van my webtuiste en maak dit 73,54% van al my data op wat my webtuiste gedra het verlede jaar. Maar, ek kan nie vir jou die ewige lewe belowe as jy my manier volg nie, ook kan ek nie genesing belowe sodra jy vir my geld gee nie. Ek kan dalk vir jou dit makliker maak om die Bybel se boodskap te verstaan sodat jy en die HERE saam ‘n paadjie kan begin loop en dat jy kan sien wat die ewige lewe beteken vir ons as Christene. Wat het ek gekry as vrywillige bydraes? Niks. Nul. Zilch. Nie ‘n sent nie. Jy sal eerder jou geld spandeer op jou gunsteling Christelike Sionis se boek of een van hulle talle liedere waarmee hulle uitkom as om seker te maak dat jy op die nou pad is na die hemel. Net so interessante stukkie inligting vir jou. Het jy geweet dat Rick Warren van The purpose driven life, die hoof is van die Chrislam beweging wat verklaar dat Jesus vir ons as Christene as verlosser optree en Mohammed as verlosser vir die Moslems optree. Dit is hoekom hy graag wil hê dat ons ons tyd sal spandeer om dissipels te maak eerder as om die eindtyd te bestudeer.

Jy kan kies. Maar onthou net hoe Jesus die skape van die bokke gaan skei wanneer Hy weer kom: “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie. Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie. Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie? Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.” (Mat 25:41-46) Daar is15,932 pdf lêers afgelaai van my webtuiste en dit 73.54% van die verkeer op my webtuiste was. Nou kan jy maar dieselfde optree as die ander 100,000 plus mense wat oor die afgelope 12 jaar boeke afgelaai het van my webtuiste sonder enige bydrae, of dalk kan jy my verbaas deur ‘n bydrae te maak wat my dalk net gaan help om my medisyne vir pyn en al die ander simptome van hierdie snaakse kanker wat ek het mee te verlig of te bestuur. Of miskien help dit dalk net dat ek weer by ‘n dokter kan uitkom wat my kan help met my stryd teen hierdie kanker.

O ja, en sedert die begin van die jaar toe ek die artikel begin skryf het tot nou toe, Junie 2021, het ek geval en die fusie wat ek so 28 jaar gelede gekry het in my rug gebreek. Toe hulle ‘n MRI doen toe vind hulle uit dat die breek van die vorige fusie, saam met die gepaard gaande kussing wat nou geskuif het, alles binne ‘n nuwe kanker gewas is. Ek neem aan hy is al lankal daar, seker maklik 7 na 8 jaar, want dit is hoe lank ek al met die rug weer sukkel. So ek het Rheumatoid Artritis in die gewrigte en rug, asook Osteoporosis wat so 5 jaar gelede bevestig is en dit was juis by hierdie rug fusie opgemerk. So ek loop sonder enige operasie huidig rond want die neurochirurg wil nie met die onkoloog praat nie, en ek vertrou hom nie want ek weet ook dat ek “Carcinoid Heart Disease” het, wat beteken dat die regterkantse onderste klep van die hart nie altyd seel nie, en dat die bloed dus nie altyd gepomp word nie. Dit het gemaak dat my bloeddruk seker met 30 punte gestyg het vir beide lesings, en ek met enkels rondloop wat baie geswel is, party dae so baie dat my enkels soos gaatjies lyk tussen die swelsel.

So indien jy voel dat ek jou dalk oortuig het om ook vir my as skrywer en Christelike Apologeet ‘n ietsie te gee sodat ek nog gewoontes kan navors en oor skryf, of om te help met kostes soos ek voorheen genoem het, kan jy jou bydrae maak by:

https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries

 

 

 

 

My life and experience with NET cancer

My story with NET cancer is a story of encouragement for those living in fear of this disease taking your life quickly. My journey with this disease now spans more than 50 years. As such I had to look at the most pertinent parts of it, but I will try and keep it as brief as possible. For the sake of clarity, I had to deviate from the illness itself and give a background of other circumstances that influence me and also have a serious impact on my medication and medical outcomes.

But let us start with the beginning. I started life as all other people as a fetus, but during my moms pregnancy she ended up with a burst appendix. The doctors literally had to take me out, remove her appendix or what was left of it, put me back inside her again and sew her up. So when the time came for me to born, I was born at home like most other people in those days with only a midwife present. I only realised 60+ years later, that her appendix could actually have been NET Cancer of the appendix, as she always complained about hot flushes which most doctors put down to menopause. The only problem is that it continued until her death in 2013 at age 95. Other symptoms were the spider veins on her upper right inner leg, always complaining about being bloated, and a total collapse of her sexual life. I know as a kid you are not supposed to know this, but boys will be boys. Especially if you are part of four mischievous brothers.

My early life in school

I had a normal life as a small kid but had a problem with my bladder. Every now and then I would wet my bed even at age nine and ten. The other problem that was also caused by my bladder was that I would take ages before starting to urinate. Sometimes at school I would be late for class as I had to wait for the bladder to decide when it was time to open up. I can still remember one day in my teens when the teacher would not let me go to the toilet while we were writing exams and I ended up wetting myself. Fortunately, by the time we had our normal midday break my trousers were fairly dry. But it was humiliating.

At other times I would see blood in my urine and our doctor diagnosed it as bilharzia and told me that it will happen every now and then that my urine will be red or that I might find small traces of blood in my urine. I then had to see him again and go through a process to kill all the parasites and it would be fine again. As kids we used to go swimming in all sorts of water so it was probably the easiest conclusion for him to make.

