NET calendar

This is the link for your Zebra calendar. Download it and print, that’s all that is required. Just ensure before you print that the file is set to print in landscape mode. For some unknown reason it changes to portrait mode and you get this calendar with the top and bottom filled with white space.

The link is http://www.shama.org.za/boeke/smallnets calendar.pdf

If you want donate some funds to cover my costs as I do not have insurance cover in South Africa. The local companies can exclude certain conditions and NET cancer and my back are excluded after a positive diagnosis before joiing them, so I have to pay for all treatment myself out of non existent pension. You can use Paypal at shamamin@shama.org.za or go to our donations page for more info.

Wat is ‘n belofte, ooreenkoms, testament en verbond? Hoe onderskei ons die verskille in die Bybel.

 

Wat is die definisies, ooreenkomste en verskille tussen ‘n belofte, ‘n ooreenkoms, ‘n testament en ‘n verbond?

In die artikel wil ek eers graag elke deel definieer en dan kan ons kyk hoe dit in die Bybel gebruik is. Ek vind dit is nodig want daar is soveel verskillende sienings, dat indien jy nie bly by die werklike betekenis nie, die teks heeltemal buite enige verband gebruik kan word. Wanneer ons dan  ons verstaan gebruik, kry ons dan nuwe betekenisse vir die verklaring van die Bybel. Hierdie nuwe verklarings van die Bybel maak ons dan pas by ons manier van dink, terwyl wanneer ons die regte betekenis het, dit ‘n geheel anderste betekenis het. Ek dink dit is sovele kere deur teoloë gebruik om hul teologiese standpunte mee te anker, dat die oomblik wat jy die regte betekenis het, die teoloog se hele siening soos mis voor die son verdwyn, of soos ‘n kaartehuis inmekaar tuimel.

Die verbond is een van die onderwerpe wat seker die grootste verskille maak tussen verskillende groepe. Omdat min mense werklik die verbond verstaan, sit ons vandag met derduisende verskillende groepe, en mense wat hulle eie afleidings maak van hoe die Bybel inmekaar steek en pas. Wanneer ek na iemand luister of dalk net ‘n artikel lees en die persoon verstaan nie die verbond nie, dan staan dit uit soos ‘n seer duim aangesien die persoon sy onkunde onmiddellik bewys. Ek moet net hier vroeg u al laat verstaan dat al vier woorde wat hier gebruik word, almal dieselfde grondslag het, en dit is ‘n belofte. Maar meer daaroor later.

So ek sal begin deur eers die betekenis soos deur die WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal) te gebruik, of ander verklarende woordeboeke waar ons voorbeelde kry in die Bybel van so ‘n voorval of voorvalle, en dan hoe daar verdraaiings ingekom het om ‘n sekere sienswyse mee te bevestig. Ek wil net hier sommer in die begin al uitwys dat ek nie een sienswyse bo die ander sal stel nie, maar slegs die ware en onware voorbeelde sal uitwys. En net een ding moet u onthou. Ek sal nie huiwer om enige persoon se sienswyse oor te sien nie. So ek het nie soos wat die mense se uitdrukking is “heilige koeie” wat ek nie durf aanraak nie. So indien Luther dalk iets gedoen het wat hy nie moes nie, sal ek dit uitwys aangesien dit deel vorm van sy karakter en daarom ook deel van sy teologie en uitleg gaan bepaal.

So net nie te kwaad vir my word nie, ek moes ook maar jare navors en inligting soek voordat ek gedink het om iets te kan neerskryf en verstaan, en was ook nie altyd ‘n maklike saak is nie. En natuurlik kan van die mense nie hulleself vandag meer verdedig nie, maar indien hulle iets gedoen het of gesê het wat nie volgens die definisie reg is nie, glo ek dat ek die reg het om dit te kan uitwys, aangesien hulle aanhangers dit nog steeds as korrek interpreteer.

So na ‘n redelike lang voorwoord kan ons begin by dit wat die artikel oor gaan.

Belofte

Die WAT se verklaring van die woord:

belofte s.nw.
1 Wat belowe word; skriftelike of mondelinge toesegging: Jou belofte hou, nakom, vervul. ‘n Belofte aflê, breek, gestand doen. Iemand aan sy belofte hou.

2 Voorteken of aanduiding wat rede gee tot die verwagting van iets goeds of voordeligs: Die belofte van ons koringoes is vanjaar baie gunstig.

3 Plegtige verklaring sonder aflegging van ‘n eed: Doopsgesindes of ander persone wat gewetensbesware het teen die gebruik van die Here se naam, doen voor ‘n magistraat of regter slegs ‘n belofte.

UITDR.
Die land van belofte — sien LAND. Iemand met mooi beloftes wegstuur, afskeep, paai, hom allerhande mooi dinge belowe sonder om die beloftes na te kom. Belofte maak skuld, as jy iets belowe, moet jy jou belofte ook nakom — soms met die byvoeging: maar wie daarop wag, is gekuld; ook: wie dit glo, raak gekuld, of: wie daarop wag, het geduld.

Nou kan ons kyk na van die beloftes in die Bybel. Soos ons sal sien sal van die gedeeltes dalk as belofte en ooreenkoms en testament en in verbond gebruik kan word. Maar die manier wat dit gedoen word of die voorwaardes kan dalk heel anders wees.

Waar ‘n belofte tussen enige een van twee of meer partye gemaak kan word, kan ‘n belofte ook aan jouself gekoppel word soos om byvoorbeeld te sê ek sal nooit iets weer doen of sê nie. Gevolge wat kan volg omdat ‘n belofte gebreek is kan van geen tot ernstige gevolge hê, maar dit kan dalk net vir my groot hartseer ook tot gevolg bring. Een goeie voorbeeld vir my is Jesus wat vir Petrus sê dat Petrus Hom drie keer gaan verraai voor die haan die oggend gaan kraai. Petrus se reaksie was sy belofte dat dit sekerlik nie sal gebeur nie. Die res is geskiedenis. Petrus het sy belofte verbreek, en tog het Jesus hom nie verwerp nie. So wanneer ons na ‘n belofte kyk, is dit nogal maklik om te maak, en al het ek dit met Jesus gedoen, die gevolge van my nie nakoming daarvan nie, is dalk nie so ‘n groot probleem is as wat ek dink dit gaan wees nie.

Ek kan iets noem wat skielik die afgelope paar jaar baie oor geskryf, praat en gepredik oor was is die gelofte wat die voortrekkers met die HERE aangegaan het. Al probeer ons dit nou ‘n gelofte noem, is dit en sal altyd ‘n belofte wees. En ja, almal wil nou skielik groot gevolge koppel omdat dit vir jare afgeskeep is, wonder ek tog partymaal of dit gaan oor wat die HERE die dag bewerkstellig het, of is dit dalk net ‘n platform om mense te laat skuldig voel, en so ook ‘n klomp volgelinge te kry. Ek wil nou nie politiek by sleep nie, maar dit is ongelukkig so dat dit al is wat daardie dag vir meeste mense wat dit as Geloftedag vier, oor handel. Die feit dat ons dit eintlik net as ‘n dag soos ‘n Sondag sou vier is nie die rede waaroor ons bymekaar kom nie. Vandag is dit ‘n preek van ‘n prediker en dan ‘n lang toespraak van een of ander politiese spreker wat die geleentheid misbruik om sy standpunt te verduidelik.  As kind het ek nie baie daarmee te doen gehad nie want my ouers was lede van die Verenigde Party, of sommer net as sappe bekend, en het hulle nie veel aan die Afrikaner bewind gesien nie, veral nie met die politieke kleur wat die dag aangeneem het. My Pa het selfs boekies van Beyers Naude gekry elke maand en ek onthou dat my Ma sommer kwaad geword het omdat hy so teen die nattes gekant was. Maar dan was hy een van die mans wat gedurende die tweede wêreld oorlog ‘n soldaat was en dalk net ‘n rede gehad het om so te voel. Daar het hy sy tweeling broer verloor, en is hy self baie geteister deur anders denkende Afrikaners wat daarop uit was om hom fisies aan te rand wanneer hy’n naweek huis toe gekom het na my ma en ouer broers en suster. So ek kan sy standpunt insien. Ek het maar persoonlik nie baie te doen gehad en geweet oor die apartheids voordele van die nattes, die broeder bond, en hulle kinders nie.

So ‘n belofte is nogal ‘n baie maklike item om te definieer en te beskryf. En daar is nie juis ‘n beperking oor waar jy ‘n belofte kan maak, of wat dit ook al behels nie. Seker een uitdrukking wat ‘n persoon gereeld hoor is ‘n belofte is gemaak om verbreek te word.

Dit is nogal een wat ek redelik gereeld hoor wanneer jy met mense onderhoude hou voor hulle in die huwelik bevestig word. Nou moet u weet ek is gelisensieer om huwelike te bevestig tussen heterogene Christene. Dit is wat in die stigting artikels opgeneem is en nie sal verander nie, anders breek ek natuurlik een van die stigting reels. Nou die mense wat ek gewoonlik trou is mense wat of heeltemal Kerk loos of kerklos is. Partykeer kry jy snaakse gevalle ook soos wanneer jy ‘n 7de dag Adventiste lidmaat met ‘n Rooms Katoliek in die huwelik bevestig want die dame se pastoor het so twee weke voor die troue kop uitgetrek toe hy hoor hierdie lidmaat wil met die Anrichris trou. Dan lag jy maar en gaan aan. Maar ongelukkig vind jy baie kere dat dit nie die eerste huwelik is nie, maar die tweede of meer kere is dat die persoon in die eg verbind gaan word. Dan is ‘n mens se vraag maar altyd, “wat het verkeerd gegaan?. En dit is waar jy uitvind dat beloftes nie in dade omskep is nie. Mense sal alles belowe maar wanneer dit by die uitvoer daarvan kom, dan gebeur dit nie altyd nie.

Wanneer ek ‘n gewone Christelike huwelik hou, lees ek altyd teen die einde die beloftes wat die een teenoor die ander persoon maak, en dit word so mooi saamgevat in 1 Korintiërs 13. Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.” (1Ko 13:4-7) En dan hang dit maar af hoe ek voel en watter persoon al die meeste kere genoem het hoe hulle vorige huwelike uitmekaar gerafel het oor beloftes, en dan gebruik ek die persoon se naam in die plek van die woord liefde. Die gedeelte skok gewoonlik meeste gaste wanneer hulle hoor dat indien hulle mekaar liefhet, dit die manier is wat jy dan in die huwelik moet optree. Soos jy die gedeelte lees, vervang die woord liefde met jou naam en kyk hoe maklik en hoeveel keer jy al hierdie beloftes gebreek het. Dan kan dit so klink indien ek die man se naam gebruik, en kom ons sê sy naam is Piet. Piet is lankmoedig en vriendelik; Piet is nie jaloers nie; Piet praat nie groot nie, Piet is nie opgeblase nie, Piet handel nie onwelvoeglik nie, Piet soek nie sy eie belang nie, Piet word nie verbitterd nie, Piet reken die kwaad nie toe nie, Piet is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar Piet is bly saam met die waarheid. Piet se optrede bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

Dit is regtig baie maklik om aan sovele voorbeelde te dink, maar ek dink hierdie keuse van beloftes sal ons almal redelik maklik verstaan.

Nou wat daarvan as ons sedes so ‘n bietjie uitgerafel het en ons nou vind dat ons nie die Bybel as handleiding wil gebruik om veral ons seksuele lewe op te grondves nie? Wel, dan struikel jy oor die eerste hekkie van Christen wees, en kan jy maar jou tyd beter gebruik van maak deur nie verder te lees nie. Ek skryf vir mense wat regtig kinders van die HERE wil wees, en nie vir die wat aan hulle ore gestreel wil word nie. Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word; en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie. Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word; en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het; en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as ‘n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees; en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense; want deur wat hy gesien en gehoor het, het dié regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke— die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word; en veral die wat die vlees in vuile begeerlikheid agternaloop en die heerskappy verag. Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie, terwyl die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voorbring nie. Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan en die loon van die ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid oordag ‘n genot; hulle is skandvlekke en smette, weelderig in hul bedrieërye as hulle met julle saamsmul; met oë vol van owerspel, wat nie ophou om te sondig nie; hulle verlok onvaste siele, hulle het ‘n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van die vervloeking. Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Bíleam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het, maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het: die stom lasdier het met die stem van ‘n mens gepraat en die waansinnigheid van die profeet verhinder. Hulle is waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur ‘n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel. Hulle belowe vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is; want waar ‘n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword. Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê: Die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol.” (2Pe 2:1-22)

Seker die maklikste voorbeeld is skinder. Op ‘n groot dorp of stad kan jy dit maklik ignoreer en aangaan met jou lewe. Maar sodra jy op die platteland kom is dit ‘n heel ander storie. Dan hoor jy hoe jy goed die volgende week al glo sou kwytraak. Net die persone was natuurlik daar toe jy dit genoem het. So glo my, elke storie het maar net so ‘n klein stukkie of stertjie bygesit net om dit smaakliker te laat afgaan.

Ons almal beloof tog as Christene om ten alle tye die waarheid te praat en uit te leef, so dit is jou belofte, maar wanneer ons kom by die geleentheid om ‘n lekker draadjie aan ‘n storie te sit, dan doen ons dit en so verbreek ons die belofte wat ons gemaak het.

Ooreenkoms

Weereens eers die WAT se betekenis.

Ooreenkoms s.nw., ooreenkomste (behalwe in bet. 2 a).

1 a ) Formele afspraak, reëling, skikking of kontrak (KONTRAK 1 a) tussen twee of meer partye: ‘n Onderlinge, ongeskrewe, skriftelike, stilswyende ooreenkoms. ‘n Ooreenkoms aangaan, bereik, tref, verbreek. By ‘n ooreenkoms hou. ≈ Ons is agt boere met plase wat aanmekaar grens. Oor al agt plase is ‘n watervoor … Die ooreenkoms wat mondeling gemaak is, lui almal help die voor skoonmaak (Landbw., 10 Mrt. 1964, 57).  Die ooreenkoms (met ‘n oliemaatskappy) het hom verbind om net vir renspanne te jaag wat ‘n ooreenkoms met dieselfde oliemaatskappy gehad het (A. Marais: Blitse, 1966, 125).  Die Duitsers het (in 1890) ooreenkomste met die Herero’s … gesluit om hulle te help om die stamme … wat teen hulle in opstand sou kom, … te onderdruk (P.G. Visser: Suidwes-Voortr., 1940, 47).

1 b ) Verdrag: Die ooreenkoms waarop die (Volke)bond berus …, is ‘n ooreenstemming wat bereik is deur byna al die beskaafde state van die wêreld om beter internasionale verhoudings te skep (J. de V. Heese: Burgerkunde, 1933, 95).  State (gaan) … bilaterale verdrae (t.o.v. lugvervoer) met mekaar aan … Daar word gewoonlik na die bilaterale ooreenkomste verwys as “Bermuda-tipe ooreenkomste” (G.N. Barrie: Lugvaartreg, 1973, 17).

1 c ( Geskrif of dokument wat die bepalings van ‘n ooreenkoms (OOREENKOMS 1 a en b) bevat: ‘n Ooreenkoms opstel. ≈ ‘n Ooreenkoms is … onderteken ingevolge waarvan die Mielieraad 1 200 000 metrieke ton mielies binne ‘n tydperk van drie jaar aan die Republiek van China moet verkoop (Landbw., 6 Febr. 1973, G9).  Onderhandelinge … is … aangeknoop met die Departemente Vervoer … en Waterwese. Die gevolg daarvan was die ondertekening van ‘n ooreenkoms tussen … (die) partye (Boerd. S.A., Febr. 1972, 11).  Die somberste tyd in die (Vaal)rivier se geskiedenis was in 1902 toe dit as agtergrond moes dien vir die voorbereidings vir die ondertekening van die ooreenkoms van die Vrede van Vereeniging (J. Meintjes: Sasol, 1975, 4).

2 a (geen mv.) Ooreenstemming (OOREENSTEMMING 1 a): Die bou (struktuur) van die aarde toon ‘n mate van ooreenkoms met dié van ‘n ui, want dit bestaan uit konsentriese lae (A. Nel, e.a.: Fis. Aardr. Sen. 1966, 171).  Diegene wat in God … glo, … weet … dat die wetenskap ons niks meer en niks minder kan openbaar as die ooreenkoms tussen mens en dier nie (J.D. du Toit: Werke VI, 1961, 192).  Albei kinders is blond en blou-ogig, maar daar eindig ook alle verdere ooreenkoms (E. Vermeulen: Reënboog3, 1961, 63).  Reproduksie … kan … in die fynste besonderhede waargeneem word waar oorerwingsfaktore van chromosome … die ooreenkoms in gelaatstrekke … tussen ouers, grootouers en die kinders bepaal (H.A. Prozesky: Opvoedk.2, s.j., 31).  Die plaas … toon … ‘n goeie ooreenkoms met plase in … die bergagtige state van die V.S.A.. Dit is te afgeleë vir die produksie van vars melk, maar het goeie veld en ‘n gesonde klimaat (Landbw., 17 Okt. 1972, 23).

2 b)  Ooreenstemming (OOREENSTEMMING 1 b): ‘n Vergelyking van die Kaaps-Hollandse boukuns met die Curaçaose monumente lê … voor die hand … Ons … (wil) die aandag … vestig op die ooreenkomste en verskille met die Kaaps-Hollandse styl (G. v. Alphen in Hist., Des. 1960, 233).

3 (wiskunde) Afparing v.d. elemente van ‘n versameling m.d. elemente van ‘n tweede versameling.

Nou kan ons kyk na ooreenkomste in die Bybel.

Seker een van die maklikste ooreenkomste in die Bybel is die tussen Jacob en Esau. Daar was geen geskrewe ooreenkoms nie maar Kain wou so graag van sy aardse behoeftes bevredig dat hy sy eersgeboorte reg vir Abel gee. En dit sonder enige getuies behalwe die HERE nie. Maar die HERE maak seker dat daardie ooreenkoms nagekom word.

