Begrawe of veras?

Print Friendly, PDF & Email

Ek het twee weke gelede myself voorberei om een van my kliënte te sien oor sy aftrede, maar moes toe verneem die Saterdagoggend dat hy my nie die naweek kon sien nie aangesien sy skoonmoeder oorlede is die oggend, en hy besig sou wees met familie en reëlings vir die begrafnis die naweek. So gedurende die gesprek het hy genoem dat sy langs haar man begrawe wou word en dat hy dit makliker sou vind om haar te veras.

Die gebeure het my kop aan die gang gesit oor wat nou eintlik Bybels is. By my skoonsus se huis het daar toe juis ‘n artikel rondgelê wat deur een van die hoë teoloë geskryf is oor die aangeleentheid, en die mense aangemoedig het om hul plekkie in die muur van herinnering te koop. Ek het nog nooit werklik ‘n streng standpunt gehuldig oor die aangeleentheid nie want almal weet ek wil graag begrawe word, al is die daar iewers in die bos of in die veld.

Terug by die huis het hierdie vraagstuk aanhoudend in my kop rondgemaal, en het ek selfs die Bybelvers onthou wat die teoloog gebruik het om sy standpunt te stel, asook sy interpretasie van die vers.

Die gedeelte wat die teoloog aangehaal het lyk op die oog af nogal reg. “Die Here HERE het by Homself gesweer, spreek die HERE, die God van die leërskare: Ek het ‘n afsku van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise; daarom lewer Ek die stad oor en al wat daarin is. En as daar tien man in een huis oorgebly het, sal hulle sterwe. En wanneer iemand se bloedverwant, die een wat hom wil verbrand, hom optel om die bene uit die huis te verwyder, en aan iemand wat in die agterste vertrekke is, sê: Is daar nog iemand by jou? en hy antwoord: Nee—dan sal die eerste sê: Bly stil, want dit is nie gepas om die Naam van die HERE te vermeld nie!” (Amos 6:8-10). Sy interpretasie van die gedeelte is dat dit ‘n gewoonte was wat Israel beoefen het, en daarom mag ons dit ook doen. Volgens hom was dit maar net ‘n bevestiging dat Israel se normale wyse van begrafnis, verassing was. Wat hy egter uit die oog verloor, is waaroor die gedeelte gaan. Die hele boek van Amos handel oor wat die HERE verkeerd vind met Israel. Hier word ‘n oordeel uitgespreek dat hulle sal sterf deur die pes en dat almal sal sterf. Soveel so, dat hulle die mense se bene sal verbrand om van die lyke ontslae te word voordat die pes verder versprei. Dit is wat voor die vers staan: “daarom lewer Ek die stad oor en al wat daarin is. En as daar tien man in een huis oorgebly het, sal hulle sterwe.” Moenie die vers in isolasie sien nie. Nee, lees die hele boek of gedeelte, en doen dan jou interpretasie, en kyk tog wat in die algemene kommentare oor die gedeelte geskryf is.

Israel was juis bekend daarvoor dat hulle die enigste volk was wat nie hulle dooies verbrand het nie want hulle het, soos ons, geglo in die opstanding van die dooies. Ek het gaan kyk na al die kommentare wat ek kon vind, en almal is dit eens dat dit of die pes was, of een of twee ander het gesê dat dit dalk met die groot aardbewing was dat daar soveel mense dood is dat hulle die mense moes verbrand om te voorkom dat siektes die res van die volk sou uitroei. Meeste is dit egter eens dat dit die pes was want slegs hulle bene het oorgebly, so het die mense weggekwyn en vermaar. Om dit nou te gebruik om verassing mee goed te praat, is soos die meeste ander vreemde leerstellings wat vandag verkondig word, totaal van alle waarheid ontbloot.

Indien ek reg onthou van die Heidelbergse geloofsbeleidenis, (Twaalf Artikels van die Christelike Geloof), verklaar die laaste twee artikels juis dat ons glo in die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Dit maak nie sin dat ons daarin kan glo as ons onsself laat verbrand en ons assies oor die klowe of in die wind strooi nie. Hierdie is maar net weer ‘n bewys dat die algemene Christen nie belang stel in wat die Bybel leer nie, want almal glo die persoon wat in ‘n hoë posisie is en sy denke op almal afpers. G’n wonder Jesus het ook nie na die Fariseërs en Sadusseërs gegaan en hulle gebruik om Sy dissipels te word nie. Hy het selfs vir die dissipels gesê : “Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie; maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Daarop kom sy dissipels nader en sê vir Hom: Weet U dat die Fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ‘n blinde ‘n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.” (Mat 15:11-14) So maak seker die person wat jy as jou geestelike leier wil gebruik nie ‘n blinde is nie.

Daar is ook ‘n ander gedeelte in die boek van Amos wat die mense glad nie raak sien of wil raaksien nie. Dit is sommer in hoofstuk 2. So sê die HERE: Oor drie oortredinge van Moab, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hy die beendere van die koning van Edom tot kalk verbrand het.” Amos 2 vers 1. Hier verklaar die HERE juis dat Hy Moab gaan straf omdat hulle mense veras het, maar dit lyk vir my word nie raak gelees nie. Niemand gaan nou mos die teoloog aanvat nie want hulle self lees nooit die Bybel om te weet wat daar staan nie. Nee, ons gaan maar na ons plaaslike dienste toe om te hoor wat hierdie geleerde en belese persoon kwyt raak, al is dit absoluut bog.

Ek wil regtig net vra dat die mense tog sal gaan ondersoek instel na wat die Bybel en kommentare en ander geskrifte oor ‘n onderwerp verklaar voordat hulle die nuutste inligting van die preekstoel of van ons hoogere teoloë sal aanvaar. Ek het al op hoevele forums gesien dat teologiese studente en dominees nie ‘n clue het waaroor die boodskap van die Bybel gaan nie, en selfs vra dat die mense tog vir hulle moet wys waar sekere standpunte in die Bybel staan, want hulle weet nie daarvan nie. Een voorbeeld waar daar vir my gevra is oor wat ‘n Christen as basiese inligting moet kan meedeel met ander, was wat in Hebreërs 6 verse 1 en 2 uitgespel word, naamlik die ses basiese leerstellings van Christenskap. Die teoloog het nie geweet dat dit in die Bybel staan nie. So weereens, wees versigting vir wat jy hoor of lees.

Ten slotte wil ek net die volgende kwyraak. Ek verstaan daar is nie meer baie plek op aarde om mense te begrawe nie, en dat die ou familie begraafplaas nou juis daar is waar dit van die vrugbare grond van die plaas wegvat. My teen argument is maar net hoeveel gewasse sou jy op die plekkie kon groei, of hoeveel wyding vat dit van die plaas weg. As dit dan wel in jou pad is, graaf hulle op en gaan begrawe die bene waar dit niemand gaan pla nie. Of as jy dalk vind dat dit ‘n vermorsing van spasie is in die stad, skuif dan die begraafplaas na waar dit nie meer sal plek in die dorp opneem nie. As jy voel dis ‘n vermorsing van geld, gaan soek vir jou ‘n boer wat sal toestemming gee dat jy daar begrawe mag word. Daar is geen rede vir verassing nie, en dit word nêrens in die Bybel goedgekeur nie.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.