Moses 1 Oor Christen word en bly

Print Friendly, PDF & Email

 Jeremia 7: 21 – 23

So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis. Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie. Maar hierdie saak het Ek julle beveel, naamlik: Luister na My stem, dan sal ek vir julle ‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees: en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan.

Wat leer die Bybel ons oor hoe jy ‘n kind van die HERE word en dus die land Kanaän, wat die HERE beloof het, in besit neem?

Die is seker een van die grootste kwelvrae wat vandag beantwoord moet word, aangesien die tyd van die wederkoms naby is, en baie mense verlore sal gaan omdat hulle nie aan die Bybel gehoor gee nie.

Daar is verskillende standpunte, afhangende van watter Kerkgroep ‘n persoon aan behoort, maar ek wil graag Israel as voorbeeld gebruik oor hoe hulle in die beloofde land ingekom het. Dit sal dan ook vir ons as riglyn dien oor hoe ons vandag in ons Kanaän kan uitkom, want die HERE het aan Jeremia in hoofstuk 30 gesê dat Hy Sy volk sal terugbring na die land wat Hy aan hulle voorvaders gegee het, en hulle dit in besit sal neem. Ek weet dat dit is wat die HERE vir elkeen van ons in gedagte het, want dit is wat die Bybel verklaar. So het Paulus en Petrus en die ander Apostels ook nie die Nuwe Testament gehad om die evangelie te verkondig nie, want hulle het dit nog geleef en geskryf, en het hulle ook die wet en profete uitgelê.

Maar hoekom dink ek dat Moses vir ons die antwoord sal gee? Die antwoord kom uit Eksodus: “En die HERE het aan Moses gesê: Kyk, Ek stel jou as ‘n god vir Farao, en jou broer Aäron sal jou profeet wees.” (Exo 7:1) Reg deur die Bybel bevestig die HERE dat Hy altyd deur Sy profete met ons spreek. Hier sê Hy egter dat Hy vir Moses aanstel om Sy verteenwoordiger te wees, en dat Aäron as Moses se profeet sal optree. Dit beteken dat Hy vir Farao, wat ook vir ons wys na Satan, die koning van die verderf, wil wys dat Hy alle gesag besit, en dat Hy Sy volk uit Egipte, of in ons taal, ons sondige lewe, sal verlos. Dit is wat die hele uittog uit Egipte beteken. Ons moet as sondige mense besef dat ons uit Egipte kan trek, en dat al wat ons moet doen, is om Israel se voorbeeld te volg en deel te word van die verbond. Aangesien almal as Egiptenare (sondaars) gebore word, moet jy jou as vreemdeling skaar by Israel soos dit vir ons beskryf word in Eksodus. Dan kan ons almal begin op ons tog na Kanaän. Hierdie gedeelte beantwoord ook ‘n ander vraag wat u dalk mag hê, en dit is hoekom Moses dan nooit in Kanaän ingegaan het nie. Die rede is dat indien hy dit sou doen, hy die volmaakte weg sou wys en daar dus geen rede was vir Jesus om te kom nie. Daar is soveel verse wat elke kerkgroep aanhang wat hulle sienswyse handhaaf en het hulle tientalle boeke geskryf oor hoe jy Sy kind word, maar hier vind ons in die Ou Testamentdat die hele pad vir ons aangedui word. ‘n Ander vraag wat vir ons beantwoord word is wat is Esau se rol in die geskiedenis van Israel. Esau was die eersgeborene in die vlees, maar het sy reg verruil en so het Jacob die erflating gekry. So is Israel dan ook die eersteling, maar omdat hulle Jesus verwerp het, het die Kerk, die erfgenaam geword en kan ons dus kyk hoe die HERE met Israel gewerk het, en leer uit hulle voorbeeld, sonder om hulle foute te begaan. Hoekom het niemand nog dit voorheen gebruik nie? Die antwoord kom uit 2 Korintiërs 3; “Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.” (2Co 3:14)

MOSES 1 – OOR CHRISTEN WORD EN BLY

Moses 1 vers 1: Wat leer die Bybel ons oor hoe jy ‘n kind van die HERE word en dus die land Kanaän, wat die HERE beloof het, in besit neem?Hier
Moses 1 vers 2: Wat is, en hoe lyk die oorwinnaarslewe van die Bybel? Hier
Moses 1 vers 3: Hoe bly ek in Kanaän? Hier
Moses 1 vers 4: Wat nou van my kinders? Hier
Moses 1 vers 5: Wat is liefde? Hier

U kan al die boeke wat ek geskryf het gratis aflaai van hier:

Dit is al die boeke wat u gratis kan aflaai. Onthou net die volgende aanhaling uit die Bybel: “Want die Skrif sê: Jy mag ‘n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.” (1Ti 5:18). So daar is voorsiening gemaak ook in my winkel waar u net ‘n donasie kan maak vir ons bediening en te help met my stryd teen fase 4 kanker.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.