Moses 3 vers 2: Wat is die wil van die HERE?

Print Friendly, PDF & Email

Waar vind ons die wil van God? Kan ons altyd seker wees wat die wil van God is? Is ons nie nou besig met geestelike waarsê nie? Dit is al die tipe vrae wat onmiddellik kan opkom by ons as ons die vraag beantwoord.

So baie mense is al teleurgestel in hulle lewe deurdat hulle gedink het dat dit wat hulle gedoen het of waarby hulle betrokke was, was die wil van God, en tog het alles plat geval. Nou staan ons eenkant en is onmiddellik skepties as iemand net die woorde noem dat hulle die wil van God ken.

Hoeveel keer in my eie lewe het ek gedink dat ek nou presies weet wat die HERE se wil vir my is, net om later uit te vind dat ek die bal heeltemal mis geslaan het. Hoe meer ek die wil van die HERE gesoek het, hoe verder het ek dit gemis. Ek het so vas geglo dat ek die wil van die HERE moet weet voordat ek iets doen, dat as ek terug kyk vandag, ek vir myself kan lag.

Miskien het u dalk ook so ‘n ondervinding of twee. As ek een van die gebeure kan uitlig in my eie lewe, is dit as volg. Ons het in Port Elizabeth gebly, en moes die einde van Junie trek aangesien die huis waarin ons gebly het, weer deur die eienaars benodig was vir van hulle eie mense. Ons is toe ‘n huis aangebied in Sea View, so twintig kilometer buite Port Elizabeth. Ons het geglo dat dit nou die tyd is om ‘n gemeente daar te vestig aangesien daar geen gemeentes was nie. Selfs die mense wat die offer vir ons gemaak het, het geglo dat daar nie ‘n gemeente is nie, en dat hulle ons moet help met die vestiging van ‘n gemeente aldaar.

Nog voordat ons kon trek, het die persone wat die visie vir die gemeente daar gehad het, besluit dat hulle nie deel wil word nie, en het ons alleen soontoe getrek. Ek het nog self so vas geglo dat dit die wil van die HERE is om ‘n gemeente daar te vestig, dat ek uitnodigings na al die inwoners gestuur het dat ons ‘n gemeente daar wou vestig. Groot was my verbasing toe ek uitvind dat daar alreeds vier verskillende groeperings aktief besig was. Ek het toe maar myself by die een groep geskaar, eerder as om met nog ‘n groep te begin.

Die huis wat ons in gebly het was basies op die see. ‘n Mens kan van die woonkamer ‘n klip in die see gooi, sonder veel inspanning. Ek weet, want ek het dit gedoen. Ek het elke dag in die woonkamer gesit voor die rekenaar en begin om hierdie boek te skryf, en so tussen in net die see, walvisse en dolfyne bewonder. Eintlik wou die HERE ons net bederf deur vir ons ‘n gratis vakansie van oor die drie maande by die see te gee, en is dit ook die plek waar ek soveel geleer het by Hom dat ek hierdie boek kon skryf. Dit was Sy wil vir ons. Sy wil vir ons, en dit wat ek gedink het Sy wil was, was wêrelde verwyder van mekaar.

Is dit dalk ook jou ondervinding?

So, hoe vind ek uit wat die wil van die HERE is? Voordat ek die vraag kan beantwoord, moet ek eers uitvind wat die motief agter die vraag is. So baie kere wil ons graag die wil van die HERE weet net om my lewe makliker te maak. My redenasie is dat sodra ek weet wat die wil van die HERE is, kan ek my besluit maak en sodoende baie angs en verdriet gespaar word.

Kom ek gee vir julle ‘n voorbeeld. So ‘n ruk gelede was ons by ‘n diens in ‘n gemeente, en so toevallig het die prediker genoem dat daar baie persone in die gemeente was wat al hulle pensioengeld verloor het deur persone wat met slinkse beleggingsplanne gekom het, en dan die mense ingeloop het. Van die pensioenarisse het dan konsuis ook van die HERE gehoor dat die beleggingskema reg was, en dat hulle sommer vinnig hulle pensioengelde sou verdubbel. Die prediker se gebed was dan ook dat die HERE vir hulle sou wys watter skemas reg en verkeerd is.