So ‘n ooreenkoms kan dalk hierdie klein dingetjie maar wees, maar dit kan die gang van die hele mensdom aanraak. Ons kan maar net kyk na wat die Bybel verklaar oor die geleentheid. “Laat niemand ‘n hoereerder wees nie, of ‘n onheilige soos Esau, wat vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer.” Hebr. 12:16-17. So vind ons ‘n voorbeeld waar twee baie goeie vriende van laerskool dae af twee plase wat direk langs mekaar geleë is koop, en alles mooi reg gaan totdat dit by die water regte kom. Die een vind toe uit dat sy plaas drie dae van die water se gebruik het, en dat sy vriend net twee dae het. Toe verstaan hy hoekom die vorige eienaar sulke groot damme gebou het sodat hy sy water kon stoor. Toe hulle na die water serwituut kyk wat saam met die titel akte geregistreer is, die ooreenkoms toe aangehaal word soos ek dit genoem het, maar dat dit toe al jare anders gebruik is aangesien die plaas wat toe reeds drie water beurte het, ook ‘n baie sterk boorgat het. So het die boere daardie tyd nie die nuwe gebruik laat registreer het nie. Maar die nuwe eienaar wou toe die water wat uit ‘n fontein sy bestaan het, gebruik en dit as vars gebottelde water verkoop.

Ek daar het die vriendskap tot ‘n einde gekom, die plaas is toe weer verkoop, en nou is almal maar ligvoets vir die ou wat nie eers sy jarelange vriend sal tegemoet kom om so nou en dan te help dat hy net water vir sy oeste kan kry. Maar dit is nou maar hoe die lewe is.

Nog ‘n voorbeeld uit die Bybel is dat die HERE vir Israel bevel gee om al die nasies dood te maak in die land wat die HERE hulle in Kanaän beloof het. Israel weet van beter en maak hulle die ander volke net ondergeskik aan die Israeliete en so verloor Israel dit wat die HERE vir hulle gegee het. So het hulle die ooreenkoms met die HERE verbreek, en ons weet uit die geskiedenis dat die volk of gemeente Israel die land Kanaän verloor het. Net die stamme van Israel wat afkomstig was van Benjamin, Juda en die Leviete kon nog roem daarop dat hulle nog kinders van Abraham in die fisiese was.

Testament

Soos gewoonlik, eers die betekenis. Die keer uit die HAT.

tes·ta·ment s.nw. [testamente]

1 verklaring, in ’n wettige vorm opgestel, waarin ’n persoon uiteensit/stipuleer wat ná sy/haar dood met sy/haar eiendom en bates moet gebeur; uiterste wil: ’n testament opstel/maak/herroepdie bindende krag van ’n testamentSorg dat jou testament korrek is volgens die wetlike voorskrifte.
2 (figuurlik) nagelate geskrif of oorgelewerde gedagtes waarin iemand se lewensfilosofie (wat deur volgelinge aangehang/voortgesit word) saamgevat is: die politieke testament van ’n groot staatsman/opvoedkundige/filosoof.
3 elk van die twee hoofdele waaruit die Bybel bestaan: Die Ou Testament en die Nuwe Testament.

Uitdrukkings

jou testament maar kan maak (sarkasties) in lewensgevaar verkeer.[Latyn testis getuie]

► testamentmaker   Ou Testament s.nw. [geen meervoud] die eerste 39 boeke van die Bybel as geheel.

Ons almal het al seker die uitdrukking gehoor dat iemand uit die graf regeer. Dit is hoe sterk die wet ‘n testament sien. Indien die persoon by sy volle verstand was en daar getuies was, is daardie testament geldig. Daar word elke nou en dan sake waar mense, en dit is nou familie, die testament teenstaan omdat daar nie verklaar is dat alle vorige testamente hiermee herroep word nie en so probeer mense om sekere gedeeltes te probeer omseil. Maar dit is so. Indien die testamentmaker daarin iets kwytgeraak het waarvan jy nie geweet het nie of nie gedink het die persoon sal sulke detail in die testament in te sluit nie, is daar verseker al baie mense heeltemal onkant gevang met ‘n testament.

Daar is altyd so ‘n paar wat dalk jou sal laat wonder waaroor dit so gebeur het, maar indien jy nie die geskiedenis ken nie, kan dit jou heeltemal onkant vang. So het ek gehoor dat daar twee boere was wat langs mekaar geboer het. Die een het ‘n mooi dogter gehad en die ander een die perfekte man. Maar hulle kon nie trou nie want oupa het besluit dat nooit in enige geslag die een familie met die ander verbind mag word nie. Gelukkig vir hulle het die wet so verander dat jy vandag in ‘n siviele ooreenkoms mag ingaan wat trou slegs met ‘n ander naam is, en so kon hulle die testament omseil, sonder enige probleme. Maar ek dink albei omies het seker rondgerol in hul grafte die dag toe die twee in die eg verbind is.

Maar ‘n testament is ‘n absolute noodsaaklike dokument sodat elke persoon weet wat presies met elke persoon gaan gebeur na die afsterwe van ‘n persoon. En hier kom ons by een van die grootste struikel blokke. Nou weet ons wat gaan gebeur na die afsterwe van ‘n persoon en nou probeer ons almal om in die testamentmaker se beste boekies te kom en bly.

Nou vind ons dat Jesus al die testament vir ons opgestel het met Abraham se geslag, en is ons benaming van die ou en nuwe testament in wese verkeerd, want nou kan baie goed interpreteer asof dit eers na Jesus se dood van krag is, maar omdat ons nie die verskil tussen ‘n testament en verbond ken nie, is ons teologie nie gebou op Jesus as hoeksteen nie. Dit is gebou op ons interpretasie van die verbond en testament soos ons Kerkverband of geloof siening dit gesien het.

Kom ek gooi gou gou ‘n voorbeeld in wat mense sommer dadelik oor sal laat wonder. Gedurende die reformasie was een van die beginsels wat veral in Duitsland grondgevat het, die sogenaamde Anabaptiste beweging was. Maar soos sovele van die mense vandag nog doen, hou ons daarvan om mense in groepe te klassifiseer. So het hulle skielik ook hulself in vyf groepe gevind, en moes hulle vlug vir hulle lewe want Calvyn wou hulle almal laat doodmaak. Hulle het nie saam met sy interpretasie gestem nie, en het Calvyn seker gemaak dat hy genoeg mense in hoë poste gehad sodat hulle dan in hegtenis geneem kon word en aangekla word dat hulle nie die staat se offisiële godsdiens gevolg het nie en dan ter dood veroordeel is en natuurlik het Calvyn niks daarmee te doen gehad nie. So het al die Anabaptiste vir hulle nuwe blyplek gesoek en het daar sekere van die state in Amerika hulle deure oopgemaak vir die mense en het hulle soontoe verhuis. Baie van die kinders se eerste taal is nogsteeds Duits, en gaan hulle slegs tot graad 8 skool want dan het hulle genoeg geleer om ‘n plaas te kan bedryf, en is dit wat van hulle verwag word. Nou iewers hier in 1918 rond, het hulle “Sinode” besluit dat hulle nie verder deel in nuwe tegnologie nie en is dit waar hulle vasgehaak het met hul klere, haarstyl, vervoer en alles wat almal oor lag vandag. So jy kan tegnologie van 1917 gebruik maar nie van 1919 nie. Nogal interessant.

Hoekom ek ook verskil oor wanneer ‘n testament begin en eindig, het die Vader met Abraham ‘n testament of ooreenkoms aangegaan dat Hy altyd hulle God sal wees, indien hulle Sy volk sal wees. Daarom al het Israel elke nou en dan afgedwaal, het hy in sy testament bepaal dat hulle Sy volk is, so Hy moes hulle dus aanhoor want dit was deel van die testament. Hoe het die HERE hierdie testament met Abraham gedeel? En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees. En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abram weggetrek soos die HERE hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abram was vyf en sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abram het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaargemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaän te gaan en in die land Kanaän gekom. En Abram het deur die land getrek na die plek Sigem, tot by die terpentynboom More. Die Kanaäniete was toe in die land. Daarop verskyn die HERE aan Abram en sê: Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee. Toe bou hy daar ‘n altaar vir die HERE wat aan hom verskyn het.(Gén 12:1-7)

So hierdie klink vir my soos ‘n testament en nie ‘n verbond nie. Abraham het niks gedoen nie, en het geen iets moes doen om hierdie testament in vervulling laat gaan het nie. Hy was maar net daar, en moes net doen wat die HERE hom beveel het om te doen. So van die HERE se kant was dit sy testament met Abram en sonder enige verpligting van Abram af.

En nou die laaste gedeelte, die verbond.

Soos gewoonlik, eers die woordeboek betekenis.

ver·bond s.nw. [verbonde]

1 vereniging van ’n aantal persone/state/groepe/ens. om ’n bepaalde doel te bereik; alliansie; bond: ’n verbond sluit/aangaan • ’n offensiewe/defensiewe verbond.
2 ooreenkoms: ◊ Maar met jou sal Ek my verbond oprig (Gen. 6:18).| die Ou en die Nuwe Verbond die Ou en die Nuwe Testament van die Bybel.

Uitdrukkings

jou testament maar kan maak (sarkasties) in lewensgevaar verkeer.[Latyn testis getuie]

► testamentmaker   Ou Testament s.nw. [geen meervoud] die eerste 39 boeke van die Bybel as geheel.

Soos u sal sien is daar maar min geskryf in die verklarende woordeboeke, want ons as westerlinge verstaan nie die beginsel van ‘n verbond nie, en was daar selfs in die Grieks en ander ou tale waarin die Bybel oorspronklik opgeneem is, wat ook nie verskillende woorde gehad het vir die spesifieke beginsel en woord nie. Dit is ‘n ritueel wat deur die nabye Oosterlinge gebruik is, maar dit het verdwyn omdat die meeste Christene hier na die dood van Christus, na Europa toe gevlug het, en verseker nie by die mense van die nabye Ooste toe gevlug het nie.

Daar is een boek wat nogal redelik lig werp op die onderwerp en dit is geskryf deur Henry Clay Trumbell met die naam van “A Blood Covenant, a primitive rite and its bearings to Christians.”

Soos ons uit die naam kan aflei, het die persoon die boek geskryf omdat dit meer lig werp op die Christelike kant van die verbond. Verder vind ons ook dat baie teoloë verskillende interpretasies koppel aan die woord, en dit dan ook sommer die hele betekenis van die evangelie kan verander, En dit is maar wat ons ook kan laat lei op die pad wat die skrywer jou wil vat, of jou skielik sal laat wonder of jy dalk ‘n verkeerde interpretasie gemaak het. Ons hoor so baie van die Nuwe Verbond, maar verstaan ons wat dit beteken, of verstaan ons wat gebeur het? Volgens die Ou Verbond is daar elke jaar ingegaan na die Allerheiligste in die tempel om met bloed versoening te gaan doen vir ons sonde. Dit was dan ook die viering van die pasga, waar elke huisgesin ‘n lam sonder gebrek moes vat en eet. Die lam het dan versoening gebring tussen die volk en God.

So wat was die verbond en waaruit het dit bestaan? Ek haal die hele gedeelte uit Genesis aan: Verder het Abram gesê: Aan my het U geen nageslag gegee nie; so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die HERE tot hom en sê: Hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom: So sal jou nageslag wees. En hy het in die HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Verder het Hy vir hom gesê: Ek is die HERE wat jou uitgelei het uit Ur van die Chaldeërs om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê: Here HERE, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En Hy antwoord hom: Neem vir My ‘n driejaaroud vers en ‘n driejaaroud bokooi en ‘n driejaaroud ram en ‘n tortelduif en ‘n jong duif. En hy het dit alles vir Hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê; maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abram het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar ‘n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in ‘n land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vier honderd jaar lank. Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. En ná sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar ‘n rokende oond en vurige fakkel tussen dié stukke vleis deur. Op dié dag het die HERE met Abram ‘n verbond gesluit en gesê: Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier: die Keniete en Kenissiete en Kadmoniete en Hetiete en Feresiete en Refaïete en Amoriete en Kanaäniete en Girgasiete en Jebusiete.” (Gén 15:3-21)

So hier vind ons al die voorskrifte vir die verbond. Soos ons hier sien het Abraham nie juis ‘n rol gespeel in hierdie verbond nie, en moes hy maar slegs ‘n passiewe rol speel. Hy het self nie geweet wat rondom hom gebeur het nie. In die Nuwe Verbond vind ons dat Jesus die offer was, dat Hy die Lam geword het wat vir ons sonde gesterf het, en so vir ons vergifnis bewerk het. Al wat ons moet doen is glo dat Jesus die Christus (Verlosser, Messias) was en is, en as teken daarvan is die viering van die Nagmaal en dan ons laat doop om te verklaar dat ek saam met Jesus gesterf het, maar ook, dat ek saam met Hom opgestaan het. Dit beteken verder dat ek my grondgebied moet verander, deurdat ek Egipte, die plek waar die Farao(satan) heers moet verlaat deur gedoop te word, en my vestig onder die koningskap van die HERE.

Wanneer ons die gebruike van die tyd bestudeer en ondersoek, vind ons dat daar verskeie kledingstukke en bewysstukke omgeruil was wat tekens van die verbond was. Kom ons kyk na wat moes die persone omruil wanneer hulle ‘n verbond aangegaan het, en wat is die betekenis daarvan vir vandag: Hulle moes hulle bokleed omruil. Vir ons beteken dit dat Hy Sy kleed vir ons gegee het sodat ons Sy natuur en karakter kan ontvang.

Hulle moes lyfbande omruil. Sy lyfband bied ons Sy krag en Sy Sterkte.

Hulle het hul polse gesny en die bloed vermeng. Die vermenging van die bloed beteken vir ons dat ons reiniging van sondes ontvang. Onthou net dat in alle verbonde die vermenging van bloed beteken alles wat ek het die ander persoon nou ook besit, maar ook dat alles wat die persoon het, nou ook myne word. Ek kan net noem dat dit ook die rede is dat die huwelik as ‘n verbond bekend staan, want ons is nou een nadat ons verbond “gesny” het. Wanneer ‘n vrou die eerste keer gemeenskap het verloor sy haar maagdelikheid en vloei daar bloed. So die twee persone het dus ‘n verbond aangegaan. Nou met ons nuwe lewensstyl van rondslaap en doen net wat ons wil, wonder ek hoeveel mense werklik besef waaroor dit gegaan het want hulle het met soveel ander persone gemeenskap gehad en nou loop jy met al daardie persoon se sondes en probleme rond. En natuurlik kan jy nie verstaan hoekom jy so deurmekaar is nie. Ek kan as kind onthou dat hier tot in die laat sestigs as ek reg is, kon jy aansoek doen om die huwelik nietig te laat verklaar indien die vrou kon bewys dat sy nogsteeds ‘n maagd was. So in so ‘n geval was dit asof jy nooit getrou het nie.

Alles wat myne was het die ander persoon s’n geword, insluitend hulle name. Ons vind dus dat ons naam verander, en daardeur ontvang ons Sy reputasie en outoriteit, terwyl Hy ons Sy litteken aanbied aan die kruis as ‘n teken van ‘n permanente verbintenis.

Besittings is verruil. Hy verruil ook ons besittings, en so ontvang ons die ewige lewe, en neem Hy ons dood op Hom. Die verbond is verseël met ‘n ete. By die Nagmaal eet ons as deelgenote saam die verbondsmaal, en word die verbond dus bevestig. Die laaste teken van die verbond, die gedenk paal, is die bloedbevlekte kruis op Golgota. Want as Hy nie gesterf het nie, sou ons nie die ewige lewe kon ontvang nie.

Die belangrikste betekenis van die verbond was dat die HERE daarmee verklaar het dat indien Hy enige van die voorwaardes verbreek het, Abraham dieselfde met Hom kon maak as wat Hy met die diere gemaak het. So indien die HERE dus die verbond met Abraham of enige persoon wat deel geword het van die verbond laat sterf, kan ons dus die HERE doodmaak soos Hy die bees dood gemaak het. Dit was ‘n algemene ooreenkoms en kan ons dit later in die Bybel sien afspeel waar Dawid en Jonathan ‘n verbond aangegaan het dat indien daar iets met Dawid of sy familie sal gebeur, Jonathan dan Dawid se kinders as sy eie sou grootmaak. Die omgekeerde het egter plaasgevind en was dit die rede hoekom Dawid vir Mefiboset grootgemaak het want Jonathan is gedood omdat hy Saul se seun was, en dit was hoe die gebruike daardie tyd was.

So kan ons dan verstaan dat toe die HERE vir Abraham vra om Isak te gaan offer hy nie getwyfel het nie. Die HERE het twee keuses gehad, Hy moes of vir Isak uit die dood opwek maar dit was bestem vir Jesus, of Hy moes ‘n alternatief verskaf, wat Hy wel gedoen het en dit was die offer wat Israel elke jaar moes herhaaldelik doen want dit het slegs vir ‘n jaar gegeld. Dit is dus ook die rede hoekom Jesus moes sterf, want die Vader het van Abraham verwag om sy seun te offer, en daarom moes Hy toe vir Jesus offer sodat hy sy gedeelte van die verbond kon nakom.

Maar natuurlik was daar ook groot voordele aan verbonde vir die persone wat gekies het om deel van die verbond te word. Maar hulle moes kies. Hulle was nie outomaties deel van die verbond nie. Lees gerus Esegiël 18 om te hoor wat met gelowige en ongelowige vaders en seuns gebeur.

Hoe word ek deel van die verbond? Die eerste keer wat ek nagmaal gebruik, waar ek verklaar dat net Hy my kan red. Dan kan ek deel aan Sy liggaam, die brood, en die wyn, die bloed van die Lam. Dan moet ek trek uit Egipte, om weg te kom van die heerskappy van die Farao(satan). Hoe doen ek dit? Deur die doop van die gelowige en die doping met die Heilige Gees wat die afsterwe van die ou mens, en die opstanding van die nuwe mens aandui. Want ek moet kies of ek deel wil word van die verbond. Nie my ouers, kerk of iemand kan vir my besluit nie. Ek moet my lewe gaan neerlê by die kruis. Johannes 3 vers 5 en 6: “Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.”

