Moses 3 vers 5: Is seks sonde?

Print Friendly, PDF & Email

Dit is een van die vrae wat ek oor die jare al baie maal by Christene gehoor het. Ons word groot vandag in ‘n wêreld waar perversiteit hoogty vier, en waar pornografie vryelik beskikbaar is. Selfs laerskool kinders spog al met hulle wedervaringe. Maar wat sê die Bybel?

Oorsprong van seks.

Hiervoor moet ons sommer vroeg in die Bybel gaan kyk wat daar staan. Genesis 1: 28  “En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip”. Hier sien ons dat God seks ingestel het voor die sondeval, so om seks as sulks sondig te verklaar, is van alle waarheid ontbloot. Ons moet kyk waarvoor God dit ingestel het, naamlik vir vermeerdering van die menseras, maar dit moet tussen man en vrou geskied. Dit is hoe God dit ingestel het, want Adam en Eva was man en vrou.

Wat sê die Nuwe Testament daaroor?

Paulus het verskeie kere daaroor geskryf aan die gemeentes. Aan die Korintiërs skryf hy as volg: 1 Kor 7:1 “¶ Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het–dit is goed vir ‘n man om ‘n vrou nie aan te raak nie. 2  Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. 3  Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. 4  Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. 5  Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie”. Hier sien ons dat Paulus  dit beklemtoon dat elke man sy eie vrou, en elke vrou haar eie man moet hê as hulle nie hulle self kan beheer nie. Verder moet die man sy vrou se begeertes eerbiedig, net soos die vrou ook die man se begeertes moet eerbiedig.

‘n Vêrdere gedeelte vind ons in Hebreërs 13 vers 4: “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel”.

Maar wat van seks buite die huwelik?

Die Bybel verklaar dat seks slegs binne die huwelik toelaatbaar is. Een van die enigste verwysings waar Paulus oor seks buite die huwelik verwys het, is net later in 1 Kor. 7:36 “Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel as sy oor die jeugdige leeftyd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil. Hy sondig nie. Laat hulle trou”. So, die enigste voorbehoud is dat indien dit voor die huwelik gebeur moet die man die vrou as vrou neem. Geen uitsonderings word toegelaat nie. Alle ander gevalle is sonde, en moet bely word as sonde en voor vergifnis gevra word. Dit beteken ek moet ophou daarmee en wegloop daarvan. Ek kan nie maar net dit elke keer bely nie, want dan het daar geen bekering plaasgevind nie. Wat skryf Paulus in Romeine 6 oor hoe ek sal optree: 14  “Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. 15  Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie! 16  Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, óf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?” Paulus wys ons in die gedeelte daarop dat ons met ons bekering ons as diensknegte aangestel het om gehoorsaam te wees aan God. So, ek moet luister na die Woord. Ek moet dit bely en bekering moet plaasvind. Daar is nie ‘n klousule in dat ons maar eers net kan uit toets of ons aanvaarbaar vir mekaar is nie, want die HERE voeg bymekaar, behalwe wanneer ek my eie kop volg.

‘n Vêrdere aspek wat ons moet verstaan is dat indien ek seks buite die huwelik beoefen, ek of besig is met hoerery indien ek nie getroud is nie, of met egbreuk indien ek getroud is of as ongetroude met ‘n getroude persoon die seksdaad doen. Die HERE gebruik deurgaans in die Bybel die seksuele verhouding as verwysing oor hoe ons teenoor Hom moet optree, aangesien ons in verbond met Hom lewe. Indien ek dus trou, verbind ek my in ‘n huweliksverbond met my maat, en kan ek nie met ‘n ander persoon seks hê sonder om my verbond te verbreek nie. Wat wel gebeur wanneer ek dit doen, is dat beide persone skuldig is aan egbreuk, maar nog verder, word die persoon waarmee ek seks het se oortredinge ook myne, want die Bybel verklaar ons sal een word. Dit is dan ook die manier wat die Satan gebruik om mense aan sy kant te skaar, aangesien my seksuele maat se sondes oorgeplaas word op my. My vrou het al met persone gewerk wat nie kan verstaan hoekom dit so sleg met hulle gaan nie, maar dan uitvind dat hulle al meer as tweehonderd seksuele maats gehad het. G’n wonder dat die persoon nie kan loskom nie.

