Hoe gemaak met mense wat hulle self as Christene uitgee, maar tog ander Christene uitbuit?

Print Friendly, PDF & Email

So ‘n paar maande gelede was ek en Hettie by vriende van ons op Lady Grey, daar ver in die noorde van die Oos Kaap. Ons het een aand aan die gesels geraak oor hoe een Christen ‘n ander Christen kan uitbuit. Die vriend van ons, Dries,  het toe vertel hoe hy by verskeie veilige verblyfplekke vir mense wat alles verloor het in die lewe, dienste gehou het op Woensdagaande en Sondae. Dit wat ek gehoor het wat daar aangaan, het my hare laat regop staan.

Dries vertel my van ‘n persoon wat gehoor het dat hy ‘n elektrisiën is, en hom gevra het of hy nie weet van iemand wat ‘n elektrisiën soek nie, want die persoon is ook een. Die persoon wou weer graag met sy lewe aangaan, maar hy kon niks doen by die plek nie, behalwe dat hy geforseer word om met ‘n blikkie op die straathoeke te gaan staan en bedel vir die instansie wat hom huisves. Indien Dries iets sou hoor, moes hy hom ‘n briefie in die hand stop wanneer hulle groet want indien die mense uitvind dat Dries vir hom werk soek, sou Dries onmiddelik verbied word om verder dienste daar te hou en sou die persoon en sy gesin uitgesit word op straat.

Hoe hulle gewerk het by die plek is dat die hoeveelheid kos wat jy vir jou gesin gekry het afgehang het van hoeveel geld jy die dag ingebring het. So het hulle dan verhoed dat die mense vir onderhoude kon gaan, maar het die eienaar seker gemaak dat hy ‘n inkomste verkry het.

So weet ek ook van Christenbedienings wat dienste aanbied vir Christene, maar indien jy nie kan betaal vir die dienste nie, moet jy maar suffer of iets verkoop om te betaal vir die dienste. Indien hulle nie die resultate behaal waarvoor jy betaal het nie, is dit in elk geval nie hulle probleem nie en word jou geld nie vir jou terug betaal nie, want die fout lê verseker nie by hulle nie.

Hierdie geld ook vir Christen mense wat hulle uitgee om vir jou, veral blanke mans in die nuwe Suid Afrika, te help om ‘n ambag te bekom sodat jy jou eie besigheid kan begin. Hulle vra jou om te betaal, en dan vind jy uit dat hulle jou net die basiese leer, en indien jy jou wettiglik wil bekwaam, jy maar weer sal moet betaal, want van die 48 krediete wat jy nodig het, het jy slegs 3 verdien. En natuurlik het jy nog geen krediete vir praktiese werk verwerf nie. ‘n Persoon wat by ons Bybelskool is, het die stel afgetrap.

Maar dit is nie die enigste probleem nie. Baie maal wil ons as Christene ook nie betaal vir dienste nie, want soos die een persoon dit uitgedruk het, die Bybel verklaar dat jy het dit verniet ontvang, en daarom moet jy dit verniet uitgee. Van dié een het ek self ‘n paar voorbeelde. Ons het ‘n webtuiste waar ons die boeke wat ek geskryf het, verniet laat aflaai. Oorspronklik het ons probeer dat mense R20.00 moes betaal per boek. Na ses maande en geen boeke wat afgelaai is nie, het ek besluit om dit gratis te maak, maar vir die mense te vra dat hulle vir ons ‘n donasie sou inbetaal by die bank. Al ons besonderhede is by elke boek beskikbaar. Sover, oor die afgelope 3 jaar tot en met middel 2012, is daar net so oor die 16000 boeke afgelaai, sover met een inbetaling in ons rekening. En die boeke word nog steeds teen so 150 per maand afgelaai. Die feit dat dit my sewe jaar geneem het om dit te skryf en na te vors het natuurlik geen koste gehad nie.

Op dieselfde webtuiste het ons ‘n forum gehad waar mense hulle drome kon beskryf en dan het ek en Hettie die drome vir die mense uitgelê. Van die mense het sommer kwaad geword as ons langer as ‘n paar dae gevat het om die uitleg van hulle droom te pos, alhoewel die diens gratis verskaf was. Toe ek vroeër vanjaar van die mense wat gereeld drome gepos het genader het om te help om die koste van die webtuiste te betaal, was die antwoord wat ek gekry het, net stilte. So het ons toe besluit om die forum te sluit.

So om saam te vat, is die probleme wat baie van ons as Christene mee sukkel die volgende:

 • In die eerste plek kry ons Christene wat ander Christene uitbuit in die naam van die HERE;
 • En dan is daar die Christene wat alles verniet wil hê sonder om die persoon wat die diens lewer, in ag te neem.

Hoe kry ons nou antwoorde op die twee vraagstukke?

Ek wil graag aan die hand van Jesaja en ander skrywers probeer om die vrae te beantwoord. Die eerste gedeelte kom uit Jesaja hoofstuk 58: “Is dít nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek? Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie? Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die HERE jou agterhoede wees. Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. En die HERE sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ‘n tuin wat goed besproei is en soos ‘n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. En die wat uit jou voortkom, sal die ou puinhope bou; die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word: Herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak. As jy jou voet terughou van die sabbat—om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die HERE hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek.”

Die gedeelte verklaar vir my wat ware geloof en ware naaste diens beteken. So punts gewys is dit as volg;

 • Dat ons losmaak die bande van goddeloosheid. So ons moet breek met dit wat nie van die HERE is nie. Ek moet self breek, maar ek moet ook ander mense kan help om al die bande wat ons vashou, te breek.
 • Dat ons die stroppe en juk van mense sal afhaal. So ons sal mense se probleme oplos en hulle vrymaak van dit wat hulle bind in die lewe. Hierdie bindinge kan wees dat ons mense sal help om vry te kom van verslawings, sondes, hulle leer, en hulle op ‘n pad sit waar hulle weer vry kan wees.
 • Verder sal ons sorg vir die wat tekorte het, of dit voedsel, behuising of wat ook al is.