Hoe bring ons dit by die wil van die HERE? Wat verklaar die Bybel oor ons houding jeens ons geld? Hebreërs 13 vers 5 “Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.”  Wat sê Salomo daaroor in Spreuke? “Spreuke 23:4  Vermoei jou nie om ryk te word nie, laat staan jou slimheid. Spreuke 28:20  ‘n Betroubare man is ryk aan seëninge; maar hy wat haastig is om ryk te word, sal nie ongestraf bly nie. Spreuke 28:22  ‘n Afgunstige man oorhaas hom om ryk te word, en hy weet nie dat gebrek oor hom sal kom nie.”

Dit is wat die Bybel verklaar. Ons moet nie sukkel om ryk te word nie. Hoekom nie? Hoe verklaar Jesus dit vir ons in Mattheus? “Mat 6:28  En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; 29  en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. 30  As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges? 31  Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? 32  Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 34  Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.”

Hieruit sien ons dat Jesus verklaar dat ons in geloof, in totale afhanklikheid van Hom, moet lewe. Maar, dit is nie hoe ons wil lewe nie. Ons wil so graag in beheer bly dat ons kan besluit wat ons wil doen, dat ons nie die HERE geleentheid wil gee om met ons lewe te deel nie. So nou gaan soek ek iemand om vir my te sê dat dit is wat die HERE wil hê dat ek moet doen. Ek wil nie verantwoordelikheid neem vir my dade nie. As dinge verkeerd gaan, dan kan ek mos die HERE daarvoor blameer. Of dalk die persoon wat vir my gesê het om dit te doen. Ek, nee ek, sal mos nie iets verkeerd doen nie.

So wat is dan reg? Mag ek dan nog vra dat die HERE se wil geskied? Verseker. Ons weet dat die HERE se wil in almal se lewe is dat niemand verlore sal gaan nie. Daar kan ons begin. Daarna weet ons dat die HERE wil dat almal tot die volle grootte van Christus sal kom.

Maar wat van Sy wil in my lewe? Afhangende van wat die vraagstuk is, wil die HERE dat ons in afhanklikheid van Hom sal lewe. Nou wat van my beleggings? Die HERE het vir ons ‘n gesonde verstand gegee om alles te ondersoek en die goeie te hou. As ek ‘n verkeerde besluit neem, moet ek ook die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Wat nou van my lewensmaat? As jy die besluit van ‘n lewensmaat kan neem sonder om finansies en fisiese aantrekkingskrag in ag te neem, is dit die maat wat die HERE vir jou het. Onthou net die basiese riglyne. Moenie met ‘n ongelowige trou en hoop dat die persoon se lewe sal verander nie. Nee, die HERE sal die regte lewensmaat oor jou pad bring, een waaraan jy nie hoef te torring nie. Een wat jou gaan respekteer, en nie een wat jou met sy vuiste of sy woorde gaan bykom nie.

Mag ek dan nog vra wat die wil van die HERE is? Natuurlik. Die gebed wat Jesus Sy dissipels geleer het bevat dan ook die sinsnede “Laat U wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde;” Dit verklaar egter iets omtrent die wil van God, naamlik dat Sy wil op aarde en in die hemel dieselfde is. Hy wil dit vir ons tot ons beswil laat geskied. As ons dink aan Jesus in die tuin van Getsémané, het Hy ook gevra dat die beker by Hom sal verby gaan, maar nogtans dat die Vader se wil sal geskied. Indien die Vader dit sou laat verbygaan, sou Sy hele verlossingsplan in duie gestort. Maar Hy het Sy wil laat geskied, sodat ons gered kan word.

Dit klink vir my of die HERE wil dat wanneer ek na Sy wil vra, ek eerstens moet kyk na wat die beste vir my is. Ons wil so graag vir die HERE voorskryf dat indien Hy iets sal doen vir ons, ons so baie vir Hom sal doen. Hy het nie ons werke of beloftes nodig om te doen wat Hy moet doen nie. Hy wil dat ons gered sal word, en dit is uit genade. So as ek iets van die HERE vra, moet dit nie inmeng met Sy plan vir my lewe nie.