Wat van homoseksualisme?

Dit is ‘n vraag waarmee baie ouers vandag mee sukkel, want ons kinders word in ‘n tydvak groot waar daar allerhande regte vir mense in die grondwet vervat word, maar waarmee Christendom nie kan saam leef nie. Daar word selfs in Christelike blaaie gepraat van verdraagsaamheid teenoor persone wat dit beoefen, en dat ons in liefde moet optree. Sommige kerkgroepe sal selfs diesulkes “trou”. Ander weer laat selfs toe dat hulle herders en leiers dit mag beoefen. Maar, wat sê die Bybel? “Levitikus 20:13  En as ‘n man met ‘n manspersoon gemeenskap het soos ‘n mens met ‘n vrou het, het hulle altwee iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle.” Nou wonder U dalk hoekom moes hulle gedood word? Die HERE het daardie tyd bepaal dat daar geen afgryslike sonde toegelaat sou word nie, want die oomblik wat Hy dit sou toelaat, sou dit as reg aanvaar word. Dit is wat met ons gebeur het. Die Kerk het stilgebly, en nou is dit aanvaarbaar in die samelewing. Dat dit verkeerd is, is nie eers ‘n vraag nie. Paulus skryf ook aan die Romeine in hoofstuk 1 oor hierdie vraagstuk. Wat hy wel daar vir ons duidelik maak is dat God die persone oorgegee het aan hulle vleeslike begeertes, maar dat hulle straf alreeds teen hulle ontvlam het. “manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang“. Nou wonder ons nog waar kom VIGS vandaan.

Kom ek gebruik ‘n voorbeeld. Die homoseksuele persoon mag dalk vir U probeer oortuig dat hy of sy net ‘n ander voorkeur het as U en ek as dit by seks kom. Klink nogal logies. Wat van ‘n persoon wat se voorkeur is om met kinders omgang te hê? In die wet word so ‘n persoon as ‘n pedofiel verklaar, en word daar gewoonlik swaar tronkstraf opgelê vir so ‘n oortreder. Maar, wanneer dit by homoseksualisme kom, het ek my regte, dit is wat ons grondwet verklaar. So is al twee die verskillende voorkeure aan mekaar gelyk, want elkeen het net ‘n ander voorkeur, die een kinders, en die ander, dieselfde geslag. So val ons almal in die gat wat Satan grou.

Maar wat nou van die persoon wat so mooi lewe, maar hy het nou net hierdie een probleempie? “Esegiël 33 vers 9  Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered.” Dit is so dat baie goeie mense hel toe gaan omdat hulle hulle nie bekeer nie. Slegs persone wat hulle bekeer en wedergebore word, sal die hemel sien. Ek mag dalk klink soos ‘n doem profeet, maar dit is wat die Woord van God sê. Om staat te maak op die genade en lankmoedigheid van die HERE, is om vir jouself te lieg. Die HERE het ‘n behae in die wat Hom ernstig soek, met hulle hele hart, en met al hul kragte.

Ter afsluiting, wil ek net graag dit duidelik stel dat meeste van die persone wat in homoseksuele verhoudings betrokke is, dikwels iewers in hulle jeug seksueel gemolesteer is. Dit is gewoonlik maar iemand na aan die familie, waarvan u as ouer dit dalk nooit sal verwag of glo nie. So ‘n persoon moet hulp ontvang. Daar is baie goeie hulp wat deur Christelike beraders en pastore aangebied word. Die persone sal gewoonlik so ‘n homoseksuele persoon lei om vergifnis uit te spreek teen so ‘n oom of wat ook al, maar die persoon sal nog steeds moet bely teenoor die HERE dat dit waarin hy of sy betrokke was, sonde is en vergifnis nodig is.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.