Maar waaroor het hierdie verbond gegaan en hoekom praat ons asof ons as nie Israeliete ook deel het daarvan? So wil ek graag bewys wat Jesus kom doen het, hoekom Hy dit kom doen het, en wat die gevolge daarvan op ons as kinders van die verbond is.

So ek sal eers ‘n vergelyking doen tussen die twee verbonde wat ons geleer word as die Ou Verbond en dan ons wat dan deel is van die Nuwe Verbond. Ek noem dit eerder die verbond voor Christus, en dan die verbond met Christus as Lam.

Stappe van verbond

Nou, met die tweede punt wil ek graag kyk wat die stappe van ‘n verbond is. Dit word volledig vir ons beskryf met die uittog van Israel uit Egipte na die land Kanaän. Dit is immers wat die HERE vir Abraham beloof het waar sy nageslag hulle sal vestig. Dit is dan ook my rigtingwyser vir vandag, aangesien ek ook in Kanaän wil uitkom. Die enigste verskil is Israel het die fisiese tog gemaak, terwyl ons vandag die geestelike tog kan meemaak om by ons Kanaän uit te kom. Dit is die plek wat die HERE vir my bestem het. Ek sal eers beskryf wat Israel moes doen, en dan volg wat dit vir ons as Nuwe Verbondsgenote moet doen en wat dit beteken.

Maar hoekom het die HERE hulle uit Egipte laat trek? “En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe. En die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny. En hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken.” (Exo 2:23-25) “En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte. Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ‘n goeie en wye land, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by My gekom. Ook het Ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk.”(Eks 3:7-9)

Verder gee die HERE vir ons die rol van elkeen van die rolspelers in hierdie verhaal. “En die HERE het aan Moses gesê: Kyk, Ek stel jou as ‘n god vir Farao, en jou broer Aäron sal jou profeet wees. Jy moet spreek alles wat Ek jou beveel, en jou broer Aäron moet met Farao spreek, sodat hy die kinders van Israel uit sy land laat uittrek. En Ék sal Farao se hart verhard en my tekens en wonders in Egipteland vermenigvuldig. Maar Farao sal na julle nie luister nie; en Ek sal my hand op Egipte lê en my leërskare, my volk, die kinders van Israel, deur groot strafgerigte uit Egipteland uitlei. Dan sal die Egiptenaars weet dat Ek die HERE is, as Ek my hand oor Egipte uitstrek en die kinders van Israel tussen hulle uitlei. Moses en Aäron het toe gedoen soos die HERE hulle beveel het; so het hulle gedoen.” (Eks 7:1-6). So in die hele verhaal verteenwoordig Moses dus die HERE, Farao die Satan en Aäron die profeet en dus die spreekbuis van die HERE.

Nou kan ons kyk na wat Israel moes doen om uit Egipte te trek, en wat Moses vir hulle voorgeskryf het.

1. Besnydenis

 • Verbond voor Christus: Besnydenis van die voorhuid. Dit moes hulle herinner dat hulle deel is van God se uitverkore volk. “Verder het die HERE aan Moses en Aäron gesê: Dit is die insetting van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie. Maar elke slaaf wat ‘n man met geld gekoop het, dié moet hy besny; dan kan hy daarvan eet. Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie. In een huis moet dit geëet word; jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie; en julle mag geen been daarvan breek nie. Die hele vergadering van Israel moet dit hou. En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die HERE die pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die land wees. Maar géén onbesnedene mag daarvan eet nie. Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef”. (Eks12:43-49) “As jou seun jou later vra en sê: Wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die HERE onse God julle beveel het? dan moet jy aan jou seun sê: Ons was slawe van Farao in Egipte; maar die HERE het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei. En die HERE het groot en onheilbrengende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. En Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat Hy ons die land kan gee wat Hy aan ons vaders met ‘n eed beloof het.” (Deu 6:20-23)
 • Verbond met Christus as Lam: Besnydenis van die hart. Alle mense word in Egipte gebore, ‘n lewe sonder die HERE, ‘n lewe waar ek onder die gesag van Satan(Farao) staan. Soos Israel moet ek uitroep na die HERE om my te bevry van Egipte. So my optrede moet verander. Ek moet besef dat ek niks kan doen om myself te red nie. Ek moet glo dat Jesus alles gedoen het om die verhouding tussen my en die Vader te herstel. Ek moet besef dat ek ‘n sondaar is en dat ek verlore sal gaan as ek volhou om my eie lewe te lei. Ek moet tot bekering kom. Ek moet soos ‘n kind van die HERE optree. Ek moet die liefde van die HERE volgens 1 Johannes 3 begin uitleef op aarde. My optrede moet die bewys wees dat ek kind van God is. Geen uitwendige besnydenis is nodig nie. Maleagi 3:18: “Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie”. Jer 31:33: “Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees”.

“En Ek sal hulle een hart gee, en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ‘n hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen; en hulle sal vir my ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees. Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle verfoeisels en hulle gruwels aan loop—hulle wandel laat Ek op hul hoof neerkom, spreek die Here HERE.” (Eseg 11:19-21)

“Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag; in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het“.  (Kol 2:9-12)

Wat sê Paulus oor ons as onbesnedenes na die vlees: “Of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenes sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenes deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.” (Rom 3:29-31) maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.” (Rom 2:29)

Weet u daar is sulke pragtige stukke geskryf of liedere geskryf wat ons almal na aan die hart lê wat se woorde tog heeltemal verkeerd is en nie by die boodskap van verlossing inpas nie. Ek het so ‘n paar sinne aangehaal net om my punt te bewys. Ons as Afrikaans sprekendes ken dit maar te goed. “Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit Heer, die laaste maal”. Ons almal ken die lied van Koos Du Plessis maar verstaan ons dat ons die HERE vra dat ons nie weer sal afdwaal soos in die verlede nie. Ek dag die eerste teken van die verbond is dat ek sal wegvlug van die verkeerde, maar hier voel ek amper of ons die HERE blameer dat ons verkeerde besluite neem. Hier vra die skrywer dat die HERE hom weer moet gaan haal waar die persoon alweer die verkeerde besluit geneem het. So ek doen nie verkeerd nie, want die HERE laat my dit doen en dan moet Hy my nog kom haal wanneer ek verkeerd optree. Die hele redenasie maak nie sin met wat ons leer van bekering nie. Ek wil net weer die gedeelte uit Romeine 2 aanhaal: maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. (Rom 2:29) So ek moet pa staan vir my verkeerde dade. Maar dit is ongelukkig so dat dit die leer  is wat Calvyn beskryf het, en met die oor grootste meerderheid mense in Suid Afrika as Calviniste, is dit maar ‘n moeilike gedeelte want die HERE het klaar besluit wat met my sal gebeur. Ek het geen invloed op wat met my in die toekoms sal gebeur nie.

2. Brood

 • Verbond voor Christus: Brood sonder suurdeeg moes geëet word. Suurdeeg was ‘n teken dat jy opgepof was en dat jy sonde gehad het. So hulle brood moes wys dat daar nie sonde was nie. Ons vind die volgende skrif in Korintiërs: Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan wees—soos julle inderdaad ongesuurd is—want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid.” (1 Kor 5:6-8)
 • Verbond met Christus as Lam: Jesus is die brood van die lewe. Hy kon geen sonde hê nie, want Hy is ook God. “Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.”(Joh 6:49-51) “En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam.” (Mat 26:26)

3. Lam slag

 • Verbond voor Christus: Hulle moes ‘n lam slag en eet. “Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: Op die tiende van hierdie maand moet hulle elkeen ‘n lam neem volgens die families, ‘n lam vir ‘n huisgesin. Maar as ‘n huisgesin te klein is vir ‘n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal; na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet ‘n lam hê sonder gebrek, ‘n jaaroud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand.” (Exo 12:3-6)
 • Verbond met Christus as Lam: “En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit; en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers”. (Open 5:6-10) Ek moet by die kruis van Jesus uitkom, waar ek besef wat dit beteken om te sterf. Dat Jesus vir ons gesterf het sodat ons kan lewe. Tot vandag toe voor ek enige vleis kan eet, moes die dier wat ek gaan eet sy lewe opgegee het sodat ek kan lewe, en dit is wat Jesus kom doen het. Hy het Sy lewe opgegee sodat ek en jy Sy lewe kan kry, ‘n lewe waar die dood geen mag oor het nie. Selfs by Adam en Eva leer ons dat hulle vyeblare geneem het om hulle skuld mee te bedek, maar die HERE slag ‘n bok om vir hulle klere te maak om hulle naaktheid mee te bedek. Maar ook hier moes daar bloed vloei om vergifnis vir die sonde te bewerk.

4. Bloed van die Lam

 • Verbond voor Christus: Hulle moes die bloed aan die deurposte smeer. Dit het beteken dat die dood by die huis verby gegaan het. “Want Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, Ek, die HERE. Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie.”Eks 12:12-13)
 • Verbond met Christus as Lam: Ons moet onder die bloed van Jesus kom. “Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.” (Mat 26:27-28) So indien ek nagmaal gebruik sal die doodsengel my nie kan aanraak nie, en verkry ek die ewige lewe.

5. Waar was die wet?

 • Verbond voor Christus: Wet op kliptafels geskryf soos opgeskrywe in Eksodus 20. Moses beskryf die gevolge ook daarvan verder: “En die HERE het groot en onheilbrengende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. En Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat Hy ons die land kan gee wat Hy aan ons vaders met ‘n eed beloof het. En die HERE het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het.” (Deu 6:22-25) So hul geregtigheid was uit onderhouding van die wet.
 • Verbond met Christus as Lam: Wet op die hart geskryf. Jer 31:33: “Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.” Die Hebreërs skrywer druk dit as volg uit: Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. (Heb 8:10) Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID”. (Jer 23:5-6) So ons geregtigheid is Jesus as verlosser.

6. Op wie was dit van toepassing?

 • Verbond voor Christus: Beide Israel en buitelanders. “Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef”. (Eks 12:49) En ‘n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste—’n groot hoeveelheid vee.” So selfs in Moses se tyd was vreemdelinge deel van die verbondsvolk. Maar dit was ook die eerste gemeente op aarde. Moses gebruik hier die woord vergadering van Israel om na hulle te verwys. Wanneer ons die benaming van gemeente of vergadering van Israel na soek in die Ou Vertaling word dit 80 keer gebruik om na die kinders van die HERE te verwys. In die Engelse King James Version van die Bybel word die woord “congregation” 363 keer gebruik in 350 verse om na Israel as “congregation” of in Afrikaans gemeente, te verwys. Dit bevestig ook wat die HERE vir Abraham beloof het. “Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies”.
 • Verbond met Christus as Lam: Daar is geen verandering nie. Want dit is nie nodig nie. Daar was reeds vir ons voorsiening gemaak. Jesus het net dit kom volbring wat nodig was sodat Hy dit wat op Hom gewys het gedoen het en alle sonde op Hom kon neem en ons in die regte verhouding met die Vader geplaas. Dit geld vir elke persoon wat glo dat Jesus die Lam is, Israel en vreemdeling. Nou kan ons in die geregtigheid van Jesus lewe, want Hy is ons geregtigheid. Soos Jeremia dit stel: “In dié dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon; en dit sal die naam daarvan wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.” Jer 33:16 Wanneer ons Sy geregtigheid besit dan kan ons met vrymoedigheid na die HERE gaan : “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.” Heb 4:16.

Wanneer ons na die Boek van Hebreërs kyk, sien ons hoe die skrywer wat ek aanneem Markus was aangesien hy saam met Barnabas en Paulus vir ‘n jaar lank tussen die Jode en Grieke in Cyprus in die eerste gemeente gewerk het, en ook saam met hulle gereis het waar hulle ook al gegaan het, altyd verwys na wat Jesus kom doen het. Hy het altyd bewys dat alles wat Jesus kom doen het, beter was as wat enige van die voorgangers was. So het hy Jesus vergelyk met tot engele, maar tog is Jesus bevind as beter as engele was. Dan volg Hebreërs 5 en 6, wat presies aansluit by wat Israel moes doen met die uittrek uit Egipte. Kyk na die ses stappe waarvan die eerste vier reeds voltooi is, en net die laaste twee nog in vervulling moet gaan. “(Heb 6:1-3)

Die laaste twee stappe, die ewige lewe en ewige dood, is natuurlik wat Jesus bespreek in Mattheus 25, Johannes in Openbaring 6 as volg: “En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Opn 6:12-17)

So ons sien hier dat die stappe van die verbond soos ek aan die gedeelte in Hebreërs uitgelig het, presies deur die onderwerpe vanaf ‘n belofte tot verbond bespreek. So Jesus het nie ‘n belofte kom maak nie, maar ‘n verbond met ons aangegaan, en dit is wat dit beteken. So ons verkry die ewige lewe wanneer ons in verbond met die HERE gaan, en die stappe word vir ons hier uitgespel, en bevat natuurlik ook die laaste twee stappe van die gedeelte van Hebreërs. So indien ons dit aanvaar en deel word in die volgorde soos uiteen gesit, is die ewige lewe jou eindpunt, terwyl indien jy dit nie glo nie, jy dalk in Egipte gaan op eindig, of dalk die plek waar nie een van ons in wil opeindig nie.

Ek weet waar ek wil eindig. Wat is u keuse?

Opsomming.

So nou weet ons wat die verskil tussen die verskillende uitdrukkings in die Bybel is, het ons al die inligting om te kan weet wat die verskille is tussen beloftes, ooreenkomste, testamente en verbond om ons besluit te kan neem om deel van die verbond te word.

Dit is die enigste manier om in die hemel te kom, so dit is nogal belangrik om te weet in jou lewe.

Gee – met spesiaale aanpassings vir 2021.

Wat kan ons verwag in 2021?

So begin ons ‘n nuwe jaar in 2021 met ‘n totale ander insig as in 2020. Waar 20 20 visie wat ons laasjaar mee begin het beteken dat ons ‘n perfekte visie het, weet ons nog nie eintlik wat het ons getref het verlede jaar nie veral met die Sjinese Covid virus nie, en sover die jaar nie. En ons weet ook nog nie wanneer dit gaan eindig nie.

Al weet ons die mense in Sjina het regtig probleme gehad, glo ons mos maar hulle politici en is daar geen rede om hulle nie te glo nie. Maar ons kan gaan kyk na inligting wat ons sonder enige moeite in die hande kan kry, en dan skrik ons. Hulle selfoon verskaffer, China Mobile, is een van die maatskappye wat op die New York Effekte Beurs gelys is, en moet hulle resultate daar publiseer. Hier vind ons dat in Februarie 2020 met die hoogtepunt van Covid in Sjina, daar 7,5 miljoen selfoon gebruikers verdwyn het aangesien dit die daling is wat hulle gepubliseer het. Natuurlik sonder enige rede. So het daar 1,5 miljoen verdwyn in Junie, en 2,5 miljoen in November. U kan my syfers nagaan hier:  China Mobile Limited – Investor Relations > Monthly Customer Data. U sal self kan sien dat vir die jaar tot November 2020 hulle 6,6 miljoen minder gebruikers as die begin. Vandag sal dit jou wys dat die aspek net so voortgaan in 2021, maar die weste mag nie vrae vra nie, want seker na aan 50% van goedere word in Sjina vervaardig in hul slawe kampe. Met ‘n bevolking van oor ‘n biljoen mense, sou ek verwag het dat daar baie meer mense sou kwalifiseer om selfone te kon aankoop in 2020, en nie ‘n daling van miljoene verwag het nie. Wat van al die miljoene wat nou begin werk het verlede jaar en ‘n selfoon gekoop het?

Nou kyk ek na die data en vergelyk ek dit met wat ek as Christelike Apologeet vind op my webtuiste. Soos met die data oor Sjina doen ek al my navorsing voordat ek oor goed skryf wat mense maar moeilik vind om self te bestudeer of oor opinies uit te spreek. Al wat ek maar doen is kyk na ons Christelike standpunte, kyk of ek dit kan bevestig of nie, en meeste kere antwoorde kry wat ons nie altyd wil hoor nie. En dan plaas ek dit of as enkel artikel, of indien dit ‘n boek is, in pdf formaat op my webtuiste. Met die jongste voorstelle sien ek nou dat alle e-boeke gratis versprei kan word in Suid Afrika, so dalk sal van die ander skrywers ook uitvind wat ek die afgelope amper twintig jaar beleef.

Maar dan vra ek net dat mense ‘n vrywillige donasie gee vir dit wat hulle op my webtuiste kry. Maar ongelukkig is al gevolgtrekking wat ek kan maak, is dat Christene seker die swakste gewers is wat daar bestaan.

Maar hoekom sê ek dit?

