Moses 3 – Oor algemene lewensvrae

Print Friendly, PDF & Email

MOSES 3 OOR ALGEMENE LEWENSVRAE
1 Tessalonicense 4: 1- 8
Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees.
Want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het.
Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery;
dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer,
nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie;
dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here ‘n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook vantevore gesê en betuig het.
Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.
Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.

MOSES 3 OOR ALGEMENE LEWENSVRAE

Moses 3 vers 1: Wat is die HERE se doel met my?
Moses 3 vers 2: Wat is die wil van die HERE?
Moses 3 vers 3: Wat sê die Bybel oor dié onderwerp?
Moses 3 vers 4: Hoe moet ek my kinders groot maak?
Moses 3 vers 5: Is seks sonde?
Moses 3 vers 6: Wie roep die HERE vir die bediening?
Moses 3 vers 7: So wat nou van my finansies?
Moses 3 vers 8: Sonde, of Demoon, watter een is watter een?
Moses 3 vers 9: Hoe oorwin ek verwerping, swak selfbeeld, rebellie en die tipes emosies?
Moses 3 vers 10: Hoe skoon is jou sif?
Moses 3 vers 11: Wat leer die Bybel oor persone met HIV/Vigs?

U kan al die boeke wat ek geskryf het gratis aflaai van hier:

Dit is al die boeke wat u gratis kan aflaai. Onthou net die volgende aanhaling uit die Bybel: “Want die Skrif sê: Jy mag ‘n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.” (1Ti 5:18). So daar is voorsiening gemaak ook in my winkel waar u net ‘n donasie kan maak vir ons bediening en te help met my stryd teen fase 4 kanker.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.