Then as I turned 15 or 16, I had these experiences where I would have severe sinusitis and the doctors could never find the cause. I was just told that it was just another thing that I was allergic to like all the other things I was allergic to and that was it. Something else that happened was that I would have this severe pain that felt like an appendix problem or pain in the abdomen but normally the next day or hour it would be better or gone, or I would give it a couple more days and then it will be all gone again. Later on in my working life I realised I had this temper that was difficult to control but I worked on it and fortunately as I worked mainly with clients in their offices it did not interfere at work. I still had a bit of a short fuse wire then, but nothing is left of it today. So I try and avoid situations that could cause conflict as I know what will happen. I will explode. Some of the over the counter medicines at times helped, while other would cause me to what I can only describe as putting me on a trip. As someone who has never used drugs, I can only assume that is what they would feel like.

I am also a very inquisitive person. When we moved into another house as a teenager, I found that the previous owner left a lot of chemicals in a room outside and I would try and identify what it was and what happened when you mix some of these things. The one time I made this yellowish substance that looked like yellow smoke only to find out that it was chlorine gas. So, I was always looking for ways to make something easier, or just look at how things are made.

During my teens my blood pressure would just go mad but by the time I got to the doctor nothing was found. This happened quite frequently but I learned how to cope with it and what the warning signs were. Remember this was early 1960’s, so very few doctors have ever heard of this condition, and in South Africa even today medical doctors are trained that when they suspect NET cancer, they can contact the university that will assist them and tell them what they have to do. Then I also knew that I could not leave home without taking an OTC medicine for an upset stomach with me whenever we would go out. At times I was nauseous but that was not really a problem like the upset stomach was. I found that I got tired but tried to remedy that by taking my bicycle and go on a forty-mile ride to increase my stamina. At work I did not see that as a problem as I just took a couple of minutes resting time, even if it was just a walk around the office or home, and then I would be able to continue again.

One of the things we were taught at home was that even though we were seen as poor people, it did not matter as you can achieve anything if you put the time in that is required for a specific task to do it. The only problem with that was that if you did not have exposure to certain vocations, you did not know what was required to qualify for that specific vocation. And the teacher we had at high school that was supposed to give us some guidance was close to retirement so his knowledge was not really up to date with what types of people were required.

I decided to take the easy route and that was to become a chartered accountant. My accounting points were always above 80% or even at times averaged above 85% for the school year. Coupled to mathematics which I enjoyed and I had the privilege of being the first student to score full marks for an examination, it looked like the best route to follow. It was just those subjects that I would enjoy, but the rest of them I did what was required to pass them all through school. I remember when my parents took me to a university to help me decide what to do with my future and what I should consider studying that the examiner told me that my marks shows me as a very lazy person, as I should be able to get 80% + in all my subjects. I knew it but was not interested in studying history and Shakespeare as I could not see any benefit in spending time trying to remember dates and names and battles. To me it was a waste of time. I needed to either do something that came naturally, or something where I had to think about a situation or problem, and then come up with an answer.

Something that I know most people do not know about, and that includes people close to me today, is that the NET cancer caused severe nervousness. As an example, if I knew I had to study or do something at work, but because I did not feel competent enough to do it and nervous about the outcomes of these events, I would wait till it was virtually to late to do it properly, and then still be surprised that I actually managed to do something. That was one of the reasons for my marks at school, as I still do not know how to study. As long as I can find a formula or a set of sequences that I would work out myself, it is fine, but do not expect me to get something in my head that requires me to give a word for word representation. Even presentations and sermons and lessons I taught at Bible studies and delivered at churches, what I present is always about 50% of what I would write down. And that is what made writing about the Bible so easy. Once you understand what the LORD wants from us, I can answer any question you throw at me of the cuff. Because I understand the message of the Bible, no question is to hard.

In my final year at high school all the students, those that could afford it, went to a place called Loskop Dam for a weekend. Things at home were changing financially and I could actually afford to join them. We had a party the Friday night and then on Saturday we were all just relaxing. Some of us played a game of cricket while others went fishing. The afternoon was set aside for a tour through the game park on the other side of the dam which was really a wonderful experience for me as it was an experience that I never had in my life before. Even growing up in South Africa, as we did not have spare cash, the only animals of Africa that I saw was at the local zoo. Up to that weekend, I never had the opportunity to see these animals in their natural surroundings. While still cruising through the game park I started sneezing and by the time we got back to camp I really thought that I had either the flu or that I was allergic to some plants or trees we drove past. This was not the first time that I had this type of situation as I was used to it happening normally first thing in the morning but by 10 o clock in the morning it would be gone. All the local doctors used to tell me was that I was allergic to some stuff in the air but never sent me for any tests. But this time it was different. I really felt bad and was told to stay in bed while everybody else enjoyed another party. One of the nice things that happened was that some of the girls would come and check on me during the evening but when I fell asleep the visits also stopped.

The next morning, I was still in exactly the same situation and by the time we arrived back at school my parents were told to take me to the doctor to see what was wrong and that they will only allow me back once I was over this. I went to the doctor the Monday morning and was given medicines to take and was out of action for a week. But I still had these times when I would get “hay fever” that would last for a day or two. And then at times I was sort of lightheaded and knew I had to either sit still or go and lie down. We have to remember that this was in the late sixties and I am living in South Africa where even today when I see a doctor and I tell him I have NET Cancer he takes out his notebook and asks me to tell him more about it.

I was also nauseous at times and it was all explained as maybe the food being too rich, or just that I must be thankful for cleaning out my system on a regular basis.

