Moses 2 vers 9 – Hoe gebruik ek ‘n “Workshop Manual”?

Print Friendly, PDF & Email

Ek het God se wiskunde nodig.

Jesaja 61 vers 1 “¶ Die Gees van die HERE HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; 2  om uit te roep ‘n jaar van die welbehae van die HERE en ‘n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos; 3  om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ‘n planting van die HERE, tot sy verheerliking.”

Hierdie gedeelte het nog altyd vir my beteken dat die HERE iemand roep om tot die bediening toe te tree, en dan as herder, en verder weet ons mos wat die pligte van ‘n herder is. Dit was tot gister. Ek en Hettie het gesit en praat oor dit wat die HERE mee besig is in ons lewe, toe ek vir haar iets wou verduidelik. Ek het toe verwys na Jesaja 61 in ons gesprek, maar het toe ook ervaar ek moet dit vir haar lees. Soos ek gelees het, het die HERE net met ons albei gepraat uit die gedeelte.

Dit is vir my verbasend hoeveel keer ek al agtergekom het dat ek dink ek is slimmer as die HERE. Ek wil so graag dat die HERE net na my gedagtes en idees sal luister, want ek het mos die antwoorde. Wanneer ek ‘n probleem in my lewe ondervind, dan dink ek altyd die probleem deur, lys al die moontlikhede, en neem dan my besluit. Terwyl ek en Hettie toe praat, vind ek weereens uit dat die HERE al in Jesaja se tyd vir ons ‘n wiskundige formule daargestel het wat oor en oor in die Bybel bewys is as korrek.

Waarvan praat ek? As ons na Jesaja 61 kyk is daar ‘n hele paar begrippe wat uitstaan. Die eerste begrip is dat die Gees van die HERE HERE is op my, want Hy het my gesalf. Hoe weet ek dat ek gesalf is deur die HERE? Wanneer Sy Gees op my is. Hoe weet ek dat Sy Gees op my is? Wanneer ek profeteer, in tale praat en wonders en tekens doen. Dit is die tekens wat ons in die Bybel aantref, en wat Jesus gesê het sal gebeur wanneer ons Hom volg. So, voordat ek iets doen of probeer doen, moet ek seker wees dat die HERE van alle HERE my gesalf het. Ek kan nie daarop roem dat ek die en die graad verwerf het en daarom moet die mense na my luister nie, nee, die HERE moet my salf.

Die volgende gedeelte gaan oor waarvoor ek gesalf is. Om die Blye Boodskap te verkondig. Dit is die boodskap van Jesus, en soos Paulus dit stel, en Hom as gekruisigde. So ek moet die Bybel ondersoek en Jesus in elke gedeelte raaksien. Ek moet hierdie boodskap dat Hy gesterf het sodat ek kan lewe, altyd verkondig. Dit is hoe ek vrymaking ontvang, want Jesus is ons vrymaking. Dit beteken ook vir my dat ek nie moet dink die HERE wil dat ek in Egipte moet werk nie. Nee, Hy wil ek dat ek uit my gevangenis kom en in Sy volheid in beweeg.

Die volgende gedeeltes raak nou vir wie die boodskap bedoel is. Vir wie moet ek die boodskap bring? Vir die ootmoediges, die gebrokenes van hart, die in gevangenisse, en dit is nie net fisiese gevangenisse nie maar ook sielsgevangenisse, vir die wat in boeie is, en vir die treuriges. Dit is die mense wat die Blye Boodskap voor bedoel is. Dit is nie bedoel vir die hooghartiges en snobs nie, want vir hulle is dit onsin. Die gedeelte vertel ons wat ons ingesteldheid moet wees om die Woord te kan ontvang. Ek kan nie die Woord van God ontvang terwyl ek nog dink dat ek okay is nie. Ek moet eers heeltemal leeg gemaak word van myself voordat ek die boodskap sal verstaan.

Die HERE wil dat ons sal loskom van dit alles wat my bind. Hy wil dat ek uit die gevangenis van my eie geregtigheid uitkom. Van dit wat my bind om Sy werk te doen. Dit maak nie saak wat jou verlede was nie. Hy wil dat jy sal loskom van alles wat jou bind, of dit nou minderwaardigheid, homoseksualisme, pornografie, of wat ook al is. Jy moet vry kom daarvan. Dié vrymaking is net beskikbaar in die Blye Boodskap.

Die volgende gedeelte handel oor wat sal ons ontvang wanneer ons na die boodskap luister en dit doen. Ons sal genoem word bome van geregtigheid, ‘n planting van die HERE. (Terebinte is ‘n tipe boom.) Ons sal dan nie rondgeslinger word soos ‘n bootjie deur die golwe nie, maar ons sal kan staan op wat ons glo. Ons sal dan in volle geregtigheid voor God kan staan op die oordeelsdag. Ons sal totale vrymaking ontvang. Gevangenisse sal oopgaan, boeie sal afval, deure sal oopmaak. Ons sal die HERE kan loof omdat hy ons vreugde-olie gee vir ons wat treur, en ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees.

