Press Release The Covenant of Righteousness

eBook release: The Covenant of Righteousness

Published by Shama Ministries

Author Louwrens Erasmus

How can I ensure that when I have spent my last day on this earth, that I will receive everlasting life?

This was the question I tried to find an answer for after hearing those damning words; “You have cancer and we could not completely remove it. We actually found it by accident, and if we did not find it you would have survived for possibly another year. We will see if we can fight it with chemotherapy although there are no conclusive tests that it will work for this type of cancer.” Nobody is ready to die at age 43, especialy when you still feel full of life. These are not the words anyone ever wants to hear.

I asked our pastor for answers to my question but to no avail. Even with his doctorate in theology he could not give me that assurance I needed. I eventually spoke to other pastors, read just about every book that were supposed to answer my questions, but could not find a conclusive answer.

I eventually decided to use my training of over 20 years in systems analyses in the computer industry to use the same methods in analyzing the Bible to see if I could find the answers myself. Maybe I could find the answer I needed this way.

Now, after a further 20 plus years I have reached the point where I would like to share my answers with others and trust that many people will find the answers to their questions. During this time of searching I read the following  passage while searching for answers in the Bible; Thus says the LORD, the God of Israel, ‘Write all the words which I have spoken to you in a book.”(Jeremiah 30:2) So even though I am fairly weak nowadays due to the cancer they left inside of me, and not being able to work for the past three years, I somehow found the energy to complete this command. It really took a long while as I had to undergo a major life saving operation last year also.

The name of the book is The Covenant of Righteousness and details the road that the Lord took me on. At the core of this road is the covenant that the Lord made with Abraham, and what Jesus came to do in order to fulfil this covenant, and how I as a stranger to this covenant, can find that blessed assurance to all my questions. It also details the impact this has on our different belief systems we practice today. Not one of the people I made contact with or book I read ever made it so clear to me and answered my questions I battled with for years. And now even as I prepare for my final day on earth, I can confidently look forward to seeing Jesus when that day arrives. It is not a theological or philosophical discussion, but a book that I know most Christians will find extremely useful.

One of the responses I had from one of the early readers was as follows: “Hi Louwrens. This is an extremely interesting book from you. I have actually learnt quite a lot from it. Are you going to publish and make it available in print format also? Or are you going to publish it on your website where people can download it? It is time that we all take a look at the covenant and return again to the fundamental principals as you understand it and researched it. It is an extremely useful book and put together in such a way that I would really like to get one of the first published copies. You map out the road extremely well and builds on your understanding. I am very impressed with it. We need books like this in Afrikaans”. I took the liberty to also make it available in English.

Our aim is to make the first 2,000 copies of the ebook The Covenant of Righteousness available for free on our website. All the reader has to do is to go to our site, and dowload it from HERE. To learn more about myself and to find other books and DVD’s that I have written during this time, our website is at http://www.shama.org.za

You will also find this press release on our website in both English and Afrikaans.

My contact details are as follows:

Email louwrens@shama.org.za

Cell phone 0732345665

###

Posted in Uncategorised

Boek vrystelling Die Verbond van Geregtigheid

eBoek vrystelling: Die Verbond Van Geregtigheid

Uitgewers Shama Ministries

Skrywer Louwrens Erasmus

Watter sekerheid het ek nou in my lewe dat ek die ewige sal lewe beërf die dag wanneer ek my laaste dag op aarde voltooi het?

Dit was ‘n vraag wat ek so twintig jaar gelede self gevra het nadat ek die verdoemende woorde gehoor het van “Jy het kanker en ons kon nie alles verwyder nie. Indien ons dit nie per abuis opgespoor het nie sou jy hoogstens nog ‘n jaar gelewe het, maar nou sal ons dit beveg met chemoterapie, alhoewel daar nog nie bewyse is dat chemoterapie op jou soort kanker effektief is nie”. Niemand is reg om op 43 jarige ouderdom daardie verdoemende woorde te hoor nie, veral nie as jy nog die vorige dag springlewendig was nie.