Early adult life

After school I started studying and working at the same time as an article clerk at a firm of auditors and public accountants, but after eighteen months found out that there were these fascinating machines called computers, and that there was a high demand for programmers and trainees. I went for some aptitude tests and training at a college in COBOL, and within a day after finishing the course, I landed my first job as a programmer and found that this was really the job I always wanted. I could use my knowledge of accounting and the applicable laws and regulations and talk to all the accounting people because of my background, and within weeks they would have a custom-built system running on their own computer. It was so much fun that at times I would get to work at three in the morning as I suddenly worked out how to do something my client wanted and got up and drove to work before I would forget what the solution was. It was also extremely interesting to find out how these machines worked, and before I knew it I would make changes to the actual operating systems and send it to the developers in the USA and they would incorporate it with the next release of the operating system. I ended up as an explorer, except I was paid to do it, and I could really explore things that most other programmers would frown upon.

I ended up as a real bits and bytes guy enjoying programming in assembler as using low level assembler language, I could control what this machine was actually doing. Now these were the early seventies where most programmers were depicted as the hippies smoking dope and not having any real people skills. Outside people could not understand that there were also guys walking around in three-piece suits and working as systems analysts, designers and programmers that had to dress up to see clients on a daily basis as all these computer people were seen as some weirdos.

During the beginning years in the computer industry I also met the wife of my dreams, got married and four years later started with a family. The one thing that was still bothering me was the fact that I had these hay fever stories, but I made it off as probably allergies coupled with an injury I picked up in my final year at school when I was training for a gymnastics display at school when I broke my nose which left me with difficulty breathing as the wall between the nostrils were so out of place that I found it difficult to breath at times.

The only thing they found was when I went for an insurance check-up for new insurance much later in life that the insurance company specified a three-month waiting period instead of the standard one month waiting period before they would start paying for disability insurance. No reason was supplied and I did not question it.

So to me, I had an answer for my hay fever as it either pointed to the broken nose or to a probable allergy. Like all things in life if it happens frequently you get used to it and is accepted as the norm, and that was exactly my case. I knew I had trouble urinating and had to take my time and got used to never leave home without my bottle of Kem-o-dene, an over the counter medicine for an upset stomach.

Then in 1982 our son went to hospital as he also had a problem wetting his bed at age seven, and the specialists decided to look at his bladder. What they found was that the valves in the front of the bladder were facing the wrong way around. This caused him to retain his urine until he was completely relaxed in bed, and then the urine would escape causing him to wet his bed. It would also cause reflux to his kidneys which was a major concern. They fixed that and we were really pleased as I then knew what my problem was but it was not causing me any embarrassment so I decided that my bladder probably sorted itself out and I did not complain about waiting at times of fifteen minutes or more before I would start urinating.

Shortly after that I went to hospital to get my nose sorted and it was such a relief to be able to breath like a normal person finally after probably 15 years after the event where I broke my nose.

Then in 1986 I went in for a scope of my bladder as I had blood in my urine again. This time the doctor, a new guy as we moved town, decided that he would refer me to a urologist for a scope to see if there was anything wrong inside my bladder. I went to the hospital and when I came by after the scope, I was told that they found a tumour in my bladder that was malignant, but they removed it. All I had to do was go for a scope every year, so no scans afterwards, and after three years of going for a scope I was declared cancer free. What type of cancer it was I never found out as to me cancer was cancer, as in my circle of friends and family most people that had cancer would die or were on their last legs. My wife lost her mom to cancer about a year earlier, so that was my frame of reference. I was just glad that they found it and removed it. At that time, I really prayed and asked the LORD to at least see my youngest daughter become an adult as she was only four years old. Today she is a mother with 2 kids and going on 39. To me it was like a death sentence as everybody I knew who had cancer was either already dead, or dying.

But I still had the same symptoms I had as a sixteen-year-old boy with occasional severe pain in the abdomen area and sinusitis and what I found out later was flushing episodes and humongous amounts of histamine that was released by another tumour that nobody identified was there. At times where people would complain about constipation, I would tell them that for me I had to go to the toilet either once or sometimes twice a day. I know it was not an easy thing to get used to as everybody would complain about the smell afterwards, but that was just me. You can only spray that much air freshener to take away the smell, but the smell was still horrible. Another problem was that when I did go to the toilet it always sounded as if someone was trying out some new explosives, as it was really explosive.

The one thing that bothered me was this feeling of nervousness I had. I was always nervous and I really had a hard time cold calling at my job which by that time had progressed to selling and being in marketing as a product and marketing manager in the IT market. While still working as a programmer earlier on in life it wasn’t a problem as I would normally have time to work with my new clients and it was not that I was the one making first contact. But in selling once I opened the door to a new prospect, I was all right, or if I had to do a presentation, I would go through 3 glasses of water just to keep my mouth from drying out completely. Even writing this now I have a dry mouth. And this nervousness continues. I just thought that it was just the way I was put together. The one thing that helped the sinusitis was actually smoking. At times as soon as I had my first cigarette in the morning, I would actually feel better and my nose cleared up. I stopped smoking after about nine years of smoking and found I had to take Allergex in the morning and evening to help me.

The struggle begins

Then a strange thing happened the morning of 31 August 1995. I woke up with a severe pain where I thought my appendix was and during the day made an appointment at our local doctor to see him as the pain was getting worse. When I saw him, I was told to go home and get everything I needed as I had to go to hospital as they thought that my appendix was at the point of actually rupturing.

I went into the operating theater at eight that night and eventually was back in my room four hours later. That was when the surgeon told me that he removed my appendix but found a tumour inside which was definitely malignant, and while trying to make space to get to the appendix as he had trouble getting to it, he also found this huge 100mm tumour surrounding the small intestine which was also malignant. He had to remove about two meters of my small intestine just to ensure that they left nothing behind. I was told that if they did not find it that night that I would probably have had another year to live. I had to go back eight weeks later for a full laparotomy operation where they found 20 odd lymph nodes, and one that actually was inoperable as it encased the abdominal aorta, and all of them were identified as carcinoid or as we call it today NET cancer. I was also told that all the tests came back showing I had carcinoid syndrome and that was the cause of my flushing, diarrhea, sinusitis and the sudden changes in blood pressure as well as the spider veins that I got while still at school in my right leg. So that was nearly 30 years from my first carcinoid syndrome symptoms appearing to being diagnosed accidentally.

