Moses 2 vers 12 – Hoe maak ek dissipels van mense?

Print Friendly, PDF & Email

Ons almal ken die opdrag wat Jesus aan sy dissipels gegee het. Wanneer dit by die uitvoer daarvan kom, kan ons die groepe en hulle optrede basies in twee, dalk drie verskillende groepe deel. Hoekom ek sê miskien drie maar gewoonlik twee, is omdat die een groep se antwoord eintlik nie strook met die Bybel nie, en dus opsy gesit kan word. Die groep wat glo in uitverkiesing, se antwoord is gewoonlik dat as die HERE jou nie gekies het nie, help dit nie dat ek met jou oor Jesus praat nie, want ek mors basies my asem. Die groep sal ek indeel onder die wat min geloof het, of anders gestel, geen geloof het nie. Hulle het wel ‘n groot geloof in hulle manier van glo. Hulle sal ook gewoonlik baie selde iemand op die sendingveld uitstuur of ondersteun, alhoewel hulle gemeentes (in hulle eie Kerkverband) sal ondersteun wat ‘n tekort het om hulle leraar te onderhou. Dit word gewoonlik gesien as hulle sendingwerk.

So met hulle uit die weg, wat is die hoofgroepe? Die eerste groep se antwoord is dat ek iewers heen moet gaan om die mense dissipels te maak, en die ander groep die wat glo dat ons orals as dissipels moet optree. Wie is nou reg? Die antwoord hou baie mense so besig dat hulle vergeet dat die antwoord nie eintlik saak maak nie, maar dat die opdrag uitgevoer moet word. Ek het al hoevele artikels en boeke gelees en redenasies gehoor oor hoe en wat alles beteken, maar op die ou einde van die dag word die opdrag nie uitgevoer nie. As ek my opinie daaroor mag lug, is dat albei reg is, in die sin dat die HERE sommige geroep het as Evangeliste, en ander as Apostels. Albei hierdie roepings verwag dat die evangelie aan ander mense uit gedra moet word. Paulus was ‘n Apostel, maar het nie tussen die Jode in Israel gewerk nie, terwyl Petrus ook ‘n Apostel was, maar hoofsaaklik tussen die Jode opgetree het.

Wat is ‘n Dissipel?

As ons kyk wat die betekenis is van ‘n dissipel; dan sien ons die Griekse woord vir dissipel is matheses. Direk vertaal, beteken dit: “iemand wat volg en instruksie van iemand anders ontvang”. Jesus het die volgende gesê vir die wat Hom wil volg: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.” Mattheus 16:24.

Voordat ons begin om te kyk hoe ek ‘n dissipel van iemand kan maak, moet ek eers weet wie of wat ‘n dissipel is. As ek kyk hoe die oorspronklike twaalf dissipels opgetree het tydens hulle tydperk saam met Jesus op aarde, het hulle gedoen wat Jesus vir hulle gesê het om te doen, en verder het hulle by Hom gebly en het Hy hulle geleer. Hulle het alles verlaat en Hom gevolg. Jesus het self gesê dat hy wat ouer of vrou of kind bo Hom stel, Hom nie waardig is nie. Nogal harde woorde die. So, ‘n dissipel is iemand wat Jesus se doel op aarde voortbring en Sy volgeling word, met ander woorde hy het soos Jesus geword in optrede. Dit is een van die voorvereistes om ‘n dissipel te wees. Ek kan nie ‘n dissipel wees as ek nie soos my leermeester is nie.

‘n Voorbeeld wat Jesus gebruik het was dat Hy vir Petrus en sy broer vissers van mense gaan maak. Nogal ‘n interessante voorbeeld. So wat beteken dit om vissers te wees. Dit beteken om die Woord, die lewenswyse van Christus ten toon te stel om geëet te word. So, ‘n dissipel is iemand wat mense die Woord en lewenswyse van die HERE voorhou.

Wat is ons taak?

Ek wil graag die visser voorbeeld van Jesus gebruik om te bespreek hoe ons dissipels maak. As ons mooi daaroor dink, wanneer ons visvang, vang ons nie sommer blindelings al die visse nie. Nee, sommige kom tog weg al gebruik ons ‘n net. Net die wat in die net kom, of as ons met ‘n stok vang, die aas eet, word gevang.  Ek weet nie of u al vis gevang het met ‘n stok nie, maar dit is vir my nog steeds een van die lekkerste gevoele as die vis byt. O, om te weet nou moet ek hom versigtig inbring, anders verloor ek hom. Dan wanneer ek hom so sien spartel, weet ek dat ek sal al my vernuf moet gebruik om hom geland te kry. Wanneer jy wel die vis ingebring het, is daar nog ‘n tydjie van spartel, maar dan sterf die vis, en word hy dan eers vir my bruikbaar om te gebruik word, of as voedsel of as aas.