Na afloop van besprekings wat ek met ons eie predikant gehad het oor die onderwerp, hy het darem ‘n doktorsgraad in teologie gehad, kon ek nogsteeds nie daardie sekerheid verkry nie. So het ek ook ander skrywers en teoloë se boeke bestudeer en ook self tyd met van die persone spandeer om ‘n antwoord te kry wat my kon oortuig dat ek nou reeds die sekerheid van die ewige lewe kan ervaar, en het ek nogsteeds nie daardie oortuiging gehad nie.

Aangesien ek toe alreeds 20+ jaar gewerk het in die rekenaarwêreld waar ek stelselontleding moes doen vir kliënte en dan rekenaarstelsels moes ontwikkel wat hulle spesifieke behoeftes aan voldoen het, het ek besluit dat ek maar dieselfde tipe ontleding van die Bybel moes doen om vir my die sekerheid te kry wat ek gesoek het.

Nou na ‘n verdere 20 jaar, het ek uiteindelik by die punt gekom waar ek hierdie sekerheid wat ek verkry het, met ander persone wil deel. Ek het een oggend in die Bybel die volgende vers gelees: “So spreek die HERE, die God van Israel: Skryf vir jou in ‘n boek al die woorde wat Ek met jou gespreek het;” (Jeremia 30:2). So ten spyte van die feit dat ek deesdae redelik swak is en nou al meer as drie jaar nie meer by magte is om te werk nie as gevolg van hierdie kanker nie, en waar ek verlede jaar ‘n lewensreddende operasie moes deurmaak, het ek tog tyd gekry om die opdrag te voltooi.

Die boek getiteld Die Verbond van Geregtigheid beskryf dan die pad wat die HERE met my gedeel het en beantwoord al die vrae wat ek gehad het. Verder beskryf die boek ook wat die gevolge is van die pad wat ek beskryf. Dit is gebaseer op die verbond wat die HERE met Abraham aangegaan het, dit wat Jesus kom doen het om die verbond te vervul, en hoe dit vir my as vreemdeling van Israel, die sekerheid kan gee wat ek so na gesoek het. Geen een van die boeke of skrywers waarmee ek kontak gehad het, het die pad vir my uitgelig nie. Dit is nie ‘n teologiese of filosofiese bespreking nie, maar ‘n boek wat by alle Christene aanklank sal vind.

Soos een leser dit uitgedruk het: “Hi Louwrens. Hierdie is ‘n baie interessante boekie van jou. Ek het voorwaar baie hieruit geleer. Gaan jy hom laat druk en publiseer? Of gaan jy hom op jou webwerf publiseer vir aflaai? Dit is tyd om opnuut weer na die verbond te gaan kyk deur terug te keer na die fundamentele wortels daarvan toe soos jy dit verstaan na al jou navorsing. Maar dit is ‘n baie goeie boekie wat jy hier saamgestel het en ek sal ook graag die eindproduk wil bekom! Jy sit dit goed uiteen en bou baie goed op jou verstaan. Ek is baie beindruk hiermee. Ons het sulke boeke nodig in Afrikaans.”

Ons beoog om afhangende van die aanvraag, die eerste 2,000 kopië van Die Verbond van Geregtigheid gratis aan lesers te verskaf. Al wat die leser verwag word is om na ons webtuiste gaan en die boek gratis af te laai. Die skakel na die boek is  HIER, en om meer van my te leer en ander boeke en DVD’s te sien wat alles as gevolg van die paadjie wat ek moes leef beskikbaar is, kan u ons webtuiste by http://www.shama.org.za besoek.

Daar is ook skakels na hierdie persverklaring in beide Engels en Afrikaans, en so is die boek “Die Verbond Van Geregtigheid”, ook in beide Afrikaans en Engels beskikbaar.

Vir meer inligting is my kontak besonderhede as volg:

Epos louwrens@shama.org.za

Selfoon 0732345665

###

Posted in Uncategorised