The thing that struck me was that my sinusitis problem disappeared, and my nervousness was also better. I was booked for a course of chemotherapy using Interferon alpha which was a horrible time. But when we did tests after the treatment my 5HIAA came back normal, blood was normal, and nothing showed on any CT or MRI scans. I continued with the blood and 5HIAA test for 4 years but it was all clear.

During this time the political and economic situation changed drastically in South Africa and I found myself on the wrong side of the new South Africa in 2001 as I was a white male and over 50 years old. I was retrenched in order for the company to be able to continue doing business, as they had to reduce their older and higher paid white staff members and work with a company that would bring them in line with the broad base black economic empowerment which the government implemented. The main drive behind this move was that the economy had to provide for other races to also form part of the economy, but what actually happened was that people like our current president formed companies that they would “sell” to other companies in exchange for a percentage of the tender price. At times these new companies would actually take the lead in big projects and hand out the actual work to their friends and family to do the work, in exchange for shares in the major companies as part payment. They would take the actual tender price and inflate it in order for them to make millions of money by just using their status as black economic empowerment companies as a smoke screen. Our current president was not even worth a million Rand before 1994, but he is worth billions of Rands today using this tactic. He used to be the president of the umbrella organization that all trade unions fell under, so he knew when and where to push for companies to place shares with black economic empowerment companies, and he was in the fortunate position to own the companies that would fill that void. The only proviso some companies placed on handing out shares, was that you could not sell these shares within five years after the original transaction in which you were handed these shares. Now where these transactions were supposed to filter down to that working class it never did. It just made some crooks extremely rich as they would keep their shares. So our current president made himself a billionaire using this method while the people that was supposed to benefit, are still living in their shacks. Just remember one thing, I was raised in a country that was at that stage seen as a first world country, the same as any country in Europe, Australia and the USA. Our current government has the major accomplishment of changing South Africa back to look like all other African countries and a third/fourth world country where only the elite leaders can enrich themselves.

I include some figures that I found in my research for this article as I know that I will be labelled a white racist. But then maybe I have a reason for earning that title.

First the figures audited and agreed to by all parties during the reconciliation talk between the ANC and the National Party. (The NP represented the whites).

Deaths due to political violence during apartheid:
Max Coleman’s authoritative book analyses all deaths due to political violence from 1948 to 1994 in South Africa and Namibia.

According to the HRC statistics, 21,000 people died in political violence in South Africa during apartheid – of whom 14,000 people died during the six-year transition process from 1990 to 1994. The book lists the number of incidents, dates, and those involved.

This includes SA Defence Force actions, for instance the 600 deaths at Kassinga in Angola where the Defence force were fighting against the Cuban and Russian armies who wanted to rule Angola. during the war in 1978.

Of those deaths, the vast majority, 92%, have been primarily due to Africans killing Africans — such as the inter-tribal battles for territory: this book’s detailed analyses of the period June 1990 to July 1993 indicates a total of 8580 (92%) of the 9,325 violent deaths during the period June 1990 to July 1993 were caused by Africans killing Africans, or as the news media often calls it, “Black on Black” violence – hostel killings, Inkatha Freedom Party versus ANC killings, and taxi and turf war violence.
The activities of the Civil Cooperation Bureau as outlined by the Truth and Reconciliation Commission, were also included in these figures.

The security forces [of the RSA. Ed.] caused 518 deaths (5.6%) throughout this period.
And again, during the transitional period, the primary causes of deaths were not security forces nor white right-wing violence against blacks [just think that the AWB was allied with the IFP (Zulu). Ed.], but mainly due to “black-on-black necklace murders, something that Winnie Mandela introduced to stop people from giving information to the police”, tribal conflict between the ANC-IFP, bombs by the ANC and PAC’s military wings in shopping centres, landmines on farm roads, etc.

Violent deaths from 1994 to 2000:
And the SA Police reports for the above period: which can be accessed at their website’s statistics at http://www.saps.org.za — that a total of 174,220 people died violent deaths, from crime-related violence [or related to hate-crime against whites, and especially against the Boers. Ed.], between 1994 and the year 2000.

Now I can continue with my own experience again, as I trust that you now have a better understanding of what we face on a daily basis. I used my retirement savings to start my own company but had to close the doors after two years as I was excluded from doing business with any government or large enterprise as I did not have any black workers, even though I was the only employee. This also meant that I had to change my medical insurance and then found that they excluded all cancer treatments and back problems. The back problem was a result of a car accident where they had to fuse the lower five vertebrae as a result of the accident. It was already a problem when I applied and during those days, they could exclude prior conditions or put long waiting periods for previous conditions. In the end I stopped with my medical insurance as those were the areas I needed insurance for, and not being able to work, also meant no income to pay for it.

Then in 2008 I started with sinusitis again, my nerves were showing signs of playing up again, but I thought that by ignoring it I could live a normal life as I did have a “normal” life before being diagnosed. Another thing that happened was that my sex drive completely disappeared. I was not interested in going through the same procedures again and definitely did not have the money to pay for all the tests. I already knew at that point that the one tumour stopped all testosterone from going to my lower body as I only have about 6 hairs on both legs combined.