Dit is die taak wat Jesus ons opgelê het. Ons moet die aas, met ander woorde, die Woord en lewenstyl, ten toon stel. So ek kan nie ‘n dissipel maak as ek nie self ‘n dissipel is nie. Nee, waarvan ek ‘n dissipel is, is al waarvan ek ‘n dissipel kan maak. Die vis, die ongelowige, moet dit sien en ruik en smaak dat dit aanloklik is en dit wil hê, voordat hy byt. Ek kan nie vir die vis die voordele van my aas vertel en dat my aas al die voedingstowwe bevat wat sal maak dat hy nie meer honger word nie. Nee, die vis moet dit sien en begeer, en dan sal die vis hap. Ek kan nie namens die vis die aas eet nie. Dit beteken dat ek kan nie namens die persoon die HERE aanneem nie. Die persoon self moet besluit dat dit wat hy in my lewe sien, vir hom begerig is, en dan sal hy my kom vra wat hy moet doen. Dan gaan hy spartel want hy wil nie van dit wat hy gedoen het afstand doen nie. Hy gaan baklei, en ek sal al my kragte en vernuf moet inspan om hom te oortuig dat dit vir hom beter is om gevang te word as om in die verderf te bly. Hy gaan nie hou daarvan dat jy hom tereg wys nie. Party gaan jy verloor, maar miskien byt hy later aan iemand anders se aas, of dalk die Satan se aas. Onthou net Gal. 6: 5 “Want elkeen sal sy eie pak dra”. Onthou ook dat Romeine verklaar: Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. So as ek die persoon by die HERE gekry het, gaan hy sterf, want ons is nie besig om ‘n akwarium te bou om visse ten toon te stel nie, maar om visse te vang om gebruik te word.

Maar hoe doen ek dit nou regtig?

Deur dit uit te straal in my lewe wat Jesus is. As ek nog baie van myself is, gaan ek ander persone soos myself maak. Ek gaan hulle vertel van my lewenswyse en my teologie en gebruike. Paulus beskryf vir ons in Galasiërs 6 wat mense probeer doen. Vers 12  “Almal wat ‘n mooi vertoning in die vlees wil maak, dié dwing julle om julle te laat besny net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. 13  Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie; maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem.”  Ek het al hoeveel keer by mense gehoor dat hulle soveel en soveel mense na Jesus toe gelei het. As ek hulle vra hoe hulle opgetree het, het hulle die meeste kere met behulp van ‘n traktaatjie wat hulle iewers gekry het, die evangelie gedeel, en dan word dit gewoonlik afgesluit met ‘n gebed wat die persoon moet bid, of nog ander dink hulle kan die gebed namens die persoon nog doen ook. Dit maak my skoon kwaad as mense so optree, want statistieke oor die wêreld bewys dat minder as 7 % van die persone wat so die evangelie mee gedeel word, werklik tot bekering kom. So my vraag is dan: Indien jy soveel geleentheid gehad het om die evangelie te deel met mense, hoekom het jy dit nie gedoen nie?

Dit gaan nie oor die deel van die evangelie nie, dit gaan of die persoon begerig is om dit wat hy in jou sien, te wil hê. Gestel ek kom van ‘n afgeleë deel van die wêreld en het nog nooit gehoor van die Bybel of enige iets rondom dit nie. Nou kom u by my en vertel dat as ek nie Jesus aanneem nie, ek hel toe gaan. Weet u wat my antwoord gaan wees? “Huh?? Waarvan praat jy nou.” Indien ek wel iemand sien wat mense gesond maak, of deel wat die HERE op Sy hart het vir my en my van my verlede meedeel soos beskryf in 1Kor.14, dan sal ek begin vra hoe die persoon dit regkry, want ek sal dit ook graag wil hê. So dit help nie ek gebruik al die hulpmiddels in die wêreld nie, ek moet self die paadjie loop, dan sal mense begerig word om hulle lewe aan te pas en te verander, en ware Christenne te word.

Dit is dissipel maak.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.