tabernakelnuut

Die Verbond van Geregtigheid – Eboek

Free!

SKU: ISBN: 978-0-9946523-5-5 Category: Tags: , ,

Product Description

Print Friendly

‘n Nuwe teologie bring ek vir julle. ‘n Eeu oue teologie van ‘n verbond met Abraham, van Jesus en van geregtigheid. Dit mag dalk vir u soos ‘n teenstrydigheid klink, maar ek wil graag die dilemma vir u verduidelik.

Die boek neem u deur al die stappe van die verbond wat ons in die Bybel vind, en maak die verbond vir ons as gemiddelde Christe verstaanbaar.

Ek het die afgelope twintig of meer jare spandeer om uit te vind wat die regte teologie is soos ek dit verstaan, en om uit te vind wat vir my die regte boodskap van hoop is wat die Bybel verkondig. Dit het my geneem van Calvinistiese gemeentes, na Pinksterkerke, Charismatiesekerke, huiskerke en alles tussen in. Party as lidmaat, ander as leraar, en ander as besoeker, en nog ander na hulle webtuistes.

Wat het ek gevind?

Ek glo aan ‘n HERE wat Sy woord gestand hou. Aan ‘n eeue ou verbond en belofte aan Abraham,  die vervulling deur Jesus Christus wat vir ons die baan weg na ‘n verbond van geregtigheid.

Die Eboek beskryf die verbond soos aangegaan met Abraham, die gevolge daarvan vir Israel in die Ou Testament en wat dit vir ons as Christene beteken vandag. Dit verduidelik wat Jesus gedoen het om die verbond te vervul, asook die gevolge daarvan op Israel van vandag, Calvinisme, dispensasionalisma, en die wegrapings teorie.