Ons hou mos van die Rooms Katolieke wyse van gee. Dit is maar die manier  wat Luther ook gebruik het om te bestaan. Deur die metode te gebruik, kan jy vandag genesing ontvang sodra jy vir die tiende predikers ‘n donasie gee, want dan sal hulle vir jou bid en sal jy genees wees. As jy nie genesing ontvang nie, is dit jy wat nie genoeg geloof gehad het nie, of jou bydrae was dalk ‘n bietjie te min vir dit wat jy wou kry. So het Luther maar nog aangehou met sy plekkie in die gebou waar jy kon gaan sit en al jou sondes teenoor hom bely, en die oomblik wat jou geldjie in die aflate boks weerklink het, is jou sonde vergewe en kon jy weer aangaan totdat jy weer op die aflate stoel bevind het. So maak meeste van ons groot naam predikers hul geld. So vind ons byvoorbeeld mense soos John Hagee wat nie eers die Bybel verstaan nie en skryf oor die vier bloed mane van so ‘n paar jaar gelede, die metode gebruik en mense koop sy vals profesieë by die miljoene. Het enige van sy uitlatings waar geword? Nee, maar hy het lekker ryk geword daaruit. En dan kan jy maar gaan kyk na van sy preke op Youtube. Dan maak hy uitlatings soos Jesus het nie vir die Jode gesê dat Hy die Christus is nie, so hoe kon hulle dan weet dat Hy die Christus is. So nou kan ons mos verwag dat Jesus weer moet kom om hulle te oortuig dat Hy die Christus is, en dit skakel natuurlik baie mooi in by die wegraping teorie van die Antichris. Maar ons vergeet dat die ryk jong man vir Abraham gevra het om Lasarus na sy broers te stuur om hulle te vertel dat Jesus die Christus is, en dat Jesus se antwoord was dat hulle het Moses en die profete, as hulle nie die mense glo nie, sal hulle nie die ewige lewe beërf nie. So ten spyte van die feit dat ons weet dat hy en baie ander valse profete is, pas ons nie toe wat die Bybel verklaar ons moet doen met valse profete nie. En dit geld sommer vir al sy maatjies, soos ‘n Joel Osteen, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, en hordes ander wat almal van Luther se aflate gebruik om geld te maak maar is ons bang om hierdie mense te openbaar as valse profete wat bedoel is vir die ewige verderf. So het die mense geleer om soos Luther op ander mense te teer om in luuksheid te kan leef. Dit was die een onderwerp wat Luther nooit aangespreek het in sy skrywes nie want dan het hy sy eie keel afgesny. So nou vind ons dat al die Christelike Sioniste die metode gebruik om hulleself te verryk. En dan trek hulle ‘n Maleagi 3 vers 8 preek uit, en nou kan hulle weer die Ou Testament wat volgens hulle net vir Israel geld, gebruik om geld uit jou te kry. Die HERE het die vrywillige gewer lief, of die een wat ander leer, maar nie die Antichris en sy leermeesters nie.

 As ‘n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou ‘n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop—wat jy nie geken het nie—en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié man wat as dromer optree nie; want die HERE julle God beproef julle om te weet of julle werklik die HERE julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel. Julle moet die HERE julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang. Maar dié profeet of dié man wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die HERE julle God wat julle uit Egipteland uitgelei en jou uit die slawehuis verlos het, deur jou af te drywe van die weg wat die HERE jou God jou beveel het om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei.” (Deu 13:1-5) Die laaste sin is ontsettend belangrik. Die kwaad kom uit ons midde. So nie iemand wat anders is nie, maar iemand wat as Christen gesien word en in ons midde beweeg. Want jy sal die afval nie van een van jou eie mense verwag nie.

Nou kan hulle baie vinnig dit verander en sê dat die Ou Testament net vir die Jode geld, en dit slegs van toepassing is op Israel want die verbond geld net vir Israel en nie vir ons nie. Nou kan ons maar vra hoe hulle dan met die wegrapingsleer kan uitkom as hulle verklaar dat die Ou Testament net vir Israel geld. Dan kan hulle mos nie nou skielik na Daniël verwys nie, want dit het niks met ons as Nuwe Testamentiese Christene te doen nie.

So kan ek en baie ander Christen skrywers boeke en artikels skryf sonder dat jy as leser daarvoor hoef te betaal, en dan vind jy uit dat in 2020 so net meer as 16,000 boeke afgelaai is van my webtuiste en maak dit 73,54% van al my data op wat my webtuiste gedra het verlede jaar. Maar, ek kan nie vir jou die ewige lewe belowe as jy my manier volg nie, ook kan ek nie genesing belowe sodra jy vir my geld gee nie. Ek kan dalk vir jou dit makliker maak om die Bybel se boodskap te verstaan sodat jy en die HERE saam ‘n paadjie kan begin loop en dat jy kan sien wat die ewige lewe beteken vir ons as Christene. Wat het ek gekry as vrywillige bydraes? Niks. Nul. Zilch. Nie ‘n sent nie. Jy sal eerder jou geld spandeer op jou gunsteling Christelike Sionis se boek of een van hulle talle liedere waarmee hulle uitkom as om seker te maak dat jy op die nou pad is na die hemel. Net so interessante stukkie inligting vir jou. Het jy geweet dat Rick Warren van The purpose driven life, die hoof is van die Chrislam beweging wat verklaar dat Jesus vir ons as Christene as verlosser optree en Mohammed as verlosser vir die Moslems optree. Dit is hoekom hy graag wil hê dat ons ons tyd sal spandeer om dissipels te maak eerder as om die eindtyd te bestudeer.

Jy kan kies. Maar onthou net hoe Jesus die skape van die bokke gaan skei wanneer Hy weer kom: “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie. Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie. Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie? Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.” (Mat 25:41-46) Daar is15,932 pdf lêers afgelaai van my webtuiste en dit 73.54% van die verkeer op my webtuiste was. Nou kan jy maar dieselfde optree as die ander 100,000 plus mense wat oor die afgelope 12 jaar boeke afgelaai het van my webtuiste sonder enige bydrae, of dalk kan jy my verbaas deur ‘n bydrae te maak wat my dalk net gaan help om my medisyne vir pyn en al die ander simptome van hierdie snaakse kanker wat ek het mee te verlig of te bestuur. Of miskien help dit dalk net dat ek weer by ‘n dokter kan uitkom wat my kan help met my stryd teen hierdie kanker.

O ja, en sedert die begin van die jaar toe ek die artikel begin skryf het tot nou toe, Junie 2021, het ek geval en die fusie wat ek so 28 jaar gelede gekry het in my rug gebreek. Toe hulle ‘n MRI doen toe vind hulle uit dat die breek van die vorige fusie, saam met die gepaard gaande kussing wat nou geskuif het, alles binne ‘n nuwe kanker gewas is. Ek neem aan hy is al lankal daar, seker maklik 7 na 8 jaar, want dit is hoe lank ek al met die rug weer sukkel. So ek het Rheumatoid Artritis in die gewrigte en rug, asook Osteoporosis wat so 5 jaar gelede bevestig is en dit was juis by hierdie rug fusie opgemerk. So ek loop sonder enige operasie huidig rond want die neurochirurg wil nie met die onkoloog praat nie, en ek vertrou hom nie want ek weet ook dat ek “Carcinoid Heart Disease” het, wat beteken dat die regterkantse onderste klep van die hart nie altyd seel nie, en dat die bloed dus nie altyd gepomp word nie. Dit het gemaak dat my bloeddruk seker met 30 punte gestyg het vir beide lesings, en ek met enkels rondloop wat baie geswel is, party dae so baie dat my enkels soos gaatjies lyk tussen die swelsel.

So indien jy voel dat ek jou dalk oortuig het om ook vir my as skrywer en Christelike Apologeet ‘n ietsie te gee sodat ek nog gewoontes kan navors en oor skryf, of om te help met kostes soos ek voorheen genoem het, kan jy jou bydrae maak by:

https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries

 

 

 

 

On Stumbling Blocks and the Corner Stone.

Do you follow your church grouping or pastor blindly? Do you take every word that he/she speaks as gospel. Or are you still sitting on your reserved seat every Sunday for the past how many years, listening to the same but slightly different presentation from your pastor? Have you ever questioned what was said or done by the “management” of your congregation? So in other words, you hear a message from the Bible every Sunday, and cannot wait to get to next Sunday to get your fix again.

Or you sit in one of the mega congregations where you feel in seventh heaven after the lights and music show in which you participated and you feel so good that you could stomp your feet and even dance a little. And now you wait for your weekly dose of feel good words as everybody knows all the people there are saved and if the person is not saved you know that they will go forward when the altar call is made and then everything is perfect.

This is how probably 90% of people live that calls themselves “saved”. You know all the right verses but when you are challenged, you either say that you will look at that subject or you that you are not really qualified to give an answer.

So can you get further than the milk doctrines that are called in Hebrews 6 verses 1 and 2. Can you explain it without using your Bible or your pastor?

These are some of the questions I try to answer in this book. Things like what did Calvin actually stand for. Not how we interpret his doctrines of TULIP today and then come up with silly answers that I am a 2 point Calvinist. You are either a 5 point Calvinist or 0 point Calvinist. You cannot only believe one point and now call yourself a Calvinist.

I look at Luther and discuss his good and bad points. And so cover a multitude of questions, but I specifically look at what probable 60% of Americans believe in and that is the Left Behind series. Yes, they do not believe the Bible but put their trust in what was crowned as the best Christian Fiction series during the 1990’s. At least that is the accolades they received. Never did they receive any awards for correct interpretation of anything. Then I also look at two people who have made a huge impact in our thinking today and probably the past thirty years or more.

I end of with seeing what the real gospel is that we should look at as defined by the Apostle and Disciple Peter. This is the person Jesus said He will build His Church on, so I believe that is an apt person to look at.

The book On Stumbling blocks and the Cornerstone can be downloaded here.

THE ANTICHRIST – WHO AND WHAT IS HE OR IT?

I would like to use the definition found in the books of John as the measure to find out who or what the Antichrist is. It is in fact the only place in the Bible that we get a direct definition not based on our interpretation of the Bible that discusses who and what the Antichrist is. I know that many well-known people have written extensively about the Antichrist, but as far as my research could find, nobody used the Bible only and then specifically John as the definition of the Antichrist. John is the only Apostle that mentions the Antichrist and describes him.

I would like to interrupt myself here by adding just one item that I believe is of utmost importance. I do not refer to the unregenerate person that thinks he or she is a Christian but cannot explain why they think that they are a Christian. This includes all the following people that Paul list in his letters. “Actually, then, it is already a defeat for you, that you have lawsuits with one another. Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded? On the contrary, you yourselves wrong and defraud. You do this even to your brethren. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers, will inherit the kingdom of God. Such were some of you; but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. All things are lawful for me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I will not be mastered by anything. Food is for the stomach and the stomach is for food, but God will do away with both of them. Yet the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. Now God has not only raised the Lord, but will also raise us up through His power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take away the members of Christ and make them members of a prostitute? May it never be! Or do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? For He says, “THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH.” But the one who joins himself to the Lord is one spirit with Him. Flee immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been bought with a price: therefore glorify God in your body.” (1Cor 6:7-20)

So these people are still in Babylon and on their way to Hell, lost and without the LORD. You will find them on all Biblical chat groups, Christian online and print magazines, and like the one reference I found this morning when I looked at some of the commentaries to the “show” at half time of the Super Bowl on Sunday 2 February 2020: “OK, you lot didn’t like the halftime show. That’s perfectly all right. However, putting it down to some kind of moral decay of society is your particular viewpoint, which is not shared by the majority of the audience. And like it or not, we’re not going to “protect” your little varmints from things that bother neither us nor our own kids in the slightest”

So I am not referring to them at all in this writing, as this writing just looks at where the Antichrist comes from, and if we look at the Bible, you will see in the next paragraph who these people are that I am addressing in this book.

“Children, it is the last hour; and just as you heard that antichrist is coming, even now many antichrists have appeared; from this we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not really of us; for if they had been of us, they would have remained with us; but they went out, so that it would be shown that they all are not of us. But you have an anointing from the Holy One, and you all know. I have not written to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie is of the truth. Who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? This is the antichrist, the one who denies the Father and the Son. Whoever denies the Son does not have the Father; the one who confesses the Son has the Father also. As for you, let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. This is the promise which He Himself made to us: eternal life. These things I have written to you concerning those who are trying to deceive you. As for you, the anointing which you received from Him abides in you, and you have no need for anyone to teach you; but as His anointing teaches you about all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you abide in Him.” (1Jn 2:18-27)

“Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God: every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God; and every spirit that does not confess Jesus is not from God; this is the spirit of the antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world. You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world. They are from the world; therefore they speak as from the world, and the world listens to them. We are from God; he who knows God listens to us; he who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error.” (1Jn 4:1-6)

We also find that many Bible commentaries gives us additional information when we look at these verses of scripture, but as I said earlier, most people gets confused and start using their theology to define the Antichrist.

WHO IS CORRECT?

There are two extremely well-known pastors and writers who have two completely different approaches to this subject, and that is where I will start, just by way of introduction to see how big a gap we find today. On the one hand we find Rick Warren who is renowned for his book or series of books around The Purpose Driven Life/Church. The interesting part for me about this book is that it was based on a book published by Peter Drucker called Management By Objectives that I had as one of my prescribed books when I did a course after completing my studies at university in 1971. This was a course run by the University of South Africa and aimed specifically at management in medium to large organisations. Now the writer of the book is a well-known atheist and friend of Rick Warren. Together they changed it in order for it to be used by Churches and groupings across the world. However, the one area that we find in this book concerns the end times.

The second and maybe even a bigger threat to Christians than Rick Warren, is the people who support the rapture theory. They do so because of their inability to really understand the difference between a covenant and a promise. They also prefer to read Scofield’s notes on the Bible than reading the Bible without Scofield’s notes. One of the biggest contributing factors for this theology and its acceptance by people, is that I only have to pray this short sinner’s prayer and I am saved. I do not have to stop and change my life to live like a true Christian, as that would constitute work and I cannot work myself into heaven. I have already received my grace and therefor all my sins are forgiven and I can now continue with my life without any consequences. And of course the pastor leading this charge of Christian Zionists is John Hagee.

You can download the full book here to read through and hopefully understand who and what the antichrist is. Just in case you missed the link to the book the antichrist revealed it is here.

Support / Ondersteun

English

As a result of my episodes in the past with cancer, which I am still fighting today, and Hettie’s fight with breast cancer we do not qualify for private medical insurance/medical aid funds. So we have to use the state hospitals and pay for our own medication which is around 70% of our monthly pension.
You can support our ministry by donating at

https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries , which is the South African version of Paypal, or locally to

Swift code SBSA ZA JJ
Bank Standard Bank
Branch code 050818
Account number 10110464352
Name HJ Erasmus as she is the secretary of our NPO Identification 023 359 NPO. This is the same as a US 401(c) and we can provide you with a receipt for tax purposes.

I write books and articles analyzing Biblical issues, and supply that also on a do not pay basis on this website, as I believe that we all need to get exposed to maybe a different way of thinking than what we were brought up with. I only started questioning my own belief system in 1995 after being diagnosed with stage 4 NET cancer. I lived my life in the computer industry, designing new ways of doing things, questioning every aspect of a business and its functions, and at times came up with inventions that were years ahead of what we had available in South Africa.

Now using the same approach that is available to me as a website owner and Christian writer, I will use all the information at my disposal even if it means reading volumes of old Christian writers letters and articles.

Unfortunately the one thing I found is that I can honestly say that Christians are the worst givers when it comes to giving to people who are trying to make a living by explaining what the Bible is all about. I see myself as a Christian Apologist, so I will look at what we believe, pull it apart and either confirm it or come up with a different answer than the one every person is running after.

But why do say that they are the worst givers?

O yes, we will hang on to the Roman Catholic way of giving, as Luther had to use it to survive. That way if you want to get to heaven, you can support my ministry by giving money to my ministry and I can become rich. The moment the money drops into the bag, your sins are forgiven. So you can either translate the German to indulge or pardon. So Luther was a great guy, like we find so many great guys today using his method. The moment your donation hits his bank, your sins are forgiven and you are healed, and the false prophet can indulge himself in your hard-earned money. We find that people in this category like a John Hagee can write books without even understanding the Bible and sell 5 million copies of the four blood moons that never materialized, and we will still support him even though he is an obvious false prophet. Did any of his predictions come to fruition? No, not as far as I know. He will even try to convince you that we cannot blame the Jews for not accepting Jesus as the Messiah, as He never told them that He was the Messiah. So that is why He has to return to earth, which then plays straight into their Antichrist doctrine of the rapture. But we forget that Jesus told a parable of the young rich man and Lazarus where the young man asked Jesus to send Lazarus back to earth to tell his brothers that Jesus was in fact the Messiah. But Jesus told him they have Moses and the prophets, and if they do not believe them, then they will end up in Hell. In fact Deuteronomy says what we should do with people like him, Joel Osteen, Joyce Meyer, Kenneth Copeland and so many more of these false people that are using Luther’s’ method, and people do not understand that it is straight from the Roman Catholic Church, as Luther knew all about how to use and live of other people’s money while being a Roman Catholic priest. That was the one thing he never touched in any writings. So that is how all the Zionist Christians are making their money.

“If a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder, and the sign or the wonder comes true, concerning which he spoke to you, saying, ‘Let us go after other gods (whom you have not known) and let us serve them,’ you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams; for the LORD your God is testing you to find out if you love the LORD your God with all your heart and with all your soul. “You shall follow the LORD your God and fear Him; and you shall keep His commandments, listen to His voice, serve Him, and cling to Him. “But that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death, because he has counseled rebellion against the LORD your God who brought you from the land of Egypt and redeemed you from the house of slavery, to seduce you from the way in which the LORD your God commanded you to walk. So you shall purge the evil from among you.” (Deu 13:1-5) The last sentence is of paramount importance. The teachings of the Antichrist is not going to come from people outside the church. No, it is going to and is already coming from people inside the Church as leaders of huge church groupings.

So they can quickly change their minds and say that it was the custom of the Old Covenant, testament or whatever they want to call it, and it is only applicable to Israel, not to us as gentiles. Then just ask them to show you the rapture without referencing the Old Testament, as they say it is only for Israel. Tell them Daniel is not applicable to us as gentiles so they cannot use it, and see how they fight to include it even though they say that the Old Testament is only applicable to the Jews.

Meanwhile people like myself can write books and publish it without any hefty payments, and then you find that the statistics on my website shows that people only downloaded nearly 16,000 books the past year, as can be seen from the .pdf files and making up 73,54 % of all the traffic on my website. All I ask for is a donation to allow me to live. I cannot promise you eternal life as that is something that you will find in my books is a way to follow which might just give you the ability to know who the LORD is and what He requires from us to receive everlasting life. What did I get from Christians as a reward for my writings? Nothing. Zilch. Not a cent. You would rather spend money on YOUR favorite Christian Zionist writer and end up in hell following a false prophet, than trying to find a way that could lead you to salvation and heaven. Did you know that Rick Warren is also head of the Chris-lam movement, saying that Mohamed is the way to salvation for the Muslims, and Christ the way for us as Christians. He further states that we should not spend time in trying to understand the end times as that detracts from our calling as making people disciples of Jesus. His book, The purpose driven life, is based on the book Managing by objectives that I had to use in my business studies after university, and that changed all churches into mega coporations, with a uniform objective, to make money.