Something else that happened after my first operation in 1995 was that I started studying theology at a Pentecostal university on a part time basis. This was a direct result of my time in hospital as I had this weird experience where I saw people clothed in white all heading to a hill while I was in a treehouse or some other structure. I asked our reverend if he could explain it to me only to find that even though he had a PhD I probably knew more about the Bible than what he did. At the Pentecostal church everybody prayed for me and I was told by all good Pentecostal’s that I was cured. I knew differently though, but as I had no medical insurance I could not go for tests as I could not afford it. I was ordained as a pastor but knew I could not practice as a pastor as there was no way that I could handle the load on my psychological side, and the extremely short fuse.

During this time, I started writing my conclusions of Biblical doctrines as I used my computer tactics to investigate subjects and check all commentaries and then either confirm, modify or reject the different teachings by the different denominations. Some were quite easy, but others took years to investigate. Some ended up as small articles while others ended up as books. This was all done while either working at jobs just to get some money to survive, as I was excluded from practising what I could do due to labour policies. Today there are 116 different laws in our labour laws against employing white males.

I then started working as a financial adviser while studying part time as that was one area I was still able to find employment in and was very successful and started building up a client base in order for me to build up a residual income for my retirement, and hopefully build up some funds to be able to go for tests again. The situation I found myself in was that my income was too high to qualify for state subsidised medical, but too low and irregular for paying it myself.

Eventually in 2013 I woke up the one morning with something I just could not ignore any more. By the time I saw the doctor I was told that I was lucky to be alive as I had a carcinoid crisis. Plenty tests later it was confirmed. The small piece of the one lymph node they left in 1995 surrounding the superior mesentery artery had grown to a tumour of 78mm by 40mm by 30mm. My beer belly was not a beer belly (I do not drink beer at all) but was a result of the tumour with the bottom of the tumour just above my belly button, and scar tissue from the previous operation. Most doctors and oncologists today ask me for information as I normally know a lot more about NET cancer than what they do, thanks to all the information available from email groups to Facebook groups. And coming from the IT world I am used to doing my own research as I always worked in what was referred to as the “new toys” department. But this is something that only happened during the past six years as I lived in a world previously where like so many people live that if you ignore a problem it would go away. And then there was the problem that if I found out that I still had NET cancer where do I go to from there, as financially I cannot afford to go that route. So I ended up ignoring the situation.

I was told that if I wanted to survive, I had to cut back on my work especially since it was the main reason for the stress I was under as I worked on a commission only basis as a financial advisor. I was passed the use by date in the “new” South Africa and I was excluded from working at most companies and all government entities, as I was a white male, on the wrong side of sixty, and even though I did not support the previous government and their views, I am still branded today as a racist and still excluded from the job market.

We moved to a tiny town to settle down and just to take life day by day and see the oncologist when needed. Fortunately, my tumour and all its allies and mets are well defined, so they grow slowly. Low grade well differentiated. Even though the biggest one is around 80+ mm by 35 mm by 30 mm As I did not have any private medical insurance or medical aid as it is known locally, the only thing that I qualify for is reactionary support under the state-owned hospitals. I used to receive medication from the state operated hospitals on a reactive basis only, but that stopped more than two years ago, even though it’s only painkillers. (Tramadol). All schedule 5 pain killers I have to pay for myself, but at least I can live without serious pain. But I have near constant flushing in the upper legs, all the way up to the back of my head and neck. I also had another laparotomy operation when my small intestine was completely blocked five years ago. They used a small 90cm portion of the small intestine to bypass the major part of the small intestine, and they removed a sizeable portion of my liver to alleviate the effects of the tumours in the liver. For three years I could smell again and had a fairly normal life again, or what I would consider normal. This comprises of flushing to an extent that people think that you are a heaver drinker as my nose is a purple brownish colour; I have metastasis to the scull, the back, neck, some ribs, and my pelvis, skin, and collar bones. There are also two metastases to my right lower lobe of the lung which collapses on a regular basis, and an unknown number of “squatters” in the liver. I also suffer from severe rheumatoid arthritis, so it is difficult to know which is which at times. But fortunately, I can still get Tramadol for pain, Imodium for diarrhea, and then stuff to help me in my fight against depression, which to me is the real enemy.

But knowing that I have lived over fifty, or probably even more years after the first symptoms of carcinoid syndrome started showing at age 16 already, I consider myself lucky to be able to still be alive despite the fact that I only get pain and sleeping medication as well as medication to keep me from having a nervous breakdown and to help me not to blow my fuse ten times a day, especially if you see what the ANC government and all its allies are doing on a daily basis. But then 80% or more of their support is dependent on grants, which is paid for through taxes by 8% of the population, leaving the black voters having to vote for them as they are told that they will lose their grants if the ANC loses an election. And most of these people are illiterate with an IQ of 70 or lower.

The emotional and nervous side I believe is the one area where I still think a lot of research is required as I cannot cope without taking something to keep my emotions under control. Fortunately having spent a lot of time studying the Bible and writing about it, I have an anchor that I can hold on to during those days or weeks or even months when your whole world seems to fall apart. Today we live as hermits as my wife had a bilateral mastectomy two years ago, and we are caregivers for each other. Fortunately, many questions I had, got answered either by Facebook groups or by watching NET specialist’s presentations on the internet. These presentations were mainly made by Dr. Richard Warner, Dr. Eric Liu and others like Dr. Eugene Woltering.

I also started blogging about this disease firstly for our family and friends, and statistics show that it is being read by many people that I do not even know. My task for the rest of this year is to change this blog into a book and at the same time to translate it from Afrikaans, my native language, to English, so that it can be read by more people. In it I document this past five years sometimes on a daily basis and sometimes on a monthly basis, where more statistics and information are available. I give information about having diarrhea 80 times in one day, with an average of around 10 times per day. Sometimes just passing wind and sometimes not. Sometimes being down and out, and then sometimes feeling quite good.

