Moses 2 vers 13 – Wat is die HERE vir jou? ‘n Inspuiting of ‘n bloedoortapping?

Print Friendly, PDF & Email

Dit is nogal ‘n snaakse vraag om te vra vir iemand. Maar, dit is werklik ‘n lewensbelangrike vraag wat gevra moet word. Ons word in ‘n tydperk groot waar permissiwiteit (daai woord), minagting van gesag, en ophemeling van die mens hoogty vier.

Ons hoef net een aand na die televisie te kyk en te sien hoeveel vuil en kru taal, seksuele dade, diefstal, moord en wat ook al vir ons opgedis word deur die media. Om nie eens te praat van al die ophemeling van die mens wat gedoen word nie. Ek onthou toe ek nog jonger was, (ek het nooit gedink ek sal hoef terug te verwys na my kinderdae nie), die tyd lank voor televisie, hoe ons as huisgesin saam geluister het na die radio in die aand. Die kwaaiste woord wat jy dalk gehoor het was dat Oom Bart dalk iets kon sê wat klink soos voertsek, of dalk het een van die Du Plooys van Soetmelksvlei ‘n bietjie hard gepraat, of dalk het een van die “van Helsdingels” iets kwyt geraak.  As jy nou rêrig wou, kon die vrouens luister na programme soos “So maak mens” met Esme en Jan, of sommer net na die sepies om 3:00 in die middag op Springbok Radio.

Een ding wat wel nie verander het gedurende die tyd nie, is die HERE. Hy het nog al die tyd dieselfde gebly. Die kerk het dalk die boodskap so ‘n bietjie verander of aangepas by ons moderne lewenstyl, maar die HERE self het nie verander nie. Baie van ons dienste wat in die kerk gehou word is nog presies soos dit veertig of vyftig jaar terug was. Nou vind ons dat ons die dienste maar moet begin aanpas om weer die jongmense in die kerk te kry. Maar is dit werklik die oplossing?

In my eie lewe het ek al dikwels in situasies beland waar ek skielik die HERE baie nodig gehad het. Die een keer is my seun, hy was toe net ses jaar oud, deur ‘n motorkar omgery en het hy maande in die hospitaal deurgebring. Ek het so ‘n inspuiting van die HERE nodig gehad om my net deur die tyd te dra. Gelukkig was die HERE getrou, en het Hy gedoen elke keer soos ek gevra het. Ek onthou die een oggend toe ek voor werk weer by die hospitaal gestop het om hom te besoek. Ek het die oggend die HERE gevra om iets vir my te doen. My versoek mag dalk vir u snaaks of self skokkend wees, maar dit was opreg bedoel. Dit was tien dae na die ongeluk en my seun was nog steeds bewusteloos. Behalwe vir die skedelbreuk en bloeding op die brein wat hy opgedoen het, was sy linkervoet vergruis en kon jy die sool van die voet van die bokant van die voet af gesien het. Die dokters kon toe nog geen operasies doen nie, en die verpleegpersoneel moes maar net seker maak dat daar nie infeksie intree nie. Ek kon dit nie meer vat om hom so te sien ly nie, en het ek gebid en vir die HERE gevra dat wanneer ek bo by my seun sou kom, daar ‘n verandering in sy situasie sou wees. Dat hy of sy bewussyn sou herwin, of dat hy sou sterf en sy lyding verkort word.

Dit klink wreed om so te bid, maar weet u hoe ek gehuil het toe ek bo kom, hom aan sy hand vat en hy vir my sê: “Môre pappa”. Die verpleegpersoneel het saam met my gehuil want hulle kon nie glo dat sy toestand binne vyf minute so drasties kon verander nie. Hulle het net voor ek daar gekom het, nuwe verbande op die voet en kop gesit, en was sy toestand nog soos die vorige dae. Die inspuiting het my vir dae en selfs jare so gedra dat ek net kon weet dat as jy die HERE iets vra, hy dit wel vir jou sal doen.

Daar was ander inspuitings ook. Party het seer gemaak, ander het net verligting in ‘n situasie gebring. Een van die inspuitings wat ek nie graag weer wou gehad het nie, was toe ek my bewussyn herwin het na ‘n blaas operasie en die dokter vir my sê dat die bloeding in my blaas veroorsaak was deur ‘n gewas. Die gewas het hy verwyder, maar hy moes my ongelukkig meedeel dat dit kwaadaardig was. So sonder emosie het hy oor my die doodsvonnis uitgespreek, want almal wat ek geken en van gehoor het wat kanker gekry het, was of dood of het op sterwe gelê. Maar weet u, ek het so gebid dat ek net vir my kinders, die jongste een was toe nog nie op skool nie, kon grootmaak dat hulle nie sonder ‘n vader figuur hoef groot te word nie. Die HERE was getrou, en na drie jaar het die medici besluit dat ek genees is.

