View Cart “Is Egipte in die hemel?” has been added to your cart.
voorblad sleutelgimp

Die Openbaring van die Openbaring van Johannes

Free!

Product Description

Print Friendly

Ek wil hier begin met ‘n vers wat ek dink meeste mense geen aandag aan gee nie, maar tog is dit baie belangrik. Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.” (Exo 20:2) Hier vind ons dat voordat die HERE vir Israel die tien gebooie gee, Hy bekend maak dat Hy verantwoordelik is vir die feit dat hulle uit Egipte kon kom. So vir die Israeliete om dit te besef en voor dankie te sê, gee die HERE hulle riglyne van hoe hulle teenoor Hom en hul medemens moet optree. Soos Israel moet ek ook tot die besef kom dat Hy die een is wat my die geleentheid gegee het om van my sondige lewe ontslae te raak, en daaroor sal ek ook ‘n sekere lewensstyl en waardestelsel moet aanvaar. Daaroor dat Jesus die wet saamvat met die woorde: “En Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself. Toe sê Hy vir hom: Jy het reg geantwoord; doen dit, en jy sal lewe.”(Luk 10:26-28) So Jesus gebruik hier die voorbeeld metode om met die mense te praat, en dit is wat ek ook regdeur hierdie boek doen.

My metode van hoe ek Openbaring interpreteer verskil van die hoofstroom metodes aangesien ek graag wil sien dat die uitleg van enige profesie die toets van tyd moet kan deurstaan. Dit is so dat baie van die Ou Testamentiese profesieë vir ‘n spesifieke tyd of gebeurtenis van toepassing was, en vir daardie gebeurtenis geskryf en van toepassing was, maar die beginsels van die profesie of geskiedenis het nie verander nie. So kan ons baie van die profete lees en sien dat dit altyd drie of vier beginsels bevat het. Daar is eerstens vir die mense verduidelik wat verkeerd was met hulle, tweedens wat hulle moes doen om te bekeer om weer guns by die HERE te ontvang, en dan laastens wat die resultate sal wees indien hulle nie gehoor gee nie, en wat die resultate sal wees wanneer hulle wel gehoor gee. Baiekeer is daar dan ook van beeldspraak gebruik, dieselfde manier wat Jesus Sy gelykenisse vir ons oorgedra het.

So dit is hoe ek die boek die openbaring van die Openbaring van Johannes benader. Ek wil dieselfde metodes toepas wat ons by enige verklaring van die Bybel gebruik deur te kyk hoe die HERE die mense sien, wat fout is by hulle, wat hulle moet doen om te verseker dat hulle weer guns by Hom sal kry, en dan wat gaan gebeur indien hulle nie gehoor gee nie, en dan wat gaan gebeur indien hulle wel gehoor gee.