So are you just going to continue the same road as all the others of 100,000+ people downloading books over the last 12 years, or are you going to surprise me with a contribution that could just maybe assist in paying for some pain tablets to make my life with cancer more manageable? Or maybe I could use it to pay to see a doctor that could assist me in my fight against cancer.

You choose. Just remember Matthew 25: “”Then He will also say to those on His left, ‘Depart from Me, accursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels; for I was hungry, and you gave Me nothing to eat; I was thirsty, and you gave Me nothing to drink; I was a stranger, and you did not invite Me in; naked, and you did not clothe Me; sick, and in prison, and you did not visit Me.’ “Then they themselves also will answer, ‘Lord, when did we see You hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not take care of You?’ “Then He will answer them, ‘Truly I say to you, to the extent that you did not do it to one of the least of these, you did not do it to Me.’ “These will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.” (Mat 25:41-46)

So if you feel that I may have convinced you in giving something back for my years of research and writing, you can give at https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries

Afrikaans

U kan ons ondersteun deur die bogemelde inligting te gebruik. Aangesien ek geen mediesefonds het nie a.g.v. my kanker en rug storie, asook Hettie se geveg met bors kanker, is ons aangewese op privaat betaling van ons medikasie aangesien die plaaslike kliniek net panado’s het, en staats hospitale. So elke sent help. Net ons medisyne maandeliks beloop amper 70% van ons pensioen.

Ek het maar my lewe voor en so ‘n ruk na diagnose met NET kanker in die rekenaar bedryf spandeer. Daar het ek maar na stelsels van firmas gekyk en ontleed nuwes beskryf en implimenteer, en dan selfs nuwe produkte ontwerp om probleme op te los.

Nou kyk ek na die data en vergelyk ek dit met wat ek as Christelike Apologeet vind op my webtuiste. Soos met die data oor enige onderwerp doen ek al my navorsing voordat ek oor goed skryf wat mense maar moeilik vind om self te bestudeer of oor opinies uit te spreek. Al wat ek maar doen is kyk na ons Christelike standpunte, kyk of ek dit kan bevestig of nie, en meeste kere antwoorde kry wat ons nie altyd wil hoor nie. En dan plaas ek dit of as enkel artikel, of indien dit ‘n boek is, as boek in pdf formaat op my webtuiste.

Maar dan vra ek net dat mense ‘n vrywillige donasie gee vir dit wat hulle op my webtuiste kry. Maar ongelukkig is al gevolgtrekking wat ek kan maak, is dat Christene seker die swakste gewers is wat daar bestaan.

Maar hoekom sê ek dit?

Ons hou mos van die Rooms Katolieke wyse van gee. Dit is maar die manier  wat Luther ook gebruik het om te bestaan. Deur die metode te gebruik, kan jy vandag genesing ontvang sodra jy vir die tiende predikers ‘n donasie gee, want dan sal hulle vir jou bid en sal jy genees wees. As jy nie genesing ontvang nie, is dit jy wat nie genoeg geloof gehad het nie, of jou bydrae was dalk ‘n bietjie te min vir dit wat jy wou kry. So het Luther maar nog aangehou met sy plekkie in die gebou waar jy kon gaan sit en al jou sondes teenoor hom bely, en die oomblik wat jou geldjie in die aflate boks weerklink het, is jou sonde vergewe en kon jy weer aangaan totdat jy weer op die aflate stoel bevind het. So maak meeste van ons groot naam predikers hul geld. So vind ons byvoorbeeld mense soos John Hagee wat nie eers die Bybel verstaan nie en skryf oor die vier bloed mane van so ‘n paar jaar gelede, die metode gebruik en mense koop sy vals profesieë by die miljoene. Het enige van sy uitlatings waar geword? Nee, maar hy het lekker ryk geword daaruit. En dan kan jy maar gaan kyk na van sy preke op Youtube. Dan maak hy uitlatings soos Jesus het nie vir die Jode gesê dat Hy die Christus is nie, so hoe kon hulle dan weet dat Hy die Christus is. Nou kan ons mos verwag dat Jesus weer moet kom om hulle te oortuig dat Hy die Christus is, en dit skakel natuurlik baie mooi in by die wegrapingsteorie van die Antichris. Maar ons vergeet dat die ryk jong man vir Abraham gevra het om Lasarus na sy broers te stuur om hulle te vertel dat Jesus die Christus is, en dat Jesus se antwoord was dat hulle het Moses en die profete, as hulle nie die mense glo nie, sal hulle nie die ewige lewe beërf nie. So ten spyte van die feit dat ons weet wat hy en baie ander valse profete is, pas ons nie toe wat die Bybel verklaar ons moet doen met valse profete nie. En dit geld sommer vir al sy maatjies, soos ‘n Joel Osteen, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, en hordes ander wat almal van Luther se aflate gebruik om geld te maak maar is ons bang om hierdie mense te openbaar as valse profete wat bedoel is vir die ewige verderf. So het die mense geleer om soos Luther op ander mense te teer om in luuksheid te kan leef. Dit was die een onderwerp wat Luther nooit aangespreek het in sy skrywes nie want dan het hy sy eie keel afgesny. So nou vind ons dat al die Christelike Sioniste die metode gebruik om hulleself te verryk. En dan trek hulle ‘n Maleagi 3 vers 8 preek uit, en nou kan hulle weer die Ou Testament wat volgens hulle net vir Israel geld, gebruik om geld uit jou te kry. Die HERE het die vrywillige gewer lief, of die een wat ander leer, maar nie die Antichris en sy leermeesters nie. Dan ignoreer ons ook die gedeelte van Lasarus en die ryk jongman, waar die jongman vra dat Lasarus sy broers, wat almal Jode was, te gaan waarsku om Jesus as hul Saligmaker te erken ander gaan hulle ook braai. So waar pas die wegraping daar in?

 As ‘n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou ‘n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop—wat jy nie geken het nie—en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié man wat as dromer optree nie; want die HERE julle God beproef julle om te weet of julle werklik die HERE julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel. Julle moet die HERE julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang. Maar dié profeet of dié man wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die HERE julle God wat julle uit Egipteland uitgelei en jou uit die slawehuis verlos het, deur jou af te drywe van die weg wat die HERE jou God jou beveel het om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei.” (Deu 13:1-5) Die laaste sin is ontsettend belangrik. Die kwaad kom uit ons midde. So nie iemand wat anders is nie, maar iemand wat as Christen gesien word en in ons midde beweeg. Want jy sal die afval nie van een van jou eie mense verwag nie.

Nou kan hulle baie vinnig dit verander en sê dat die Ou Testament net vir die Jode geld, en dit slegs van toepassing is op Israel want die verbond geld net vir Israel en nie vir ons nie. Nou kan ons maar vra hoe hulle dan met die wegrapingsleer kan uitkom as hulle verklaar dat die Ou Testament net vir Israel geld. Dan kan hulle mos nie nou skielik na Daniël verwys nie, want dit het niks met ons as Nuwe Testamentiese Christene te doen nie.

So kan ek en baie ander Christen skrywers boeke en artikels skryf sonder dat jy as leser daarvoor hoef te betaal, en dan vind jy uit dat in 2020 by my so net meer as 16,000 boeke afgelaai is en maak dit 73,54% van al my data op wat my webtuiste gedra het verlede jaar. Maar, ek kan nie vir jou die ewige lewe belowe as jy my manier volg nie, ook kan ek nie genesing belowe sodra jy vir my geld gee nie. Ek kan dalk vir jou dit makliker maak om die Bybel se boodskap te verstaan sodat jy en die HERE saam ‘n paadjie kan begin loop en dat jy kan sien wat die ewige lewe beteken vir ons as Christene. Wat het ek gekry as vrywillige bydraes? Niks. Nul. Zilch. Nie ‘n sent nie. Jy sal eerder jou geld spandeer op jou gunsteling Christelike Sionis se boek of een van hulle talle liedere waarmee hulle uitkom as om seker te maak dat jy op die nou pad is na die hemel. Net so interessante stukkie inligting vir jou. Het jy geweet dat Rick Warren van “The purpose driven life”, die hoof is van die Chrislam beweging wat verklaar dat Jesus vir ons as Christene as verlosser optree en Mohammed as verlosser vir die Moslems optree. Dit is hoekom hy graag wil hê dat ons ons tyd sal spandeer om dissipels te maak en programme op te stel om mense na ons gemeente te trek en hoe jy jou doel moet naspeur as om die eindtyd te bestudeer. Want dan moet hy kies tussen Jesus en Mohammed.

So is daar 15,932 pdf lêers afgelaai van my webtuiste en dit 73.54% van die verkeer op my webtuiste was. Nou kan jy maar dieselfde optree as die ander 100,000 plus mense wat oor die afgelope 12 jaar boeke afgelaai het van my webtuiste sonder enige bydrae, of dalk kan jy my verbaas deur ‘n bydrae te maak wat my dalk net gaan help om my medisyne vir pyn en al die ander simptome van hierdie snaakse kanker wat ek het mee te verlig of te bestuur. Of miskien help dit dalk net dat ek weer by ‘n dokter kan uitkom wat my kan help met my stryd teen hierdie kanker.

Jy kan kies. Maar onthou net hoe Jesus die skape van die bokke gaan skei wanneer Hy weer kom: “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie. Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie. Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie? Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.” (Mat 25:41-46)

So indien jy voel dat ek jou dalk oortuig het om ook vir my as skrywer en Christelike Apologeet ‘n ietsie te gee sodat ek nog gewoontes kan navors en oor skryf, of om te help met kostes soos ek voorheen genoem het, kan jy jou bydrae maak by:

https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries

Plaasmoorde

My Agtergrond met plaasmoorde.

Plaasmoorde is een van die euwels van vandag waarmee hoeveel van ons al in moes deel. Mense word aangeval, vermoor, geskend vir die res van hulle lewe, met letsels in die gees en liggaamlik wat nooit sal genees nie.

Nou sit ons almal en wonder wanneer dit jou beurt gaan wees. Want soos ons hier op ‘n ou klein plattelandse dorpie bly met die enigste blanke bure so skuins oor die straat, en dan twee wat regoor mekaar bly ‘n huis van ons af. So dit is hoe dit by ons gaan, en loop niemand na sononder in die dorp rond nie, en is selfs ry gevaarlik. Al hoor jy groot trokke wat laat aand by van die winkels in die dorp stop en weet dit is goed wat iewers van ‘n vragmotor “afgeval” het, durf jy nie eers daaroor te praat nie.

Ek weet hoe dit voel om in die oggend op te staan met ‘n rumoer in die huis by my een dogter toe ek vir Hettie gaan haal het nadat sy by die dogter gewees het om te help na die dogter se laaste kind se geboorte. Toe ek in die sitkamer kom toe weet ek daar is fout, want almal is stil en die dogter vee trane af. Dit is toe dat ons hoor dat my ander dogter se skoonma vermoor is die Vrydagnag en haar skoonpa kritiek in die hospitaal is.

Wat dit nog erger gemaak het was dat hulle almal saam vakansie gehou het en die Donderdag terug gekom het en die twee kinders gaan foto’s uitruil het met haar skoonouers. Hulle is eers na twaalf daar weg en het amper oorgeslaap maar die kinders het besluit hulle wou eerder by die huis slaap want hulle het al twee baie werk gehad om in te haal na die week se vakansie in die bos.

So ek het eerstehandse ondervinding daarvan. Vandag sit hulle twee saam met al drie sy sussies in Australië en Pa het herstel en is weer getroud maar het besluit hy bly maar in Suid Afrika.

Wat kan ons doen?

Ek dink daar is soveel oplossings as wat daar mense is, want almal weet hoe en wat om te doen. Ek stem saam met baie van die aanbevelings aangesien ons wel voorbereid is, is daar tog tye is wat jy buitekant toe moet gaan in die donker, of wat jy na donker by die huis aankom. Daarvoor was daar vroeër jare die kommando stelsel wat gehelp het om vrede te hou op die afgeleë plekke, maar ook geleer is om in stedelike situasies op te tree. Ek weet. Ek was self ‘n Skiet Piet van Randburg kommando en ons taak was baie meer gerig op stedelike veiligheid. Maar helaas is die kommando stelsel afgestel sodat die bietjie teëstand wat daar was, ook weggeval het. Elke persoon moes maar sy weermag wapen terug handig aan die staat en dit het die ANC en later die EFF geleentheid gegee om plase aan te val want daar was nie meer ‘n wapen op elke plaas nie. Meeste boere het vrywillig by die kommando stelsel aangesluit maar toe is hulle sonder gewere gelos en weerbaar gemaak vir plaasaanvalle.

So nou is my eerste voorstel dat ons maar moet kyk hoe ons die stelsel kan vervang binne die grondwet met ons eie kommando stelsel. Ek weet dit is nie almal se smaak om vir twee ure of meer in die nag toegangspaaie dop te hou en grondpad te patrolleer nie, maar dit is bewys dat aanvalle en vee diefstal in sulke gebiede waar alreeds burgerlike organisasies bestaan, afgeneem het. Daar kan baie daaroor ook op uitgebrei word en is daar talle instansies wat hulle alreeds dit hul taak gemaak het om die boere te beveilig. Maar ongelukkig is daar nie veel wat jy kan doen wanneer jy een persoon in diens het wat deur hierdie moordenaars genader word om inligting te gee en deure oop te sluit voor hulle huis toe gaan nie. Baie van hierdie werkers word met die dood gedreig om dit te doen of om die eienaar te waarsku, so hulle kan nie dink dat hulle nie meer werk gaan he na so ‘n aanval nie. So ons kan nie alle aanvalle stuit nie want daar is altyd die kans dat iemand wat jy vertrou dalk die inligting aan die aanvallers gee, of selfs deel is van die aanvallers nie. Daar is baie keer tydelike werkers wat nodig is en is die boere is maar te bly dat hulle ekstra hulp kan kry om te help tydens die situasies.

So ons sal nooit alles kan stop nie.

Maar met my agtergrond as iemand wat dink hy verstaan die Bybel en hoe om dit te interpreteer, en alreeds baie boeke daaroor geskryf het wat so in totaal meer as 1,000 kopieë per maand afgelaai word, het ek ‘n heel ander benadering en siening  wat meeste van ons Suid Afrikaners nooit oor dink nie.

Ek het in een van my boeke, Oor Struikelblokke en die Hoeksteen, so ‘n bietjie gaan rondkrap in die geskiedenis van die Kerk, die reformasie en rolspelers, veral Luther en Calvyn, en dan ook oor die herlewing in die negentiende eeu in beide Amerika en Engeland.

Maar wat my nogal gevang het, was wat van die skrywers en teoloë wat Calvyn se leerstellings probeer verduidelik het, geskryf het. Nou moet ons onthou dat meeste van die mense wat na Suid Afrika toe gekom het en ons bestaan gevestig het, uit Europa gevlug het om weg te kom van Roomse vervolging, en dus Calviniste was. Later met die groot trek het meeste getrek oor onderdrukking en het uitgesien na hoe hulle hul geloof kon uitleef. Dit het dan ook gelei tot die stigting van die Gereformeerde en Hervormde Kerkgroepe, maar tog was daar mense wat vasgehou het aan die NG Kerk. Tot vandag toe is daar twee groepe binne die Kerkgroep, met die Vrystaat en ou Transvaal gemeentes wat nie altyd deel en ooreenstem met die Kapenaars nie. Ons moet maar net na die Boesak belydenis te kyk.

Maar wat my nogal geskok het terwyl ek navorsing gedoen het vir my boek oor struikelblokke ek op twee teoloë se skrywes afgekom het wat baie goed verklaar het. Ek was besig om te kyk na die doop van babas, waar dit vandaan gekom het en wat die redes daaragter was. Nou moet ek net byvoeg ek is gebore in ‘n Gereformeerde huis, so gedoop op 7 Oktober 1951 binne 6 weke na my geboorte, was diaken, later ouderling, skriba en voorsitter van die ouderlinge voor my veertigste verjaarsdag. Daar was selfs mense wat wou dat ek Potch toe mos gaan om te studeer en my te laat kwalifiseer as predikant, veral nadat ek ‘n leesdiens moes hou nadat die proffie wat ek gereël het vir die Paasnaweek net die Woensdag laat weet het hy kom nie meer nie. Gelukkig kon ek op een van ons afgetrede predikante se knoppie druk en het hy toe die Vrydag diens gehou, en ek en oom HT die Sondag dienste. Almal het gesê hulle kon nie glo dat ek dit gelees het nie, maar wat hulle nie geweet het nie, is dat ek gereeld voor topbestuur en kliënte aanbiedings gedoen het in my beroep as bemarkingsbestuurder, rekenaar (hoofraam) en sagteware verkope (smous), en moes programmerings klasse aanbied van my vroeë twintigs in die rekenaar bedryf. So vir my om voor mense op te tree was niks nuut nie.

Maar terug na wat ek agter gekom het. Die skrywer en Eerste minister van Nederland, Adriaan Kuiper, wat se skrywes in die Kerkorde opgeneem is en neergepen is deur Kuyper, is die siening oor wat ‘wedergeboorte’ is. Hy stel dit as volg: “C. Veenhof in sy boek ‘Predik het Woord’ analiseer Kuyper se doopsbeskouing, en toon duidelik aan hoedat hy die grond vir die kinderdoop sien in die ‘veronderstelde wedergeboorte’. Kuyper se siening oor ‘wedergeboorte’ is bekend. Die wedergeboorte is volgens hom die inplanting van ‘n ‘geloofskiem’, die geloofshebbelikheid of geloof vermoë in die hart van die kind in sy vroegste bestaan oomblikke. Dit vind plaas deur ‘n direkte werking van die Heilige Gees. Hierdie ‘kiem’ kan sluimerend lê vir jare, en dan, deur die Woordverkondiging, ontkiem en as ‘geloofsvermoë en die latere geloofswerksaamheid. Nou sê Kuyper: Die moontlikheid van so ‘n genadewerk van God in die siel van ons kind, moet by al ons kinders aangeneem word. Wanneer nou die ouers werklik in die verbond lewe, dan is dit hulle plig om elkeen van hulle kinders wat vir hulle gebore word ‘in de onderstelling dat het genade werk Gods reeds in hen plaats greep, in den Naam van God Drie enig te laten doopen”.5 (A. Kuyper: E Voto lll pag. 10, 11, 12). So hoe beskryf hulle hierdie wedergeboorte?  Die wedergeboorte is volgens hulle die inplanting van ‘n ‘geloofskiem’, die geloofshebbelikheid of geloofsvermoë in die hart van die kind in sy vroegste bestaansoomblikke.