Ek weet nie wat u omstandighede is nie. Miskien het u ook sulke inspuitings gehad , of miskien het u ook van die ondervindings soos ek gehad waarop ek nie trots was nie. Tye waar ek keer op keer ‘n verskoning gehad het hoekom ek tydens middagete of net na werk eers ‘n draai by die kroeg of hotel gemaak het. Ek het mos baie goeie redes gehad, ek moes dan kliënte daar ontmoet. Dan sak jy weer op jou knieë neer en vra vergifnis vir die oortredings, en die HERE gee weer vir jou ‘n inspuiting en kan jy weer aangaan vir ‘n tyd.

Maar weet u, ek het uitgevind dat die inspuitings werk, maar die inspuitings help net vir ‘n tyd. Dan moet ek maar weer vra vir ‘n inspuiting om te kan aangaan. Ander persone se inspuitings dra hulle net van week na week. Hulle wil nie die dienste Sondag mis nie, want daar kry hulle weer “petrol” vir die week om aan te gaan. Of hulle moet by die sel uitkom op ‘n Woensdag of Donderdagaand, want hulle wil net weer hulle geestelike batterye volmaak, hulle inspuiting kry, om weer aan te gaan.

Is dit miskien hoe jou lewe ook is? Die Bybel verklaar vir ons in Esegiël 18 vers 4 dat die siel wat sondig moet sterf. Maar waar is die siel van die mens? Die Bybel verklaar vir ons as volg: Levitikus 17:11  “Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel.”

Elke keer wat ek ‘n inspuiting gekry het, het ek slegs probeer om die sonde wat in die bloed of die siel van die mens is, reg te kry. Ek het probeer om die verkeerde dood te maak. Dit is soos wanneer iemand ‘n inspuiting kry teen Vigs. Dit kan nie die Vigs dood maak nie, want dit is in die bloed. Dit help dalk net om die lyding makliker te maak. Maar die gedeelte in Levitikus verklaar ook wat ek moet doen om vir altyd reg te wees. Jesus het Sy bloed op die altaar gestort sodat ons Sy bloed kan kry.

Ek moet myself na Hom vat sodat Hy ‘n bloedoortapping kan doen. My bloed, my lewe, moet ek van ontslae raak, en Sy bloed en Sy lewe ontvang. Dit is wat die HERE van ons verwag. Ek moet myself met Jesus beklee, ek moet ‘n bloedoortapping kry, dan sal ek bly lewe.

Sodra ek dit gedoen het, sal ek nie meer lus voel om al die gemors op TV te kyk nie, en sal ek hulle selfs aanvat oor die perverse, gewelddadige en Satanistiese programme wat hulle vir ons opdien. Miskien sal jy dan voel dat jy eerder na die radio sal luister, of dalk begin om die Bybel te ontdek. Ek belowe jou, dit is ‘n reis wat jy nooit die einde van sal bereik nie.

So, as jy volgende keer weer voel dat jy nie meer verder alleen kan aangaan nie, vra Hom of Hy vir jou ‘n bloedoortapping sal gee. Maar onthou Hy kom maak dan woning binne in jou.

Dit is waarvan Esegiël skryf in Esegiël 36 vers 26  “En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.”

Hoekom moet ons hart ook verander? Want ‘n klip hart kan nie bloed wat lewe gee, pomp nie, slegs ‘n hart van vlees kan Jesus se bloed klop. Maar Hy moet die operasie doen. Ek kan nie myself verander en nou verklaar dat ek Sy kind is nie. Nee, net Hy kan dit doen, maar dan moet jy van al jou bloed en jou lewe ontslae raak, en jou met Sy bloed beklee.

So, volgende keer as jy weer nodig het om ‘n aanraking van die HERE te kry, vra Hom om jou ‘n bloedoortapping te gee, en nie net ‘n inspuiting nie. Hoekom moet ek wag totdat ek weer ‘n aanraking nodig het? Gesonde mense het nie mediese hulp nodig nie. Maar mense wat probleme het, wat nie meer self kan nie, hulle gaan na die dokter toe. So is dit ook met ons geestelike toestand. Eers wanneer ek al my eie planne en medikasies probeer het, kan ek na dié Geneesheer gaan. Dan is ek siek genoeg om ‘n bloedoortapping te kry.

Dit is ook waarvan Jesaja getuig het, toe hy Jesaja 61 geskryf het. Vers 1 “Die Gees van die HERE HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; 2  om uit te roep ‘n jaar van die welbehae van die HERE en ‘n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos; 3  om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ‘n planting van die HERE, tot sy verheerliking.”

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.