My blogging days

So, for five years I spent some of my time writing articles and books about Christianity, theology and the Bible to assist in keeping my head somewhere else and not to think about my own medical condition and our own physical security. I am also the guy who designs the Zebra calendar which I make available for free worldwide to all the other people fighting this disease and any person that wants a calendar.

This is the background to my health situation for people who were not aware of my situation, or those who thought that I was only seeking sympathy during my first spell in 1995.

My current situation.

The political situation in South Africa is not conducive to living a relaxed life any longer. Our children are either in the process of thinking of leaving or have left the country. My oldest daughter lost her mother in law after they were attacked and her mom in law shot and killed in what police recorded as a robbery gone wrong, even though only one mobile phone was stolen. Her father in law survived the attack. He was repeatedly beaten with a piece of wood with a six-inch nail through it over the head, shot at, but survived.

This was the press release from the local paper: Pretoria – Sept 28, 2009 – 55-year-old Isabel Schonken was shot dead from behind over the weekend, as she was apparently trying to escape to a guest bathroom to hide from a group of armed attackers at the Klipkop smallholdings east of Pretoria.

Three more farm-attack deaths this week:
On Saturday, Mrs Schonken’s businessman-husband Lars, 56, was shot in the torso during the attack near Klipkop at 02:00. Lars’s skull and wrist were fractured when the robbers assaulted him and hit him with a pistol. He is currently recovering in the Little Company of Mary hospital in Groenkloof, Pretoria, writes Keppeler.

Cut through electric fence
Isabel’s sister Héléne Rumsey, 52, who lives a stone’s throw from the Schonken’s, said the robbers had cut through an electric fence which stretches all around the smallholding. They were able to get into the house through an open sliding door.

“They attacked Lars in the bedroom,” Rumsey related. “It seems as if my sister had fallen asleep in front of the television in the living room and woke up when they shot Lars. Shortly thereafter she was shot through the heart. The robbers tried to shoot Lars in the heart as well, but luckily it was only a flesh wound,” she added.

Lars lost consciousness after being shot. When he came to, shortly thereafter, he fetched his pistol from the safe and shot one of the robbers. According to Rumsey, the only things which were ‘robbed’ were her sister’s handbag and cell phone and her brother-in-law’s laptop. Lars phoned his daughter, Sonja Smit, and her husband, who also live on the smallholding.

Covered in blood
Smit’s husband, who doesn’t want his first name mentioned, found his mother-in-law in the bathroom and his father-in-law in the living room, covered in blood. “She was already dead,” he said. He took his father-in-law to the hospital. Rumsey said the couple’s youngest daughter, 17-year-old Alma, wasn’t at home during the attack.

Police spokeswoman Monique Vermeulen said police followed a trail of blood – left by the shot attacker — to a gravel road near the smallholding, where the suspects possibly climbed into a vehicle and fled.
Be on the lookout for a man with a bullet-wound.

The police have asked doctors and medical personnel to be on the look-out for a man with a bullet wound. Since the South African trauma units treat about 127,000 bullet wounds a year, this might be a large undertaking.

Rumsey said her smallholding had also had an attempted break-in two weeks ago, but the attackers fled when they triggered the alarm.

But that is the case with so many farmers in South Africa today, both white and black. Our president even denies the killing of farmers at the UN. So unfortunately it is not a safe place to live and raise a family anymore. Just listening to all these young political leaders singing one Boer (Afrikaans speaking white male), one bullet, and living in constant fear does not make life easier. And when you have to rely on state funded services where you are constantly being humiliated also takes its emotional toll on a person. I know that there are probably fifty murders per day as a result of black on black violence, but that is their norm, so when we complain about farmers being murdered the numbers does not compare to this. But, the difference is that the farmer probably employs 10 to 100 people and their dependants, so the supply of food is at risk. Coupled with land grabs which will be made legal during 2020 as expropriation without compensation, we live in a constant fear of when these murderers will break down our doors to kill us.

I actually feel sorry for including politics also, but that is the reality of the situation in the new South Africa. The legacy of what happens when terrorists take over the running of a country without knowing how to do it as they were bush fighters. And the few Jewish communists who helped form the ANC and were the brains behind the ANC, cannot take over as they will then blow their cover. Is it just a coincidence that the book Protocols of the Elders of Zion was banned in South Africa in 1994, the year the ANC took over the government in South Africa? The following people were involved in the Rivonia trial where Nelson Mandela pleaded guilty to all charges against him. Just look at all the Jews. Not included in this list were people who fought in the political arena like Helen Suzman, Colin Eglin and Helen Zille. The people of the Rivonia trial were: Lionel Bernstein, architect and member of the South African Communist Party (SACP), Denis Goldberg, a Cape Town engineer and leader of the Congress of Democrats, Arthur Goldreich, Bob Hepple, James Kantor, brother-in-law of Harold Wolpe, Ahmed Kathrada, Nelson Mandela, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Andrew Mlangeni, Elias Motsoaledi, trade union and ANC member, Walter Sisulu, Harold Wolpe, prominent attorney and activist. Goldberg, Bernstein, Wolpe, Kantor and Goldreich were Jewish South Africans; Hepple was an Englishman; Kathrada an Indian Muslim; Mandela, Mbeki and Mhlaba were Xhosa people; Motsoaledi and Mlangeni were Pedi people and Sisulu was Coloured (he had an English father and an Xhosa mother).[3]

The leaders who were prosecuted in the Rivonia Trial also included Nelson Mandela, who was already in Johannesburg’s Fort prison serving a five-year sentence for inciting workers to strike and leaving the country illegally. Most of the Rivonia defendants were to be convicted, and in turn sentenced to life imprisonment.