Nou waar kom die wiskunde dan in?

Indien ons na enige onderwerp in die Bybel kyk, kan ons die Blye Boodskap verkondig dat Jesus ons wil vrymaak van enige negatiewe invloed in ons lewe. Kom ons neem genesing as ‘n voorbeeld. Wanneer ek vir iemand verklaar dat die HERE hom/haar wil genees, moet ek die volgende formule verstaan.

Vir genesing benodig ek die volgende:

  1. ‘n Gesalfde persoon.
  2. Woord om te verklaar dat die HERE genees. Dit moet ek van harte glo.
  3. Ek moet bely dat ek gesondig het, of dat ek deel was van sondes of ongeregtighede. Ek moet die regte ingesteldheid hê. Ek moet erken dat ek gebind is.
  4. Ons moet die HERE verheerlik vir dit wat Hy vir ons doen, sal doen en alreeds gedoen het.

Wat sal ek ontvang? Vrymaking, in ons geval genesing. Dit is die wiskunde van Jesaja 61.

Is daar voorbeelde in die Bybel daarvan? Ja. Kom ons kyk na Paulus en Silas in die tronk. Hulle was verseker gesalfdes van die HERE. Hulle het tot die HERE gebid, met ander woorde, hulle het God se Woord geproklameer in gebed, maar nie net in gebed nie, hulle het lofliedere ook gesing. Hulle fokus was totaal op die HERE. Wat het gebeur? Hulle boeie het losgegaan, fisies. Die tronkdeure het fisies oopgegaan.

Nog ‘n voorbeeld kom uit die Ou Testament. Die Israeliete sit in Egipte. Hulle weet dat slegs die HERE hulle kan uitred. Wat doen die HERE? Hy stuur Moses, Sy gesalfde, om hulle fisies uit Egipte te lei. So, as ons na die formule kyk, hoe het dit gewerk?

Moses was die gesalfde van die HERE. Hy het in tekens en wonders beweeg. Dit was ook die openbaring van die Woord wat Moses verklaar het. Hy het elke dag of wat vir Farao gesê wat die HERE gesê het. Israel het toe al lank gelede, so om en by 40 jaar terug al tot die HERE geroep. So hulle ingesteldheid was een van ootmoedigheid, en was hulle ook fisies gevangenes in Egipte. Die vierde stap was dat hulle deel van die verbond moes word. Hulle moes die pasga eet en die HERE daardeur verheerlik. Hulle moes ook leer dat hulle die HERE moes eer met alles, of dit nou dier of kind is, sodra hulle in Kanaän sou kom. Die resultaat? Hulle trek uit Egipte.

Dit is wat die HERE wil hê moet gebeur in elke persoon se lewe. Dit maak nie saak waarmee jy betrokke was nie. Die HERE wil dat jy uit die gevangenis van sonde kan kom. Hy wil jou boeie losmaak sodat jy vry kan wees om Sy werk op aarde te kan doen. Hy wil dat ons Sy hande en voete sal wees, maar ons kan dit nie doen terwyl ons nog geboeid is nie.

Die enigste voorwaarde vir my vrymaking is dat ek met die regte gesindheid na Hom moet gaan. Ek moet erken dat net Hy my kan help. Indien ek nog ‘n agterdeur oop het, sal Hy my nie help nie. Hy wil die eer ontvang. Hy wil nie dat ek sal sê dat ek Hom gehelp het om daar uit te kom nie. Nee, Hy wil al die eer hê.

Wat leer ons uit die gedeelte? Dat daar ‘n formule is wat die HERE vir ons gegee het om uitkoms te bewerkstellig vir enige probleem of omstandigheid. Kom ons volg sy manier van probleem oplossing. Dit is wat bedoel word oor hoe ek ‘n “Workshop Manual” moet gebruik. Ek moet die Bybel ondersoek indien ek ‘n vraag het. So ‘n ruk gelede was ons by mense in Jeffreys Baai. ‘n Weduwee wat die aand ook by die selgroep was, het gevra of ek dink sy mag weer trou. Ek het haar verwys na 1 Korintiërs 7 waar Paulus praat oor die pligte van mans en vrouens, en wanneer iemand mag trou en skei. Toe sy verse 7 en 8 lees, het sy agtergekom dat sy weer mag trou, aangesien sy ‘n begeerte na ‘n man gehad het. Dit is wat ek bedoel met die gebruik van ‘n “Workshop Manual”. As jy ‘n vraag het, soek vir die antwoord in die Bybel. As daar nie ‘n direkte antwoord is nie, gebruik God se wiskunde om vir jou die antwoord te kry.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.