Moses 2 – Oor grondbeginsels

Print Friendly, PDF & Email

Hebreërs 6: 1 – 2
Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,
van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.

Wat is bekering?

Dit is die vraag wat reg deur hierdie boek seker die hoofrol speel. Maar wat beteken dit om tot bekering te kom? Moet ek gedoop word daarna? Elke persoon en kerkgenootskap het amper ‘n ander betekenis daarvoor. Wie is nou reg?

Soos ek vroeër gesê het, bekering is seker die een aspek wat ek in elke vraag aangespreek het. Hoekom? Die grootste rede is dat bekering nie meer deur die kerk gepredik word nie. Nee, daar word so baie oor die liefde en genade van die HERE gepreek, maar niemand wil die eerste beginsel van Christenskap aanraak nie, naamlik bekering. Wanneer daar wel oor bekering gepraat word, is dit ‘n afgewaterde weergawe wat ons hoor, want die prediker wil nou tog nie die persoon te na kom deur te sê daar is iets verkeerd met sy huidige toestand nie. Nee, ons word mos volmaak gebore, want ons is dan skepsels van die allerhoogste God.

Dit is wat ons elke dag in soveel kerkgenootskappe hoor. Nee, jy hoef nie tot bekering te kom nie, jy moet slegs jou kinders kerk toe bring en hulle laat doop voor twee maande oud of dalk voor ses maande, want dan is hulle deel van God se koningkryk. Of mense vertel jou dat die doop of besprenkeling van babas nie werk nie, en dat jy jou moet laat doop as grootmens, anders sal jy verlore gaan. Net solank jy gedoop is, is die saak reg. Dit is ook hoekom die Roomse kerk bevel gegee het dat babas gedoop moes word. Want dan was hulle mos gered. En as iemand nie gered was nie, kon jy hom maar doop selfs nadat hy reeds dood was, want dan sal hy nog steeds gered word. As hy baie sondes gehad het, moes hy deur die vagevuur gaan, en kan ons as agtergeblewenes vir hom bid dat die HERE moet vergewe. Dan sal die persoon die ewige lewe beërwe. Dit is maar van die standpunte.

MOSES 2 – OOR GRONDBEGINSELS

Moses 2 vers 1: Wat is bekering?
Moses 2 vers 2: Wat moet ek doen, bly, of weggaan na ‘n ander land?
Moses 2 vers 3: Wat is geloof?
Moses 2 vers 4: Doop, hoekom, waar, en hoe?
Moses 2 vers 5: Wat is Jesus se Geregtigheid?
Moses 2 vers 6: Hoe verkry ek die Krag van God?
Moses 2 vers 7: Waarom moes Jesus sterf en op die derde dag weer opstaan?
Moses 2 vers 8: Is genesing nog steeds God se wil vir ons?
Moses 2 vers 9: Hoe gebruik ek ‘n “workshop manual”
Moses 2 vers 10: Wie is uitverkies, is dit nog geldig vandag, en indien wel, hoe werk dit?
Moses 2 vers 11: Hoeveel gaan dit my kos om ‘n Christen te wees?
Moses 2 vers 12: Hoe maak ek dissipels van mense?
Moses 2 vers 13: Wat is die HERE vir jou? ‘n Inspuiting of ‘n bloedoortapping?

U kan al die boeke wat ek geskryf het gratis aflaai van hier:

Dit is al die boeke wat u gratis kan aflaai. Onthou net die volgende aanhaling uit die Bybel: “Want die Skrif sê: Jy mag ‘n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.” (1Ti 5:18). So daar is voorsiening gemaak ook in my winkel waar u net ‘n donasie kan maak vir ons bediening en te help met my stryd teen fase 4 kanker.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.