And all this has a huge impact on my emotional life and that is why I included it. To see and hear that every weekend 100’s of people die because of drunkeness, with an average of 44 per week with most over the weekend. And it is all black on black. Add to this the remaining old white people, from late sixties to in their nineties who cannot fight against six or seven 18 to 45 year old strong black men that are killed by these savages just because the ANC and EFF wants their property or just for the hell of it. And that is our age group now, and we are no longer able to fight back. But this is something I cannot do anything to or prevent it, so life goes on.

I trust that it will encourage you that there really is life after and with NET cancer. This is my reality today.

You can visit my site at http://www.shama.org.za/ to see what I write about, and maybe you might just find that one subject that you needed an answer for. All my writings are available online for free and all I ask for is that if it blessed you, you can bless us by donating to our ministry. Unfortunately we had people that look after our day to day expenses, but due to Covid cannot support us any longer. So we have to find others to rely on to get to shops, doctors and the pharmacy for our monthly medications as we do not have any transport except when asking people to take us to where we need to be. All these places are more than 100km. from home. I have not seen a doctor during the past 5 years as I cannot get to them as we do not have any transport to get there. No public transport is safe or available to get us there, and then we cannot afford it. I have asked for donations for the past ten years but so far have only received two donations, even though my books are downloaded at about 1,200 per month. But then I ask questions that people find difficult to answer, and with most of my writings I end up causing cognitive dissonance to the reader, but I just cannot expect people to just believe any and every pastor who wants to make a quick buck. So if you want to you can leave a donation or do as the hundreds of thousands of others who just walk straight past. Our monthly income in US dollars equate to about $120 per month, so to pay our medication and food and normal necesities is not possible, hence our request for continual support. I still did the Zebra calender last year, and even though I had requests to provide them in printer form, not one was sold, and from the 2000+ that was dowloaded, I am still waiting for the first donation.

If you feel that you would like to donate to our cause of getting our lives back, you can donate at our payment processor at https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries

Calendars

We are starting today with our awareness campaign with the highlight being 10 November as Neuro endocrine tumour day. So as in previous years I have completed my Zebra calendar for 2020 and have made it available on my website to share with all patients, caregivers or medical personnel worldwide. That is my contribution for this awareness campaign. All you have to do is download the file and print it. It is available in two sizes. For HD quality you can download the file at http://www.shama.org.za/boeke/HDcalendar2020.pdf This file is just over 9 MB in size, while a smaller file that still prints as good as the HD file you can download at http://www.shama.org.za/boeke/HDcalendar2020_compressed.pdf The calendar is not limited to those with NETcancer but any person or organisation that wants to use it as I do not ask for any email addresses or contributions. My own story can be found at http://shamaministries.org.za/…/my-life-and-experience-wit…/

Moses 2 vers 8 – Genesing – Is jou geloof in Jesus Christus, of in jou geloof, in jou manier van glo.

Is genesing nog steeds God se wil vir ons?

Oor genesing kry ek amper daagliks te doen met mense wat nie verstaan waaroor genesing in die Bybel gaan nie. Hulle standpunt word gewoonlik gebou op ‘n geloof in hul geloof, en nie geloof op wat die Bybel ons leer nie. Die mense huldig die standpunt dat genesing vir almal is en dat indien jy nie genesing ontvang nie, jy nie geloof het nie. Alhoewel wanneer mense hoor wat ek vir die HERE gevra het in 2013 en vind dat Hy my presies gegee wat ek voor gevra het, hulle nie antwoorde vir my het nie, behalwe dat hulle glo hulle is reg. Ek het gevra en het tyd gekry om afskeid te neem van die wat vir my lief en dierbaar is, Sy liefde uit te straal na almal wat ons mee te doen het, en tyd om dit te skryf wat Hy oor ‘n periode van meer as 25 jaar met my gedeel het en nog steeds elke dag deel. Ek weet hoe dit voel om aanhoudend aangeval te word, en dit krap my ook om wanneer mense met hulle eie insigte ander wil uitmaak as mense met sonde of nie voldoende geloof nie. Hulle wil net dat dit altyd alles goed gaan met kinders van die HERE, maar dit is nie die boodskap wat ek in die Bybel kry nie.

Ek weet dat daar elke dag genesings plaasvind want ek en Hettie het al vir mense gebid en hulle is genees, so daar is kere wat die HERE ingryp en kere wat Hy dit nie doen nie. Hoekom? Hy weet. Ek wonder net of die mense weet dat hulle mense se lewens en verhouding met die HERE skade aan doen deur hulle geloof in hulle geloof en deur dit te probeer regverdig sonder dat hulle die Bybel ken.

Psalms 41: Die HERE sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is.” So dit lyk my Dawid sê dat ons siek kan wees, maar dat die HERE jou sal ondersteun op jou siekbed. Hierdie gedeelte kan ek persoonlik elke dag van getuig. Slegs 5 persone per miljoen word met Carcinoid Sindroom wat een van die gevolge van Neuro Endoktriene Tumor kanker is, gediagnoseer voor hul sterfte, terwyl wanneer ons die resultate van lykskouïngs bywerk, sowat tussen 60 en 70 persone per jaar per miljoen net in die VSA sterf van dié tipe kanker sonder dat dit by hulle gediagnoseer word. So hulle sterf aan kanker sonder dat hulle eers daarvan bewus is. Die siekte is eers in die vroeg vyftigs vir die eerste keer beskryf en uitgevind. Gelukkig weet ek daarvan en kan ek elke dag daarteen baklei.