Ek wil net weer herhaal wat Kuyper sê oor wedergeboorte: “Die moontlikheid van so ‘n genadewerk van God in die siel van ons kind, moet by al ons kinders aangeneem word. Wanneer nou die ouers werklik in die verbond lewe, dan is dit hulle plig om elkeen van hulle kinders wat vir hulle gebore word “in de onderstelling dat het genadewerk Gods reeds in hen plaats greep, in den Naam van God Drie enig te laten doopen”.5 (A. Kuyper: E Voto lll pag. 10, 11, 12).

Eerste keer dat ek hoor dat die Heilige Gees na verwys word as ‘n kiem. Ek dog altyd ‘n kiem is iets wat jy nie wil hê nie, want dit is hoe siektes versprei. Maar ons weet dat die Bybel verklaar dat dit die eerste werking van die Heilige Gees is, en dit is by alle mense, nie net die mense wat hierdie “kiem” ontvang het nie. (Die uitverkorenes volgens Calvyn). Dit is die Heilige Gees wat ons gaan lei na belydenis van ons sondes, soos beskryf deur die Apostel Johannes: “Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.” (Joh. 16:7-11)

So wat en wie is die Heilige Gees? Hy is die Trooster waarvan Jesus praat wat ons oortuig van ons sonde, ons die pad wys wat na die saligheid lei, en die een wat ons alles gaan leer. Hy is die Een wat die Bybel vir jou gaan oopmaak sodat jy kan verstaan wie die Vader is, hoekom Jesus moes kom, en wat jou gaan lei om by ‘n punt in jou lewe uit te kom waar jy op jou knieë gaan neerval en uitroep “Wees my as armoedige sondaar genadig en red my van die dood”. HY is die een wat jou gaan oortuig van sonde. En dit is die eerste stap vir my as Christen. Baba doop beteken niks. Toe Israel in die woestyn was en die verspieders uitgestuur het na Kanaän en hulle nie Kanaän wou in gaan nie, was Moses se antwoord as volg: “Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die HERE, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal Ek aan julle doen. Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal, van twintig jaar oud en daarbo, julle wat teen My gemurmureer het. Waarlik, júlle sal nie in die land kom waaroor Ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefúnne, en Josua, die seun van Nun. (Num 14:28-30) So die HERE het nie die kinders gestraf nie, maar verwag dat hulle teen ouderdom twintig vir hulle self besluit het of hulle Hom wou dien of nie.

“Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die HERE jou God jou inbring in die land wat Hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob, met ‘n eed beloof het om jou te gee—groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie—en jy eet en versadig word, neem jou dan in ag dat jy die HERE nie vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het nie.” (Deu 6:5-12) So wanneer verlaat jy die gebied waar die Satan oor heers? Na jy twintig is dan sal jy eers Egipte verlaat. Tot daardie ouderdom sal jou vader vir jou moet verantwoordelikheid aanvaar. Daaroor dat daar so baie egskeidings is, want die Satan weet dat hy dan die plan van die HERE kan ondermyn, want dan kan die pa nie sien wat die kinders aanvang nie.

So die doop is baie belangrik. Maar meer belangrik is wanneer en hoekom dit geskied. Eers wanneer jy self verantwoordelikheid vir jou lewe aanvaar. Dit is waaroor mondigwording so ‘n groot rol in die verlede gespeel het.

Maar nou is daar ‘n gedeelte wat werklik nie sin maak nie, en dit is waar plaasmoorde so ‘n groot houvas het op die Calviniste. Kuiper gaan voort: “Selfs die mens se sondige handelinge kan slegs gebeur met sy toestemming en met die krag wat Hy sy skepsel gee. Aangesien Hy gewillig, en nie onwillig nie, toelaat, moet alles wat gebeur – insluitend ons sondige dade en die mens se uiteindelike lot – in die een of ander sin in ooreenstemming wees met wat Hy in die ewigheid bepaal en beveel het. In verhouding met die mate waartoe dit ontken word, word God uitgesluit uit die regering van die wêreld, en het ons slegs ‘n eindige God. Natuurlik ontstaan daar sekere probleme wat ons met ons huidige kennis nie volledig kan verklaar nie. Dit is egter nie ‘n voldoende rede om dit wat deur die Skrif en die duidelike voorskrifte van die rede bevestig word, te verwerp nie.” So hier maak ons God die outeur van sonde. So alles wat in jou lewe gebeur en gaan gebeur is al lankal oor besluit, en jy kan niks verander nie. Verder beteken dit dat die HERE ook die plaasmoorde goedkeur want niks gebeur sonder Sy toestemming nie.

So ek wil graag dat jy die paragraaf weer lees en dit by jou insink. Die feit dat jou man of vrou rondslaap weet die HERE van en Hy keur dit goed, want dit moet gebeur. Die feit dat daar drie of vier terroriste jou op jou plaas aanval en vermoor kan ons niks aan doen nie want die HERE het dit reeds goedgekeur.

Dit is wat Calvinisme ons in die sak bring, want dit is die persoon se geloof beskouing wat jy aanhang. So dit help nie dat jy bid nie, die HERE sal mos nie na jou luister nie want jy glo in Calvyn se leerstellings. Nou gelukkig weet baie mense nie hiervan nie en het van hulle pragtige verhoudings met die HERE ten spyte van hul Calvinistiese sienswyse. En daarvoor is ek innig en opreg dankbaar voor.

Maar vergeet van jou baba doop en Calvyn, want nie een van daardie twee gaan jou in Jerusalem in die Hemel bring nie. Jou beste kans is Egipte in die Hemel. Dit is wat ek leer uit Sagaria nadat hy die einde van hierdie wêreld gesien het. En in dié dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees. En dit sal ‘n enige dag wees wat aan die HERE bekend is—geen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word. En in dié dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees. En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal die HERE een wees, en sy Naam een. Die hele land sal soos die Vlakte word, van Geba tot by Rimmon, suid van Jerusalem; maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort, tot by die Hoekpoort, en van die toring Hanáneël tot by die parskuipe van die koning. En hulle sal daarin woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon. En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. En in dié dag sal ‘n groot verwarring van die HERE onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word: goud en silwer en klere—’n groot hoeveelheid. En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels en van al die diere wat in daardie laers is. En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leërskare, en om die huttefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid nie—hulle sal geen reën kry nie. En as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref waarmee die HERE die nasies tref wat nie opgaan om die huttefees te vier nie. Dit sal die straf van Egipte wees en die straf van al die nasies wat nie optrek om die huttefees te vier nie.” (Sag 14:6-19) Waar sal die mense wees? In Egipte, want hulle het nooit Egipte verlaat deur gedoop te word nie. En hoekom die huttefees? Dit was die fees wat Israel elke jaar moes vier om te herdenk dat die HERE hulle uit Egipte gelei het. Onthou net een ding. Hierdie is die Hemelse Jerusalem en Egipte waarvan gepraat word, nie die aardse Jerusalem en Egipte nie. Die Jerusalem waar Jesus reeds as Koning regeer.

So kom en volg die Bybel se riglyne en staan op teen hierdie leerstellings wat teen die HERE as God staan, en glo dat alle mense het keuses om onder elke omstandigheid te maak. Dan sal ons lot verander en ons weet dat alles gebeur oor wat mense besluit, en natuur rampe God se manier is om met ons te praat of net skoon wetenskaplike feite is. Dan mag ons lot verander. Tot dan kan ons in miljoene saamkom en ‘n weinige, amper geen, verandering sien nie.

 

My life and experience with NET cancer

My story with NET cancer is a story of encouragement for those living in fear of this disease taking your life quickly. My journey with this disease now spans more than 50 years. As such I had to look at the most pertinent parts of it, but I will try and keep it as brief as possible. For the sake of clarity, I had to deviate from the illness itself and give a background of other circumstances that influence me and also have a serious impact on my medication and medical outcomes.

But let us start with the beginning. I started life as all other people as a fetus, but during my moms pregnancy she ended up with a burst appendix. The doctors literally had to take me out, remove her appendix or what was left of it, put me back inside her again and sew her up. So when the time came for me to born, I was born at home like most other people in those days with only a midwife present. I only realised 60+ years later, that her appendix could actually have been NET Cancer of the appendix, as she always complained about hot flushes which most doctors put down to menopause. The only problem is that it continued until her death in 2013 at age 95. Other symptoms were the spider veins on her upper right inner leg, always complaining about being bloated, and a total collapse of her sexual life. I know as a kid you are not supposed to know this, but boys will be boys. Especially if you are part of four mischievous brothers.

My early life in school

I had a normal life as a small kid but had a problem with my bladder. Every now and then I would wet my bed even at age nine and ten. The other problem that was also caused by my bladder was that I would take ages before starting to urinate. Sometimes at school I would be late for class as I had to wait for the bladder to decide when it was time to open up. I can still remember one day in my teens when the teacher would not let me go to the toilet while we were writing exams and I ended up wetting myself. Fortunately, by the time we had our normal midday break my trousers were fairly dry. But it was humiliating.

At other times I would see blood in my urine and our doctor diagnosed it as bilharzia and told me that it will happen every now and then that my urine will be red or that I might find small traces of blood in my urine. I then had to see him again and go through a process to kill all the parasites and it would be fine again. As kids we used to go swimming in all sorts of water so it was probably the easiest conclusion for him to make.

Something else that I never thought of that could possibly linked to NET cancer is that I had what I termed as a useless bone structure. I starting playing rugby at primary school and because of my speed, sidesteps and not being afraid to tackle anybody that had ball in hand, always played on the wing. There were times when I played at centre also but my favourite position was wing, as in my first major game I ended up with three tries playing on the left wing. So I could use my right hand to hand-off anybody trying to get their arms around my legs at speed, and then had the ability to sidestep at very high speed. The problem came in that after two years my ankles started with their problems as I would end up limping of the field with a sprained ankle and found that it happened fairly regularly and was told by the doctor that if I wanted to be able to walk at age 60, I had to stop playing rugby. So I turned to cricket but played at a club as our school did not have a cricket squad. That stopped once I finished school as I had to work during the day from 8 to 5, then attend university from quarter past five till most evenings around twenty to ten, then do your assignments and then be ready to catch the bus at twenty to seven to be in time for work. This is now the reason that I am walking around with a back fusion that broke last year and cannot be fixed so I have three things assisting me with walking and that is a walking stick around the garden, or crutches when I cannot put any pressure on my legs, a four wheel cart that I use for shopping if I feel I can make it, or a wheel chair for when ever I need it. This also explains why my coccyx was remove in my early twenties without me knowing how I broke it and it did not want to heal.

Then as I turned 15 or 16, I had these experiences where I would have severe sinusitis and the doctors could never find the cause. I was just told that it was just another thing that I was allergic to like all the other things I was allergic to and that was it. Something else that happened was that I would have this severe pain that felt like an appendix problem or pain in the abdomen but normally the next day or hour it would be better or gone, or I would give it a couple more days and then it will be all gone again. Later on in my working life I realised I had this temper that was difficult to control but I worked on it and fortunately as I worked mainly with clients in their offices it did not interfere at work. I still had a bit of a short fuse wire then, but nothing is left of it today. So I try and avoid situations that could cause conflict as I know what will happen. I will explode. Some of the over the counter medicines at times helped, while other would cause me to what I can only describe as putting me on a trip. As someone who has never used drugs, I can only assume that is what they would feel like.

I am also a very inquisitive person. When we moved into another house as a teenager, I found that the previous owner left a lot of chemicals in a room outside and I would try and identify what it was and what happened when you mix some of these things. The one time I made this yellowish substance that looked like yellow smoke only to find out that it was chlorine gas. So, I was always looking for ways to make something easier, or just look at how things are made.

During my teens my blood pressure would just go mad but by the time I got to the doctor nothing was found. This happened quite frequently but I learned how to cope with it and what the warning signs were. Remember this was early 1960’s, so very few doctors have ever heard of this condition, and in South Africa even today medical doctors are trained that when they suspect NET cancer, they can contact the university that will assist them and tell them what they have to do. And even today you still find like I did two weeks ago an oncologist who wanted to impress her surgical friends when they had to decide how to sort out my large intestine blockage, trying to tell me that that I did not have NET cancer but IBS, or irritable bowel syndrome. So needless to say I told het to shut up and took over the consultation with the surgeons and we decided that I had to try and keep my stool as loose as possible to get it past the fold in the intestine. Then I also knew that I could not leave home without taking an OTC medicine for an upset stomach with me whenever we would go out. At times I was nauseous but that was not really a problem like the upset stomach was. I found that I got tired but tried to remedy that by taking my bicycle and go on a forty-mile ride to increase my stamina. At work I did not see that as a problem as I just took a couple of minutes resting time, even if it was just a walk around the office or home, and then I would be able to continue again.

One of the things we were taught at home was that even though we were seen as poor people, it did not matter as you can achieve anything if you put the time in that is required for a specific task to do it. The only problem with that was that if you did not have exposure to certain vocations, you did not know what was required to qualify for that specific vocation. And the teacher we had at high school that was supposed to give us some guidance was close to retirement so his knowledge was not really up to date with what types of people were required.

I decided to take the easy route and that was to become a chartered accountant. My accounting points were always above 80% or even at times averaged above 85% for the school year. Coupled to mathematics which I enjoyed and I had the privilege of being the first student to score full marks for an examination, it looked like the best route to follow. It was just those subjects that I would enjoy, but the rest of them I did what was required to pass them all through school. I remember when my parents took me to a university to help me decide what to do with my future and what I should consider studying that the examiner told me that my marks shows me as a very lazy person, as I should be able to get 80% + in all my subjects. I knew it but was not interested in studying history and Shakespeare as I could not see any benefit in spending time trying to remember dates and names and battles. To me it was a waste of time. I needed to either do something that came naturally, or something where I had to think about a situation or problem, and then come up with an answer.

Something that I know most people do not know about, and that includes people close to me today, is that the NET cancer caused severe nervousness. As an example, if I knew I had to study or do something at work, but because I did not feel competent enough to do it and nervous about the outcomes of these events, I would wait till it was virtually to late to do it properly, and then still be surprised that I actually managed to do something. That was one of the reasons for my marks at school, as I still do not know how to study. As long as I can find a formula or a set of sequences that I would work out myself, it is fine, but do not expect me to get something in my head that requires me to give a word for word representation. Even presentations and sermons and lessons I taught at Bible studies and delivered at churches, what I present is always about 50% of what I would write down. And that is what made writing about the Bible so easy. Once you understand what the LORD wants from us, I can answer any question you throw at me of the cuff. Because I understand the message of the Bible, no question is to hard.

In my final year at high school all the students, those that could afford it, went to a place called Loskop Dam for a weekend. Things at home were changing financially and I could actually afford to join them. We had a party the Friday night and then on Saturday we were all just relaxing. Some of us played a game of cricket while others went fishing. The afternoon was set aside for a tour through the game park on the other side of the dam which was really a wonderful experience for me as it was an experience that I never had in my life before. Even growing up in South Africa, as we did not have spare cash, the only animals of Africa that I saw was at the local zoo. Up to that weekend, I never had the opportunity to see these animals in their natural surroundings. While still cruising through the game park I started sneezing and by the time we got back to camp I really thought that I had either the flu or that I was allergic to some plants or trees we drove past. This was not the first time that I had this type of situation as I was used to it happening normally first thing in the morning but by 10 o clock in the morning it would be gone. All the local doctors used to tell me was that I was allergic to some stuff in the air but never sent me for any tests. But this time it was different. I really felt bad and was told to stay in bed while everybody else enjoyed another party. One of the nice things that happened was that some of the girls would come and check on me during the evening but when I fell asleep the visits also stopped.

The next morning, I was still in exactly the same situation and by the time we arrived back at school my parents were told to take me to the doctor to see what was wrong and that they will only allow me back once I was over this. I went to the doctor the Monday morning and was given medicines to take and was out of action for a week. But I still had these times when I would get “hay fever” that would last for a day or two. And then at times I was sort of lightheaded and knew I had to either sit still or go and lie down. We have to remember that this was in the late sixties and I am living in South Africa where even today when I see a doctor and I tell him I have NET Cancer he takes out his notebook and asks me to tell him more about it.

I was also nauseous at times and it was all explained as maybe the food being too rich, or just that I must be thankful for cleaning out my system on a regular basis.

Early adult life

After school I started studying and working at the same time as an article clerk at a firm of auditors and public accountants, but after eighteen months found out that there were these fascinating machines called computers, and that there was a high demand for programmers and trainees. I went for some aptitude tests and training at a college in COBOL, and within a day after finishing the course, I landed my first job as a programmer and found that this was really the job I always wanted. I could use my knowledge of accounting and the applicable laws and regulations and talk to all the accounting people because of my background, and within weeks they would have a custom-built system running on their own computer. It was so much fun that at times I would get to work at three in the morning as I suddenly worked out how to do something my client wanted and got up and drove to work before I would forget what the solution was. It was also extremely interesting to find out how these machines worked, and before I knew it I would make changes to the actual operating systems and send it to the developers in the USA and they would incorporate it with the next release of the operating system. I ended up as an explorer, except I was paid to do it, and I could really explore things that most other programmers would frown upon.