As dit is vir ‘n nuwe werk, dink baie mooi daaroor of dit jou gaan baat, om meer geloof op te wek in jou, of gaan dit jou dalk minder afhanklik van Hom maak. Gaan dit maak dat jy finansieel dalk nie meer nodig het om Hom in die oë te kyk nie. So voordat ons iets vra, of na die wil van God vra, moet ons kyk wat die effek daarvan op my persoonlike verhouding met die HERE gaan hê. Indien dit my minder afhanklik gaan maak van Hom en maak dat ek minder geloof nodig het om daagliks te kan lewe en so my verhouding met Hom negatief gaan beïnvloed, moet ek twee keer daaroor dink. As dit my omstandighede sal verbeter sodat ek meer tyd aan my huisgesin en die HERE kan spandeer, is dit heel moontlik van Hom. Ondersoek net al die gevolge, en moenie net vas kyk in die finansies nie.

Ek sê nie dat jy maar moet aangaan in ellende nie, nee, die HERE wil dat ons genoeg sal hê. Maar, Hy wil nie dat een van ons verlore sal gaan nie. Hy wil dat ons nog altyd na Hom sal opsien as bron van ons lewe.

So is dit met aspek van my lewe. Voordat ek vra na die wil van God, moet ek eers my hart ondersoek of dit wat ek wil weet, nodig is, en of dit my enigsins gaan baat. Baie maal wil die HERE ook nie dat ons sal weet wat Sy wil is nie, want indien ons sou weet, sou ons nie kans sien om daar deur te gaan nie. Wanneer sulke tye in ons lewe opduik, is dit dalk nie omdat ons in sonde verval het nie. Nee, baie maal gebeur dinge juis om ons nader aan God te bring. Kyk hoe stel Daniël en Petrus dit.

“Daniël 12:10  Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.”

“1 Petrus 1:3  Geseënd is die God en Vader van onse HERE Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, 4  sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons 5  wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. 6 Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, 7  sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; 8  vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap, 9  en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.”

So, wat is die wil van God in my lewe, en hoe vind ek dit uit? Ken die Woord van God. Dan sal jy kan weet wat Sy uitspraak is oor basies alle fasette van lewe, of dit nou lewensmaat, werk, of wat ook al is. Onthou net God praat baie maal met ons deur ons omstandighede ook. Miskien kry jy ‘n droom waar die HERE vir jou iets wys. Later in jou lewe vind jy uit dat dit wat die HERE vir jou gewys het, het alreeds gebeur. So moet ons net fyn luister met al ons sintuie na wat die HERE wil in ons lewe.

Kom ek gebruik weer myself as voorbeeld. Toe ons aan die einde van ons tyd in Port Elizabeth gekom het, was ons in ‘n redelike moeilike situasie. Al die mense wat ons kon bedien, kon geen finansiële bydrae maak nie. My vrou, Hettie, het op die tydstip tien persone per week gesien in haar bediening waarvan slegs een kon betaal. My werk, ek het ‘n tentmakerbediening, het so ‘n afplatting gehad dat daar toe vir die afgelope twee maande slegs R1100.00 in gekom het. Net ons huur was R1500.00 per maand.

Ek het die oggend die HERE gesoek vir rigting, vir Sy wil, vir uitkoms. Ek het ervaar dat ons moes oppak en terug gaan na Pretoria, aangesien my werk ‘n groter kans vir sukses daar het. Ek het niks vir Hettie gesê nie, maar het geglo dat die HERE ook met haar daaroor sou praat. Sy het tussen die oggend en middag afspraak gaan skuins lê om weer haar kragte aan te vul, en ook om te hoor wat die HERE in die middag afspraak se lewe wou hê.

Sy het opgestaan en na my gekom en gesê sy ervaar dat ons terug moet gaan Pretoria toe, waar ons vandaan gekom het. Sy het die hoof van ‘n bediening in Pretoria geskakel waarmee sy nou en dalk geskakel het. Dié het haar meegedeel dat Hettie maar kan pak, daar is soveel mense wat gehelp moet word.

Was dit die wil van die HERE? Ek weet dit was. Ons het binne tien dae alles gepak, trek gereël, voldoende fondse gekry om al die kostes kontant te kon betaal, en dit op maniere wat ons net dronk geslaan het, en verblyf gekry in Pretoria. Daar aangekom, het Hettie onmiddellik soveel afsprake gehad, dat sy vir die eerste vier maande alle onkostes kon dra net uit haar inkomste.

Ek wil graag die gedeelte afsluit met wat ek vroeër aangehaal het uit Mattheus 6 vers 34 :” Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.”

Kom ons leer vandag wat die Bybel, die Woord van God sê, en doen dit, voordat ons ons kwel oor wat die HERE se wil vir my is.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.