Meeste mense op aarde sterf as gevolg van siekte, maar party mense wil hê dat ons almal gesond moet wees wanneer ons sterf, want anders het ons nie geloof nie. Hoeveel van die mense wat vir jou voorhou dat jy nie genoeg geloof het nie, sterf as gevolg van hoë cholestrol en/of hoë bloeddruk? O ja, hulle mag mos maar net ‘n pilletjie drink, want hulle is mos nie siek nie. Ek drink ook net ‘n paar pilletjies, so tussen 10 en 12 ‘n dag om die pyn te demp en die derms te ontspan maar ek het mos nie geloof om te herstel van die kanker nie. Die feit dat ek geglo het vir 14 jaar na hoeveeel gebede dat ek nie meer kanker het nie en dat ek toe weer moes uitvind dat dit nie die geval was nie, tel blykbaar nie. Dié tipe mense gee my sommer hoë bloeddruk ook.

Johannes 11:1 “1 ¶ En daar was ‘n man siek, Lasarus van Betánië, die dorp van Maria en haar suster Martha. 2  En dit was Maria wat die HERE gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer, Lasarus, siek was. 3  Die susters het toe na Hom gestuur en gesê: HERE, hy vir wie U liefhet, is siek. 4  En toe Jesus dit hoor, sê Hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. As ek die gedeelte regverstaan lyk dit vir my of Jesus hom ook nie sou genees het as dit ‘n siekte was wat tot sy uiteindelike dood sou lei nie. Maar die HERE het hom genees sodat die mense kon sien dat Hy mag het oor die dood. En arme Lasarus het nie geloof nodig gehad nie, want hy was reeds dood.

Hand 10:37-38  “Julle weet van die saak wat deur die hele Judéa gebeur het en van Galiléa af begin het, ná die doop wat Johannes gepreek het,  (38)  met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.”  So wat van die wat nie onder die mag van Satan was nie? Dit lyk nie of hulle ook genees is nie, want Lukas beskryf dit nie, anders sou hy mos gesê het almal is genees. Dit is hoe my logika werk.

Jes 53:5-12 “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote—wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom. En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra. Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.”

Die gedeelte is seker die gewildste gedeelte wat aangehaal word deur mense wat vir jou vertel dat die HERE almal wil genees. Ja, dit is so, ons almal word gebore en sal sterwe as sondaars indien Jesus nie vir ons genesing gebring het van ons ongeneeslike siekte, die ewige dood, nie. Hy het gesterf sodat ek en jy kan lewe, en lewe tot in ewigheid. Dit is die genesing waarvan Jesaja hier praat. Moses het ‘n soortgelyke voorbeeld in die woestyn gehad vir die Israeliete wat gesondig het. Moses moes ‘n slang maak, dit is wat hulle gepik het en laat sterf het, en moes die slang op ‘n paal sit sodat elkeen wat gepik word kon opkyk na die slang en geleef het. So die oorsaak van hulle dood, die slang (sonde) is op ‘n paal (kruis) gesit sodat elkeen wat na die kruis kyk en glo dat Jesus ons sonde gedra het, kan lewe. Dit is die genesing wat Jesaja van praat. Ek weet daar is mense wat vertel dat Jesus 39 houe op sy rug gekry het om elke tipe siekte te verteenwoordig en dus het Hy reeds die staf daarvoor betaal, maar dit is loutere onsin, want dit staan nêrens in die Bybel nie.

So daar sal mense wees wat van jou en van my sal verskil, maar dit maak gelukkig die lewe interesant. Solank ons net die liefde van die HERE uitstraal elke dag na elke persoon wat oor ons pad kom en in geloof volhard, is dit al wat gaan tel op die einde van die dag. So miskien is daardie outistiese kind juis sy ouers se doring in die vlees, soos wat Paulus ook gehad het. 2Kor 12:7  “En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie.”

Dan is daar die verhaal van die Samaritaan wat Lukas vir ons opgeteken het. “En Jesus antwoord en sê: ‘n Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jérigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het ‘n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby. En net so het ook ‘n Leviet by dié plek gekom en hom gesien en anderkant verbygegaan. Maar ‘n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na ‘n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom.”  (Luk 10:30-35) So die Samaritaan kon mos net gebid het dat ou die genees word en dan het hy mos ‘n hoop geld gespaar.

Dawid vertroos ons ook oor die tipe omstandighede: “Kof. Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees. Resj. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom.”(Psa 34:18-19) “Psa_41:3  (41:4) Die HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is.

Ek wil graag nou ‘n gedeelte aanhaal wat ek seker is die mat onder almal se voete sal uitpluk, en dit is dat daar siekte in die Nuwe Jerusalem is. “In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. (Open 22:2) Nou wonder ek maar net of die mense al ooit hulle Bybels gelees het wat so tekere gaan oor genesing. Ek glo nie, want dan sou hulle die vers moes raakgelees het al. Hoekom sal die bome wat langs die rivier in die Nuwe Jerusalem se blare vir genesing gebruik word as almal dan gesond is? Ek vra maar net. Dit is natuurlik ook ‘n aanhaling van Esegiël om te bewys dat Esegiël die eindtyd in die Ou Verbonds verstaan skets, terwyl Johannes in Openbaring dit in ‘n Nuwe Verbonds verstaan skets. “En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan—uit die heiligdom stroom hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.(Eze 47:12)

Hiermee sal ek volstaan, want dit help nie om te redeneer oor goed wat mense net in glo nie. En dan is dit volgens hulle altyd die ander mense wat verkeerd is, en nie hulle nie. So gaan sien maar die dokter, ek het en leef nou al 24 jaar langer as wat ek sou leef indien die dokters nie ingegryp het nie. En dan praat ek nie eers oor hoe my verhouding met die HERE in daardie 24 jaar verander het nie.

“Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind; maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê. Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.” (1Kor 13:11-13)