I ended up as a real bits and bytes guy enjoying programming in assembler as using low level assembler language, I could control what this machine was actually doing. Now these were the early seventies where most programmers were depicted as the hippies smoking dope and not having any real people skills. Outside people could not understand that there were also guys walking around in three-piece suits and working as systems analysts, designers and programmers that had to dress up to see clients on a daily basis as all these computer people were seen as some weirdos.

During the beginning years in the computer industry I also met the wife of my dreams, got married and four years later started with a family. The one thing that was still bothering me was the fact that I had these hay fever stories, but I made it off as probably allergies coupled with an injury I picked up in my final year at school when I was training for a gymnastics display at school when I broke my nose which left me with difficulty breathing as the wall between the nostrils were so out of place that I found it difficult to breath at times.

The only thing they found was when I went for an insurance check-up for new insurance much later in life that the insurance company specified a three-month waiting period instead of the standard one month waiting period before they would start paying for disability insurance. No reason was supplied and I did not question it.

So to me, I had an answer for my hay fever as it either pointed to the broken nose or to a probable allergy. Like all things in life if it happens frequently you get used to it and is accepted as the norm, and that was exactly my case. I knew I had trouble urinating and had to take my time and got used to never leave home without my bottle of Kem-o-dene, an over the counter medicine for an upset stomach.

Then in 1982 our son went to hospital as he also had a problem wetting his bed at age seven, and the specialists decided to look at his bladder. What they found was that the valves in the front of the bladder were facing the wrong way around. This caused him to retain his urine until he was completely relaxed in bed, and then the urine would escape causing him to wet his bed. It would also cause reflux to his kidneys which was a major concern. They fixed that and we were really pleased as I then knew what my problem was but it was not causing me any embarrassment so I decided that my bladder probably sorted itself out and I did not complain about waiting at times fifteen minutes or more before I would start urinating.

Shortly after that I went to hospital to get my nose sorted and it was such a relief to be able to breath like a normal person finally after probably 15 years after the event where I broke my nose.

Then in 1986 I went in for a scope of my bladder as I had blood in my urine again. This time the doctor, a new guy as we moved town, decided that he would refer me to a urologist for a scope to see if there was anything wrong inside my bladder. I went to the hospital and when I came by after the scope, I was told that they found a tumour in my bladder that was malignant, but they removed it. All I had to do was go for a scope every year, so no scans afterwards, and after three years of going for a scope I was declared cancer free. What type of cancer it was I never found out as to me cancer was cancer, as in my circle of friends and family most people that had cancer would die or were on their last legs. My wife lost her mom to cancer about a year earlier, so that was my frame of reference. I was just glad that they found it and removed it. At that time I really prayed and asked the LORD to at least see my youngest daughter become an adult as she was only four years old. Today she is a mother with 2 kids and going on 41. To me it was like a death sentence as everybody I knew who had cancer was either already dead, or dying.

But I still had the same symptoms I had as a sixteen-year-old boy with occasional severe pain in the abdomen area and sinusitis and what I found out later was flushing episodes and humongous amounts of histamine that was released by another tumour that nobody identified was there. At times where people would complain about constipation, I would tell them that for me I had to go to the toilet either once or sometimes twice a day. I know it was not an easy thing to get used to as everybody would complain about the smell afterwards, but that was just me. You can only spray that much air freshener to take away the smell, but the smell was still horrible. Another problem was that when I did go to the toilet it always sounded as if someone was trying out some new explosives, as it was really explosive.

The one thing that bothered me was this feeling of nervousness I had. I was always nervous and I really had a hard time cold calling at my job which by that time had progressed to selling and being in marketing as a product and marketing manager in the IT market. While still working as a programmer earlier on in life it wasn’t a problem as I would normally have time to work with my new clients and it was not that I was the one making first contact. But in selling once I opened the door to a new prospect, I was all right, or if I had to do a presentation, I would go through 3 glasses of water just to keep my mouth from drying out completely. Even writing this now I have a dry mouth. And this nervousness continues. I just thought that it was just the way I was put together. The one thing that helped the sinusitis was actually smoking. At times as soon as I had my first cigarette in the morning, I would actually feel better and my nose cleared up. I stopped smoking after about nine years of smoking and found I had to take Allergex in the morning and evening to help me.

The struggle begins

Then a strange thing happened the morning of 31 August 1995. I woke up with a severe pain where I thought my appendix was and during the day made an appointment at our local doctor to see him as the pain was getting worse. When I saw him, I was told to go home and get everything I needed as I had to go to hospital as they thought that my appendix was at the point of actually rupturing.

I went into the operating theater at eight that night and eventually was back in my room four hours later. That was when the surgeon told me that he removed my appendix but found a tumour inside which was definitely malignant, and while trying to make space to get to the appendix as he had trouble getting to it, he also found this huge 100mm tumour surrounding the small intestine which was also malignant. He had to remove about two meters of my small intestine just to ensure that they left nothing behind. I was told that if they did not find it that night that I would probably have had another year to live. I had to go back eight weeks later for a full laparotomy operation where they found 20 odd lymph nodes, and one that actually was inoperable as it encased the abdominal aorta, and all of them were identified as carcinoid or as we call it today NET cancer. I was also told that all the tests came back showing I had carcinoid syndrome and that was the cause of my flushing, diarrhea, sinusitis and the sudden changes in blood pressure as well as the spider veins that I got while still at school in my right leg. So that was nearly 30 years from my first carcinoid syndrome symptoms appearing to being diagnosed accidentally.

The thing that struck me was that my sinusitis problem disappeared, and my nervousness was also better. I was booked for a course of chemotherapy using Interferon alpha which was a horrible time. But when we did tests after the treatment my 5HIAA came back normal, blood was normal, and nothing showed on any CT or MRI scans. I continued with the blood and 5HIAA test for 4 years but it was all clear.

During this time the political and economic situation changed drastically in South Africa and I found myself on the wrong side of the new South Africa in 2001 as I was a white male and over 50 years old. I was retrenched in order for the company to be able to continue doing business, as they had to reduce their older and higher paid white staff members and work with a company that would bring them in line with the broad base black economic empowerment which the government implemented. The main drive behind this move was that the economy had to provide for other races to also form part of the economy, but what actually happened was that people like our current president formed companies that they would “sell” to other companies in exchange for a percentage of the tender price. At times these new companies would actually take the lead in big projects and hand out the actual work to their friends and family to do the work, in exchange for shares in the major companies as part payment. They would take the actual tender price and inflate it in order for them to make millions of money by just using their status as black economic empowerment companies as a smoke screen. Our current president was not even worth a million Rand before 1994, but he is worth billions of Rands today using this tactic. He used to be the president of the umbrella organization that all trade unions fell under, so he knew when and where to push for companies to place shares with black economic empowerment companies, and he was in the fortunate position to own the companies that would fill that void. The only proviso some companies placed on handing out shares, was that you could not sell these shares within five years after the original transaction in which you were handed these shares. Now where these transactions were supposed to filter down to that working class it never did. It just made some crooks extremely rich as they would keep their shares. So our current president made himself a billionaire using this method while the people that was supposed to benefit, are still living in their shacks. Just remember one thing, I was raised in a country that was at that stage seen as a first world country, the same as any country in Europe, Australia and the USA. Our current government has the major accomplishment of changing South Africa back to look like all other African countries and a third/fourth world country where only the elite leaders can enrich themselves.

I include some figures that I found in my research for this article as I know that I will be labelled a white racist. But then maybe I have a reason for earning that title.

First the figures audited and agreed to by all parties during the reconciliation talk between the ANC and the National Party. (The NP represented the whites).

Deaths due to political violence during apartheid:
Max Coleman’s authoritative book analyses all deaths due to political violence from 1948 to 1994 in South Africa and Namibia.

According to the HRC statistics, 21,000 people died in political violence in South Africa during apartheid – of whom 14,000 people died during the six-year transition process from 1990 to 1994. The book lists the number of incidents, dates, and those involved.

This includes SA Defence Force actions, for instance the 600 deaths at Kassinga in Angola where the Defence force were fighting against the Cuban and Russian armies who wanted to rule Angola. during the war in 1978.

Of those deaths, the vast majority, 92%, have been primarily due to Africans killing Africans — such as the inter-tribal battles for territory: this book’s detailed analyses of the period June 1990 to July 1993 indicates a total of 8580 (92%) of the 9,325 violent deaths during the period June 1990 to July 1993 were caused by Africans killing Africans, or as the news media often calls it, “Black on Black” violence – hostel killings, Inkatha Freedom Party versus ANC killings, and taxi and turf war violence.
The activities of the Civil Cooperation Bureau as outlined by the Truth and Reconciliation Commission, were also included in these figures.

The security forces [of the RSA. Ed.] caused 518 deaths (5.6%) throughout this period.
And again, during the transitional period, the primary causes of deaths were not security forces nor white right-wing violence against blacks [just think that the AWB was allied with the IFP (Zulu). Ed.], but mainly due to “black-on-black necklace murders, something that Winnie Mandela introduced to stop people from giving information to the police”, tribal conflict between the ANC-IFP, bombs by the ANC and PAC’s military wings in shopping centres, landmines on farm roads, etc.

Violent deaths from 1994 to 2000:
And the SA Police reports for the above period: which can be accessed at their website’s statistics at http://www.saps.org.za — that a total of 174,220 people died violent deaths, from crime-related violence [or related to hate-crime against whites, and especially against the Boers. Ed.], between 1994 and the year 2000.

Now I can continue with my own experience again, as I trust that you now have a better understanding of what we face on a daily basis. I used my retirement savings to start my own company but had to close the doors after two years as I was excluded from doing business with any government or large enterprise as I did not have any black workers, even though I was the only employee. This also meant that I had to change my medical insurance and then found that they excluded all cancer treatments and back problems. The back problem was a result of a car accident where they had to fuse the lower five vertebrae as a result of the accident. It was already a problem when I applied and during those days, they could exclude prior conditions or put long waiting periods for previous conditions. In the end I stopped with my medical insurance as those were the areas I needed insurance for, and not being able to work, also meant no income to pay for it.

Then in 2008 I started with sinusitis again, my nerves were showing signs of playing up again, but I thought that by ignoring it I could live a normal life as I did have a “normal” life before being diagnosed. Another thing that happened was that my sex drive completely disappeared. I was not interested in going through the same procedures again and definitely did not have the money to pay for all the tests. I already knew at that point that the one tumour stopped all testosterone from going to my lower body as I only have about 6 hairs on both legs combined.

Something else that happened after my first operation in 1995 was that I started studying theology at a Pentecostal university on a part time basis. This was a direct result of my time in hospital as I had this weird experience where I saw people clothed in white all heading to a hill while I was in a treehouse or some other structure. I asked our reverend if he could explain it to me only to find that even though he had a PhD I probably knew more about the Bible than what he did. At the Pentecostal church everybody prayed for me and I was told by all good Pentecostal’s that I was cured. I knew differently though, but as I had no medical insurance I could not go for tests as I could not afford it. I was ordained as a pastor but knew I could not practice as a pastor as there was no way that I could handle the load on my psychological side, and the extremely short fuse.

During this time, I started writing my conclusions of Biblical doctrines as I used my computer tactics to investigate subjects and check all commentaries and then either confirm, modify or reject the different teachings by the different denominations. Some were quite easy, but others took years to investigate. Some ended up as small articles while others ended up as books. This was all done while either working at jobs just to get some money to survive, as I was excluded from practicing what I could do due to labour policies. Today there are 116 different laws in our labour laws against employing white males.

I then started working as a financial adviser while studying part time as that was one area I was still able to find employment in and was very successful and started building up a client base in order for me to build up a residual income for my retirement, and hopefully build up some funds to be able to go for tests again. The situation I found myself in was that my income was too high to qualify for state subsidised medical, but too low and irregular for paying it myself.

Eventually in 2013 I woke up the one morning with something I just could not ignore any more. By the time I saw the doctor I was told that I was lucky to be alive as I had a carcinoid crisis. Plenty tests later it was confirmed. The small piece of the one lymph node they left in 1995 surrounding the superior mesentery artery had grown to a tumour of 78mm by 40mm by 30mm. My beer belly was not a beer belly (I do not drink beer at all) but was a result of the tumour with the bottom of the tumour just above my belly button, and scar tissue from the previous operation. Most doctors and oncologists today ask me for information as I normally know a lot more about NET cancer than what they do, thanks to all the information available from email groups to Facebook groups. And coming from the IT world I am used to doing my own research as I always worked in what was referred to as the “new toys” department. But this is something that only happened during the past six years as I lived in a world previously where like so many people live that if you ignore a problem it would go away. And then there was the problem that if I found out that I still had NET cancer where do I go to from there, as financially I cannot afford to go that route. So I ended up ignoring the situation.

I was told that if I wanted to survive, I had to cut back on my work especially since it was the main reason for the stress I was under as I worked on a commission only basis as a financial advisor. I was passed the use by date in the “new” South Africa and I was excluded from working at most companies and all government entities, as I was a white male, on the wrong side of sixty, and even though I did not support the previous government and their views, I am still branded today as a racist and still excluded from the job market.

We moved to a tiny town to settle down and just to take life day by day and see the oncologist when needed. Fortunately, my tumour and all its allies and mets are well defined, so they grow slowly. Low grade well differentiated. Even though the biggest one is around 80+ mm by 35 mm by 30 mm as I did not have any private medical insurance or medical aid as it is known locally, the only thing that I qualify for is reactionary support under the state-owned hospitals. I used to receive medication from the state operated hospitals on a reactive basis only, but that stopped more than two years ago, even though it’s only painkillers. (Tramadol). All schedule 5 pain killers I have to pay for myself, but at least I can live without serious pain. But I have near constant flushing in the upper legs, all the way up to the back of my head and neck. I also had another laparotomy operation when my small intestine was completely blocked five years ago. They used a small 90cm portion of the small intestine to bypass the major part of the small intestine, and they removed a sizeable portion of my liver to alleviate the effects of the tumours in the liver. For three years I could smell again and had a fairly normal life again, or what I would consider normal. This comprises of flushing to an extent that people think that you are a heaver drinker as my nose is a purple brownish colour; I have metastasis to the scull, the back, neck, some ribs, and my pelvis, skin, and collar bones. There are also two metastases to my right lower lobe of the lung which collapses on a regular basis, and an unknown number of “squatters” in the liver. I also suffer from severe rheumatoid arthritis, so it is difficult to know which is which at times. But fortunately, I can still get Tramadol for pain, Imodium for diarrhea, and then stuff to help me in my fight against depression, which to me is the real enemy.

But knowing that I have lived over fifty, or probably even more years after the first symptoms of carcinoid syndrome started showing at age 16 already, I consider myself lucky to be able to still be alive despite the fact that I only get pain and sleeping medication as well as medication to keep me from having a nervous breakdown and to help me not to blow my fuse ten times a day, especially if you see what the ANC government and all its allies are doing on a daily basis. But then 80% or more of their support is dependent on grants, which is paid for through taxes by 8% of the population, leaving the black voters having to vote for them as they are told that they will lose their grants if the ANC loses an election. And most of these people are illiterate with an IQ of 70 or lower.

The emotional and nervous side I believe is the one area where I still think a lot of research is required as I cannot cope without taking something to keep my emotions under control. Fortunately having spent a lot of time studying the Bible and writing about it, I have an anchor that I can hold on to during those days or weeks or even months when your whole world seems to fall apart. Today we live as hermits as my wife had a bilateral mastectomy two years ago, and we are caregivers for each other. Fortunately, many questions I had, got answered either by Facebook groups or by watching NET specialist’s presentations on the internet. These presentations were mainly made by Dr. Richard Warner, Dr. Eric Liu and others like Dr. Eugene Woltering.

I also started blogging about this disease firstly for our family and friends, and statistics show that it is being read by many people that I do not even know. My task for the rest of this year is to change this blog into a book and at the same time to translate it from Afrikaans, my native language, to English, so that it can be read by more people. In it I document this past five years sometimes on a daily basis and sometimes on a monthly basis, where more statistics and information are available. I give information about having diarrhea 80 times in one day, with an average of around 10 times per day. Sometimes just passing wind and sometimes not. Sometimes being down and out, and then sometimes feeling quite good.

My blogging days

So, for five years I spent some of my time writing articles and books about Christianity, theology and the Bible to assist in keeping my head somewhere else and not to think about my own medical condition and our own physical security. I am also the guy who designs the Zebra calendar which I make available for free worldwide to all the other people fighting this disease and any person that wants a calendar.

This is the background to my health situation for people who were not aware of my situation, or those who thought that I was only seeking sympathy during my first spell in 1995.

My current situation.

The political situation in South Africa is not conducive to living a relaxed life any longer. Our children are either in the process of thinking of leaving or have left the country. My oldest daughter lost her mother in law after they were attacked and her mom in law shot and killed in what police recorded as a robbery gone wrong, even though only one mobile phone was stolen. Her father in law survived the attack. He was repeatedly beaten with a piece of wood with a six-inch nail through it over the head, shot at, but survived.

This was the press release from the local paper: Pretoria – Sept 28, 2009 – 55-year-old Isabel Schonken was shot dead from behind over the weekend, as she was apparently trying to escape to a guest bathroom to hide from a group of armed attackers at the Klipkop smallholdings east of Pretoria.

Three more farm-attack deaths this week:
On Saturday, Mrs Schonken’s businessman-husband Lars, 56, was shot in the torso during the attack near Klipkop at 02:00. Lars’s skull and wrist were fractured when the robbers assaulted him and hit him with a pistol. He is currently recovering in the Little Company of Mary hospital in Groenkloof, Pretoria, writes Keppeler.

Cut through electric fence
Isabel’s sister Héléne Rumsey, 52, who lives a stone’s throw from the Schonken’s, said the robbers had cut through an electric fence which stretches all around the smallholding. They were able to get into the house through an open sliding door.

“They attacked Lars in the bedroom,” Rumsey related. “It seems as if my sister had fallen asleep in front of the television in the living room and woke up when they shot Lars. Shortly thereafter she was shot through the heart. The robbers tried to shoot Lars in the heart as well, but luckily it was only a flesh wound,” she added.