Dit is die eerste paar goed wat ons as Christene moet doen. So dit is reg dat ons as Christene vir ander Christene moet help. Die gevolg hiervan sal wees dat ons lig sal deurbreek soos die son in die oggend opkom,  vir jouself sal jy genesing ontvang, en sal die mense sien dat die HERE se hand op jou is want Sy heerlikheid sal skyn deur dit wat jy doen. Dan sal die HERE ook doen alles wat jy van hom vra,  selfs wanneer jy in die nood is sal Hy jou antwoord en help.

Maar daar is ook ‘n voorwaarde aan verbonde.  “As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag.” So ons mag nie mense verdruk nie, so ons moet nie hulle las erger maak as wat dit reeds is nie. Indien hulle nie kan betaal vir ons dienste nie, kan ons nie ons dienste weier nie. Verder mag ons nie mense blameer vir hulle omstandighede nie, en ook nie vir hulle dreig nie. So ek mag nie vir die huislose sê dat ek hom gaan wegjaag as hy nie geld inbring nie, maar ek moet hom help om weer op sy eie voete te kom. Ons mag ook nie vir mense stories vertel oor hoe goed ons bediening is sodat ons daardeur bevoordeel word nie. Die resultaat indien ons regverdig optree sal wees dat ons lig sal skyn sodat almal dit kan sien. Verder sal die HERE jou regtig sterk maak in alle opsigte, en die wat jy help sal self ander kan help.

Maar nou wat van die finansies? Die gedeelte uit Jesaja hanteer die gedrag van ‘n Christen, maar verklaar nie vir ons oor hoe ons dan ons finansies moet hanteer as ons in bediening staan, of hoe ek as Christen moet betaal vir dienste wat deur ander Christene aangeb ied word nie. Die gedeeltes kry ons in die Nuwe Testament. Laat ek gou ‘n paar kwoteer;

 • “Want in die wet van Moses is geskrywe: ‘n Os wat graan dors, mag jy nie muilband nie. Is dit miskien oor die osse dat God Hom bekommer? Of spreek Hy inderdaad om ons ontwil? Ja, want om ons ontwil is dit geskrywe, omdat hy wat ploeg, op hoop moet ploeg; en hy wat dors, op hoop om wat hy hoop, deelagtig te word. As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit ‘n groot saak as ons julle stoflike goed maai? As ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie? Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Weet julle nie dat die wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie; en dat die wat by die altaar besig is, met die altaar deel nie? So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe.” (1 Kor 9 9-14) Hierdie gedeelte verklaar onomwonde dat indien ek ‘n diens lewer ek geregtig is om betaling daarvoor te ontvang. So indien ek huisvesting verskaf vir huisloses, is ek geregtig om betaal te word, maar ek mag nie mense verdruk of hulle las swaarder maak nie. Dit sal my diskwalifiseer om as Christen te funksioeneer. Verder mag ek nie valse verwagtinge by mense skep met dit wat ek aanbied nie.
  • “Maar laat hom wat in die Woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee.” (Gal 6:6)  Die gedeelte verklaar dat indien ek mense leer om beter of anders op te tree as wat hulle in die verlede opgetree het, ek geregtig is daarop dat ek dieselfde lewensstyl en voordele as hulle mag geniet. So dit maak nie saak wat jy doen nie, of jy skryf, drome uitlê, berading doen, of wat ook al nie, die persoon wat die diens lewer is geregtig om dieselfde lewensvlak as ek te geniet.
  • Die laaste gedeelte kom uit 2Kor. 8: 12-15. “Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie, maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan wees. Soos geskrywe is: Hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie; en hy wat weinig gehad het, het nie te min gehad nie.” Die gedeelte is vir my deurslaggewend. Hier verklaar Paulus dat ek nie ‘n las op mense mag sit wat dit nie kan bekostig nie. So ek kan nie mense wegwys op grond van hulle finansies nie, maar ek moet hulle juis help as ek by magte is om dit te doen, sodat almal gehelp kan word.

So wat is die antwoord op die vrae wat ek vroeër gevra het?

 • Wat maak ons met mense wat ander uitbuit in die naam van die HERE? Ek glo dat die persone dit meeste kere doen sonder dat hulle weet hoe hulle moet optree, maar dit is nie ‘n verskoning nie. Ek glo dat die Heilige Gees ons leer in elke omstandigheid, en dat van die mense gedryf word deur gulsigheid, en dus eendag die gevolge van hulle optgrede sal moet verdra.
 • Die tweede groep is die wat alles verniet wil kry. Wat nou van hulle? Vir die groep is die Woord die een wat hulle sal oordeel, aangesien hulle ‘n geloof wil lewe wat hulle niks kos nie, en soos ek die Bybel ken is dit mense wat hulle eie lewe wil lewe, niks wil opgee nie maar tog die ewige lewe wil verkry. Die Bybel verklaar egter dat ‘n geloof wat jou niks kos nie, op die ou einde jou lewe gaan kos, maar ‘n geloof wat jou lewe kos, jou niks gaan kos nie.  “Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe” (Joh. 12:25)

Om dus saam te vat. Ek glo dat die meeste Christene opleiding in die doel en wese van Christenskap benodig, aangesien dit die onderwerpe is waaraan min, indien enige aandag geskenk word. Wanneer iemand wel daaroor praat of skryf, word die persoon gewoonlik aangevat as iemand wat dweep.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.