Lars lost consciousness after being shot. When he came to, shortly thereafter, he fetched his pistol from the safe and shot one of the robbers. According to Rumsey, the only things which were ‘robbed’ were her sister’s handbag and cell phone and her brother-in-law’s laptop. Lars phoned his daughter, Sonja Smit, and her husband, who also live on the smallholding.

Covered in blood
Smit’s husband, who doesn’t want his first name mentioned, found his mother-in-law in the bathroom and his father-in-law in the living room, covered in blood. “She was already dead,” he said. He took his father-in-law to the hospital. Rumsey said the couple’s youngest daughter, 17-year-old Alma, wasn’t at home during the attack.

Police spokeswoman Monique Vermeulen said police followed a trail of blood – left by the shot attacker — to a gravel road near the smallholding, where the suspects possibly climbed into a vehicle and fled.
Be on the lookout for a man with a bullet-wound.

The police have asked doctors and medical personnel to be on the look-out for a man with a bullet wound. Since the South African trauma units treat about 127,000 bullet wounds a year, this might be a large undertaking.

Rumsey said her smallholding had also had an attempted break-in two weeks ago, but the attackers fled when they triggered the alarm.

But that is the case with so many farmers in South Africa today, both white and black. Our president even denies the killing of farmers at the UN. So unfortunately it is not a safe place to live and raise a family anymore. Just listening to all these young political leaders singing one Boer (Afrikaans speaking white male), one bullet, and living in constant fear does not make life easier. And when you have to rely on state funded services where you are constantly being humiliated also takes its emotional toll on a person. I know that there are probably fifty murders per day as a result of black on black violence, but that is their norm, so when we complain about farmers being murdered the numbers does not compare to this. But, the difference is that the farmer probably employs 10 to 100 people and their dependents, so the supply of food is at risk. Coupled with land grabs which would have been made legal during 2020 as expropriation without compensation, we live in a constant fear of when these murderers will break down our doors to kill us.

I actually feel sorry for including politics also, but that is the reality of the situation in the new South Africa. The legacy of what happens when terrorists take over the running of a country without knowing how to do it as they were bush fighters. And the few Jewish communists who helped form the ANC and were the brains behind the ANC, cannot take over as they will then blow their cover. Is it just a coincidence that the book Protocols of the Elders of Zion was banned in South Africa in 1994, the year the ANC took over the government in South Africa? The following people were involved in the Rivonia trial where Nelson Mandela pleaded guilty to all charges against him. Just look at all the Jews. Not included in this list were people who fought in the political arena like Helen Suzman, Colin Eglin and Helen Zille. The people of the Rivonia trial were: Lionel Bernstein, architect and member of the South African Communist Party (SACP), Denis Goldberg, a Cape Town engineer and leader of the Congress of Democrats, Arthur Goldreich, Bob Hepple, James Kantor, brother-in-law of Harold Wolpe, Ahmed Kathrada, Nelson Mandela, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Andrew Mlangeni, Elias Motsoaledi, trade union and ANC member, Walter Sisulu, Harold Wolpe, prominent attorney and activist. Goldberg, Bernstein, Wolpe, Kantor and Goldreich were Jewish South Africans; Hepple was an Englishman; Kathrada an Indian Muslim; Mandela, Mbeki and Mhlaba were Xhosa people; Motsoaledi and Mlangeni were Pedi people and Sisulu was Coloured (he had an English father and an Xhosa mother).[3]

The leaders who were prosecuted in the Rivonia Trial also included Nelson Mandela, who was already in Johannesburg’s Fort prison serving a five-year sentence for inciting workers to strike and leaving the country illegally. Most of the Rivonia defendants were to be convicted, and in turn sentenced to life imprisonment.

And all this has a huge impact on my emotional life and that is why I included it. To see and hear that every weekend 100’s of people die because of drunkenness, with an average of 44 per week with most over the weekend. And it is all black on black. Add to this the remaining old white people, from late sixties to in their nineties who cannot fight against six or seven 18 to 45 year old strong black men that are killed by these savages just because the ANC and EFF wants their property or just for the hell of it. And that is our age group now, and we are no longer able to fight back. But this is something I cannot do anything to or prevent it, so life goes on.

I trust that it will encourage you that there really is life after and with NET cancer. This is my reality today.

You can visit my site at http://www.shama.org.za/ to see what I write about, and maybe you might just find that one subject that you needed an answer for. All my writings are available online for free and all I ask for is that if it blessed you, you can bless us by donating to our ministry.

My latest update which covers the last two years can be found at https://kankerswaard.blogspot.com/2022/01/so-n-opdatering-van-my-gesondheid-en.html, but is only available in Afrikaans as I still have to do the translation to English. But it is up to date.

If you feel that you would like to donate to our cause of getting our lives back, you can donate at our payment processor at https://www.payfast.co.za/donate/go/shamaministries

Suicide – A Biblical outlook at this subject

Suicide – A biblical outlook

I would like to give you my biblical interpretation of suicide. I believe the word does not really tell us what it is, but we have all heard or even seen this monster in our daily lives. Maybe someone close to you was involved, or maybe you are even contemplating committing suicide yourself.

I know it is a severely sensitive subject as we all know we do not find many examples in the Bible about it. The most memorable one we get is that king Saul fell on his own sword and died, and then all the people who were with him also committed suicide.
“Samuel did not see Saul again until the day of his death; for Samuel grieved over Saul. And the LORD regretted that He had made Saul king over Israel.(1Sa 15:35) Now the LORD said to Samuel, “How long will you grieve over Saul, since I have rejected him from being king over Israel? Fill your horn with oil and go; I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have selected a king for Myself among his sons.” (1Sa 16:1) So for those who claim a once saved always saved theology, this passage negates that view. Then to further negate that viewpoint, I suggest you read Ezekiel 18, which totally rejects that viewpoint.

“Then Saul said to his armor bearer, “Draw your sword and pierce me through with it, otherwise these uncircumcised will come and pierce me through and make sport of me.” But his armor bearer would not, for he was greatly afraid. So Saul took his sword and fell on it. When his armor bearer saw that Saul was dead, he also fell on his sword and died with him. Thus Saul died with his three sons, his armor bearer, and all his men on that day together. When the men of Israel who were on the other side of the valley, with those who were beyond the Jordan, saw that the men of Israel had fled and that Saul and his sons were dead, they abandoned the cities and fled; then the Philistines came and lived in them.” (1Sa 31:4-7)

Here we find that kind Saul, who was chosen by the LORD to be king over Israel, committed suicide. But it goes beyond that. The LORD tells Samuel that He regretted that He made him king over Israel, and chose David to be the next king, as the LORD already knew that Saul would commit self-murder.

I know a lot of people would not like the wording I used, but that is what suicide is. It is murder. There are a couple of differences between murdering someone else and murdering yourself. When you murder someone else, you still have a chance to repent and ask the LORD for forgiveness. But when you murder yourself, you also do away with this option, so you cannot repent and thus you cannot receive redemption from this sin. I know it sounds horrible but we have to remember that the Bible is the Word of God, and the Word of God is the final referee.

The Bible states the following: “No temptation has overtaken you but such as is common to man; and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it.” (1Co 10:13) “Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have; for He Himself has said, “I WILL NEVER DESERT YOU, NOR WILL I EVER FORSAKE YOU,” so that we confidently say, “THE LORD IS MY HELPER, I WILL NOT BE AFRAID. WHAT WILL MAN DO TO ME?” Remember those who led you, who spoke the word of God to you; and considering the result of their conduct, imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.” (Heb 13:5-8)
I know people will tell you that it is because of sickness and hopelessness that people do this. So they try and find a loophole to bypass these biblical truths. I know exactly what depression is, and knows how desperate you feel. Not only did I also suffer from it, but if I have to be honest with myself, I still suffer from it today. But even more than that. I have cancer, also known as a neuroendocrine tumour or NET cancer, and have had it probably since my teens. But in the last six years now I have been unable to work or provide an income for myself and my wife. She had a bilateral mastectomy nearly three years ago and also had to face this monster called cancer and depression. But we are there for each other, she as my carer and wife, and myself as her carer and husband.

We also had a time when we really had just about everything we ever wanted. We had a five-bedroomed home, swimming pool, all in one of the best suburbs in Pretoria, South Africa, with a large study where my wife could run her ministry from which entailed giving people a new perspective on life, and receive emotional healing for the past. At that time I was still in the computer industry earning a fairly handsome income, and we had two Mercedes Benz motor cars, a Mazda and an old Volkswagen Beetle. Today we do not even own the house we live in, which I know most people would not even want to live in, and we have no motor vehicles. So if we want to go to the shops, we have to walk to buy what we need. And that with both of us having one of the after-effects of cancer, which is tiredness. Not to mention all the other problems.

Our combined income is the equivalent of $233 per month, with more than half going towards medicines to keep us alive, adding just another problem to the equation.
The whole object of this article is to point out also that we have choices in what we do during our time on earth. We are not puppets. The LORD did not and does not micro-manage every action and thing that happens in the world. No, it is stated clearly in Genesis that after completing the making of all that is required for life as we know it today, he named the day the sabbath, a day of rest. “Then God said, “Let Us make man in Our image, according to Our likeness; and let them rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over the cattle and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.” God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female He created them. God blessed them; and God said to them, “Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth.” Then God said, “Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed; it shall be food for you; and to every beast of the earth and to every bird of the sky and to every thing that moves on the earth which has life, I have given every green plant for food”; and it was so. God saw all that He had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day. (Gen 1:26-31)Thus the heavens and the earth were completed, and all their hosts. By the seventh day God completed His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made.” (Gen 2:1-3)

The creation is also documented in chapter 30 of the Book of the Secrets of Enoch. “On the sixth day I commanded my wisdom to create man from seven consistencies: one, his flesh from the earth; two, his blood from the dew; three, his eyes from the sun; four, his bones from stone; five, his intelligence from the swiftness of the angels and from cloud; six, his veins and his hair from the grass of the earth; seven, his soul from my breath and from the wind. And I gave him seven natures: to the flesh hearing, the eyes for sight, to the soul smell, the veins for touch, the blood for taste, the bones for endurance, to the intelligence sweetness [enjoyment]. I conceived a cunning saying to say, I created man from invisible and from visible nature, of both are his death and life and image, he knows speech like some created thing, small in greatness and again great in smallness, and I placed him on earth, a second angel, honourable, great and glorious, and I appointed him as ruler to rule on earth and to have my wisdom, and there was none like him of earth of all my existing creatures. And I appointed him a name, from the four component parts, from east, from west, from south, from north, and I appointed for him four special stars, and I called his name Adam, and showed him the two ways, the light and the darkness, and I told him: This is good, and that bad, that I should learn whether he has love towards me, or hatred, that it be clear which in his race love me. For I have seen his nature, but he has not seen his own nature, therefore through not seeing he will sin worse, and I said After sin what is there but death? And I put sleep into him and he fell asleep. And I took from him a rib, and created him a wife, that death should come to him by his wife, and I took his last word and called her name mother, that is to say, Eva.” (verses 10 to 16)

In this book, it actually states that the LORD also made another day, the eighth day, a day without start nor end. So we are living in the day of rest, the Sabbath. “Chapter 32 After Adam’s sin God sends him away into the earth from where he took him from, but does not wish to ruin him for all years to come said to him: Earth you are, and into the earth whence I took you, you shalt go, and I will not ruin you, but send you whence I took you. Then I can again receive you at My second presence. And I blessed all my creatures visible and invisible. And Adam was five and half hours in paradise. And I blessed the seventh day, which is the Sabbath, on which he rested from all his works. Chapter 33 God shows Enoch the age of this world, its existence of seven thousand years, and the eighth thousand is the end, neither years, nor months, nor weeks, nor days. And I appointed the eighth day also, that the eighth day should be the first-created after my work, and that the first seven revolve in the form of the seventh thousand, and that at the beginning of the eighth thousand there should be a time of not-counting, endless, with neither years nor months nor weeks nor days nor hours. And now, Enoch, all that I have told you, all that you have understood, all that you have seen of heavenly things, all that you have seen on earth, and all that I have written in books by my great wisdom, all these things I have devised and created from the uppermost foundation to the lower and to the end, and there is no counselor nor inheritor to my creations. I am self-eternal, not made with hands, and without change. My thought is my counselor, my wisdom and my word are made, and my eyes observe all things how they stand here and tremble with terror. If I turn away my face, then all things will be destroyed. And apply your mind, Enoch, and know him who is speaking to you, and take thence the books which you yourself have written.”

We have to remember that our lives consist of choices, and our outcome is based on the choices we make. I want to quote 2 passages to support my view. Genesis: “Then the LORD God said, “Behold, the man has become like one of Us, knowing good and evil; and now, he might stretch out his hand, and take also from the tree of life, and eat, and live forever”– therefore the LORD God sent him out from the garden of Eden, to cultivate the ground from which he was taken. So He drove the man out; and at the east of the garden of Eden He stationed the cherubim and the flaming sword which turned every direction to guard the way to the tree of life.” (Gen 3:22-24) And then: “See, I have set before you today life and prosperity, and death and adversity; in that I command you today to love the LORD your God, to walk in His ways and to keep His commandments and His statutes and His judgments, that you may live and multiply, and that the LORD your God may bless you in the land where you are entering to possess it. “But if your heart turns away and you will not obey, but are drawn away and worship other gods and serve them, I declare to you today that you shall surely perish. You will not prolong your days in the land where you are crossing the Jordan to enter and possess it. “I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants, by loving the LORD your God, by obeying His voice, and by holding fast to Him; for this is your life and the length of your days, that you may live in the land which the LORD swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them.” (Deu 30:15-20) And then just for those who would complain that I cannot use the Old Covenant. This is what Paul wrote: “For I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea; and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea; and all ate the same spiritual food; and all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock which followed them; and the rock was Christ. Nevertheless, with most of them God was not well-pleased; for they were laid low in the wilderness. Now these things happened as examples for us, so that we would not crave evil things as they also craved.” (1Co 10:1-6)

Then we find Jesus also saying that we can find Him if we understand the books of the law and the prophets. “”And he said, ‘Then I beg you, father, that you send him to my father’s house– for I have five brothers–in order that he may warn them, so that they will not also come to this place of torment.’ “But Abraham *said, ‘They have Moses and the Prophets; let them hear them.’ “But he said, ‘No, father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent!’ “But he said to him, ‘If they do not listen to Moses and the Prophets, they will not be persuaded even if someone rises from the dead.'” (Luk 16:27-31) And we also find the same example in the book of Acts. “Now these were more noble-minded than those in Thessalonica, for they received the word with great eagerness, examining the Scriptures daily to see whether these things were so. Therefore many of them believed, along with a number of prominent Greek women and men. But when the Jews of Thessalonica found out that the word of God had been proclaimed by Paul in Berea also, they came there as well, agitating and stirring up the crowds. Then immediately the brethren sent Paul out to go as far as the sea; and Silas and Timothy remained there.” (Act 17:11-14) What scriptures could they examine? Only Moses and the prophets. Luke was still living the book of Acts, and the only book about Jesus was the Gospel according to Mark, although I doubt that Mark was finished with his writings at that time.

So what qualifies me to write about the Bible and its meanings? Two things. The first one is the one that most people would like to hear, and that was that I studied for a diploma in ministry, but unfortunately, this just left me with more questions than answers. Then I had to rely on what Jesus told His disciples: “But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I go, I will send Him to you. “And He, when He comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment; concerning sin, because they do not believe in Me; and concerning righteousness, because I go to the Father and you no longer see Me; and concerning judgment, because the ruler of this world has been judged. “I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. “But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth; for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak; and He will disclose to you what is to come. “He will glorify Me, for He will take of Mine and will disclose it to you. “All things that the Father has are Mine; therefore I said that He takes of Mine and will disclose it to you.” (Joh 16:7-15) And all this happened as a result of discovering this strange cancer that most people do not know of or do not understand, called NET cancer.

But let me come back to the original point about self-inflicted death. I have tried to explain that we cannot hide from our actions by telling people that “you don’t know” what I am going through. No, the Bible clearly says that: “No temptation has overtaken you but such as is common to man; and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it.” (1Co 10:13)

This leaves us thus with only one conclusion. And that is that we have decided that we know better than the LORD and has chosen this route, even though we understand the Bible and what it teaches about this subject. We were made in His image, and if we are in His image, we cannot inflict this self-inflicted death on ourselves.

I know that most evangelical churches might not agree with me and this view, but what I have found is that it stems from a greater difference. They do not understand the covenant that the LORD made with Abraham, which was fulfilled by Jesus Christ. If they understand this issue, they will also find that they cannot lay claim to leading scores of people to Christ, as no man can add people to His Kingdom, only He can. This is confirmed in Acts: “They were continually devoting themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone kept feeling a sense of awe and many wonders and signs were taking place through the apostles. And all those who had believed were together and had all things in common; and they began selling their property and possessions and were sharing them with all, as anyone might have need. Day by day continuing with one mind in the temple, and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved.” (Act 2:42-47)

So that is my belief about this act of suicide, or as I call it self-inflicted murder.
Before I get accused of not looking at all the implications, let me stress one major remedy for self-inflicted murder. The first one is to be open about it and to ask others for advice, prayer, and support. The second point is that there is nothing wrong with using medication to balance the chemicals in your brain also. It might be like in my own situation that you have to take the medication for the rest of your life. It is not a sin to use medication. There are even cases in the Bible where the prophets used medications, and Luke was a medical doctor. In my own case the cancer causes what is termed in the medical world as Carcinoid rage, which actually means that I do not have a fuse. So if you confront me, I will explode. But taking medication for this and to help with my own fight against depression, I have to take medication and is now a relaxed person with a passion for the Word of the LORD.

If you want to know what the covenant means to us as New Testament Christians and all people on earth, you can read my article here, or download the article in pdf format from here.

I would strongly suggest that you also read my book on some of the stumbling blocks we as Christians face every day, as it will clarify a whole number of heresies we believe in today, and also tells us how we as Christians should set an example for those who are searching for answers. The download link is here.

May God bless you on this journey and in your daily walk with the LORD.